HU
Állásfoglalások

A romániai magyar civil összefogás eredményeként létrejött Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) Igazgató Tanácsa aggodalommal követi azt a politikai játszmát, amely a 2008-as parlamenti választások előtt a romániai magyar politikai pártok – RMDSZ és MPP – között folyik/folyt, s ezzel kapcsolatosan az alábbiakat tartja szükségesnek nyilvánosságra hozni:

  • Figyelembe véve az erdélyi/romániai magyarság természetes igényét a demokráciát biztosító pluralizmusra;
  • Tekintettel arra, hogy 1990 óta az RMDSZ struktúráin belüli politikai sokszínűség csak deklaratív, a napi politika demokratikus kereteihez nem járult hozzá;
  • Tudatában annak, hogy a küszöbön álló parlamenti választások sokkal fontosabbak annál, hogy bizonyos „parlamenti matematika” adataira való hivatkozással a biztos bejutást önmagának bárki megelőlegezheti, de nem tekintheti a másik magyar politikai erőt nem létezőnek;
  • Kifejezve a MCSZESZ-t alkotó szervezetek hitét, hogy a civil szféra felelősségének és áldozatvállalásának eddigi példái meggyőzőek voltak a romániai magyar közösség önépítkezésében és jövőjének biztosítását illetően

a MCSZESZ-t alkotó több mint száz szervezet nevében kifejezzük aggodalmunkat, elégedetlenségünket és egyet nem értésünket a romániai magyar-magyar politikai párbeszéd alakulását, pontosabban zátonyra futását illetően.

 

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni és kérjük:

  1. mindkét politikai párt mérje fel azt a kárt, amelyet a belső demokratizáció első tétova lépései után a parlamenti választások előtti pártok közötti megállapodás elmaradása jelent;
  2. a felek fogadják el és tartsák tiszteletben azt az elvet, hogy nem pártérdekek, hanem a romániai magyar közösség érdekei a meghatározóak az országos szintű, az egész magyar közösséget érintő lépéseik előkészítésénél;
  3. a magyar pártharcok részévé váló romániai parlamenti képviselet veszélybe sodrása akkora felelősség, amire mandátumot a pártoknak soha senki nem adott, tehát cselekedjenek a közösségi elvárásnak megfelelően.

A fentiek ismeretében elvárjuk, hogy a politikai pártjaink – az RMDSZ és az MPP – vizsgálják felül álláspontjukat, és a párbeszédet eddig is szorgalmazó és elősegítő Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács bevonásával alakítsanak ki olyan politikai képletet a 2008-as parlamenti választások előtt, amely összhangban van mind magyar közösségünk demokrácia-igényével, mind azzal az elvárással, hogy a lehető legjobb eredményt ígérő jelölt-állításra kerüljön sor.

Meggyőződésünk, nem új politikai képletet kell kidolgozni, hanem követni kell azokat a természetes reflexeket, amelyek a kisebbségi közösségek érdekvédelmét mindig is alakították és alakítják.

 

Kolozsvár, 2008. augusztus 7.

A MCSZESZ Igazgató Tanácsa nevében

Dr. Bodó Barna

elnök