MACISZESZ

jelentésekhatározatok

Készült: 2015. október 24. 12:23-16:00 óra között, Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Marosvásárhely, Jókai (Eminescu) utca 28.szám.

Jelen vannak:

Erdel Edit: Radio Tg.-Mureş Kossuth Rádió; Incze Vanda: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület; Carmen Costantin: Administraţia Fondului Cultural Naţional; Tibád Zoltán: BGA Pro Transilvania; Székely Lajos: Bandi Dezső Kulurális Egyesület; Gergely Orsolya: Fundaţia Hanitoscoop, Márton Z. Attila Csaba: AS HIFA – Romania; Márton Z. Annamária: AS HIFA – Romania; Simon Judit: AS HIFA – Romania; Tóth Ildikó: Fundaţia Culturală St. Saudiowan; Tóth Tivadar: Fundaţia Culturală St. Saudiowan; Brînzan-Antal Cristina: Heltai Könyvtári Alalpítvány; Veres Karola: Sapientia HÖK Kolozsvár; Széman Emese Rózsa: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége; Lokodi Katalin: Kolozsvári Magyar Diákszövetség; Szász Alpár Zoltán: Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület; Telegdi Sándor, Csomós Attila: Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros; Timár Timea: RMGE Maros; Szőke János RMGE Fehéregyháza; Berecki Kinga: Civilek Háromszékért; Berecki Barna; Bodó Barna: Szórvány Alapítvány; Zólyomi Erika: Romániai Magyar Közgaszdász Társaság Marosvásárhely

 

Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):

 1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
 2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
 3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
 4. Új programok megbeszélés
 5. Különfélék

 

Bodó Barna:

 • Felvilágosít arról, hogy kinek van szavazati joga.
 • Felkéri Széman Emese Rózsa irodavezetőt, hogy ismertesse az újraregisztrációval kapcsolatos eredményeket.

Széman Emese Rózsa:

 • A MCSZESZ tagja volt 119 szervezet, 15 megyéből.
 • A regisztrációs folyamat tavasszal kezdődött el, miután tavaly decemberben létszámhiány miatt nem lehetett megtartani a rendes közgyűlést.
 • Eredmények: megerősített regisztráció 42, valamint 8-10 folyamatban. Arad, Bihar és Szatmár megyékből még nem érkezett válasz.
 • Az újraregisztráció nincs lezárva: aki nem regisztrált, akármikor aktiválhatja tagságát.
 • Köszönet Incze Vandának a lehetőségért a közgyűlés megszervezésére.

Bodó Barna:

 • Elmondja, hogy az SZMSZ értelmében egy szervezet két másikat képviselhet tanácskozási és szavazati joggal.
 • Felméri, hogy ki hány szervezetet képvisel. Összesen 27 szervezet van (személyesen vagy képviselet által) jelen.
 • Megállapítja, hogy a 42 aktív taghoz viszonyítva a 27 szervezettel érvényes közgyűlést lehet tartani.

Bodó Barna felolvassa a napirendet, melyet előzetesen minden meghívott megkapott.

 • Elnöki beszámoló az elmúlt évről.
 • Pénzügyi jelentés.
 • Tisztújítás.
 • Alapszabály módosítása.
 • Egyebek, aktuális kérdések megbeszélése.

Kérdés – Simon Judit (HIFA):

 • Falugondnok Egyesület regisztrált-e?

Válasz – Bodó Barna:

 • Nem, de megteheti.

12:33 A napirendi pontokat a tagság ellenszavazatok nélkül elfogadta. A közgyűlés új napirendi pont felvételét nem kérte.

12:34 Bodó Barna felolvassa az elnöki beszámolót:

 • MACSZESZ Bocskai Házi iroda megalakulása.
 • Széman Emese Rózsa felvételének körülményei.
 • Tagdíjat csak Szórvány Alapítvány fizette be.
 • Civil Hírlevél.
 • Tagság.
 • Civil Akadémia.
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv.
 • Civil Fórum.
 • Civil Tanácsadás.
 • Tehetségtámogató program.
 • Projektek (civil könyvelői képzés).
 • Kolozsvár Ifjúsági Fővárosa.
 • Civil információs központ.

12:50 Pénzügyi beszámoló a 2013-2014-es évről:

 • bevétel és kiadások

Kérdések, és hozzászólások:

Szőke János:

 • Civil szervezet a szórványban.
 • Említette Segesvárt. Mennyire érintkezik a politikával?

Válasz – Bodó Barna:

 • Nincs politikai szerep. Semlegesek akarnak maradni, a politizálás Romániában nem nyerő.

Mindenki elfogadja a beszámolót. A pénzügyi beszámolót elfogadta mindenki.

13:00 Bodó Barna: Szabályzatmódosítások.

 1. Aktív és passzív tagok
 • Aktív és passzív tagok mibenlétének ismertetése. Javaslat: a Szervezési és Működési Szabályzatba be kell venni e két megnevezést, valamint azok definíciót is.

Tóth Tivadar:

 • Amíg nem válik aktívvá a civil szervezet regisztrációja, van szavazati joga a szervezetnek?

Bodó Barna:

 •  

Szabályzatmódosítás:

 1. Vezetőségi tagok létszáma
 • Bodó Barna javaslata: az utazási gondok elkerülése végett és az operativitás elősegítéséért 3 elnökségi tag legyen az eddigi 5 helyett. Vitát nyit.

Incze Vanda:

 • A vezetőségi tagok ne mind Kolozsvárról legyenek.

Bodó Barna:

 • Egyetért, valamint ezt a jelölések döntik el.

Bereczki Kinga:

 • Ha megoldható az utazás, akkor a vezetőség maradjon 5 tagú.

Bodó Barna:

 • Mindkét vélemény elfogadható és jogos.

Incze Vanda:

 • A lényeg az, hogy mindenki képviselve legyen. Elég 3 elnökségi tag?

Döntés: 7 nem, és 17 igen.

 1. Tisztújítás

Bodó Barna:

 • Megköszöni a részvételt és elmondja, hogy ezzel a nappal megszűnt a mandátuma.
 • Felkéri Szász Alpár Zoltán mint korelnököt, hogy vezesse le a tisztújítást.

Szász Alpár Zoltán:

 • Megszületett a döntés: Az elnökségnek 3 tagúnak kell lennie.
 • Lehetséges jelölés, vagy önjelölés. Jelölhet minden érvényes, aktív tagsággal rendelkező személy.

Elnökjelölt:

 • Incze Vanda, Veres Karola és Brînzan-Antal Cristina elnöknek Bodó Barnát jelöli.

Alelnökjelölt:

 • Bodó Barna Szász Alpár Zoltánt jelöli alelnöknek.
 • Incze Vanda Bereczki Kingát jelöli alelnöknek
 • A Református Diákalap és Bereczki Kinga Incze Vandát jelöli alelnöknek.

Bereczki King:

 • Nem vállalja az alelnökséget személyes okok miatt.

Incze Vanda:

 • Vállalja a tisztséget.
 • Az egyik legyen a tag és a másik az alelnök.

Bodó Barna:

 • Tagnak jelöli Incze Vandát és Szász Alpár Zoltánt.

Szász Alpár Zoltán:

 • Megköszöni Bodó Barnának az eddigi barátsági és szakmai közreműködést, valamint vállalja a jelöltséget.

13:13 megkezdődik a szavazás.

13:18 Szavazatszámláló bizottság tagjainak Timár Tímeát és Veres Karolát látható többséggel megszavazta a közgyűlés.

13:19: Lezárult a szavazás.

 • A bizottság megszámolja a szavazatokat.

Bodó Barna:

 • Jövőbeli tervekről beszél. Az újraregisztrációval a MCSZESZ egy új korszakához érkezett. „Ha a civil szervezetek nem jönnek el, mi kell elmennünk hozzájuk.” Regionális civil szervezetek felkarolását javasolja. Ez hálózatépítés, helyzetfelmérés. A második az érdekképviselet.
 • Önkormányzati–civil találkozót javasol.
 • Ezeket az elnökségeknek figyelembe kell venniük.
 • A jelenlegi monitorizálási projekt akadályokba ütközik.
 • Javaslatokat vár.

Bereczki Kinga:

 • Ebédszünet után elmondja.

Szász Alpár Zoltán:

 • A civil szervezetek a lakóbizottságok egyesületenként vannak bejelölve, ezért nehéz a bejegyzett szervezetek felmérése.

Bodó Barna:

 • Reméli, hogy segítséget kapnak.

13:26 Szász Alpár Zoltán. Tisztújítás.

Elnök: 27 érvényes szavazatból Bodó Barnának 27 szavazat

Alelnök: 26 érvényes szavazatból Incze Vandának és Szász Alpár Zoltánnak 13-13 szavazat.

HIFA Egyesület javaslata:

 • A megnevezésen kell módosítani: ne tag és alelnök legyen, hanem mindkettő alelnök.
 • A közgyűlés ezt elfogadja.

13:29 2015. okt. 24-től a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke Bodó Barna. Incze Vanda, valamint Szász Alpár Zoltán a két alelnök.

 • Bodó Barna, InczeVanda és Szász Alpár Zoltán köszönetet mondanak.

 Bodó Barna:

Szervezeti tagfelvétele a MCSZESZ-be:

HIFA Egyesület bemutatkozója

 • A fogyatékosokkal élők segítése.
 • Székhelye Marosvásárhely.
 • Cél: Hídépítés a társadalom és a fogyatékossággal élők között.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.
 • Mindenki megszavazza a HIFA Egyesület tagságfelvételét.

Falugondnokság tagságfelvételét, mivel senki nem tudta bemutatni, elhalasztották, de bármikor szívesen látják őket a szervezetben.

Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:

 • Az elnök bemutatja a szervezetet.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.
 • Mindenki elfogadja a tagfelvételt.

Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.

 • A három megye tehetséggondozásának kiépítése. 10 alapító tagja. Ma 32 tagja van.
 • Két támogató szervezet a Szórvány Alapítvány és a Segesvári Gaudeamus Alapítvány.

Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.

 • Tematikus sétákat tartanak Kolozsváron (A mulató Kolozsvár, Mátyás király álruhái, kolozsvári mozik stb.)
 •  

 

 

13:35: Lezárul a közgyűlés.

 

…………………………………….

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök

 

…………………………………….

Muszka Ágnes

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

…………………………………….

Terjéki Tamás

Jegyzőkönyv-hitelesítő