A neves budapesti alkotmányjogász, aki az Emberi Méltóság Tanácsa képviseletében több határon túli, állampolgári jogaiban sértett személy – többek között a felvidéki magyarság ikonikus alakja, a 104 éves kort megélt Tamás Ilonka néni – védője, Kolozsvárt tartott előadást szeptember 14-én.

 

Dr. ifj. Lomnici Zoltán Kolozsváron

 

A neves budapesti alkotmányjogász, aki az Emberi Méltóság Tanácsa képviseletében több határon túli, állampolgári jogaiban sértett személy – többek között a felvidéki magyarság ikonikus alakja, a 104 éves kort megélt Tamás Ilonka néni – védője, Kolozsvárt tart előadást.

 

Ifj. dr. Lomnici Zoltán 1980-ban született, Budapesten. Jogi tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytatta és fejezte be jogi tanulmányait summa cum laude minősítéssel. Salzburgban, Bécsben, valamint az Université Paris Sorbonne-on vett részt jogi, illetve közigazgatási képzésben. Egyetemi évei alatt Erasmus, illetve Köztársasági ösztöndíjas, 2008 és 2013 között a Fogarty International Center (USA-NIH) ösztöndíjasa. Jogi oktatói pályáját a Rendőrtiszti Főiskolán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol 2008-ban egyetemi adjunktusi kinevezést kapott, illetve a Károli Gáspár Református Egyetemen kezdte, emellett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a Közigazgatási Jogi Tanszéken, valamint az Alkotmányjogi Tanszéken oktatott. Több szakmai szervezet tagja, 2004 óta rendszeresen publikál, több monográfia szerzője, illetve társzerzője. 2013-ban tudományos fokozatott szerzett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán.

 

Kolozsvári előadásának a címe: Migrációs válság és kvótaellenes szavazás

 

A szakember egy ideje vallja: az uniós szemlélet radikális változására van szükség, hogy ne legyünk teljes mértékben kiszolgáltatva a radikális terrorista szervezeteknek.

85 éves Kolozsvár és Erdély egyik legismertebb közéleti személyisége, a ma is aktív Somai József. E neves alkalomból Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság közös szervezésében megtartandó ünnepségen kívánja őt felköszönteni, amelyre Önt is szeretettel várjuk. 

Helyszín: a Főkonzulátus Rendezvényterme (Kolozsvár, Főtér 23. szám, belső udvar). 
Időpont: 2016. szeptember 9., péntek, 16 óra.

A nyíregyházi Jövő-kép nevű civil ifjúsági szervezet 2 fő 17-30 év közötti magyar ajkú, fiatalt keres, Európai Önkéntes Szolgálat 9 hónapos projektjéhez.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége civil információs napot szervez októbertől kezdődően hetente egyszer, szerdánként 16 és 18 óra között.

2015. okt. 24-én Marosvásárhelyen tartotta meg tisztújító közgyűlését a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége. A közgyűlésre azután került sor, hogy a 2014 decemberben esedékes közgyűlést, amikor tisztújítást kellett volna tartani, a jelentkezők kis száma miatt nem lehetett megszervezni.

Civil konferencia és a MCSZESZ új székházának avatásával összekapcsolva 2014. november 27-én 16 órai kezdettel tartottuk meg , a kolozsvári Bocskai Ház (Mátyás király utca 4 sz.) Óváry termében. A székház avatását Marosán Csaba színművész és barátai művészi produkcióval nyitották.

2015-ben

Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa

így döntött az Európai Ifjúsági Fórum 2012 novemberében. Kolozsvár a hatodik az európai ifjúsági főváros – Rotterdam, Torino, Antwerpen, Braga, Maribor és Thesszaloniki – után.

A fővárosi cím egyszerre esély, kihívás és felelősség. Egyedi lehetőség arra, hogy Erdély történelmi fővárosa megmutassa magát európai szinten, értékei ismertté váljanak, hogy a város és térsége kulturális sokszínűsége, az itt élő nemzeti közösségek európai kontextusban ismételten felmérjék és megismertessék értékeiket. Minden kolozsvári-erdélyi nemzeti közösségnek fel kell mérnie a saját helyzetét, ki kell használnia a lehetőséget, hogy értékeit meg- és elismertesse nemzetközi szinten is.

Kolozsvári magyar civil szervezetek döntöttünk arról, hogy

Kolozsvárról fiataloknak

címmel kétnyelvű, magyar és angol nyelvű kiadványt jelentetünk meg.

A Bethlen Gábor Alap 2013.évi ”Egyéb támogatások” előirányzat terhére a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége részére vissza nem térítendő támogatást nyújt a kolozsvári Bocskai Ház alagsorában létrehozandó tanácsadó, tájékoztató központ kialakítására.

Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2013 - kolozsvári bemutató 

          Időpont: péntek, május 16., délelőtt 10 óra.

Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2013 - temesvári bemutató

          Időpontszerda, május 14., 14 óra

A Civil Fórum 13. éve megjelenő civil társadalmi lapunk. A civilek számára készülő szakmai kiadványok szerepe a demokratikus átmenet minden korszakában igen fontos. Az átmeneti időszak jellemzője a túldimenzionált politikai szerepvállalás, ugyanakkor a stabil demokrácia világosan megfogalmazott, képviselt, olykor a politika kontrolljaként működő civil álláspont nélkül nem képzelhető el.

www.civilforum.ro

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) a lansat in luna martie 2012 proiectul “Servicii juridice pro bono pentru ONG-urile din Romania”, un serviciu gratuit adresat exclusiv organizatiilor neguvernamentale din Romania.

Prin serviciul de clearinghouse, FDSC urmareste facilitarea accesului organizatiilor neguvernamentale la servicii juridice gratuite oferite de practicieni in drept, care dispun de resurse si au disponibilitatea de a le oferi, contribuind astfel la dezvoltarea practicii judiciare pro bono in Romania.

A civil társadalom feladata – és egyben lényege – a szabadságra és alapvető erkölcsi értékekre alapozott, az egyes közösségek érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenység.

Az önszerveződő civil szféra az erdélyi magyar társadalom független intézményrendszerének megvalósítója, és a

rendszerváltás óta e tekintetben jelentős eredményeket tudhat magáénak. A sikerek mellett a hiányosságokat is látni kell, a folyamatos fejlődés csak így valósítható meg. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat lehetőséget.

A fentiekben megfogalmazott elvekre hivatkozva az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) köré csoportosult civil szervezeti vezetők kezdeményezték az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének létrehozását, amelynek feladata a társuló szervezetek érdekegyeztető, érdekképviseleti és tevékenységének az összehangolása és a civil érdekérvényesítés a politika különböző szintjein.

Partnerek és támogatók
Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015

 

 

      A kötet címében szereplő évkönyv kifejezés kissé megtévesztő, hisz míg az évkönyv rendszerint tematikusan szerteágazó tanulmányok gyűjteményét fedi, ez esetben egy tematikusan szigorúan egy konkrét jelenségkörre, a fesztivál-szerű ünnepi eseményekre, a város- és falunap-szerű rendezvényekre fókuszáló kötettel állunk szemben. Egy olyan rendezvénytípusra irányítja tehát rá a figyelmet e kötet, amely az utóbbi negyedszázadban igen elterjedté vált – ezt az elterjedtséget jelzi a könyv egésze, de különösen a könyv végén található adatbázis, amelyben összesen 469 ilyen rendezvényről találunk adatokat (a rendezvények száma a valóságban valószínűleg nagyobb, mivel ez az eredmény csak azokra a rendezvényekre vonatkozik, amelyekről interneten is információk érhetők el).

bővebben...
Migráns álom - őshonos dilemma

Értjük-e a helyzetet?

Én nem értem. Nem értem például azt, ami pár napja Szabadkán történt. Augusztus végén három migráns támadott meg két 16 éves szabadkai fiatalt a város központjában, a Patria Szálló közelében, amikor a fiatalok szállást keresni segítettek a menekülteknek. A szabadkai középiskolások egy parkban beszélgettek este kilenc óra tájban, amikor három migráns odament hozzájuk, és azt kérdezték, hol tudnának éjszakára megszállni. A társaságból egy testvérpár elkezdte nekik magyarázni, merre van a Patria Szálló, azok nem értették, ezért elkísérték őket. A lány ott maradt a parkban, s – mint később elmondta – néhány pillanattal később az egyik fiú véres fejjel tért vissza. A fiú lehajolt...

bővebben...
Angol Falu - Summer Camp 2016

Táborainkat Magyarországon, Baranya megyében (Pécs környékén) szervezzük. Célunk egy olyan nemzetközi tábor létrehozása, ahol a világ több pontjából érkező fiatalok a világ fejleszthetik angol nyelvi készségeiket játékos hangulatban. Magyar és angolszász országok gyerekei mellet a környező országokból (Szerbia, Horvátország, Románia, Szlovákia) is toborzunk fiatalokat, hogy osztozhassanak ebben a multikulturális nyári élményben.

 

bővebben...
IV.Székelyföldi Grafikai Biennálé

A Kovászna és Hargita megye tanácsai és a Kovászna Megyei Mûvelődési Központ 2016. január 20.   december 20. között szervezi meg a IV. Székelyföldi Grafikai Biennálét.

A korábbi kiadásoktól eltérõen, idén módosítottak a pályázható kategóriák meghatározásán: egy átfogó kategóriát hirdettek meg, amely teljes egészében integrálni próbálja a kortárs grafika lehetõségeit.

A kiírásban szereplõ Nyomtatott grafika kategórián belül helyet kaptak
a következõ javasolt grafikai eljárások, módszerek:
1. hagyományos grafikai eljárásokkal készült grafikai alkotások;
2. digitális képalkotási módszerekkel készült és digitális eszközökkel nyomtatott grafikai alkotások;
3. digitális képalkotási módszerekkel elõkészített, de hagyományos módszerekkel nyomtatott grafikai alkotások.

A IV. Székelyföldi Grafikai Biennále versenyére nincs nevezési díj. A digitális reprodukciók beküldésének határideje 2016. március 25., 12:00 óra.

bővebben...
Civil sikerek a filmvásznon
 
 
A Magyarsiker.hu filmkészítési pályázatot hirdet a kárpát-medencei civil szervezeteket, civil életet bemutató alkotások készítésére.
 
Pályázhat bármely kárpát-medencei, magyar együttműködésben érdekelt civil szervezet.
A pályázó szervezet bemutatása, céljainak ismertetése VAGY a szervezet által a 2014-2015-ös évben elvégzett tevékenységek, példaértékű programok, már megvalósított és a későbbiekben mások számára is alkalmazható „jó gyakorlatok” bemutatása.
 
Beküldési határidő:2016. február 29.
 

 

bővebben...
Civil találkozó Déván

A MCSzESz civil találkozót szervez dévai és környékbeli civil szervezeteknek dec. 10-én délután.

bővebben...
A CET és a Szellemi Honvédők közös tanácskozása Budapesten

November 20-án, pénteken Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében tartják a Civil Együttműködési Tanácskozás és a Szellemi Honvédők közös tanácskozását.

bővebben...
Merre tovább civil szféra? – civil találkozó Marosvásárhelyen

2015. okt. 24-25-re civil találkozót hirdetett meg a marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület. Incze Vanda megnyitó szavai után Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy fontosak ezek a találkozók, hiszen tudnunk kell egymásról, mivel segíteni is csak így tudunk. A civil szféra elfáradt, kellenek ezek a tanácskozások, hogy felélesszék az érdeklődést. A találkozón pályázati rendszerekről és civil összefogásról hallhattak az érdeklődők.

bővebben...
Situația finanțării ONG-urilor din România s-a înrăutățit

Organizațiile neguvernamentale din România s-au confruntat cu înrăutățirea situației finanțării în 2013, dar și cu o scădere a încrederii publice, a declarat directorul de programe al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), Valentin Burada, marți, cu prilejul prezentării Indexului sustenabilității ONG-urilor pe anul trecut.

bővebben...
Civilek határon innen és túl

Negyvenegy szervezet küldötteinek részvételével rendezte meg a Délalföldi Regionális Alapítvány (DARA) a NeKED (Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen) c., Kárpát-medencei nemzetközi civil találkozót. Az Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Őrvidékről, Muravidékről és Magyarországról érkezett vendégek 2014. június 27-29. között immár negyedszerre találkoztak, de első alkalommal tanácskoztak a zsombói József Attila Községi Házban. A programok helyszíne Zsombó és Ópusztaszer.

bővebben...