HU
Állásfoglalások

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) 2009. március 24-én rendezte meg a Kolozs megyei civil szervezetekkel való találkozóját. A mintegy 20 civil szervezeti képviselő és az MCSZESZ igazgatótanácsi tagjai (Bodó Barna elnök, Varga Zoltán alelnök, Bereczki Kinga alelnök, Somai József és Szenkovics Dezső igazgatótanácsi tagok) között egy több órás találkozóra került sor.

  1. A találkozó alkalmával Varga Zoltán, a szövetség alelnöke ismertette a résztvevőkkel a szervezetet, annak célkitűzését és küldetését, valamint röviden beszámolt a MCSZESZ utolsó negyedéves tevékenységéről.
  2. Ezt követően Bereczki Kinga alelnök a Civilek Háromszékért (CIVEK) kezdeményezést mutatta be, rávilágítva a regionális ernyőszervezetek, szövetségek fontosságára, szükségességére. A kezdeményezés egy sikertörténetnek számít, a szövetség fennállásának mintegy két esztendeje alatt számos lényeges megvalósítást tudhat magáénak. Sikeressége, az elért eredmények oda vezettek, hogy a 15 alapítószervezettel induló CIVEK ma már több mint 45 tagszervezettel rendelkezik. Az érdekvédelmi és érdekképviseleti szövetség középtávú célkitűzései között szerepel többek közt egy erőforrásközpont létrehozása civil szervezetek számára, valamint a megyehatárokon való túllépés és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

A bemutató kapcsán felmerült az a kérdés, hogy egy hasonló kezdeményezésre szükség lenne-e Kolozs megyében is. A résztvevő civil szervezetek túlnyomó többsége a szükségesség mellett tette le a voksát és megbízták az MCSZESZ-t azzal, hogy tegyen lépéseket az ilyen irányú igények felmérésére.

  1. A szakmai megbeszélés harmadik témája a Kolozs Megyei Tanács pályáztatási mechanizmusának bemutatása képezte, melyet Balázs-Bécsi Attila megyei tanácsos tett meg. Mint a tájékoztatóból kiderült, az idei évben –a tavalyi évekhez képest – immár két, a civilek számára elérhető pályázati alap létezik a megyei tanácsnál, hiszen a már létező ifjúsági alap mellett létrejött a kulturális alap is. Mindkét alap 250 000 RON szétosztható kerettel rendelkezik. A tájékoztatásból az is kiderült, hogy a döntéshozatal és támogatások szétosztása akadozva, nem eléggé szakszerű módon történik. A résztvevő civil szervezeti képviselők javaslatokat fogalmaztak meg a megyei és helyi tanácsi pályázatokkal kapcsolatosan, melyek egyaránt érintették a támogatások megítélését, a pályáztatási rendszer nyilvánossá tételét, a megítélt támogatások felhasználási körének bővítését, valamint a programtámogatások mellett a működési támogatások lehetővé tételét is.

A résztvevő szervezetek képviselői felhatalmazták a MCSZESZ-t, hogy karöltve más, román civil szervezetekkel tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a javaslatok bekerüljenek a kolozsvári és a megyei tanácsi pályázati rendszerekbe.

  1. A találkozó negyedik napirendjét a civil képviselet a pályázatok elbírálási folyamatában címszó alatt lehet megfogalmazni. Bodó Barna, a szövetség elnöke, röviden vázolta annak lehetőségét, hogy a romániai magyar civil szféra szavazati joggal rendelkező képviselőket delegáljon a Szülőföld Alap szakkollégiumaiba. A résztvevők támogatták azt, hogy a MCSZESZ – további regionális tanácskozáson résztvevő civil szervezeti vezetőkkel történő konzultáció után – megtegye a megfelelő lépéseket ennek érdekében.
  2. A tanácskozás utolsó napirendjeként Somai József igazgatótanácsi tag ismertette a résztvevőkkel a Konvent gondolatát, annak előtörténetét, szükségességét és fontosságát, valamint az MCSZESZ által eddig megtett lépéseket.

 

A tanácskozásról összességében elmondható, hogy szükségesnek és hasznosnak bizonyult, mely arra ösztönzi a MCSZESZ-t, hogy a jövőben is szervezzen ehhez hasonló civil kerekasztalokat.

 

MCSZESZ Igazgató Tanácsa