HU

mcszesz hírek

A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE 

ÉLETEK, TÖRTÉNETEKC. ÉLETTÖRTÉNETPÁLYÁZATOT HIRDET

FEHÉR MEGYE KIVÁLASZTOTT TELEPÜLÉSEIBEN

 

Az időseket minden kultúrában külön tisztelet övezi. Azt mondjuk magyarul, hogy „Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája.” A román mondásban mély bölcsesség lakozik: „Cinenuarebătrânisă-şicumpere“. (Aki nem rendelkezik idős emberrel, vásároljon magának.) A költő így szól az idősekről: „Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad…”(Weöres Sándor: Tíz lépcső)

Minden közösségben megtalálhatók azok a tiszteletreméltó idősek, akik a közösség számára mindig megszívlelendő és tanulsággal szolgáló történetek ismerői és potenciális átadói.

Rohanó korunkban meg az internet igézetében sokan gondolják azt, ezek az üzenetek ma nem annyira fontosak. Mi állítjuk: igenis nagyon fontosak. Ezekből él a helyi közösség.

Ezért a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot ír ki Fehér megye kiválasztott településeiben idős emberek élettörténeteinek a lejegyzésére. Ma már egy telefon segítségével is lejegyezhetjük szeretett időseink mondandóját, történeteit: különösen a faluval, a helyi közösséggel kapcsolatos történetek érdekelnek. Miként élt a falu korábban, hogyan élt meg örömet és veszedelmet, miként emlékszik a történelem viharos napjaira, mit jelentettek a kommunizmus hatalmi praktikái, a szűkebb és tágabb család miként vészelte át a nehéz éveket, ha voltak, milyenek voltak a jó évek.

FELADAT: Jegyezze le egyedül vagy társsal/társakkal közössége tiszteletre méltó idősemberének élettörténetét. A feltételt küldje el az alább megadott címre írott vagy hanganyag formájában. Jelenítsük meg azokat a tiszteletre méltó időseket, akiket még nem kérdezett meg senki.

Interjús történetet a következő településeken lehet készíteni: Alsókarácsonyfalva, Bethlenszentmiklós, Boldogfalva, Búzásbocsárd, Csombord, Enyedszentkirály, Felsőmarosújvár, Felvinc, Küküllővár, Lőrincréve, Magyarbagó, Magyarbece, Magyarcsesztve, Magyarlapád, Magyarpéterfalva, Magyarsülye, Marosdécse, Marosgombás, Maroskoppánd, Marosnagylak, Marosújvár, Nagymedvés, Székelykocsárd, Torockó, Torockószentgyörgy, Tűr, Vajasd, Verespatak. aktualizálni

Az elkészített interjúkat küldje el nekünk, a MCSZESZ-nekszöveges vagy hanganyag formátumban.Az anyagot küldje ela civilkv@gmail.com e-mailcímre. (Bodó Barna vagy Brînzan-Antal Krisztina)

A kísérő levélben írjale: kivel készült és mikor a beszélgetés, kik voltak az elkészítői.

A digitális kultúra terjedésével ma már bárki készíthet fotót szinte bármivel, a fényképezőgéptől kezdve a mobiltelefonig. Nem a technika a legfontosabb! Sokkal fontosabb a bemutatás.

Beérkezési határidő: 2018. november 17. péntek.

A pályázat díjai: egy I. díj – 500 lej értékben. Minden megkérdezett idős ember pénzajándékot kap. Minden történet lejegyző személy vagy csoport könyvcsomagot kap. A történetekből kötetet állítunk össze és ezt megjelentetjük. Ez az anyaga szerzők nevével együtt felkerül a MCSZESZwww.civilportal.roc. honlapjára.

pályázat beküldője a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója az alkotó nevének közlésével a szövegeket közölheti.

 

A pályázat és a projekt támogatója a Bethlen Gábor Alap.

Élettörténet pályázat

További felvilágosításért keresse a MCSZESZ képviselőjét (Brînzan-Antal Krisztina) a 0751382307-es telefonszámon, illetve a civilkv@gmail.comelektronikus postacímen. A pályázati felhívás és a plakát a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének a Facebook oldalán is megtalálható.

Fénykép: Ifj. Ladányi Sándor- scan: Tánc az ’50-es években