HU
download

Életműve hidat teremt

A sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) emlékkiállítással tiszteleg a közülünk 20 esztendeje eltávozott festő és grafikus, Plugor Sándor (1940–1999) emberi és művészi nagysága előtt.

Megnyitójára, mely egyúttal a 30. születésnapját ünneplő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kezdő mozzanatát jelentette, kedd este került sor a művész családtagjai, népes közönség és rangos szakmabeliek, valamint politikusok jelenlétében.

Mátray László színművész megdöbbentő, Plugor egyéniségéhez illő szavalata és a központ vezetője, Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész köszöntője után Tamás Sándor megyetanácselnök szólt az egybegyűltekhez, aki az erdélyi kiállítóterek legtekintélyesebbjei közé sorolta a polgármesteri hivatal égisze alatt működő EMŰK-öt. Plugor Sándort pedig a szülőföldjén egyedit alkotó, vérei rettenetesen kemény sorsát elegáns vonalvezetéssel ábrázoló székelyemberként jellemezte.

Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke megköszönte Vécsi Nagy Zoltánnak és munkatársainak, hogy megvetették az EMŰK működésének alapjait. Egy olyan intézményét, amely megalapításának gondolata 10 esztendővel ezelőtt pattant ki Sepsiszentgyörgyön a város, a megye és a Székely Nemzeti Múzeum vezetői, valamint Székely István és önön fejéből. Amelynek kiállítóterében megmutatkozni mára rangot jelent.

Plugor Sándor művészetével kapcsolatban a politikus úgy vélekedett, átlényegült grafikáit közel engedhetjük magunkhoz, hiszen általuk a művész megöleli a szenvedő embert, a szenvedő lovat, a szenvedő állatot. Éppen ezért, valamint a kerek évfordulóra való tekintettel Plugor Sándor itt és most kiállított alkotásait a Kolozsvári Magyar Napokon, majd a Magyar Művészeti Akadémián is bemutatják.

A kiállítás törzsanyagát annak kurátora, a művész özvegye és hagyatékának gondozója, Miklóssy Mária képzőművész, valamint egyik fia, Plugor Magor bocsátotta a szervezők rendelkezésére, de az anyaországból is érkeztek alkotások, elsősorban Makóról, amelynek művésztelepére Plugor Sándor nagy örömmel járt. Magyarországon található művei bemutatása a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által, az EMŰK immár negyedik alkalommal nyújtott segítségével valósulhatott meg. Ügyvezető igazgatója, Tardy-Molnár Anna meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévőket.

Végezetül a tárlat anyagát őrző katalógus bevezető tanulmányát is megíró dr. Deák Ferenc Loránd kézdivásárhelyi műkritikus fogalmazott meg néhány veretes gondolatot Plugor művészetéről: „Plugor Sándor művészete székelyföldi kötődésével a 20. századi magyar képzőművészet utolsó négy évtizedének jelentős életműve, amely hidat teremt a kisebbségi lét és az egyetemes magyar kultúra között. Az 1970-es években a magasnyomású fémkarcokkal készült grafikái erőteljes nemzeti gondolatvilágot közvetítenek. Művészetében a lovak olyan szimbólumok, amelyek az 1980-as években a kelet-európai létezés szabadságvágyának legsűrítettebb látleletei. Emberszerető humánumával Háromszék képzőművészetének prófétája.”

A kiállítást augusztus 16-ig lehet megtekinteni.

Forrás: https://www.civilek.hu/hirek-osszes/eletmuve-hidat-teremt/