HU

1046x616-future-of-advertising

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ)

PÁLYÁZATOT HÍRDET

Első lépés pályázat

A pályázat célja
Az újonnan alapított magyar civil szervezetek támogatása, az erdélyi magyar civil szférában a fiatalodás, a generációváltás elősegítése.
Pályázat benyújtására jogosultak köre és a pályázható tevékenység
Pályázhat minden olyan romániai székhelyű magyar civil szervezet, amelyet bár korábban alapítottak, de 2019-ben jegyeztek be, illetve olyan magyar civil szervezetek, amelyek 2019-es alapításúak és a bejegyzéshez a dokumentumokat a bíróságra/törvényszékre már benyújtották, a bejegyzési procedúra elkezdődött. Pályázhatnak egyesületek, alapítványok, szövetségek. Jogi személyiség nélküli szervezetek nem pályázhatnak.
Támogatás pályázható:

A támogatás összege
Egy pályázó maximálisan 2000 lejes vissza nem térítendő támogatást kaphat, egyetlen alkalommal.
A pályázat beadása, eredményhirdetés, elszámolás
A pályázati űrlap a MCSZESZ honlapján érhető el, ezt kitöltése után a Szövetség címére kell elküldeni, digitális formában, 2020. február 29-ig.
A pályamunkák értékelése után eredményhirdetés 2020. március 15. A nyertes pályázók még 2020 márciusában, szerződés alapján megkapják a támogatást.
Az elszámolás a megkötendő szerződés szerint beszámoló és a költségeket bizonyító dokumentumok alapján történik meg. A nem teljesítés vagy a nem szerződés szerinti teljesítés a támogatás megvonásához vezet.
MCSZESZ iroda: Kolozsvár, Mátyás király / Metei Corvin utca 4. Telefon: 0751 382307 és 0787 311117. Villámpostacím: civilkv@gmail.com. Honlap: www.civilportal.ro.  
Irodavezető: Brînzan-Antal Krisztina.
Pályázati űrlap
 
A szervezet/intézmény teljes neve magyarul: ………………………………………………………………
A szervezet/intézmény teljes neve románul: ………………………………………………………………..

  1. A szervezet székhelye: …………………………………………………………………………..
  2. (Mobil)telefon: ………………………………………………………………………………………
  3. Elektronikus postacím: ………………………………………………………………………….
  4. Szervezet vezetőjének adatai (név, tisztség, postacím): …………………………………………………………………………
  5. Az alapítás éve: ……………………………………………………
  6. A jogi bejegyzés éve és száma, illetve a bíróságra beadott akták iktatószáma: ………………………………………………
  7. Az alapító(k) neve(i) : ……………………………………………………………………………

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
Kötelező módon csatolandó mellékletek:
– alapító okirat fénymásolata, mely tartalmazza az aláírási joggal rendelkező vezető nevét vagy a bírósági bejegyzés kérő iktatott akta fénymásolata;
– banki igazolás (bankszámlaszámmal, amelyre utalni lehet a támogatást) – ha nincs még bejegyezve, a vezető személy bankszámlaszáma;
– nyilatkozat arról, hogy a megadott információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.