HU
Állásfoglalások

A politika számára elsődleges és ezért kiemelten fontos a nemzetállam által nyújtott keret. A közös Európa nem felülírja, hanem egybehangolja a nemzeti törekvéseket, ezek az integráció révén nem válnak semmissé, hanem beépülnek a nagy közösbe.

Ezért érthetetlen számunkra, hogy vannak olyan magyar – ellenzéki – politikusok, akik megnyilvánulásaikkal tagadják a nemzeti keretet, akik számára a nemzet, a közös történelem, a hagyományok, a nyelvi-kulturális örökség másodlagossá válnak, elsődleges a politikai harc, a magyar kormányzati erők lejáratása és EU-s politikai szerepvállalásuk megakadályozása.

Ezt határon túli magyarokként, akik számára a nemzeti összetartozás kiemelten fontos, igenis valljuk és kérjük, hogy az EU intézményi világában ne a magyar ellenzék szemellenzős, pitiáner érdekeit vegyék figyelembe, hanem – miként a többi ország esetében is – a szavazások során demokratikusan kinyilvánított nemzeti akarat legyen mérvadó az EU-s tisztségek elosztásával kapcsolatos döntésekben.

 

Kolozsvár, 2019. július 19.

 

Elnök,

Prof. dr. habil. BODÓ Barna