HU

2010

Jegyzőkönyv

 

Felvétetett Marosvásárhelyen, 2010. okt. 15-én, a MCSZESZ 2010 évi közgyűlésén.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlésére Marosvásárhelyen kerül sor 2010.okt.15-én. A közgyűlésre megjelent tagszervezetek képviselőit dr. Bodó Barna elnök köszönti és bejelenti, a közgyűlés nem határozatképes. Az Alapszabály értelmében 18,00 órára újra összehívja a Közgyűlést, amikor a jelenlét-korlát a határozathozatalban nem érvényesül. A másodszorra összehívott közgyűlésen 34 szervezet képviselői vesznek részt.

A jelenlévők megszavazzák a napirendet.

Napirend:
1. Tevékenységi beszámoló (Bodó Barna)
2. Pénzügyi beszámoló (Varga Zoltán)
3. Tagfelvétel
4. Vezetőség választás
5. Különfélék.
A gyűlés vezetését a közgyűlés szavazással az elnökre és az alelnökökre bízza.

  1. Tevékenységi beszámoló. A MCSZESZ tevékenysége 2008-2010 között valamelyest javult, de az elnök szerint korábbi fontos problémákat nem sikerült feloldani. A javulás fontos elemei az iroda beindítása, egy jelentős projekt futtatása lehetővé tette az állandó irodavezető felvételét. Javult a kommunikáció, megújult a holnap, hírlevelet adott ki az ügyvezetés. Területi találkozók sorát tartották meg (Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Temesvár). A MCSZESZ átvette az ERMACISZÁ-tól a Civil Fórumok szervezését – ez komoly lépés, minden szempontból kiemelkedő jelentőségű. A MCSZESZ elnökségének 3 tagja részt vállal a Civil Fórum c. lap szerkesztésében. Ugyanakkor nem sikerült a tagszervezeteket megfelelő módon bevonni a tevékenységbe, a szervezetek jelentős hányada – több mint a fele – nem fizet tagdíjat. Felmerül a kizárásuk kérdése. A MCSZESZ kezdeményezésére született meg a Kolozsvári Civil Nyilatkozat, amely a támogatáspolitika reformját javasolja, elveket fogalmaz meg a politikai intézmények és a civilek közötti kapcsolatot illetően.
  2. Pénzügyi beszámoló. A MCSZESZ az év során biztosítani tudta a működéshez szükséges anyagiakat, nincs tartozása, illetve a vezetőség tagjai több alkalommal nem kértek útiköltség-térítést, ugyanakkor átmeneti pénzzavar esetén kölcsönt adott a szervezetnek. Ez az összeg 1500 lejre tehető. Szűkség volna olyan jövedelemforrásra, amelyből az iroda-fenntartás költségeit állni lehetne.

A két beszámolót egyszerre vitatták meg. Többen javasolták a tagdíjat nem fizető szervezetek kizárását, illetve a tagdíj összegének újragondolását annak érdekében, hogy a tagdíjak fedezzék az iroda működési költségeit. A vita során mind a kizárás, mind a tagdíj-emelés kérdését a jelenlévők többsége elvetette. A tevékenység javuló tendenciát mutat, de szűkség volna hálózatépítésre, olyan projektekre, amelyekbe bekapcsolódhatnának helyi szervezetek is. A jelenlévők mindkét beszámolót egyhangúan elfogadták. A támogatáspolitika kérdését illetően Toró Tibor javasolja, hogy a MCSZESZ folytassa a konzultációt más civil szervezetekkel, hogy konkrét eredményt érhessen el. A kommunikáció ügyét többek szerint a honlap nem vitte nagyobb mértékben előre, (inter)aktívabbá kellene tenni a honlapot.

  1. Tagfelvétel. Három szervezet felvételére került sor – ezt ki kell nézni pontosan a jegzékből. Volt egy temesvári, egy csíkszeredai és …
  2. Tisztújítás. A 2008-ban megválasztott elnökség leköszön. A gyűlés vezetésére a korelnök Somai Józsefet kérik fel.

Jelölések: elnöki tisztségre egyedül Bodó Barna jelölteti magát.

Ig-Tan tagok: jelölést kapnak dr. Széman Péter, Serfőző Levente, Incze Vanda, Varga Zoltán, Somai József, Furus Levente, Dobai László, Bereczki Kinga. Varga Zoltán és Somai József nem vállalják a jelölést. A hat igazgató tanácsi tag helyre éppen hat jelölt lévén, Somai József kikéri a közgyűlés véleményét a szavazás módjáról. A közgyűlés egyszerre szavazza meg az igazgató tanácsot.

Megválasztásuk után az Ig-Tan tagok külön döntenek a szerepek leosztásáról. Ennek értelmében a két alelnök: dr. Széman Péter és Furus Levente.

  1. Különfélék. Stratégiai partnerségre kellene törekedni más régiók civil ernyőszervezeteivel, hogy közösen keressük a támogatáspolitika megújításának a lehetőségét. Javaslat született, hogy az új Ig-Tan tegyen konkrét javaslatokat a különböző támogatáspolitikai rendszerek kialakítását illetően.

 

Készítette Kristály Bíborka. Ellenjegyezte Varga Zoltán.