HU
Erdély,  Hírek,  Hírek a világban

Kiss András 100 – Emlékkonferencia beszámoló

2022. október 5–6., Kolozsvár, EME-székház felolvasóterme

Szervezők: Erdélyi Múzeum-Egyesület; Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Levéltára

Szervezőbizottság: Flóra Ágnes (RNL), Pakó László (EME)

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Román Nemzeti Levéltár Kolozs megyei Levéltára, születésének 100. évfordulója alkalmából, 2022. október 5–6-án, tudományos konferencia keretében emlékezett meg Kiss András (1922–2013) romániai magyar levéltáros, történetkutató és jogtörténész személyéről és munkásságáról. A rendezvény az ünnepelt házsongárdi temetőben lévő sírjánál vette kezdetét, ahol az emlékezés virágainak az elhelyezése mellett Sipos Gábor, az EME korábbi elnöke, illetve Ioan Drăgan, a Román Nemzeti Levéltár volt főigazgatója méltatták az ünnepelt személyét és szakmai érdemeit. A rendezvény az Erdélyi Múzeum-Egyesület központi épületének előadótermében folytatódott tudományos konferencia formájában, ahol az előadók Kiss András pályatársai és tanítványai közül kerültek ki. Az előadások első tömbje az ünnepelt személyiségére, a Román Nemzeti Levéltárban eltöltött három és fél évtizedes levéltárosi és iratmentő tevékenységére, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 1990-es újraindulását követően az intézmény újjászervezésében vállalt szerepére, továbbá történetkutatói tevékenységének főbb irányvonalaira mutattak rá. A további előadások a Kiss András által folytatott erdélyi és kolozsvári jog-, intézmény-, város-, társadalom- és mentalitástörténeti kutatások területén mutattak be olyan új eredményeket, melyek az ünnepelt kutatásait folytatják, egészítik és teljesítik ki. Kolozsvár története kapcsán szó esett a kolozsvári adózás történetéről, az adókönyveknek a városi birtokos társadalom és a település reprezentatív lakóépületei történetének a felderítésében betöltött szerepéről, a harangozási számadásokról, illetve a városi jogügyigazgatók kora újkori tevékenységéről. Három előadás a népi hiedelemvilág, a boszorkányság és a jog összefonódó világába vezérelte a hallgatóságot. Egy aranyosgyéresi váltott gyermek 19. századi eleji történetébe, a nánási boszorkányperek, valamint a tetemrehívás szokásának vizsgálatába nyújtottak betekintést. Mindhárom téma az ünnepelt kedvelt kutatási területe volt, akárcsak a második nap előadásainak azon tömbje, amely az erdélyi fejedelemségkori jog történetéből a magyar jogi szaknyelv 16–17. századi formálódását, egy 16. század végi jogszolgáltatási segédkönyv bemutatását, illetve Kolozs vármegye 17. századi eleji birtokos nemes prokurátorainak a tevékenységét részletezte. Szó esett még Bocskai István levelezéséről és levéltáráról, az Erdélyben is birtokos Csáky család jeles nőtagjairól, (Aranyos)gyéres 18. század végi–19. század eleji protokollumáról, illetve a történész és a történetírás helyzetéről a 20. század eleji Kolozsváron.

A megemlékezésen túl a konferencia célul tűzte, hogy összekapcsolja Kiss András munkásságát a mai, sokszor éppen az ő közreműködésével indult kutatásokkal, azok eredményeivel, és hogy számba vegye egy-egy szűkebb tudományterület ismereteinek jelen állását, azonosítsa az esetleges hiányosságokat, ezek ismeretében pedig megjelölje a további kutatási irányokat. Kiss András személye és tevékenysége kapcsán ugyanakkor kiemelt hangsúlyt fektetett a levéltár, mint szellemi örökségünk megőrzésének kevésbé ismert, de alapvető fontosságú intézményére, annak mind történelmi, mind jelenkori szerepére, a levéltári kutatások fontosságára és írott örökségünk folyamatos feltárásának jelentőségére.

A rendezvény iránti érdeklődésből ítélve, a konferencia sikeresen szólította meg mind a szakmai tudományos, mind a művelt nagyközönséget, és vált olyan fórummá, amely amellett, hogy méltó emléket állított Kiss András személyének és tudományos tevékenységének, egyaránt szólt a tudomány jelenéről és jövőjéről is.

A rendezvény nem jöhetett volna létre a Magyar Tudományos Akadémia, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatása nélkül.

A rendezvényről „Úgy tanuljunk a múltból, hogy azzal irányt tudjunk mutatni a jövőnek” címmel a Maszol.ro-portál közölt beharangozót 2022. október 4-én, és „Kiss Andrásra emlékezve…” címmel írás jelent meg a Szabadság napilap 2022. október 11-i számában.