HU
Állásfoglalások

Add Your Heading Text Here

A román állam részéről az országban élő magyar közösség számára biztosított pénzalapok kezelését illetően alapvető változás következett be. A román Hivatalos Közlönyben február 17-én megjelent, 100 sz. Kormányhatározat értelmében a magyar kisebbséget illető költségvetési támogatásoknak a kezelője immár nem a Communitas Alapítvány, hanem a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A 2010-ben 15,18 millió RON-t (3,7 millió eurót) kitevő igen komoly összeg nem a Communitas Alapítvány számlájára kerül, hanem a romániai magyarság parlamenti pártja, az RMDSZ a címzett.

A Communitas 2001-től kezelte a romániai magyarság művelődését, oktatását, szociális programjait támogató költségvetési pénzalapot. A támogatásnak jogalapot teremtő törvény szerint a forrás felhasználható a kisebbségi közösség politikai képviseletének a tevékenységére, ugyanakkor cél a civil társadalom fejlesztésére irányuló tevékenységek szervezése és támogatása, a közösség javát szolgáló kulturális tevékenységek támogatása, a demokratikus gondolkodás értékeinek népszerűsítése, a közép-kelet-európai kisebbségek örökségének megőrzése, az emberi és kisebbségi jogok védelme, közvélemény-kutatások végzése és támogatása, szimpóziumok és kongresszusok szervezése. Ezt szolgálták a Communitas Alapítvány pályázati kiírásai. Mivel a Communitas 2010-ben is meghirdette a szaktestületi kiírásokat – látszólag minden rendben.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) a romániai magyar civil szféra ernyőszervezeteként kötelességének tekinti nyilvánosan megfogalmazni az alábbi kérdéseket:

  • Az RMDSZ azzal, hogy a kisebbségi támogatások közvetlen címzettjévé vált, lemondott a parlamenti pártoknak járó költségvetési támogatásról. Ez az összeg is jelentős – mintegy félmillió új lej, vagyis kb. 120 ezer euró – amelyet közvetett módon szintén a romániai magyarság kapott volna meg. Miért nem kellett az RMDSZ-nek ez a komoly összeg? Olyan gazdag a közösségünk, hogy visszamondhatók ekkora pénzek?
  • A pártpénzről való lemondás oka közvetett válasz lehet arra a nyilvánosan ismételten megfogalmazott kérdésre, hogy ki a költségvetési támogatások igazi címzettje: a magyar közösség intézményei, szervezetei és egyéni tagjai, avagy a közösség parlamenti politikai képviselete. Ez a döntés ugyanis azt jelenti: az új helyzetben a címzett az RMDSZ és a költségvetési pénzből annyit kínál pályázati formában közösségi felhasználásra, amennyit jónak lát. Sem az összeg nagyságát, sem a forrás-elosztás módját törvény nem szabályozza. Kinek előnyös az új helyzet? A magyar közösségnek nem, hiszen kevesebb forráshoz jut. Az RMDSZ-nek talán? Azért mondana le jelentős pénzről, hogy ne legyen számon kérhető az elosztás mikéntje?
  • Ha közösségnek szánt pénzről mond le az önmagát demokratikus szervezetnek tekintő RMDSZ, nem kellett volna előzetesen konzultálnia mindazokkal, közösségünk szervezeteivel, kultúránk szolgálóival és (olykor) napszámosaival, akiknek napi tevékenysége során néha 100 lej előteremtése is nagy gondot jelent? Megengedheti magának azt, hogy olyan pénzről mond le, amely a közösségünknek jár?

A MCSZESZ Igazgató Tanácsa nem ért egyet sem a döntéssel magával, sem az eljárással, egy ekkora horderejű döntést közösségi vitának kellett volna megelőznie. Szükségesnek tekinti a támogatáspolitika ezen fontos kérdését vita tárgyává tenni és a helyzetet a jövőben korrigálni.

 

Kolozsvár, 2010. március 5.

MCSZESZ Igazgató Tanácsa