HU
Archív projektek,  Programok és projektek

Civil karaván

projekt
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Civil Karaván c. projektből a MCSZESZ által vállalt projektrészek teljesítéséről

  1. A projektről

A projektjavaslat egy létező helyzet kezelését célozza meg: a CIVIL KARAVÁN rendezvénysorozaton belül a magyar-magyar párbeszédet, élő kapcsolatot fenntartó és elősegítő határon átnyúló kulturális rendezvények, konferenciák, szakmai fórumok, találkozók, szervezése Budapesten és a határon túl (Kolozsvár, Arad, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy).
A leadott pályázat szerint Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.
A Civil Karaván rendezvénysorozat révén célunk a jó gyakorlat számba vétele, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyben oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni.

  1. Partnerek

A projekt együttműködés révén valósult meg, éspedig a létrejött konzorcium vezető szervezete a Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület budapesti székhellyel és a kolozsvári székhelyű Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége.
Szervezeteink illetve vezetőik a Civil Együttműködési Tanácskozás keretében találkoztak és ismerkedtek meg és a nemzeti értékek és hagyományok iránti közös elköteleződés képezte az együttműködés alapját.
A projekt futtatása során mind elvi mind pedig gyakorlati kérdésekben minden esetben sikerült a közös álláspont kialakítása, ami biztosította a projekt sikeres futtatásának az előfeltételeit.

  1. A projekt előkészítése

A projekt elindítását előkészítendő a partnerek két alkalommal találkoztak Budapesten, megbeszélték a feladatok és felelősségek megosztásának a kérdését és konzorciumi szerződést készítettek elő. Erdélyben is volt előzetes helyi találkozó – pl. Marosvásárhelyen és Nagyváradon.
Mivel a pályázat leadása és a támogatás elnyerése között több hónap telt el, változtatni kellett a találkozók tervezett időpontjain és részben a helyszínek is módosultak.
A projekt implementációja a gyakorlatban a Sepsiszentgyörgy városban megtartott találkozó és képzési programmal indult el, és a nagyváradi képzéssel zárult, amely részét képezte a budapesti partner erdélyi körútjának, s a nagyváradi képzésen dr. Pethő Annamária, a Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület elnöke is előadást tartott.

  1. Erdélyi találkozók

Az első erdélyi találkozóra Sepsiszentgyörgyön került sor, 2012. nov. 14-15-én. Itt a szervezésben és a lebonyolításban partnerünk volt a CIVEK, vagyis a Háromszék megyei civil szervezetek helyi szövetsége. Érdeklődő közönség gyűlt össze, kezdve diákokkal el egészen vidéki szervezetek képviselőiig, illetve vezető megyeszékhelyi civil szervezetek vezetőiig. A 2 napot átfogó képzés során – ennek programját külön dokumentumban csatoljuk, miként a más helyszíneken történt képzésekét is – érdekes és tanulságos volt látni, ahogyan a civilek felismerik az elvi alapokat nyújtó előadások értelmét, miközben az érdeklődés részükről az olyan gyakorlati jelentőségű témák iránt mutatkozott meg, mint a civil jogérvényesítés (Szigeti Enikő) vagy szervezetépítés (dr. Bogáthy Zoltán).
A szentgyörgyi program külön színfoltját jelentette, hogy Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és 2 munkatársa szükségét látta eljönni a rendezvényünkre, és egy előadás meghallgatása után érdekes vita alakult ki a civil szféra képviselői és a politikusok közötti kapcsolatokról, arról, hogy a két fél kölcsönösen mit vár el egymástól.
Erdélyben a második találkozóra és képzésre Kolozsváron került sor, 2013. febr. 6-án. Itt a találkozónak külön jelentőséget az kölcsönzött, hogy kolozsvári magyar ifjúsági szervezetek által előkészített pályázattal a város megnyerte a 2015-ös évre az Európai Ifjúsági Főváros címet. A város magyar civil szervezetei között 2012 őszén több találkozó zajlott annak érdekében, hogy biztosítsák a 2015-ös év programjai között a megfelelő magyar jelenlétet, a helyi magyar értékek megfelelő szintű bemutatását és képviseletét. Ezért a kolozsvári képzés a szervezetek közötti együttműködés, a hálózatok kialakítása és az önkéntesség kérdésköreire összpontosított – itt nem foglalkoztunk konfliktuskezeléssel és szervezetépítéssel. Kolozsváron előadást tartottak: Bodó Barna, Somai József (a Nyilas Misi Tehetségápoló Egyesület ügyvezető elnöke), Talpas Botond (a kolozsvári Magyar Diákszervezetek Szövetségének az elnöke) és megtartotta az önkéntességgel kapcsolatos tréningjét Vizaknai Erzsébet.
A kolozsvári képzés konkrét eredménye egy közös pályázat előkészítése volt, amely révén a kolozsvári magyar civilek azt kívánják elérni, hogy magyar és angol nyelvű kézikönyvben mutassák be Kolozsvár magyar értékeit.
A harmadik képzés és találkozó helyszíne Marosvásárhely volt, időpontja 2013. febr. 13. Itt egy sajátos helyzet indokolja a civilek közötti együttműködés erősítését, ugyanis a 2012-es helyhatósági választásokat követően immár nem a magyar párt (RMDSZ) képviselője a megyei tanács elnöke, illetve a városi képviselőtestületben is gyengült a magyar pozíció. Szükség van tehát egyeztetésre, közös stratégia kialakítására, hogy a magyar érdekek helyben ne sérüljenek. Ennek megfelelően egy kolozsvári fiatal előadó (Talpas Botond) arról tartott a közönség által igen jól fogadott előadást, hogy miként sikerült kolozsvári magyar civileknek a város számára meghatározó projektekben vezető szerepet elérni. A további előadások – civil érdekvédelem (Szigeti Enikő), civilek szerepe a helyi közösség életében (Bodó Barna) – is élénk visszhangot váltottak ki, újabb képzésre kaptunk meghívást. Sor került az önkéntességgel kapcsolatos tréningre is.
A Civil Karaván projekt keretében a negyedik találkozóra és képzésre Aradon került sor, éspedig 2013. március 6-án. Itt az előzetes információk szerint a civil szervezetek közül több életében vezetőváltásra került sor, vagy éppen az új vezető felkérése van folyamatban – úgy tűnik, hogy az 1990-es évek elején szerepet vállalt civil vezetők egy része visszavonul, generáció-váltás történik. A képzésünk ezért volt fontos és váltott ki pozitív visszhangot, amit a helyi újságban közölt képzési beszámoló igazol. (Lásd a csatolt mellékletet.) Aradon három előadást terveztünk: Bodó Barna elméleti előadását követően Bognár Erzsébet tartott volna bemutatót a civil szervezetek belső életéről majd Kása Zsolt zárta a sort projektek pénzügyi menedzsmentjével kapcsolatos előadásával. Ez a helyszínen annyiban módosult, hogy Bognár Erzsébet inkább párbeszédre invitálta a jelenlévőket, hogy a civil szervezetek vezetői mondhassák el véleményüket a civil integrációról és észrevételeiket a nyitó előadással kapcsolatosan.
A Civil Karaván utolsó erdélyi találkozóját és képzését Nagyváradon szerveztük meg, 2013. március 21-én. Ezt az időpontot úgy választottuk ki, hogy a projekt koordinátora, a Nők a Magyar Nemzetért Egyesület vezetői jelen lehessenek a találkozón és a képzésen. Ez azért történhetett meg, mert a budapesti csoport ekkor utazott Csíksomlyóra. Itt a társszervező a Partium Keresztény Egyetem keretében működő civil szervezet volt, amelynek képviselője szintén szerepelt az előadók között. Az előzetes hírekhez képest kevesebben jelentek meg a vártnál, de igen élénk és jó hangulatú találkozó illetve képzés volt, a zömmel egyetemi diákokból kikerülő hallgatóság élvezte az előadásokat, élénk vita alakult ki szinte minden előadást követően. Az előadások: Bodó Barna: Civil szerepek és helyi világ, Pethő Annamária: A nők civil társadalmi felelősségvállalása, Zakota Zoltán: Profit-orientált és nonprofit: ellentétek és összefonódások, Kása Zsolt: Projektek pénzügy menedzsmentje. Különben itt volt a legjobb a sajtóvisszhang, a Kossuth Rádió Határok nélkül adásában is beszámoltak a nagyváradi illetve összefoglalva az egész projektről.
Még egy lényeges mozzanatot kell kiemelni: Kolozsvárról egy autóbusznyi civil vett részt a projekt keretében megtartott, a Budai Vigadó nagytermében megtartott előadáson és gálaműsoron. Ez lehetőséget nyújtott nem csupán a kapcsolatépítésre, de arra is, hogy olyan fontos projektekről szerezzünk első kézből tájékoztatást, amilyen a Hegedüs Zsuzsa szociológus nevével fémjelzett a Minden gyermek lakjon jól segítő projekt.
A projekt keretében komoly nehézséget okozott, hogy munkatársunk, Vizaknai Erzsébet 2013 január folyamán megbetegedett, s bár februárra az állapota némileg javult, ebben a hónapban csak pár napot tudott dolgozni, majd március közepétől a betegsége miatt felmondott. Menet közben sok olyan feladatot, amely rá, mint a szervezet irodavezetőjére hárultak volna, át kellett vennie a szövetség elnökének, ami nem sikerült zökkenőmentesen.

  1. Média, láthatóság

A Civil Karaván projektről több tájékoztató anyagot küldtünk el civil levelezőlistákon szervezeteknek, minden találkozóra külön program és meghívó készült. A projekt anyagai felkerülnek a MCSZESZ honlapjára – a honlap frissítését éppen a projekt keretében kezdtük el, a honlap grafikailag már megújult, most van soron a tartalmi frissítés. A projektről sajtóanyag jelent meg az aradi Nyugati Jelenben, a nagyváradi helyi sajtóban és a Kossuth Rádióban.
Felelősségünk tudatában állítjuk, hogy szakmai szempontból sikerült a projektet maradéktalanul megvalósítani. Meggyőződésünk, hogy a Civil Karaván hozzájárul egy erős és működőképes harmadik szektor kialakulásához ott, ahol valamilyen okból váltásra, szervezeti átépítésre került sor. Napjainkban egyre fontosabb szerep jut a civileknek, és különösen érvényes ez kisebbségi léthelyzetben, amikor a helyi közösségek számára egy sor kulturális, identitással kapcsolatos feladat egyedüli letéteményesei a helyi civil szervezetek.
Kolozsvár, 2013. április 10.
Dr. Bodó Barna, elnök