HU

jelentésekhatározatok

Készült: 2015. október 24. 12:23-16:00 óra között, Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Marosvásárhely, Jókai (Eminescu) utca 28.szám.

Jelen vannak:

Erdel Edit: Radio Tg.-Mureş Kossuth Rádió; Incze Vanda: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület; Carmen Costantin: Administraţia Fondului Cultural Naţional; Tibád Zoltán: BGA Pro Transilvania; Székely Lajos: Bandi Dezső Kulurális Egyesület; Gergely Orsolya: Fundaţia Hanitoscoop, Márton Z. Attila Csaba: AS HIFA – Romania; Márton Z. Annamária: AS HIFA – Romania; Simon Judit: AS HIFA – Romania; Tóth Ildikó: Fundaţia Culturală St. Saudiowan; Tóth Tivadar: Fundaţia Culturală St. Saudiowan; Brînzan-Antal Cristina: Heltai Könyvtári Alalpítvány; Veres Karola: Sapientia HÖK Kolozsvár; Széman Emese Rózsa: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége; Lokodi Katalin: Kolozsvári Magyar Diákszövetség; Szász Alpár Zoltán: Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület; Telegdi Sándor, Csomós Attila: Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros; Timár Timea: RMGE Maros; Szőke János RMGE Fehéregyháza; Berecki Kinga: Civilek Háromszékért; Berecki Barna; Bodó Barna: Szórvány Alapítvány; Zólyomi Erika: Romániai Magyar Közgaszdász Társaság Marosvásárhely

 

Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):

  1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
  2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
  3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
  4. Új programok megbeszélés
  5. Különfélék

 

Bodó Barna:

Széman Emese Rózsa:

Bodó Barna:

Bodó Barna felolvassa a napirendet, melyet előzetesen minden meghívott megkapott.

Kérdés – Simon Judit (HIFA):

Válasz – Bodó Barna:

12:33 A napirendi pontokat a tagság ellenszavazatok nélkül elfogadta. A közgyűlés új napirendi pont felvételét nem kérte.

12:34 Bodó Barna felolvassa az elnöki beszámolót:

12:50 Pénzügyi beszámoló a 2013-2014-es évről:

Kérdések, és hozzászólások:

Szőke János:

Válasz – Bodó Barna:

Mindenki elfogadja a beszámolót. A pénzügyi beszámolót elfogadta mindenki.

13:00 Bodó Barna: Szabályzatmódosítások.

  1. Aktív és passzív tagok

Tóth Tivadar:

Bodó Barna:

Szabályzatmódosítás:

  1. Vezetőségi tagok létszáma

Incze Vanda:

Bodó Barna:

Bereczki Kinga:

Bodó Barna:

Incze Vanda:

Döntés: 7 nem, és 17 igen.

  1. Tisztújítás

Bodó Barna:

Szász Alpár Zoltán:

Elnökjelölt:

Alelnökjelölt:

Bereczki King:

Incze Vanda:

Bodó Barna:

Szász Alpár Zoltán:

13:13 megkezdődik a szavazás.

13:18 Szavazatszámláló bizottság tagjainak Timár Tímeát és Veres Karolát látható többséggel megszavazta a közgyűlés.

13:19: Lezárult a szavazás.

Bodó Barna:

Bereczki Kinga:

Szász Alpár Zoltán:

Bodó Barna:

13:26 Szász Alpár Zoltán. Tisztújítás.

Elnök: 27 érvényes szavazatból Bodó Barnának 27 szavazat

Alelnök: 26 érvényes szavazatból Incze Vandának és Szász Alpár Zoltánnak 13-13 szavazat.

HIFA Egyesület javaslata:

13:29 2015. okt. 24-től a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke Bodó Barna. Incze Vanda, valamint Szász Alpár Zoltán a két alelnök.

 Bodó Barna:

Szervezeti tagfelvétele a MCSZESZ-be:

HIFA Egyesület bemutatkozója

Falugondnokság tagságfelvételét, mivel senki nem tudta bemutatni, elhalasztották, de bármikor szívesen látják őket a szervezetben.

Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:

Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.

Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.

 

 

13:35: Lezárul a közgyűlés.

 

…………………………………….

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök

 

…………………………………….

Muszka Ágnes

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

…………………………………….

Terjéki Tamás

Jegyzőkönyv-hitelesítő