HU
Civil tudástár
Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt, amelynek rendelkezései 2012. január 1.-jétıl léptek hatályba.
Ezzel egy időben elfogadásra került a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, és kiadásra került a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet is.
 
A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) hatálya a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott
· alapítványokra,
· egyesületekre, valamint
· a közhasznú szervezetekre, illetve
· az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre terjed ki.
 
A Civil tv. szabályozza az egyesülési jog alapján létrejött szervezeteket, a civil szervezetek csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárását, a civil szervezetek feletti törvényességi ellenırzést, a civil szervezetek nyilvántartását, gazdálkodását, könyvvezetését, beszámolási rendjét.
Rendelkezik a közhasznú jogállás szabályairól, a civil információs centrumokról, a civil szervezetek állami támogatásának különös szabályairól és a Nemzeti Együttmőködési Alapról.
Tekintettel arra, hogy ez utóbbi felsorolásban szereplú törvényi rendelkezések a szakszervezetekre nem vonatkoznak, jelen írásunkban ezek ismertetésétıl eltekintünk.
 
A teljes dokumentum itt olvasható.