MACISZESZ

1046x616-future-of-advertising

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ)

PÁLYÁZATOT HÍRDET

Első lépés pályázat

 

A pályázat célja

Az újonnan alapított magyar civil szervezetek támogatása, az erdélyi magyar civil szférában a fiatalodás, a generációváltás elősegítése.

Pályázat benyújtására jogosultak köre és a pályázható tevékenység

Pályázhat minden olyan romániai székhelyű magyar civil szervezet, amelyet bár korábban alapítottak, de 2019-ben jegyeztek be, illetve olyan magyar civil szervezetek, amelyek 2019-es alapításúak és a bejegyzéshez a dokumentumokat a bíróságra/törvényszékre már benyújtották, a bejegyzési procedúra elkezdődött. Pályázhatnak egyesületek, alapítványok, szövetségek. Jogi személyiség nélküli szervezetek nem pályázhatnak.

Támogatás pályázható:

 • Irodai eszközök beszerzésére;
 • Közösségi programok (közösségépítés, csoportos foglalkozások, képzések) megvalósítására;
 • Olyan pályázatok benyújtásának támogatására, ahol a pályázótól önrészt vár el a pályáztató.

A támogatás összege

Egy pályázó maximálisan 2000 lejes vissza nem térítendő támogatást kaphat, egyetlen alkalommal.

A pályázat beadása, eredményhirdetés, elszámolás

A pályázati űrlap a MCSZESZ honlapján érhető el, ezt kitöltése után a Szövetség címére kell elküldeni, digitális formában, 2020. február 29-ig.

A pályamunkák értékelése után eredményhirdetés 2020. március 15. A nyertes pályázók még 2020 márciusában, szerződés alapján megkapják a támogatást.

Az elszámolás a megkötendő szerződés szerint beszámoló és a költségeket bizonyító dokumentumok alapján történik meg. A nem teljesítés vagy a nem szerződés szerinti teljesítés a támogatás megvonásához vezet.

MCSZESZ iroda: Kolozsvár, Mátyás király / Metei Corvin utca 4. Telefon: 0751 382307 és 0787 311117. Villámpostacím: civilkv@gmail.com. Honlap: www.civilportal.ro.  

Irodavezető: Brînzan-Antal Krisztina.

 

Pályázati űrlap

 

A szervezet/intézmény teljes neve magyarul: ………………………………………………………………

A szervezet/intézmény teljes neve románul: ………………………………………………………………..

 1. A szervezet székhelye: …………………………………………………………………………..
 2. (Mobil)telefon: ………………………………………………………………………………………
 3. Elektronikus postacím: ………………………………………………………………………….
 4. Szervezet vezetőjének adatai (név, tisztség, postacím): …………………………………………………………………………
 5. Az alapítás éve: ……………………………………………………
 6. A jogi bejegyzés éve és száma, illetve a bíróságra beadott akták iktatószáma: ………………………………………………
 7. Az alapító(k) neve(i) : ……………………………………………………………………………
 • A pályázat címe: ……………………………………………………………………………….
 • A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, szellemi hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése (max. 500 karakter). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Költségek tervezése. A támogatás révén tervezett költségek tételes leírása:

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Ha programról van szó, a megvalósítás kezdeti és befejező időpontja: ……………………………………………………
 • Az igényelt támogatás összege: …………………………………………………………………

 

Kötelező módon csatolandó mellékletek:

– alapító okirat fénymásolata, mely tartalmazza az aláírási joggal rendelkező vezető nevét vagy a bírósági bejegyzés kérő iktatott akta fénymásolata;

– banki igazolás (bankszámlaszámmal, amelyre utalni lehet a támogatást) – ha nincs még bejegyezve, a vezető személy bankszámlaszáma;

– nyilatkozat arról, hogy a megadott információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.