HU
Állásfoglalások

A romániai magyar civil társadalom képviseletét vállaló Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) 2005. május 21-én Kolozsvárott tartott közgyűlésén a vállalt felelősségének tudatában foglalkozott az RMDSZ által kidolgozott és előbb a kormány majd a parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezettel.

Mivel a MCSZESZ közgyűlésén jelen lévő szervezetek képviselői úgy ítélték meg, hogy a kisebbségi törvénytervezet előkészítése és maga a végeredmény – a tervezet – sem felel meg egy ilyen folyamattal, illetve egy ennyire fontos törvénnyel szembeni eljárási és lényegi elvárásoknak, határozat született arról, hogy álláspontját a romániai magyar közvélemény és természetesen az RMDSZ számára megfogalmazza.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy az RMDSZ által a „romániai nemzeti kisebbségek szervezeteinek közös álma, közös célkitűzése”, közös munkájaként definiált kisebbségi törvénytervezet előkészítése során nem vonták be a civil szféra felelős képviselőit a szakmai munkába. A tervezetet nem bocsátották az indítvány fontosságát megillető társadalmi vitára, nem teremtődött meg a lehetőség arra, hogy a civil társadalom kifejthesse ezzel kapcsolatos javaslatait, észrevételeit. A megfelelő társadalmi vita elmaradása miatti felelősséget fokozza az a tény, hogy a törvénytervezet megítélésünk és szakértők szerint is felemásra sikeredett.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége örvendetesnek tartja a tényt, hogy Romániában napirendre kerülhet egy kerettörvény, mely magába foglalja a kulturális autonómia létrehozásának feltételeit, ugyanakkor kijelenti, hogy a kisebbségi törvénytervezetet nem felel meg a kulturális autonómia ismérveit jelentő szempont-rendszernek. Szükségesnek mutatkozik az újragondolása, módosítását javasolja. Továbbá a MCSZESZ úgy ítéli meg, hogy a kisebbségi törvénytervezet figyelmen kívül hagyja a civil szervezetek érdekeit.

Tekintettel arra, hogy az új kisebbségi jogszabály vitáját sürgősségi eljárással hamarosan megkezdi a parlament, felkérjük a romániai magyar közösség parlamenti képviseletét ellátó RMDSZ-t, hogy pótolja a fent említett hiányosságokat, konzultáljon a civil társadalom szakértőivel és tegye meg a megfelelő módosító javaslatokat a parlamenti vita során, figyelembe véve a romániai magyar közösség érdekeit.

 

 

Kolozsvár, 2005. május 21.                                                                                                                  MCSZESZ Igazgató Tanácsa