HU

0003.jpg

Jegyzőkönyv – 2010.október 15-én

Jelenlevő szervezetek és képviselőik:

Integráció Alapítvány – Makkai Zoltán

Temesvári Magyar Nőszövetség – Makkai Zoltán

Református Diákotthon Alapítvány – Dobai László

Híd-Szebeni Magyarok Egyesülete – Serfőző Levente

Báthory István Alapítvány – dr. Széman Péter

Barabás Miklós Céh – Németh Júlia

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Dialógus Egyesület – Szalma György

Sapientia Hallgatói Önkormányzat – Végh Gergely

Irgalmasság Háza Egyesület

Romániai Magyar Közgazdász Társaság – Ciotlaus Pál

Szórvány Alapítvány – dr. Bodó Barna

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület

Lórántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület

Tálentum Alapítvány

Civilek Háromszekért Egyesület – Serfőző Levente

Amőba Alapítvány – Széman Péter

Gaudeamus Alapítvány – Bodó Barna

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Székely Tünde

 

Felvétetett Kolozsváron, 2012. dec. 8-án, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének 2012 évi közgyűlésén.

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlésére Kolozsváron kerül sor 2012.dec.8-án. A közgyűlésre megjelent tagszervezetek képviselőit dr. Bodó Barna elnök köszönti és bejelenti, a közgyűlés nem határozatképes. Az Alapszabály értelmében 11,30 órára újra összehívja a Közgyűlést, amikor a jelenlét-korlát a határozathozatalban nem érvényesül. A másodszorra összehívott közgyűlésen 21 szervezet képviselői vesznek részt. A jelenlévők megszavazzák a napirendet

 

Napirend:

 1. Tagfelvétel
 2. Tevékenységi beszámoló (Bodó Barna)
 3. Pénzügyi beszámoló (Vizaknai Erzsébet)
 4. Alapszabály módosítás
 5. Civil helyzet Erdélyben – érdekérvényesítés napjainkban
 6. Tisztújítás
 7. Egyebek

 

 1. Tagfelvétel: A közgyűlés elsőként az új tagok felvételét tárgyalja. Bodó Barna két szervezetet ajánl felvételre. A Dialógus egyesületet alapítója, Szalma György mutatja be. A Sapientia Hallgatói Önkormányzatát Végh Gergely elnök mutatja be. Bodó Barna és Székely Tünde támogatja mindkét szervezet felvételét. A közgyűlés megszavazza a két szervezet tagságát.
 2. Tevékenységi beszámoló: Az elnöki beszámolót csatoljuk a dokumentumhoz. Mivel bemutatta a szöveget, az élőszóban tett kiegészítésekről számolunk be.

Az igazgatótanács döntése értelmében, mivel anyagilag nagyon megterhelő volt és a résztvevők száma drasztikusan lecsökkent, 2012-ben nem került megrendezésre a Civil Fórum konferencia. Esetleges újraindításáról az IgTan fog dönteni.

A Civil Díj idén nem került kiosztásra mivel a tavalyi tapasztalatok szerint a civilek nem tartották elég rangos díjnak.

A Civil Fórum lap főszerkesztője, Csáki Rozália, lemondott tisztségéről és a feladatot átadta a MCSZESZ-nek. Pályáztunk lapkiadásra, sajnos a támogatás hiánya miatt a kiadvány nem jelent meg.

A MCSZESZ által kezdeményezett Kárpát-medencei Civil Fórum indította el azt a folyamatot, amelynek tovább fejlődéséből kialakult a Civil Egyeztető Fórum (CET). A CET alakulásakor 400 szervezet jelezte a csatlakozási szándékát. Sajnos túl nagy megvalósításról ezen a téren sem tudunk beszámolni.

A Segíthetek? MOL Tehetségtámogató Programot 3 éve a MCSZESZ bonyolítja. Ez biztosítja a munkatárs fizetését.

2012-es pályázatok. Több pályázatunk sajnos nem nyert. Ugyanakkor három nyertes pályázatról számolhatunk be: A Bethlen Gábor Alap támogatta a Civil Akadémia pályázatunkat (egy vándorrendezvény, amit évente szeretnénk megismételni). A Helyi szerepvállalás és civil integráció projektünket, melynek célja a civilek közötti bizalom erősítése., szinten a BGA támogatta. A program keretében helyi műhelybeszélgetések során beszéljük meg, hogy milyen közös cél érdekében tudunk együtt dolgozni. Azt akarjuk elérni, hogy a programjaink bekerüljenek a Kolozsvári Ifjúsági Főváros programjába. Továbbá a Nők a Magyar Nemzetért egyesülettel közösen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ahol Civil Karaván projektünk szintén támogatásban részesül.

Érdekvédelem illetve más tevékenységek: érdekvédelmet nagyon nehéz biztosítani mivel kevés a forrás, sok az elköteleződés. Az igazgató tanács több alkalommal fellépet, pl. mikor a BGA kolozsvári regionális pályázatokat kezelő zsűri tagjainak kinevezéséhez nem kértek civil konzultációt. Részleges sikerről számolhatunk be, elértük, hogy egy civil bekerült az elbírálók közé, de a zsűritag személyét illető javaslatunkat nem vették figyelembe.

Bodó Barna elmondta, hogy nagy feladat előtt állunk, mivel a működő civil szervezetek száma csökken, forrásközponttá kellene alakulnunk.

 1. Pénzügyi beszámoló: A MCSZESZ az év során, pályázati pénzekből, biztosítani tudta a működéshez szükséges anyagiakat és programok hatékony átszervezése révén csökkenteni tudtuk a rendezvényekkel kapcsolatos költségeket. A szervezetnek iroda bérleti díj tartozása van.

A két beszámolóhoz hozzászólás nem volt, kérdést nem tettek fel. A beszámolókat egyszerre fogadta el a közgyűlés.

 1. Alapszabály módosítás három pontban:
 2. Tagdíjak kérdése: az Alapszabály értelmében a tagszervezeteknek be kell fizetni a megszabott összeget, de az nincs meghatározva, hogy mi történik azokkal, akik nem fizetnek. Két javaslat született: töröljük el a tagdíjat, vagy a tagdíj befizetésétől függően legyenek aktív és passzív tagok. Vita alakult ki, amelynek során egy új javaslat született, amit a közgyűlés elfogadott. Ennek értelmében 2013. január 1-től a felfüggesztjük a tagdíjak befizetését. A következő közgyűlés a kérdést újra elemzi.
 3. Szervezeti struktúra: felméréseink szerint 72 aktív tagszervezet van, kettő jelezte, hogy kilép a MCSZESZ-ből. A szervezetek hatékonyabb bevonása érdekében a tevékenységünkbe, regionális felelősöket kellene választani. Vita alakult ki a térségek kijelölésével és a felelősök számával kapcsolatban. Több javaslat született, végül a következőt szavazta meg a közgyűlés: négy régióval fogunk dolgozni (Székelyföld, Dél-Erdély, Közép-Erdély, Határmenti térség), 3 regionális felelős lesz, egy elnök és egy állandóan Kolozsváron tartózkodó alelnök, illetve a Közép-Erdély régiót az alelnök fogja képviselni.
 4. Képviseleti jogok átruházása: a közgyűlés megszavazta, hogy bekerüljön az Alapszabály szövegébe az a pontosítás miszerint a képviseleti jogot írásban át lehet ruházni egy tagszervezetnek vagy természetes személynek.
 5. Civil helyzet Erdélyben – érdekérvényesítés napjainkban

Megállapítást nyert, hogy a civilek túlságosan ki vannak szolgáltatva a politikának és a forrásoknak. Mi több, az erdélyi magyar civil szervezetek esetében hármas kiszolgáltatottságról beszélhetünk, éspedig a romániai politikával, a Magyarországgal, illetve az erdélyi magyar politikával szemben. Egyre szigorúbbak a támogatási feltételek, civil összefogásra van szükség. Javaslat született, hogy találjunk olyan szer
vezeteket, akik politikamentesen tudják finanszírozni a tevékenységeiket, mutassuk be a sikertörténeteiket, hogy mások is tanulhassanak belőle. Fel kell ismernünk a lehetőségeinket és ki kell használni a helyi önkormányzatok nyújtotta lehetőségeket, meg kell erősítenünk magunkat. Ciotlăuş Pál ajánlotta, hogy alakítsunk ki egy egységes nézőpontot az egészséges kapcsolat meghatározására a civilek és a politikum között.

Egy másik égető probléma a költségek elszámolása pályázati pénzekből. Vannak olyan természetes költségek, amelyeket nem lehet elszámolni, így minden pályázót nehéz helyzetbe hoznak. Javaslat született, hogy indítsunk közvitát a közpénzek elszámolásáról, amibe vonjuk be a román szervezeteket is.

Illetve felmerült a pályázati lehetőségek nyilvánosságának kérdése is.

 1. Tisztújítás: a 2010-ben megválasztott elnökség leköszön. A gyűlés vezetésére Ciotlăuş Pált kérik fel. Jelölések:

elnök: Bodó Barna

alelnök: Székely Tünde

regionális felelős Székelyföld: Incze Vanda

regionális felelős Dél-Erdély: Serfőző Levente

regionális felelős Partium (határmenti térség): Széman Péter

Az öt igazgató tanácsi tag helyre éppen öt jelölt lévén, Ciotlăuş Pál kikéri a közgyűlés véleményét a szavazás módjáról. A közgyűlés egyszerre szavazza meg az igazgató tanácsot. Érvényes szavazatok száma 21, mellette: 19, ellene: 0, tartózkodás 2

 

           

Készítette Vizaknai Erzsébet

 

Ellenjegyzi: Bodó Barna