HU
Archív projektek,  Programok és projektek

Civil akadémia

projekt

Pályázati azonosító: RO 625/2012

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
 Az Erdélyi Civil Akadémia

  1. projekt teljesítéséről

 
Az erdélyi magyar civil szféra a gazdasági válság éveiben negatív pályára került, sok szervezet szüntette be a tevékenységét. Közösségi kötelességünk támogatást nyújtani a civileknek ahhoz, hogy céljaikat vállalva folytatni tudják a tevékenységüket.
Az Erdélyi Civil Akadémia feladata, hogy az egyesületi, alapítványi vezetők képzésével segítse a non-profit szervezetek munkáját. A résztvevők civil vezetők, a helyi közösségek szervezői. Az ECA keretében felkészült előadók színvonalas előadásokat tartanak, illetve fontos kérdésekről kiadványokat jelentetnek meg.
A 2012-es ECA tervezett témaköre a vezetőképzés. Az előadások tematikája: vezetői önismeret és életvezetés, egyéni és szervezeti erőforrások, szervezetfejlesztés. Cél felkészíteni a vezetőket arra, hogy a közéleti nyomások hatását kivédhessék, hogy jó döntéseket hozhassanak még nehéz, akár kritikus helyzetben is. Az ECA programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a részt vevő vezetők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az igényelt összegnél kevesebb, 350000 Ft támogatást kapott. Ezért a tervezett három helyszín helyett két helyszínen szerveztük meg a képzéseket. A támogatás felhasználására a 2012.08.01 és 2012.11.30. közötti időintervallumban került sor.
A projekt során elvégzett tevékenységek:

  • A programok előkészítése során elismert szakértőket kértünk fel a képzéseken való részvételre, előadások tartására. Az eredeti programban szereplő dr. Bartal Anna nem tudta vállalni az erdélyi utakat, ezért őt helyettesíteni kellett. A tervezett program és a szereplést vállaló előadók javaslatai alapján pontosítottuk a tematikát. Két napos programmal terveztünk, első nap előadás, másnap tréning, műhelymunka. A programban olyan tematikát szerepeltettünk, amelyek révén támogatni kívántuk a szervezetek működtetését (általános és mindennapi ügyvitel); az érdekérvényesítést, konfliktuskezelést, csapatépítés (motiváció, csapatépítő tevékenységek, stb.), pályázati és képzési lehetőségek. Arra törekedtünk, hogy az előadások viszonylag rövidek legyenek és minél több interaktív kérdésre kerülhessen sor, hogy mindenki megoszthassa tapasztalatait.
  • Előadóink plenáris előadásokkal és ezekhez kapcsolódó tematikus tréningekkel várták az érdeklődőket. Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást. Itt megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.

Dr. Bogáthy Zoltán egyetemi professzor, szociálpszichológus a csapatmunka rejtelmeibe avatott be minket. Némi elméleti információ elsajátítása után megtapasztalhattuk, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, ha különböző szerepeket kell betöltenünk (igazgató, művezető vagy munkás). Megtanultuk, hogy mennyire fontos a stratégia, hogy mindenki tudja mi a dolga, és a hatékony kommunikáció. Alakalmunk volt kilépni a komfort zónánkból és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy „egyedül nem megy”.
Prázsmáry Júlia tréner arról gondoskodott, hogy az ilyen aktív csapatmunkát ne keserítsék meg a konfliktusok. Megtanultuk felismerni a kezdődő konfliktusok jeleit és elsajátítottunk olyan hasznos technikákat, amelyek segítenek az ilyen helyzetek leghatékonyabban kezelésében.
Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezetője, a civil jogérvényesítés mikéntjeit mutatta be nekünk. Megtanultuk, hogy a civileknek nem kell átvenniük az önkormányzatok, illetve az állam feladatait, mert ezzel nem oldódik meg a probléma. Ezzel szemben arra kellene koncentrálnunk, hogy meglévő jogainkat érvényre juttassuk. Ezért hasznos információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell követni az érdekérvényesítés megvalósítása érdekében (jogi háttér ellenőrzése, felelősök megkeresése, nyilvános nyomásgyakorlás, stb.).
Hasznosnak ítélték a jelenlévők a Vizaknai Erzsébet által előkészített és levezetett játékot az önkéntesség megítéléséről.

  • Az első képzésre Nagyváradon került sor, 2012. okt.18-20. között, a képzési helyszín a Partium Keresztény Egyetem lett, mivel a tervezett helyszín, a Lórántffy Zsuzsanna Református Központ terme csak első este volt szabad. A csatolt programból látható, hogy első este közösségépítő találkozót tartottunk, majd pénteken és szombaton folyt a képzés. A programban civil vezetők és egyetemi hallgatók vettek részt. A nagyváradi fontos magyar gimnáziumok diákönkormányzatainak a képviselői is jelen voltak – külön igazgatói engedéllyel. A jelenlévők létszáma 22 fő. Civil vezetők – pl. Zakota Zoltán – külön megköszönték a programot, és kérték, hogy a fontosabb anyagok legyenek hozzáférhetőek a MCSZESZ honlapján.
  • A második képzés helyszíne Sepsiszentgyörgy, időpontja 2012.nov. 14-16. A program annyi változást szenvedett, hogy Bogáthy Zoltán helyett Szigeti Enikő akkreditált képző tartott előadást a jogérvényesítésről. Itt is megtartottuk a közösségépítő foglalkozást, éspedig a szerdai napon, a meghirdetett program után, mivel többen kérték, beszélgessünk az egyes szervezetek helyzetéről, lehetőségeiről. Itt kevesebb volt a fiatal – egyetemi hallgató nem vett részt a képzésen, középiskolások viszont igen – de eljöttek vidéki szervezetek képviselői is. A képzésnek külön érdekessége volt, hogy – mivel éppen folyt a választási kampány – parlamenti jelöltek is bejöttek és végighallgatták a soron lévő előadást. A résztvevők száma ezeken az előadásokon is 18 fő volt.

Projektkommunikáció, vizibilitás-elemek
A projektnek külön plakátot készítettünk – csatoljuk. A rendezvények népszerűsítése a helyi sajtónak megküldött tájékoztató révén, a MCSZESZ Facebooke-jára feltöltött anyag révén történt, illetve a MCSZESZ levelezőlistán több száz civil szervezet megkapta a tájékoztatót. A résztvevők számára részvételi Oklevelet készítettünk – ezt is csatoljuk.
A nagyváradi képzésre eljött a helyi sajtó és a helyi tévé, interjúkat készítettek résztvevőkkel és előadókkal.
A rendezvény dokumentumain szerepelt a BGA logója,
Költségekről általában
 
Miként a mellékelt bizonyító dokumentumokból kitűnik, a kapott támogatást a képzések megszervezésével és megtartásával kapcsolatos költségekre fordítottuk.
Költségek az elszámolási tételsorok szerint:
1-5. Előadói honoráriumok
6-9. Utazási költségtérítések
10-12. Előadók és szervezők szállásköltsége
13-20. Előadók és szervezők étkezési költsége
Az Erdélyi Civil Akadémia c. projektet sikerrel teljesítettük, a vállalt feladatok mind megvalósultak. A tapasztalat az, hogy igény van hasonló rendezvényekre, és amennyiben találunk helyi partnereket, hogy a költségeket minimalizáljuk, az idén is folytatjuk a projektet – bár külön nem pályáztunk rá.
A szakmai beszámolóhoz csatoljuk a kiküldött sajtóanyagot, a programokat, a plakátot, a diplomát.
Köszönettel tartozunk a BGA-nak, hogy támogatásával lehetővé tette a projekt létrejöttét. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy minden egyes nyilvános szereplésünk alkalmával – ahogyan ezt a megkötött szerződésben vállaltuk – kihangsúlyoztuk, hogy a projekt támogatója a Nemzeti Civil Alap volt, ez szerepelt a plakáton és a programokon is.
Kolozsvár, 2013. május 18.
MCSZESZ
Dr. Bodó Barna elnök