HU
Erdély,  Hírek,  Hírek a világban

Történelem szekció

Helyszín: EME-székház, Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Időpont: 2022. november 19., 9.00 óra

Szervezők:
EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet

9.00    Köszöntő

Ülésvezető: Hegyi Géza (Erdélyi Múzeum-Egyesület Jakó Zsigmond Kutatóintézet)
9.10    Bagi Dániel (Eötvös Loránd Tudományegyetem): „Az Árpád- és Anjou-kor magyar egyházi archontológiájának kérdései” című kutatócsoport és tevékenysége
9.30    Báling Péter (Pécsi Tudományegyetem): Monoszló Péter és Bajor Ottó király kapcsolata a 14. század elején
9.50    Galambosi Péter (ELTE): A pankotai főesperesség kialakulása
10.10    Buják Gábor (PTE): A szász egyházi önszerveződés a középkori Dél-Erdélyben és Észak-Magyarországon (dékánságok, papi testvérületek)
10.30    Hozzászólások, szünet

Ülésvezető: Fejér Tamás (EME JZsK)
11.00    W. Kovács András (EME JZsK): A 15. századi vajdai igazságszolgáltatásról
11.20    Oborni Teréz (Eötvös Loránd Kutatóhálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; ELTE): Novae constitutiones – királyi hatalom és államépítés a keleti Magyar Királyságban (1556-1559)
11.40    Bogdándi Zsolt (EME JZsK): Ítélőmesteri jegyzetek és kúriai bíráskodási jegyzőkönyv a kora újkori Erdélyben
12.00    Hozzászólás, szünet

12.30    Mátyás-Rausch Petra (ELKH BTK TTI): Giorgio Basta kormányzói tevékenysége – kormányzó és királyi biztosok Erdélyben (1602–1605)
12.50    Rácz Balázs Viktor (ELKH BTK TTI; ELTE): A sepsiszéki cirkálási jegyzőkönyvek kiadásának tanulságai és hasznosíthatóságuk
13.10    Karda-Markaly Aranka (Csíki Székely Múzeum): Egy 17. századi csíkszéki deliberátum tanulságai
13.30    Hozzászólások

13.40    Ebédszünet

Ülésvezető: Pakó László (EME JZsK)
15.00    Gálfi Emőke (EME JZsK): Péchi Simon kancellár viselt dolgairól
15.20    Újlaki-Nagy Réka (ELKH BTK TTI): Péchi Simon Talmud-fordításai
15.40    Szalai Ágnes (ELKH BTK TTI; ELTE): „Az váradiak […] Sebesvár ellen csikorgatják fogokat”. Sebesvár végvára az Apafi-korszak első felében
16.00    Hozzászólások, szünet

16.30    Offner Robert (Regensburgi Egyetem): Thomas Jordanus von Klausenburg értekezése a járványokról (1576) és humanista levelező-kapcsolatrendszere (online)
16.50    Csoma Nikol (Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvári Magyar Történeti Intézet): Érzelmek hálója a 18. századi Nagybányán
17.10    Lakatos Artur Lóránd (Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaságtörténeti Tanszék): Kipufogófüstbe ment terv: előkészületek a hatékony kolozsvári tömegközlekedés megszervezésére, 1941–1943
17.30    Hozzászólások, szünet

Könyvbemutatók
18.00    Gálfi Emőke: Gyulafehérvár és uradalma a 16. század második felében. EME, Kolozsvár, 2021. (Erdélyi Tudományos Füzetek 295.) A kötetet bemutatja: Kovács András (EME JZsK)
18.20    Karda-Markaly Aranka: Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16–17. században.  EME, Kolozsvár, 2022. A kötetet bemutatja: Oborni Teréz (ELKH BTK TTI; ELTE)

18.40    Zárszó