HU
Állásfoglalások

A romániai magyar civil összefogás eredményeként létrejött Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) közgyűlése alkalmával, a kérdéskör fontosságára való tekintettel, külön foglalkozott a magyar-magyar viszony alakulásával, s e kapcsolatokat illetően az alábbiakat tartja szükségesnek nyilvánosságra hozni:

  • Figyelembe véve Magyarország geostratégiai fekvését és regionális információit felerősítő uniós tagságát;
  • Tekintettel arra, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarság számára a határon átnyúló kapcsolatok jelentős mértékben kihatnak ezen magyar közösségek érdekérvényesítő potenciáljára;
  • Tudatában annak, hogy Románia küszöbön álló uniós csatlakozása által megnyíló jelentős anyagi forrásokhoz a hozzáférés a létező magyar civil szervezetek részére külön támogató és felkészítő programok révén válhat lehetővé;
  • Kifejezve a Szövetséget alkotó szervezetek hitét, hogy a civil szféra felelősségének és áldozatvállalásának eddigi példái meggyőzőek voltak a szféra szakmai potenciálját és erkölcsi elkötelezettségét illetően

a MCSZESZ-t alkotó százegynéhány szervezet kifejezi aggodalmát, elégedetlenségét és egyet nem értését a magyar-magyar kapcsolatokat alakító folyamatokat illetően.

            A magyar-magyar kapcsolatokat:

  1. ritmus- és funkciózavarok jellemzik, amelyek oka a korábban világos és egyértelmű elvi hozzáállás helyetti kuszaság és tisztázatlanság;
  2. az elfogadott és továbbra is érvényesnek mondott elvek helyett a napi politikai helyzethez igazított érvek és a kapcsolat méltóságát megkérdőjelező indokok alakítják;
  3. a magyar belpolitikai harcok részévé váló magyar-magyar kapcsolatok valós és távlatos lépések helyett a kirakat-politika jellemzi;
  4. a határon túli magyar közösségek politikai és civil képviseleteivel történő valós egyeztetés helyett ünnepélyes, de kevés tartalmat hordozó üzenetek alakítják.

A fentiek ismeretében hangsúlyozzuk, hogy a helyzetből való kilábalás politikai aktualitását éppen az EU-csatlakozással járó potencialitások, a romániai magyar közösséget ért természeti csapások, a függetlenség vs. kiszolgáltatottság dilemmája emelik rendkívüli fontosságúvá.

A támogatási rendszer valós reformja és a nyújtott támogatás értékének nem csupán a – morálisan kötelező, ma csak elvárt – szinten tartása, de ennek növelése, a kapcsolatok számbeli és minőségi jellemzőinek a javítása, a politikain túli civil kapcsolatok ösztönzése és ápolása korparancs, amely elől kitérni nem lehet.

Meggyőződésünk, nem új stratégiát kell kitalálni, nem kell világra szóló újdonságokra törekedni, hanem követni kell azokat a természetes reflexeket, amelyek a magyar-magyar kapcsolatok eddigi sikertörténeteinek az alapját szolgáltatták.

Kolozsvár, 2005. szeptember 9.

MCSZESZ Igazgató Tanácsa