HU

Rólunk

A civil társadalom feladata – és egyben lényege – a szabadságra és alapvető erkölcsi értékekre alapozott, az egyes közösségek érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenység.

Az önszerveződő civil szféra az erdélyi magyar társadalom független intézményrendszerének megvalósítója, és a rendszerváltás óta e tekintetben jelentős eredményeket tudhat magáénak. A sikerek mellett a hiányosságokat is látni kell, a folyamatos fejlődés csak így valósítható meg. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat lehetőséget.

A fentiekben megfogalmazott elvekre hivatkozva az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) köré csoportosult civil szervezeti vezetők kezdeményezték az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének létrehozását, amelynek feladata a társuló szervezetek érdekegyeztető, érdekképviseleti és tevékenységének az összehangolása és a civil érdekérvényesítés a politika különböző szintjein.

Az alakuló közgyűlésre a civil szervezetek 2004. szeptember 10–11. közötti nemzetközi találkozója keretében, A civil szféra esélyei az EU-s csatlakozás folyamatában címmel megtartott VI. Civil Fórum 2004-en került sor. A megalakult szervezet neve: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ). Első elnöke: Egri István.

A Szövetséget a Kolozs Megyei Törvényszéken jegyezték be 2005. április15.-én.

A Szövetség 2005. május 21-i közgyűlésén további szervezetek kérték felvételüket – a taglétszám ekkor 93 szervezet – az itt megválasztott vezetőség: dr. Bodó Barna – elnök, Sándor Krisztina és Szász Zoltán – alelnökök, Csomós Attila, Fleisz János, Héjja Botond, Kelemen Mária, Nagy Pál, Somogyi Attila – igazgató-tanácsi tagok. (Később Héjja Botond kivált az IT-ből.)

A jelenlegi igazgatói tanács összetételét megtekinthetik a Vezetőség oldalon.

Támogatók és partnerek