HU
Erdély,  Hírek,  Hírek a világban

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának legfrissebb kötetei

Cím: Gróf Teleki Samu 1845-1916  
Alcím: Élete és afrikai expedíciója az írásos és képi források tükrében
Emberek és kontextusok 21.Szerző(k): Csibi LászlóIsmertető: Csibi Lászlót Teleki Samu és a Teleki-expedíció története magával ragadta. Levéltári kutatásai során korábban egyáltalán nem, illetve csak bizonyos vonásaiban elemzett forrásokra bukkant, amelyek az ismertnek vélt történetet sokszor más megvilágításba helyezték. Egyik legnagyobb sikerének tekintheti, hogy a korábban csak töredékesen, illetve másodközlésekből ismert forrást, nevezetesen Teleki Samu Amerikában őrzött afrikai naplóját teljes egészében fel tudta tárni és alapozni tudott rá munkájában. Mindezek előtt azonban a 19. század második fele és a 20. század első fele sajtótermékeit felhasználva igyekszik megrajzolni a „civil” Teleki Samu portréját is, ahogy kortársai ismerhették. Az utolsó fejezetben pedig az „ihlető” forrást, a Teleki-expedíció gazdag fényképanyagát veszi újra elő és ennek elemzése során járt utat követve is jut új, olykor kifejezetten meglepő következtetésekre. (Dr. Borsos Balázs)
Tartalom
Abstract/RO
Abstract/EN
Abstrakte/DE
Cím: Film a határon
Alcím: Tanulmányok a 2001 és 2018 közötti magyar és román filmrőlSzerző(k): Király HajnalMűfaj: filmművészetIsmertető:
A kötet írásai két párhuzamos, romániai és magyarországi kutatás és eltérő elméleti diskurzus találkozásából születtek. Különösen termékeny találkozás volt ez, amely a kortárs magyar és román filmművészet visszatérő témáinak, alakzatainak kulturális elméleti és médiumtörténeti archeológiájához járult hozzá. A találkozás, a határon lét és a köztesség e filmek témáinak, produkciós létmódjának, a kutatási módszernek és a róluk írt tanulmányok diskurzusainak is közös nevezője. A cím, Film a határon, többszörös határhelyzetet jelöl: a földrajzi és kulturális határt magyar és román, Kelet és Nyugat között, a helyi és globális filmes hagyományokhoz való viszony ambivalenciáját, a generációs identitáskeresés határait, a csak látszólag megkönnyített mobilitás buktatóit, az ideológiai és konceptuális (ön)értelmezések határmezsgyéjét, az átmenet elhúzódó krízisét és egy társadalmi szintű felnőtté válás látleletét. A tanulmányok ezeket a témákat járják körül, különös tekintettel a generációs válaszok különbségeire, illetve azok történelmi, politikai, kulturális hátterére.
Tartalom
Rezumat
Abstract
Cím: Múzeumi Füzetek – Acta Scientiarium Transylvanica 
28/3/2020Alcím: ChimicaSzerkesztő(k):
Fodorpataki László (főszerk.), Kékedy-Nagy László (szerk.)Műfaj: kémia

Ismertető: Tartalom

A kiadványok, akárcsak a korábbi köteteink, megvásárolhatók az www.eme.ro/kiado honlapon vagy partnerintézményeinknél.