HU
Hírek,  Hírek rólunk

NEA projekt kapcsán Nagyenyeden

mcszesz hírek

Civilek Fehér megyében

Idén, szeptember 10-én a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének kezdeményezésére a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban számos Fehér megyében működő civil szervezet vezetője vett részt szakmai kerekasztalbeszélgetésen. Dr. Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke egy, a Nemzeti Alap által támogatott projektet ismertetett a jelenlévőkkel, melynek Fehér, Hunyad, Máramaros megyék civil szervezeteinek feltérképezése, támogatása, a civil szervezetek közötti kapcsolatháló megerősítése, illetve a civilek és a helyi önkormányzat közötti kapcsolat megszilárdítása. A projekt Fehér megyei felelőse Basa Emese középiskolai tanár. A projekt három feladatkörre bontható le: 1) A konkrét helyzet feltérképezése, adatok begyűjtése arra vonatkozóan, hogy hol vannak alvó szervezetek és ezek miért függesztették fel a tevékenységüket, továbbá hol nincsenek szervezetek, de nagy szükség volna a tevékenységükre és végül a revitalizáció, a tevékenység el- illetve újraindítása. A helyzetfelmérés terepmunka által valósulna meg, kérdőíves felmérés és mélyinterjúk elkészítésének következtében 2) Második lépésben a feladat a hálózatok kialakítása, hogy a civilek támaszkodhassanak egymásra, illetve, ahogyan ezt a helyi civil vezetők megjegyezték: hogy jobban átláthassák egymás tevékenységeit rendezvényeik időpontját. 3) Végül pedig a civilek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolat megalapozását/megszilárdítását célozza meg a projekt, hiszen a helyi román elit megértésére, olykor támogatására is szükség van.

A beszélgetés során nagyrészt sikerült frissíteni a civil szervezetek adatait, illetve konkrét javaslatok születtek a civil szervezetek kapcsolati hálózatának kialakítását illetően.