HU

javaslatokelemzések
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) Igazgató Tanácsa kiindulva abból a tényből,

javasoljuk egy Erdélyi Magyar Konvent sürgős létrehozatalát.
Az Erdélyi Magyar Konvent lenne az a struktúra, amely az egyes pártpolitikai, részérdekeken felülemelkedve jogosult volna olyan közösségi kérdésekben véleményt kialakítani és állást foglalni, amelyek jellegükben és hatásaikban túlmutatnak az egyes szervezetek céltételezésein, amely érdemben és jogosan képviselheti az erdélyi magyarság közös érdekeit, legyenek azok politikai, gazdasági, művelődési, oktatási, egyházi, szociális, vagy bármilyen más természetű. A megalakítandó Konventnek több pillérű struktúrának kell lennie: tagjai közé meghívást kapnak a politika, az egyház, a gazdasági élet, a civil szféra képviselői.
A cél megvalósítása érdekében javasoljuk egy Alakuló Konvent mielőbbi összehívását, amelyre meghívást kapnak az

Az Alakuló Konvent kidolgozza és javaslatot tesz az Erdélyi Magyar Konvent végleges összetételére és működési szabályzatára, döntései kötelező jellegűek a Konventet létrehozó testületek és személyek számára és maximum hat hónapig működik.
Az Erdélyi Magyar Konvent az általános demokratikus elvek tiszteletben tartásával az egész magyarság érdekében működik. Megválasztja saját vezető testületeit, kidolgozza szakbizottságai segítségével az erdélyi magyarság megmaradásának stratégiáját és a stratégia alkalmazásának módozatait, valamint dönt az erdélyi magyarság képviseleti rendszeréről.
Kolozsvár, 2009. február 9.
                                                                                                                                                                                           MCSZESZ Igazgató Tanácsa:
                                                                                                                                                                                             Dr. Bodó Barna – elnök
                                                                                                                                                                                            Bereczki Kinga – alelnök
                                                                                                                                                                                              Varga Zoltán – alelnök
                                                                                                                                                                                                       Somai József
                                                                                                                                                                                                       Szabó Izolda
                                                                                                                                                                                                    Szenkovics Dezső