HU

javaslatokelemzések

Javaslat

Az alábbiakban vázlatosan elemzem a romániai magyar támogatáspolitika helyzetét és megfogalmazok néhány javaslatot a szükséges reformot illetően.

 1. A támogatáspolitika helyzete:

Általános válság

→ általános elégedetlenség és bizalmatlanság, főleg a civil szféra részéről.
Támogatáspolitikai döntések

Kérdés: az egyes döntési szinten ki illetékes a döntések meghozatalára?

 1. Javaslat a létező válság feloldásának menetrendjét illetően

 

 1. Elvi kérdések
  1. A döntés szintjeit illetően
 1. A stratégiai döntés kimondottan politikai – itt a támogatottnak nincs szerepe.
  • Ezen a szinten legitim módon megválasztott politikai testületek szoktak dönteni. Kisebbségi helyzetben – ha nincs autonómia és belső választás – a politikai pártként működő szervezet veszi át ezt a szerepet: egyáltalán nem természetes módon. Ugyanis közösségi konszenzus szükséges a stratégiai döntésekhez, tehát be kell vonni a kisebbségi társadalom meghatározó tényezőit (miként a Sapientia Alapítvány esetében történt.)
 2. Közpolitikai döntések – a döntés politikai, de előzetes konzultáció szükséges/pozitív hatású, hogy jó döntések szülessenek
 1. Szakmai döntések – független szakértői testületekre kell bízni, ennek rendszerét ki kell dolgozni.
 1. Megvalósítás

 
Konzultációs folyamat

 
Menetrend:

 1. A mai helyzet megvitatása a támogatáspolitika valamennyi szereplőjének részvételével (politikai szféra, civil szféra, egyházak, szakértők), és ennek alapján egy helyzetelemzés elkészítése – még 2007-ben.
 2. Javaslat kidolgozása a helyzet rendezésére, külön a magyarországi és külön a romániai források vonatkozásában, szintén minden érdekelt fél képviseletének a bevonásával, és ennek közvitára bocsátása – 2007-ben.
 3. Az új rendszer kialakítása és elindítása – 2008-ban.

Támogatói kör:
Jelen javaslat szerint az alábbi támogatók forráselosztó tevékenységét kell megvizsgálni

 
III. Konkrét javaslatok a reformot illetően
Az I, II, III döntési szinten (lásd az elvi kérdéseknél) politikai döntéshozó testületeket kell létrehozni. A testületben paritásos alapon vennének részt a politika, a civil szféra és az egyház képviselői. A cél elszakítani a civil döntéshozást a választási eredmények játékától, ami stabilitást jelent, és visszahat a politikai együttműködésre. A jelölés és a megválasztás módozatát illetően külön javaslatot dolgozunk ki.
 

 1. Stratégiai döntések
  1. Politikai döntéshozó testület létrehozása – erre vonatkozóan az illetékesekkel (három szféra) konzultáció
  2. A Testület működési szabályzatának elfogadása és nyilvánosságra hozatala.
 2. Közpolitikai döntések
  1. Politikai döntéshozó testület létrehozása – erre vonatkozóan az illetékesekkel (három szféra) konzultáció
  2. Kérjék ki az egyes területek szakmai képviseleteinek a véleményét az alapok elosztását megelőzően
  3. Hangolják össze a magyarországi és romániai támogatási rendszert, a maximális hatékonyság érdekében
 3. Strukturális döntések
  1. Döntéshozó testület létrehozása – erre vonatkozóan az illetékesekkel (három szféra) konzultáció
  2. A döntés vegye figyelembe a következőket
 1. Egységes rendszerre van szükség – a pályázat elkészítésének és beadásának formai követelményeit egységesíteni kell
 2. Forráskímélő rendszerre van szükség – a sok pénzbe kerülő mellékleteket ne a pályázattal kelljen beadni, hanem legyen kétszintes az elbírálás: a támogatásesélyes pályázóktól kérjék csak a (jogi, anyagi helyzetre vonatkozó) dokumentációt (lásd: Phare)
 1. Szakmai döntések
  1. A kialakítandó szaktestületek működését, összetételét illetően figyelembe kellene venni az alábbiakat
 1. Politikus ne vehessen részt szaktestületben
 2. A döntés semlegességét biztosítandó, az olyan pályázónak a pályázatát, aki szakértőként tagja a szaktestületnek, külön testület bírálja el
 1. Döntések
  • A szaktestület összetételére vonatkozó döntés a Politikai döntéshozó testület hozza meg – ha valakinek a jelölését visszautasítja, akkor azt indokolni kell.
  • A szaktestület döntéseit a Politikai döntéshozó testület visszaküldheti újratárgyalásra, de nem bírálhatja felül.

Temesvár, 2007. aug. 23.                                                                                                                              A MCSZESZ nevében
                                                                                                                                                                                 Bodó Barna
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             elnök