HU

Közösségépítés értékmentéssel

civilportal Programok és projektek

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉRTÉKMENTÉSSEL PROJEKTLEÍRÁS Rövid leírás Szórványban, az etnikai végeken a magyar közösségek intézményhiányos környezetben élnek. Ha van helyben egy kis iskola, pár gyerekkel, összevont osztállyal és tanítóval, illetve ha van helyben pap, akkor a közösség szerencsésebb helyzetben van. Mert igen sok esetben a helyi 2-500 fős magyar közösség szellemi vezető nélkül marad, nincs aki összefogja
Bővebben

mcszesz_logo_sz_02 (1)

Civil térkép

A közösségi kapcsolatépítés fontossága közismert. Mindezt a programok és intézményi hálózatok szolgálják. Léteznek honlapok, valamint adatbázisok, ahonnan az érdekeltek információt szerezhetnek, de úgy észleljük, hogy ezek nem elég hatékonyak:

Ma, amikor az elsődleges információforrás az internet, ki kell használnunk a virtuális tér és a kapcsolódó technikák előnyeit és lehetőségeit. Ennek érdekében első lépésként kiválasztottuk Szilágy és Szatmár megyét Erdélyből.
Egy interaktív megyetérképen a kiválasztott település (klikk) neve mellett kinyíló ablak több információ-csomagot jelenít meg.

mcszesz_logo_sz_02 (1)

Civil Karaván – Magyarok határok nélkül projekt


Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége együttműködve valósította meg az alábbi programot.
Alapvető cél:
Az erdélyi magyar civil szféra negatív pályára került, sok szervezet szüntette be, fogta vissza a tevékenységét. Közösségi kötelességünk támogatást nyújtani a civileknek ahhoz, hogy céljaikat vállalva folytatni tudják a tevékenységüket.
Általános cél a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által
Fontos a magyar civil szervezetek határon átnyúló együttműködése a Kárpát-medencében élő és dolgozó civil szervezetekkel, azaz a Történelmi Régió civil szervezeteivel (Kárpát-medencei együttműködés)
Projekt indokoltsága, céljai:

A projekt programpontjai:
 
Projekt előkészítés időszaka: 2012. szeptember 1.- 2012. szeptember 30.
 
CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT – magyarországi első állomásának egynapos programja:
 
Budapesti találkozó tervezett időpontja: 2012. október 13. szombati nap
 
Helyszín: Millenáris Fogadó és a park /II. kerületi Önkormányzat kezelésében lévő közterület/ Klebersberg Kulturkúria/Wekerle Sándor Alapkezelő rendezvény termei
A CIVIL KARAVÁN – magyarok határok nélkül- programsorozat magyarországi kulturális, művészeti, szakmai, gasztronómiai programjai: nyílt és zárt téren zajlanak.
Erdélyi Történelmi Régiót bemutató program
Felelőse: Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület

Program zárása: Színházi előadás (erdélyi író színházi darabjának színpadra állítása)
Az előadás előtt aukció est, a helyi közélet szereplőinek bevonásával, befolyó pénzből a mély szegénységben élő erdélyi árvaházak támogatjuk. Az aukción olyan műalkotások kerülnek árverésre, amiket a magyar közélet neves személyiségei ajánlanak fel!
 
CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT erdélyi állomásai:
 
Programfelelős: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
 
A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.
KÉPZÉSEK, TALÁLKOZÓK – összesítő

  1. Sepsiszentgyörgy (2012.11.14-15.)
  1. Kolozsvár (2013.02.6.)
  1. Marosvásárhely (2013.02.13.)
  1. Arad (2013.03.06.)
  1. Nagyvárad (2013.03.21.)

Megjegyzés: a nagyváradi programon részt vett a főpályázó, a Nők a Magyar Nemzetért Egyesület erdélyi programjára érkező csoportja. A program keretében előadást tartott Pethő Annamária a nők civiltársadalmi szerepvállalásáról.
Projekt budapesti megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködők:
 
Budapesti rendezvény fő szervezője: a Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület vezetése, tagsága, önkéntesei
Együttműködő partnerek: Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (VNYKOSZ), Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület, Magyar Újjászületés Alapítvány
 
Projekt erdélyi megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködök:
 
Az Erdélyi regionális találkozások fő szervezőjedr. Bodó Barna, politológus, egyetemi docens
Az előadók: a civil szféra ismert és tapasztalt személyiségei (Bereczki Kinga, Somai József, Serfőző Levente, Széman Péter, Dáné Tibor Kálmán, Kolumbán Gábor), illetve a civil kérdéssel foglalkozó egyetemi oktatók (dr. Balogh Márton, dr. Bakk Miklós, dr. Toró Tibor, dr. Erdei Ildikó), továbbá újságírók, helyi civil vezetők.
Együttműködő szervezetek: CIVEK Sepsiszentgyörgy, Civil Elkötelezettség Mozgalom Marosvásárhely, Kölcsey Egyesület Arad, Szórvány Alapítvány Temesvár, Partiumi Magyar Művelődési Céh Nagyvárad.
 
Projekt által elért célcsoport:
 
Budapesten:
 

Erdélyben:
 

 
Megvalósulás:
A Civil Karaván feladata, a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által. Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.
A Civil Karaván rendezvénysorozaton belül mód van a jó gyakorlat számba vételére, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyben oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni
A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.
 

  1. találkozó, Sepsiszentgyörgy: A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében első alkalommal 2012. november 16-án Sepsiszentgyörgyön került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül az Amőba Oktatási Központ szolgált.

Előadóink plenáris előadásokkal és ezekhez kapcsolódó tematikus tréningekkel várták az érdeklődőket. Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.
Szigeti Enikő (Civil Elkötelezettség Mozgalom, ügyvezető) A civil jogérvényesítés c. előadásában a civilek társadalmi fellépésének környezetéről beszélt. Megtanultuk, hogy a civileknek nem kell átvenniük az önkormányzatok, illetve az állam feladatait, mert ezzel nem oldódik meg a probléma. Ezzel szemben arra kellene koncentrálnunk, hogy létező jogainkat érvényre juttassuk. Ezért hasznos információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell követni az érdekérvényesítés megvalósítása érdekében (jogi háttér ellenőrzése, felelősök megkeresése, nyilvános nyomásgyakorlás, stb). Elméleti ismereteinket gyakorlatba is ültethettük mikor végigjártuk egy civil kezdeményezés (egy adott útszakasz kijavítása) megvalósításának lépéseit.
Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és kontra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.
 

  1. találkozó, Kolozsvár:

A 2012 novemberében elindított projekt keretében a második regionális találkozóra Kolozsvárt került sor, abban a városban, ahol – az erdélyi magyarság körében – a legjelentősebb civil szervezetek működnek. Bár itt több olyan országos szervezet létezik, amelyek ernyőszervezetként nem lehetnek projekt-orientáltak, vagyis a működésük folyamatos kell, hogy legyen, itt is megmutatkoznak az utóbbi évek nehézségei.
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében második alkalommal február 6-án Kolozsvár került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül a kolozsvári Bocskai Ház szolgált.
Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.
Dr. Bogáthy Zoltán egyetemi professzor, szociálpszichológus Csapatépítés és motiválás c. előadásában a csapatmunka rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. Némi elméleti információ elsajátítása után megtapasztalhattuk, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, ha különböző szerepeket kell betöltenünk (igazgató, művezető vagy munkás). Megtanultuk, hogy mennyire fontos a stratégia, hogy mindenki tudja mi a dolga, és a hatékony kommunikáció. Alakalmunk volt kilépni a komfort zónánkból és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy „egyedül nem megy”.
Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és contra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.