HU

2009

A Magyar Civil Szervezetek Szövetsége (MCSZESZ)

2009. évi tevékenységéről

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét (a továbbiakban MCSZESZ) 2005-ben 77 civil szervezet hozta létre. Szervezetünknek jelenleg 113 tagja van, ezek között vannak országos, regionális és helyi szervezetek is.

Az továbbiakban röviden beszámolunk a MCSZESZ 2009-es tevékenységéről, illetve a jövőbeli terveiről az alábbi pontok szerint:

1)      működési feltételek – iroda, munkatárs

2)      projektek

3)      más – pl. EMEF, állásfoglalások, nyilatkozatok

4)      közgyűlés – itt is említeni kell

 

1)      Működési feltételek:

A MCSZESZ 2008 novemberétől rendelkezik bérelt irodahelyiséggel Kolozsváron az Aviator Bădescu (Balassa) utca 35. szám alatt.

2009 április 15.-től egy fizetett munkatársunk is van, Kristály Bíborka Réka, aki az irodavezetői tevékenységeket látja el. Ettől az időponttól az iroda felszereltségét is sikerült újítanunk, kibővítenünk. A MCSZESZ tulajdonában van egy laptop, irodai bútorok, Orange előfizetés is, ami a mindennapi munkához szükséges.

A szervezet anyagi hátterét a pályázatokból próbáljuk fedezni, azonban létkérdés a tagdíjak jelentette összeg is. 2009-ben 1000 lej értékben fizettek tagdíjat, összesen tíz tagszervezet, akik az előző évek elmaradt összegeit is kiegyenlítették. A többi tagszervezet nem válaszolt a megkeresésünkre.

A tavalyi év augusztus 25.-én küldtük ki szervezetünk első Hírlevelét. Egy ilyen jellegű információs kiadvány megjelentetése régóta célja a MCSZESZ-nek. Hírlevelünk havonta jelenik meg, helyet kapnak benne olyan közérdekű információk, civil hírek, szervezeti beszámolók, amelyek a MCSZESZ tagszervezeteit érinthetik, befolyásolhatják. Tartalmaz ugyanakkor egy Kommentár rovatot is, ahol az aktuális közéleti, civil kérdések kifejtése is helyet kaphat.

A Magyar Civil Szervezetek Szövetsége működtet egy honlapot: www.civilportal.ro. Elkezdődtek a honlap felújítási munkálatai, folyamatosan frissítjük, illetve új, jobban kezelhetővé alakítjuk. Reméljük mihamarabb sikerül felújítani a honlapot, de addig is kerülnek fel rá friss információk, így jó böngészést kívánunk.

A 2009-es év folyamán hét pályázatot adtunk le, amelyekből kettő volt nyertes.

2010 március elejéig három pályázatot adtunk le, még egynél sincsen döntés, de tájékoztatjuk a tagszervezeteinket a fejleményekről. Március és április folyamán még 4 olyan pályázati lehetőség van, amelyekre programokat írunk.

 

2)      Projektek:

·         Civil Fórum – a civil társadalom éves nemzetközi konferenciája

1999 óta minden év őszén megszervezésre kerül a civil szféra éves konferenciája, a Civil Fórum. A rendezvénynek hagyományosan Kolozsvár ad otthont. 2006-tól kezdődően a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége társszervezője a Kárpát-medence magyar közösségeire is kiterjedő találkozónak, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal. Ezen a nagy hagyományokkal bíró találkozón minden alkalommal megközelítőleg 200 civil szervezet 250-300 képviselője vesz részt. Képviseltették magukat romániai, magyarországi, szlovák és szerb civil szervezetek is.

2010-től a Civil Fórum szervezését átvette az MCSZESZ.

A díjat 2008-ban alapítottuk annak érdekében, hogy megismertessük az erdélyi magyar közösségünk életében a civil társadalmi jelenlétet és értékeket, növeljük a civil szervezetek iránti érdeklődést és tájékoztassuk a potenciális támogatókat. A díjat évente az a szervezet nyerheti el, amely az adott évben kiemelkedő módon járult hozzá a civil társadalom fejlődéséhez. A díjnak az alapítói szándék szerint elsősorban eszmei értéke és társadalmi súlya van. Célunk: elismerést és megbecsülést kifejezni azon civil szervezetek iránt, amelyek példaértékű munkát végeznek. Idéntől tervezzük az Év Önkéntese Díj kiosztását is.

 

A lapot az Ermacisza adja ki, a civil szféra képviselőinek bevonásával, 2004 óta. A lap az egyedüli romániai szakmai fórum a civil szféra képviselői, a civil tevékenységek iránt érdeklődők részére. (Román nyelvű szaklap nem létezik.) A MCSZESZ Igazgató Tanácsának három tagja részt vállal a szerkesztő bizottság munkájában, egy további tagtársunk rovatért felel.

 

A támogatáspolitika a civil szféra talán legérzékenyebb kérdése. 2009 folyamán a Magyar Civil Szervezetek Szövetsége találkozósorozatot indított a magyar civil szervezetek részére. A találkozók témája a magyarországi pénzalapokra való pályázás reformja, vagyis a Szülőföld Alap pályáztató rendszer kuratóriumába a politikum (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) mellé, aki jelenleg képviseli az erdélyi magyarságot, egy civil képviselő jelenlétét kérni, ugyanis a saját problémáinkra nagyobb rálátásunk van, mint egy kívülálló szervezetnek, és mindenképpen jobb, mint egy politikai pártnak. Eddig Temesváron, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Sepsiszentgyörgyön voltak megszervezve a találkozók. Minden eddigi találkozón teljes volt a támogatáspolitikai reform iránti igény.

 

A Közösségért Alapítvány szervezésében és megbízásából a MCSZESZ bonyolította le 2009-ben azt az országos támogatási programot, melyet a MOL Románia kezdeményezett és amely immár 4 éve nyújt anyagi segítséget az arra rászoruló tehetséges fiatal sportolóknak és művészeknek. A kiírásra 2010-ben is sor kerül.

 

A Magyar Civil Szervezetek Szövetségégének jelenleg futó projektje:

A Nemzeti Civil Alap finanszírozásában bonyolítjuk le a Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum előkészítése című projektet, partnerségben a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért budapesti civil szervezettel, valamint a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetséggel (Csemadok), Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közösségével (Ungvár) és a Nyílt Távlatok Egyesülettel (Szabadka).

 

3)     Állásfoglalások, nyilatkozatok

Alapításától kezdve a MCSZESZ több alkalommal fellépett a civil érdekek jegyében és védelmében. Nyílt levélben fordult a magyar politikai élet legfőbb közméltóságaihoz a magyar támogatáspolitika reformja-átalakítása előtt, 2006-ban. Kiállt az erdélyi magyar egyetem ügye mellett. Nyilatkozatban fejezte ki álláspontját a romániai civil szférát károsan érintő kormányzati döntések alkalmával (pl. 2007-ben).

A MCSZESZ vallja a Kárpát-medencében élő magyarok szoros kapcsolatának a szükségességét, ezt értéknek tekinti és tevékenységében érvényesíti.

2009-ben aktívan résztvesz az EMEF (Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum) munkálataiban.

Felvállatlta a Konvent ügyét.

 

4)      Közgyűlés

A MCSZESZ utolsó közgyűlése a X Civil Fórum keretében zajlott 2008 december 5.-én. Az azóta már esedékes közgyűlést az Igazgatótanács a XI. Civil Fórumra időzítette, amely azonban forrás- és emberhiány miatt nem került megszervezésre. 2009 decemberében erről ért
esítést küldtünk a tagságnak, visszajelzés nem érkezett. A MCSZESZ átvette a Civil Fórum konferenciák szervezését, így a közgyűlés a konferencia keretében lesz megtartva folyó évben.