HU
mcszesz hírek

Májusi est a Sapientia EMTE-n Duray Miklós társaságában

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kara által szervezett Egyetemi Estek előadássorozat egyik kiemelkedő előadója, egy élő legenda Dr. Duray Miklós, politikus, politológus, író, egyetemi tanár, a felvidéki magyarság kiemelkedő alakja. Előadásának címe: Társadalomépítés és önkormányzatiság a felvidéki magyar közösségben.

A Tanár Úr, május 15-én, délután 18:00 órai kezdettel tartott előadást, amely során egy átfogó képet kaptunk a Felvidék, mint régió és identitás kialakulásáról, valamint arról, hogy a helyi magyar közösség a múlt század viszontagságai közepette, hogyan tudott egységes maradni és közösséget formálni. Az előadás során megtudhattuk azt is, hogy az önkormányzatiság és a helyi autonómia igény milyen keretek között fogalmazódott meg, valamint milyen nehézségekbe ütközik ez napjainkban is.

A jelenlegi magyar társadalom kihívásairól is halhattunk egy mély és rendhagyó elemzést, amely révén számunkra erdélyi magyaroknak a felvidéki testvérnemzet sorsa sokkal érhetőbbé és átérezhetőbbé vált.

Az előadás végén elhangzott kérdésekre kapott válaszok révén pedig megtapasztalhattuk azt, hogy mit is jelent napjainkban felvidéken magyarként megmaradni, és fejlődni.

Az összefoglalót készítette: Teleki Tibor-Csongor (DIT, II. év)

Forrás: http://et.sapientia.ro/index.php?id=majusi-est-a-sapientia-emte-n-duray-miklos-tarsasagaban&fbclid=IwAR37jy3KLhYAYyvsIHDgM6t7NCKR33IkUMtT5VuX_AiDN11kfIfONRom–A