HU

Hagyományőrzés, hagyományápolás

– Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-

-JEGYZŐKÖNYV-

Helyszín: A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének székhelye, Kolozsvár, Mátyás Király u. 4. szám

Időpont: 2018.06.25

Jelen voltak: Bodó Barna, a MCSZESZ elnöke, Széman Emese Rózsa az EMKE munkatársa, Nagy Ákos a Kriza János Néprajzi Társaság munkatársa, Gaal György a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságelnöke.

Napirendi pontok:

 • A 2018-as Erdélyi Magyar Civil Évkönyv előkészítése
 • A tematikus és területi tömbökben levő anyag leosztása, civil évkönyv szerkezetének megállapítása
 • Személyi javaslatok az egyes szövegek elkészítését illetően.
 • Határidők, gyakorlati kérdések.

Bodó Barna bemutatja 2018-as (Hagyományőrzés, hagyományápolás témájú) Évkönyv kötetre vonatkozó általa készített javaslatot, ebben külön tematikus majd területi osztásban foglalkoznának az egyes témákkal.

A megbeszélés során felmerült, hogy szükséges-e előbb tematikus, majd területi bontásban foglalkozni az egyes tematikákkal. Illetve kérdésként merült fel, hogy mennyire tudományosak legyenek az egyes szövegek.

Hosszabb vitasorán arra a következtetésre jutottak a jelenlévők, hogy jobb a két tömb különválasztása, mivel a tematikai szakmailag, tudományosan közelít az egyes kérdésekhez, miközben a területi megközelítés azt vizsgálja, hogy milyen szervezeti és emberi erők szolgálják az egyes területek ügyét (mozgalmi háttér, leíró).

Ezt a közelítést 2 kutatás egészíti ki: az első a megyei kulturális központok szerepét vizsgálja ebben a folyamatban, a második a civil szervezetekét. A kötetet a hagyományőrzés kérdésével (is) foglalkozó civil szervezeti adatbázis egészíti ki.

A jelenlevők elfogadták az eredeti javaslatot, hogy a szakmai és a mozgalmi aspektust érdemes elkülöníteni.Az évkönyv szerkezetének elfogadását követően a jelenlevők a tematikai és területi tömbökanyagainak megírásához szakembereket javasoltak. Az alábbiakban az Évkönyv tervezett struktúrájába az egyes témákhoz beírtuk a javasolt szakemberek nevét. A lista nem teljes, további javaslatokra van szükség.

1.Tematikus tömb

 • A viselet- Gazda Klárát érdemes megkeresni.
 • A tánc tematikában Könczey Csongort kell megkeresni
 • ének/zene: Pávai István
 • kézművesség: Téka Alapítvány, Kinda István
 • helyi szokások: Pozsony Ferenc
 • helytörténet: ne legyen átfogó kép, hanem egyes központokat kellene bemutatni: Kolozsvár és környéke – Gaal György, Mvhely – Spielman Mihály, keresni kell székelyföldi szerzőt, Partium – Dukrét Géza.
 • gasztronómia: Kenyér-gyümölcs – Pozsony Ferenc
 • egyház – keresni kell, várjuk a javaslatot
 • baranta – Erdei Lajos (Bánság), de kell Székelyföld, Kolozsvár
 • tájházak, gyűjtemények: Kinda István Sepsiszentgyörgy, Vajda András Vásárhely. Széman Emese Rózsa javaslata: Fontos lenne a nem regisztrált tájházak feltérképezése.

 

 1. Területi tömb
  • tömb/front/szórványhelyzet külön bemutatást igényel, kistérségeket kellene bemutatni – itt sokat kell dolgozni, nincs megfelelően lebontva, meg kell találni a megfelelő személyeket. Ha lehet, újságírókat kellene megszólítani.
  • Székelyföld kiemelt szerepe
  • Kistérségek (Gyergyó: Szőcs Levente, Csíkszereda: Gyarmati Zsolt, Udvarhely, Kászonok, Orbai, Felsőháromszék, Sepsiszentgyörgy: Deák Gyula, Sepsiszentgyörgy/Brassó: Szente László, Erdővidék, Marosvásárhely kronológiája: Nyárád mente: Nagy Ákos
  • Belső Erdély (front)
   • Kalotaszeg: Szabó Zsolt, Mezőség, Enyed és környéke: Kovács K., Szilágyság: Széman család (Tövishát, Kraszna-vidék, Berettyó-mente),
  • Partium
   • Nagykároly, Szatmár: Muhi Sándor
   • Nagyszalonta, Nagyvárad: a helyi újságtól
  • Szórvány – megyék szerint kellene
   • Máramaros: Dávid Lajos
   • Arad és környéke, Temes: Ujj László
   • Zsíl-völgye – Gáspár Barra Réka
   • Déva és környéke – Gáspár Barra Réka
   • Brassó és környéke, Barcaság: Szente László, Kovács Lehel
   • Medgyes és környéke – Szeben: Serfőző Levente
 1. Civilek szerepe – körkérdés, felmérés – felelős: Bodó Barna
 • kezdetek
 • eredmények
 • gondok, dilemmák
 • szakmaiság biztosítása
 • anyagi helyzet, támogatás
 • jövő
 1. Megyei kulturális központok szerepe – körkérdés, felmérés – felelős Széman Emese

Adatbázis – hagyományőrző civil szervezetek: Kárpát-medence – felelős Brinzan-Antal Krisztina

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:

Brînzan Antal Krisztina, MCSZESZ irodavezető

Kelt: 2018.07.09