MACISZESZ

Civil Tudástár

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához; az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil szervezetek működési alapjainak megteremtése, társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységük elismerése, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása érdekében – összhangban az Alaptörvénnyel, valamint az 1976.
Bővebben

Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország

Egy közös magyar-osztrák-román civil program végtermékét, három kötetet tart kezében a Kedves Olvasó. Az EUCivis: Civil Európa – Civil Magyarország – Civil Ausztria – Civil Románia projektben részt vevô szervezetek ugyanis arra vállalkoztak, hogy ismertessék országuk civil társadalmának helyzetét oly módon, hogy egyben kísérletet tegyenek a szektor elôtt álló kihívások számbavételére, az elôrelépés, a lehetséges válaszok
Bővebben

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2012-ben

Méret és szerkezetA nonprofit szektor méretének, gazdasági és társadalmi súlyának változását három fontos mutatóval lehet érzékeltetni, a szervezetek és a foglalkoztatottak számával, valamint a bevételek reálértékével. A rendszeres statisztikai megfigyelés kezdete – 1993 – óta ezek értékei ugyan eltérő ütemben és egy-egy év kivételével, folyamatosan növekedtek. 2008 óta ez a tendencia a foglalkoztatottság kivételével igen
Bővebben

Civil szervezetekre vonatkozó új törvényi rendelkezések

Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, amelynek rendelkezései 2012. január 1.-jétıl léptek hatályba.Ezzel egy időben elfogadásra került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, és kiadásra került a civil szervezetek
Bővebben

Bocz János: A nonprofit szektor Magyarországi működését befolyásoló tényezők

Az elmúlt 20 évben Magyarországon kialakult egy rendkívül heterogén összetételű szervezet együttes, amelynek a szociális és közgazdasági térben elfoglalt helyéről a mai napig nincs egyetértés a tudományos közvéleményben.Az összefoglalóan nonprofitnak nevezett szervezetek1 egyaránt kapcsolatban állhatnak a lakossággal és a vállalkozásokkal, az önkormányzatokkal és az állami intézményekkel, de éppen sokszínű tevékenységük, változatos működési jellemzőik miatt nehezen
Bővebben

Macher Judit: A magyarországi nonprofit szektor, különös tekintettel az ezredfordulóra – a kutatások tükrében

1. A nonprofit szektorról általábanA modern gazdaság három szektorra tagolható: az állami, a piaci, és a nonprofit szektorra. A korábban létező közgazdasági elméletek még csak két szektorról –a piaci és a kormányzati szektorról – tesznek említést, a valóságban azonban egyre világosabbá válik, hogy a két hagyományos szektor nem képes minden emberi szükséglet kielégítésére. Burton A.
Bővebben

Jaya Deva: A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon – Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján

Az 1989-90-es rendszerváltozást követően, ugyan történt elitcsere, mégis, a magyar társadalom különböző rétegeit átfogóbban nem érintette. Mondhatni, a régebbi elit átruházta a hatalmat az új elitre, de mindez a hétköznapi emberek feje fölött történt. Ma Magyarországon nem tudunk élni a modern demokrácia, ill. az Európai Unió nyújtotta lehetőségekkel, mivel az önszerveződést igényelne, melyben saját sorsunkat a
Bővebben

Breiner Ildikó: A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

1. A civil szféra szerepe1.1 A civil szféra fogalma és jellemzői1.1.1 Civil szervezetek1.1.1.1 Civil szervezet mint gyűjtőfogalom1.1.1.2 Civil szervezetek jellemzői és meghatározásuk1.1.1.3 A civil szervezet kifejezés szinonimái1.1.2 Civil szektor és civil társadalom1.1.2.1 A civil szektor és a civil társadalom fogalma1.1.2.2 A civil szektor társadalmi szerepe1.1.3 Kérdések, feladatok1.2 A civil szervezetek formái, típusai és tevékenységei1.2.1 Civil
Bővebben