HU

Mit mondanak az olvasók?
A temesvári Heti Új Szó olvasói elégedettség vizsgálata

A temesvári Heti Új Szó 1994 óta jelenik meg A4-es, vagy közel hasonló formátumban. Közel három évtized alatt a helyi világ jelentős mértékben megváltozott, megyei szinten a magyarság lélekszáma jelentős mértékben csökkent, de a területi megoszlás is változott, a kisebb települések mind lélekszámban, de főleg arányszámban veszítettek teret, már nincs egyetlen magyar többségű település a megyében. A változások további elemeinek a felsorolása nélkül is érthető és nyilvánvaló, hogy a lap olvasóközönsége is jelentős mértékben megváltozott, folyamatosan szűkült.

Jó ideje beszédtéma a helyi közösségek szintjén, hogy változásra, változtatásra volna szükség, ez szükséges ahhoz, hogy a lapot az internetes média megjelenésének és térhódításának körülményei között is meg lehessen tartani. Ezért kérte fel a lap kiadója dr. Bodó Barnát és általa a Szórvány Alapítványt, hogy készítse elő és folytassa le a HUSZ olvasói elégedettségét felmérő vizsgálatot és a szükséges adatelemzést.

A kutatást végző csapat: dr. Bodó Barna, Brînzan-Antal Krisztina és Incze Erika. A kutatás előkészítésében és az adatbevitelben szerepet vállalt Incze Erika, a kérdőív és a végső elemzés szerzője dr. Bodó Barna, az adatok feldolgozását Brînzan-Antal Krisztina végezte.

A kutatás előkészítése 2022 áprilisában indult és május végére készült el az elemzés. A kérdőívezés kezdete: 2022. május 1, a kérdőívezés vége: 2022. május 19. Minta: Heti Új Szó olvasóközönsége. A kérdőív a LimeSurvey-en online és Heti Új Szó lapban papíralapon jelent meg.

A Heti Új Szóval kapcsolatos elégedettségvizsgálatra nagy szükség van/volt, ugyanis a lap a szórványlét körülményeinek megfelelően folyamatosan veszít olvasókat. Ez nem lehet meglepő, hiszen a népszámlálási adatok szerint a megye magyarsága az utóbbi 30 év alatt kb. 35-40%-kal csökkent. Ebben a helyzetben az olvasók megtartása különösen fontos és ugyanakkor nehéz kérdés.

A HUSZ jelenlegi példányszáma 1800, előzetesen arra gondoltunk, hogy elérhetjük a kitöltések során ennek 10%-át – de nem sikerült. Ebbe a román posta is belejátszott: visszajelzések vannak arról, hogy több postai küldemény nem érkezett meg, van, amit visszavittek a feladónak. A kérdőív kérdéseinek száma 14. A kérdőív kitöltése névtelen volt. A névtelen kérdőívet végig kitöltötte 57 személy, nincs teljesen kitöltve 87. Papíralapon 18-an töltötték ki.

A tanulmány részletesen a Szórvány Alapítvány honlapján: https://www.diasporatm.ro/hu/mit-mondanak-az-olvasok/ olvasható.