HU
javaslatokelemzések

tervezet

Kiindulópont 

Évente kitüntetni az év legjobb erdélyi magyar civil szervezetét – a szervezet tevékenységi jelentése alapján. A MCSZESZ kezdeményezi és az ERMACISZA-val közösen osztja ki.

Elvi szempontok

A díjat évente az a szervezet nyerheti el, amelyik az adott évben sokat tett a civil társadalom fejlődéséért. A díjnak elsősorban eszmei értéke és társadalmi súlya van.

A díj célja: elismerést kifejezni azon civil szervezetek iránt, akik példaértékű munkát végeznek.

Az Év Civil Szervezete Díjat évente egy civil szervezet nyerheti el. Két egymás utáni évben nem kaphatja meg ugyanaz a szervezet a Díjat.

Módszertan

  1. Jelölés

Az Év Civil Szervezete Díj elnyerésére jelölést kap az adott civil szervezet. A jelölést magánszemélyként bárki megteheti. A jelöléshez a jelölő személynek mellékelnie kell egy legtöbb 3 oldalas indoklást, melyben választ ad a következő kérdésekre:

  1. Ismertesse röviden a jelölt szervezetet!
  2. Miért az illető civil szervezetet jelöli az Év Civil Szervezete díjra?
  3. Milyen kapcsolata van az adott szervezettel?
  4. Milyen forrásokból és mennyire ismeri munkájukat?
  5. Ön szerint melyek (voltak) az adott civil szervezet legfőbb érdemei (az illető évben)?
  1. A jelentések beküldése

A jelölést kapott civil szervezetek évi jelentést készítenek – a MCSZESZ által kidolgozott útmutató szempontjai szerint.

A jelentés tartalmi elemei:

– éves tevékenység bemutatása (program célja, jellege, földrajzi elhelyezkedés, részvétel nagysága, elért eredmények);

– a fenntarthatóság, folyamatosság eszközei;

– éves költségvetés bemutatása;

– az átláthatóság, hatékonyság, céltudatosság érvényesülése;

– példaértékű magatartás az adott társadalmi közegben (szervezeti kultúra).

(Javaslat: az útmutató részletes kidolgozására e tervezet közös megvitatása és elfogadása után kerüljön sor.)

  1. Elbírálás

A megadott határidőre beérkezett jelentések elbírálását a MCSZESZ Igazgatótanácsa végzi (vagy az általa e célra kijelölt bizottság).

  1. Díjkiosztás

A díj átadása az évenként megszervezett Civil Fórum keretében történik.

A díj tárgya: pénzjutalom, oklevél és emlékplakett (-szobor).

Megjegyzés: A díj ütemtervét a Civil Fórum őszi időpontjához lehet igazítani. Ha ez így marad, akkor értelemszerűen a civil szervezetektől az éves beszámolót a megelőző év júniusától az adott év júniusáig kérjük bemutatni.

Kolozsvár, 2008. április 30.

                                                                                                                                                                       Sándor Krisztina