HU
Állásfoglalások

      

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) jogi személyiséggel rendelkező legitim képviseleti testület, melynek küldetése és vállalt felelőssége az erdélyi magyar civil szervezetek érdekvédelme és érdekképviselete. Ebből eredően feladatának tekinti az erdélyi magyar civil szervezetek önállósodásának és megerősödésének elősegítését.

A romániai magyar civil szféra támogatására szánt pénzalapok jelenlegi elosztási rendszere elfogadhatatlan, politikai kliens-rendszerre emlékeztető. A MCSZESZ szükségesnek látja egy olyan támogatási rendszer kialakítását, mely biztosítja, hogy az erdélyi magyar civil szféra pártállástól, ideológiától, vallási hovatartozástól függetlenül részesüljön a támogatásokból. Ennek érdekében:

 

  • Szükségesnek tartjuk a támogatási politika gyökeres reformját annak érde­kében, hogy a magyar ci­vil szer­ve­zetek folyamatos műkődése biztosított legyen, hogy e szervezetek felkészülhessenek az Eu­ró­pai Uniós csat­la­kozásra és lépést tudjanak tartani a felmerülő követelményekkel.

 

  • El kell különíteni a politikai képviseletet a közképviselettől, politikamentessé kell tenni a civil szféra finanszírozását.

 

  • Elkerülhetetlen a támogatási rendszer átszervezése. Ez a civil szféra, a történelmi egyházak és a romániai magyarság érdekvédelmi szervezetei közösen kialakított álláspontjának megfelelően történhet meg. A hárompilléres rendszer alapján a forráselosztó alapítványok kuratóriumaiban megfelelő jelenlétet kell biztosítani mindhárom közképviseleti szervnek.

 

A MCSZESZ kezdeményezi az egyházak és az érdekképviseleti szervek képviselőinek részvételével egy országos magyar egyeztető tanács életre hívását, melynek elsődleges célja a támogatási rendszer megújítása.

 

  • Szükségesnek tartjuk a pályázatok szakvéleményezésének reformját, kimondottan szakmai alapon és a teljes nyilvánosság jegyében, a döntésekben figyelembe kell venni a közösen elfogadott prioritásokat, a területi-regionális, szakmai és intézményi érdekeket.

 

Meggyőződésünk, hogy a demokrácia értékei mellett elkötelezett politikai, közigazgatási és civil intézmények egyaránt elfogadják és támogatják a közéletünk tisztaságát, az európai támogatási elvek érvényesítését és közösségünk hosszú és rövid távon való boldogulását célzó kezdeményezésünket.

 

Kolozsvár, 2005. szeptember 10.

A MCSZESZ KÖZGYŰLÉSE