HU
Archív projektek,  Programok és projektek

Helyi szerepvállalás és civil integráció

projekt

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Helyi szerepvállalás és civil integráció c. projekt teljesítéséről

A projektjavaslat megszületése egy létező helyzet kezelésére tett válaszlépés, ugyanis az erdélyi magyar civil szféra pár esztendeje leépülőben van. Az utóbbi években beindult civil leépülésnek két fő oka a támogatáspolitika szempontrendszerének a megváltozása és a nemzetközi pénzügy-gazdasági válság. Léteznek regionális okok is, ilyen például az a generációváltás, amely elindult a civil világban. Ugyanis azok a civil szervezeti vezetők, akik az 1990-es évek elején-közepén vállalkoztak közösségszolgálatra, ma már a 60-asok korosztályába tartoznak, sok esetben még idősebbek, akik csak elvétve viszik közvetlenül az ügyeket. Ugyanakkor a szervezetek mintegy harmada vagy felfüggesztette vagy beszüntette a tevékenységét. A projekt általános célja az erdélyi magyar civil szféra leépülésének a megállítása, a civil vezetők és a politika intézményei közötti helyi szintű kapcsolatok javítása illetve újjáépítése.

A projekt révén kapott támogatás az igényeltnél jóval kisebb volt, ennek okán az eredeti elképzelést, vagyis azt, hogy 4 helyszínen indítjuk el a közösségépítő, integrációs folyamatokat, felül kellett vizsgálni, és végül két helyszín mellett maradtunk.

Kolozsvár mellett szólt nem csupán az a tény, hogy a Magyar Civil Szervezetek Szövetsége itt működik, hanem az is, hogy 2012 végén Kolozsvár kapta meg a 2015-ös európai ifjúsági főváros titulust, illetve az ezzel járó rendezvénysorozat szervezésének a jogát. Egy ilyen rendkívül fontos rendezvénysorozat keretében közös célunk, hogy a magyar civilek révén a város és a térség magyarsága megfelelő szinten legyen jelen.

Marosvásárhely kiválasztása mellett az szólt, hogy a magyarságot regionális-helyi szinten újabb jelentős veszteség érte azzal, hogy a helyhatósági választások során elveszítette a megyei elnöki tisztséget – a magyar civilek számára egy korábbi biztos támogatási lehetőséget. Ugyanakkor Maros megyében a civil szervezeti sűrűség az erdélyi magyarság körében az egyik legalacsonyabb, olyan szórvány megyék előzik meg ebben a sorban, mint Temes, Beszterce-Naszód. Vagyis Marosvásárhelyen a civil fronton sok a tennivaló.

Mindkét helyszínen több találkozóra került sor. Marosvásárhelyen az első találkozóra 2012 decemberében került sor. A projekt vezetője, dr. Bodó Barna Marosvásárhelyre több alkalommal ellátogatott. Az első alkalommal került sor a fontos civil szervezetek képviselőinek a megkeresésére – helyi kapcsolatokat a Lorántffy Zsuzsa Egyesület részéről Incze Vanda elnökségi tag. Az előkészítő találkozókat egy közös projekt kereteinek a megbeszélése követte. Ennek alapgondolata, hogy egy helyi civil parlamentet kellene létrehozni, amely az önkormányzattal együttműködésre törekszik és részt vállalhat nem csupán a döntés-előkészítésben – ezt a román helyhatósági törvény lehetővé teszi –, hanem érdekképviseleti funkciókat is felvállal, amennyiben a civil szféra számára elkülönített támogatási eszközökre vonatkozó pályázati kiírások tematikájának a kijelölésére javaslatokat fogalmaz meg.

Kolozsvárott az első találkozó – erre 2012 októberében került sor az EMKE székházában, az EMKE társszervezésében – idején még nem volt ismert a döntés, hogy a város lesz 2015-ben Európa ifjúsági fővárosa, ez még általában szólt arról, hogy a civil együttműködés és a helyhatóságokkal kialakult kapcsolatokat milyen strukturális vagy más természetű gondok terhelik. A második találkozó már tematikus volt, és kimondottan az ifjúsági fővárosi szerepek és lehetőségek kérdésével foglalkozott. Itt konkrét vállalások hangzottak el, a részt vevő civil szervezetek külön-külön is, együtt is fontos programokat javasoltak. Kolozsvárt találkozóra is sor került a város alpolgármesterével – Horváth Annával – és ennek következtében a 2015-ös év rendezvényeit előkészítő külön szervezet megalakítását indították el.

Mindkét helyszínen képzésre is sort került 2013 február hónapban, olyan témák szerepeltek, mint civil szerepek és a helyi világ (előadó dr. Bodó Barna), szervezetépítés (előadó Talpas Botond), civil érdekérvényesítés (előadó Szigeti Enikő), konfliktuskezelés (előadó Prázsmáry Júlia), önkéntesség (előadó Vizaknai Erzsébet), pályázat-menedzsment (előadó Somai József).

A marosvásárhelyi képzésen közel 20 személy vett részt, a kolozsvári képzésen pedig 24 fő. Ha figyelembe vesszük, hogy minden szervezetben 5-10 fő dolgozik többnyire önkéntesen, akkor közel 200 személy élt a képzések illetve a pályázati anyagok előkészítése során a közös munka kínálta lehetőségekkel.

A projekt keretében kidolgozott kolozsvári közös térségi pályázat az ifjúsági fővárossal kapcsolatos. Ennek lényege, hogy Kolozsvár magyar értékeit megfelelő módon kell bemutatni az ide látogató, mindenhonnan érkező fiataloknak. Egy magyar és angol nyelvű kiadványt készítenek elő az itteni magyar civil szervezetek, amelynek a szerkezete a következő: 1. Kolozsvárról röviden, 2. Városi kalauz. 3. Információs kislexikon. Az első fejezet meghatározó fontosságú, itt rövid történelmi leírást, műemlékek bemutatását és a fontos intézmények leírását készítik el. Ezzel a kiadvánnyal a BGA erdélyi regionális irodájába pályázatot adott le a MCSZESZ.

A marosvásárhelyi távlati projekt a civil parlament kialakításának javaslata. Ebbe önkéntes alapon lépnének be a civil szervezetek, szakcsoportokat alakítanának ki és az önkormányzat napirendjére kerülő kérdéseket megvitatják, közös álláspontot alakítanának ki erről és utána a helyi tanács (önkormányzat) ülésén ezt képviselik. A helyi tanácsok ülései nyilvánosak, tehát erre lehetőség van. Ezt a témát is pályázatként kidolgoztuk és a bukaresti FDSC (a civil társadalom támogatását szolgáló alapítvány) 2013 tavaszi kiírására benyújtottuk.

A Civil integráció projektről több anyagot küldtünk el civil levelezőlistákon szervezeteknek, az egyik kolozsvári találkozóról riportot közölt az Agnus rádió.

A projekt anyagai felkerülnek a MCSZESZ honlapjára – a honlap frissítését éppen a projekt keretében kezdtük el, a honlap grafikailag már megújult, most van soron a tartalmi frissítés.

A projekt keretében komoly nehézséget okozott, hogy munkatársunk, Vizaknai Erzsébet 2013 január folyamán megbetegedett, s bár februárra az állapota némileg javult, ebben a hónapban csak pár napot tudott dolgozni, majd április hónaptól a betegsége miatt felmondott. Menet közben sok olyan feladatot, amely rá, mint a szervezet irodavezetőjére hárultak volna, át kellett vennie a szövetség elnökének, ami nem sikerült zökkenőmentesen. Ezért kértük a határidő-módosítást és ezért történt meg, hogy az elszámolással is valamennyit csúsztunk.

Ugyanakkor nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy szakmai szempontból sikerült a projektet maradéktalanul megvalósítani.

Kolozsvár, 2013.április 10.

  1. Bodó Barna

elnök