HU
javaslatokelemzések

javaslat

 

Kedves Civil Kollégák!

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét azért alakította meg mintegy hetven szervezet 2004-ben, hogy civil érdekeinket szolgálja. Tételesen feladatunknak tekintjük az esélyegyenlőség megteremtését az információhoz való hozzájutásban, információáramoltatásban; a közvetítést a tagszervezetek és más jogi és természetes személyek között; a hálózatépítést a partnerség elve alapján. Ezen legfontosabb célok érdekében a MCSZESZ-t belső forrásközpontként kívánjuk felépíteni és működtetni.

Ezt a célt szolgálja 2009-es jelentős vállalkozásunk, az év folyamán regionális találkozók keretében kívánunk találkozni minden térség – megye vagy történelmi tájegység – civil szervezeteinek a képviselőivel, hogy legfontosabb kérdéseinkről párbeszédet folytassunk, begyűjtsük az elképzeléseket és elvárásokat, megtárgyaljuk az előttünk, civilek előtt álló lehetőségeket.

A jelenlegi korszak nagy kérdései közé tartozik a támogatáspolitika. Ezt két vonatkozásban is állíthatjuk:

  1. Az európai integrációval újabb források váltak elérhetővé, ezek sokkal jelentősebbek minden korábbinál, ugyanakkor a pályázati kiírások a potenciális pályázótól jelentős önrész biztosítását követeli meg, amit csak több szervezet közösen képes vállalni. Vagyis szükséges egy civil szférán belüli integráció, ennek módozatairól és esélyeiről szót kell ejteni.
  2. A civilek közösségi feladatot vállalnak, közösségeik érdekében cselekszenek – és céljaik elérése érdekében komoly felelősséget vállalnak. Ezt a felelősséget a legtöbb országban azzal igazolják vissza, hogy a civilek képviseletét meghívják a különböző alapok és források támogatáspolitikájának a kialakítását célzó tárgyalásokra, illetve a civilek képviselői helyet kapnak a különböző forráselosztó testületekben.

A fentiek érdekében, és Kárpát-medencei létező példára hivatkozva a MCSZESZ Igazgató Tanácsa szükségesnek tartja, hogy a romániai magyar civil szféra javasolja és igényelje civil szférák képviselőinek a meghívását a Szülőföld Alap szakmai kollégiumainak pályázatokat elbíráló testületeibe. Jelenlétünk nemcsak az átláthatóság növelésével, hanem a civil szféra igényeinek és tevékenységének jobb ismeretével is jelentősen hozzájárulhat a nevezett testületek tevékenységének a javulásához.

 

Kolozsvár, 2009. március 26.

                                                                                                                                                                                           Dr. Bodó Barna

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                    elnök