HU

közérdekumegkereséseklevelek

Sólyom László Úrnak, a Magyar Köztársaság Elnökének

Szili Katalin Asszonynak, a Magyar Országgyűlés Elnökének

Gyurcsány Ferenc Úrnak, a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének

Hiller István Úrnak, a Magyar Szocialista Párt Elnökének

Orbán Viktor Úrnak, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Elnökének

Kuncze Gábor Úrnak, a Szabad Demokraták Szövetsége Elnökének

Dávid Ibolya Asszonynak, a Magyar Demokrata Fórum Elnökének

Semjén Zsolt Úrnak, a Kereszténydemokrata Néppárt Elnökének

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Tisztelt Házelnök Asszony!

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Elnök Asszony és Elnök Urak!

 

A 2006. áprilisi magyarországi választások utáni helyzetben egyre gyakoribbak és erősebbek a jelzések, miszerint a magyarországi politikai vezetés komoly takarékossági, intézmény-karcsúsítási programba kezd. A program gazdaságpolitikai szükségességét illetően nem tudunk, és nem is kívánunk véleményt nyilvánítani, ugyanakkor jelezzük, hogy ez a program igen komoly veszélyt jelent a kisebbségi civil társadalom vonatkozásában. A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ), amelyet mintegy 100 civil szervezet hozott létre 2004 végén közös érdekeiknek a képviseletére, szükségesnek látja, és kötelességének érzi megszólalni a jelen helyzetben.

A rendszerváltás óta eltelt időszakban az erdélyi magyar civil szervezeteknek sikerült valamelyest megerősödniük, a körülbelül 2000 működő szervezet igen komoly szerepet vállal helyi szinten, a vidéki gazdák érdekeinek a képviseletétől el egészen a kultúra megannyi feladatának a teljesítéséig, a magyar közösségi értékek megőrzésében és az egyes közösségek érdekeinek a megjelenítésében. Megállapítható, hogy a kialakult civil szféra komoly tényezővé vált a magyar közösség belső demokráciájának alakításában és működtetésében.

Azt is ki kell mondanunk, hogy a romániai gazdasági élet szereplői, a helyi elitek még közelről sem képesek a civil szervezetek működtetéséhez szükséges anyagi terheket vállalni, minek okán e szervezetek jelentős mértékben függenek azoktól a magyar pénzforrásoktól, amelyeket a magyar állam, az alkotmányban megfogalmazott felelősségvállalás jegyében, a határon túli közösségek számára juttat. Ezek a források Románia európai integrációjának a küszöbén talán a korábbiaknál is fontosabbak, hiszen imperatívusszá vált a civil szereplők felkészítése az uniós források lehívására, s ebben a felkészítésben az anyaországi források és a mellé rendelhető tapasztalat meghatározó jellegű.

 

Tisztelt Elnök Asszonyok és Urak!

A jelenlegi körülmények között kötelességünknek érezzük Önökhöz fordulni, és tisztelettel kérni, hogy a létező költségvetési nyomásra való hivatkozással ne kerüljön sor a határon túli magyar közösségeknek szánt támogatások csökkentésére. Az elmúlt évben, de mondhatni években bevezetett korlátozó intézkedések már eddig is érzékenyen érintették közösségeinket, az újabb megszorítások több szervezetünk esetében a működésük beszüntetését okozná. Ugyanakkor azt is szükségesnek érezzük hangsúlyozni, hogy a magyar költségvetésben a határon túli közösségek részére előirányzott támogatás olyan kis hányadot tesz ki, hogy ennek bármilyen mértékű csökkentése sem jelenthet lényegi változást az államháztartás szintjén.

 

Kérésünk, amellyel Önökhöz fordulunk, nem csupán aggodalmunk kifejezése, de egyben azon meggyőződésünk kinyilvánítása is, miszerint az erdélyi magyar civil szféra megmaradása egyenlő az erdélyi magyar közösség megmaradásával.

Abban a reményben, hogy kérésünket nem csupán megértéssel, de egyetértéssel fogadják, kívánjuk Önöknek és mindannyiunknak, a nemzet érdekeinek hatékony képviseletét.

 

Kolozsvár, 2006. június 15.

MCSZESZ Igazgató Tanácsa nevében

Bodó Barna

elnök