MACSZESZ

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Irodalom

 • Lehetett volna hivatalnok és Rajztáblák között. In. A Demeter gyerekek pályaváltása és más igaz történetek, Politikai Könyvkiadó, Bukarest, 1977. pp. 86-97, ill. 141-155.
 • Feleúton – útfélen, riportfűzér, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981; 172 old. [feleuton_utfelen_pdf]
 • Megszolgált fáradtság. In: Jövőépítők, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1987. pp.119-126.
 • Holnap is köszönnek, riportok, esszék, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1989;215.old. [holnap_koszonnek_pdf]
 • Szenvedő Temesvár, feljegyzések, RMSZ Bukarest, 1990;
 • Talpalatnyi régiónk – tanulmányok, Komp-Press Kiadó Kolozsvár, 2003; 316 old. [html]

Tudományos munkák, szerzői kötetek 

 • Politica regională şi dezvoltarea teritoriului (Regionális politika és területfejlesztés) – kézikönyv, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003; 136 old.
 • Az identitás egyetemessége – Polis Kiadó, Kolozsvár, 2004. 224 old.
 • Szórvány és nyelvhatár – Lucidus Kiadó, Budapest, 2009. 250 old.
 • Közpolitika – Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2011, 370 old. [kozpolitika_pdf]
 • Szórványstratégia – vitaanyag, Gordian Kiadó Temesvár, 2011, 82 old. [szorvanystrategia_pdf]
 • Bodó Barna, Az identitás tükörcserepei, In: Bánsági magyar óvodák (edit. Bodó Barna), 2013, Szórvány Alapítvány Temesvár, pp. 36-64
 • Civil szerepek – civil szereplők, (esszék, publicisztikák), Gordian Kiadó Temesvár, 2014, p. 236 [civil_szerepek_szereplok_pdf]

Tudományos munkák – társszerző, fordítás (2-4 szerzős munkák):

 • De la desene simple la holografie (A rajztól a holográfiáig) Hegedüs Imrével közösen – Colecţia Gnosis sorozat, Facla Kiadó Temesvár,1978. 170 old.
 • Peremlét és megmaradás – tanulmányok, Szórvány Füzetek, Temesvár, 1997 (Albert Ferenccel és Papp Z. Attilával), 124 old.
 • Szereppróba – tanulmányok, Diaszpóra Könyvek, RMKT Kolozsvár, 2002 (Albert Ferenccel, Bakk Miklóssal, Gazda Árpáddal); 150 old.
 • A közigazgatás elemei, Civitas közigazgatási jegyzetek, Civitas, Kolozsvár, 2006 (Fordítás Kacsó Zsuzsannával, 348 old.
 • Hategan, I.- Pîrşe, M.C. – Premiere şi priorităţi timişorene, vol.1. / Temesközi elsőbbségek, 1 kötet, Banatul kiadása, Temesvár, 2009. A többnyelvű kötet magyar részének fordítása.
 • Hategan, I. – Premiere şi priorităţi timişorene vol. 2. / Temesközi elsőbbségek 2. kötet, Banatul kiadása, Temesvár, 2010. A többnyelvű kötet magyar részének fordítása

Tudomány – közös kötetek, tanulmánygyűjtemények (szerkesztő, társszerző): 

 • Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból – összeállítás, bevezető tanulmány, Téka Sorozat, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980.
 • Mit tettem mint fizikus? – Nobel-díjasok önéletírásai, összeállítás, bevezető tanulmány, Téka Sorozat, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985.
 • Ember és világ – tudományfilozófiai esszék és tanulmányok, összeállítás, társszerző, Kriterion, Bukarest, 1986.
 • Jelen és jövő a szórványkutatásban, szerkesztő, társszerző, a Sepsiillyefalván megtartott 1996. márciusi szórványtanácskozás előadásai, Szórvány Alapítvány Temesvár, 1996.
 • Kisebbségi érdekvédelem, szerkesztő, társszerző, az 1996. decemberi, Temesvárt megtartott tanácskozás anyaga, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 1997.76 old.
 • Nagyvárosi szórványok, szerkesztő, társszerző, az 1997. januári, Nagyszalontán megtartott tanácskozás anyaga, Helicon Temesvár, 1998.92 old.
 • Local Identity and Regionalism (Helyi identitás és regionalizmus), szerkesztő, társszerző, a Szórvány Alapítvány által 1997-ben lefolytatott kutatás és az erről tartott nemzetközi konferencia anyagát tartalmazó kötet, Helicon, Temesvár, 1998, 227 old.
 • Multikulturalizmus és ökuménia – szerkesztő, társszerző az 1998. decemberi temesvári konferencia anyaga, Mirton Temesvár, 1999; 100 old. [html]
 • Régió és civil szféra szerkesztő, társszerző, az 1998. áprilisi csákovai konferencia anyaga, Mirton Temesvár, 1999; 112.old.
 • Monument 2000, Patrimoniu cultural şi responsabilitate civică, (Kulturális örökség és civil felelősség) szerkesztő, az 1999. áprilisi temesvári tanácskozás anyaga, Marineasa, Temesvár, 2000.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2000 – szerkesztő, Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár; 2000, 286 old. [pdf, 3846.8k]
 • Romániai Magyar Évkönyv 2001 – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár; 2001. 418 old. [pdf, 8764.4k]
 • Szórvány és iskola – szerkesztő, szerző, a 2001. áprilisi, Kolozsvárt, az Iskola Alapítvány szervezésében megtartott konferencia anyaga, Iskola Alapítvány, Kolozsvár, 2001;
 • Tradiţie şi interculturalitate (Hagyomány és interkulturalitás) – szerkesztő, szerző, az azonos címmel 2001 decemberében Temesvárt megtartott konferencia háromnyelvű kötete. Interferenciae Banaticae sorozat 1, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2002.
 • Hagyományőrzés Temes megyében, Helyzet – Jel – Kép Könyvek, Szórvány Alapítvány, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2002.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2002 – szerkesztő, Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár; 2002. 428 old. [pdf, 8362.8k]
 • Strategia culturală a judeţului Timiş / Temes megye művelődési stratégiája, a szakértői csoport tagja, Kiadta a Temesvári Interkulturális Intézet, 2002.
 • Delesega Gyula Temesvári kalauz, szerkesztő, Helyzet – Kép – Jel Könyvek, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2003. 234 old.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2003 – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó Temesvár, 2003, 452 old. [pdf, 8258.8k]
 • Közösségfejlesztés – szerkesztő, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2004.
 • Pályázatírás – szerkesztő, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2005.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005, szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány -Marineasa Kiadó Temesvár, 2005. 802 old. [pdf, 8955.1k]
 • Honismereti stratégia – szerkesztő, társszerző, Szórvány Alapítvány-Marineasa Kiadó Temesvár, 2006. 58 old. [honismereti_strategia_pdf]
 • Imaginea celuilalt şi comunicare / A másik képe és kommunikáció – szerkesztő, társszerző, Interferenciae Banaticae sorozat – 2, Fundaţia Diaspora – Editura Marineasa, Timişoara, 2006. 206 old.
 • Vicze Károly: „Az vég Temesvárban…” – szerkesztő, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 2006, 296 old.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2006 – szerkesztő, szerző – Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó Temesvár, 2007, 554.old. [pdf, 16307.1k]
 • Strategia de dezvoltare a Euroregiunii DKMT / A DKMT Eurorégió fejlesztési stratégiája – kiadó, társkiadó: Nagy Imre, Temes Megye Tanácsa és Marineasa Kiadó, Temesvár, 2007. 220 old.
 • Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás – szerkesztő, (társszerkesztők: Balogh Balázs, Ilyés Zoltán), szerző, Lucidus Könyvkiadó Budapest, 2007. 290 old. [regionalis_identitas_pdf]
 • Ghid cronologic pt. oraşe bănăţene /Bánsági városok történeti kronológiája 1 – szerkesztő, társszerző, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár 2007, 176 old.
 • Jancsó Árpád: A Bega – a Bánság elkényeztetett folyója – szerkesztő. Szórvány Alapítvány – Mirton Kiadó, Temesvár, 2007. 342 old.
 • Nyelvi jogok – szerkesztő, szerző, Interferenciae Banaticae sorozat – 3, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2007. 204 old.
 • Vicze Károly: Temesközi történelem – szerkesztő, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 2007, 286 old.
 • Régióba zártan – szerkesztő, szerző. Diaszpóra Könyvek sorozat – 3, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008, 196 old.
 • Kisebbségben, közösségben. Balázs Sándor 80 éves – szerkesztő, szerző, Tempus Könyvkiadó Temesvár, 2008, 400 old.
 • Vicze Károly (összeállította): Temesközi emlékhelyek – szerkesztő, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár 2008. 198 old.
 • Európai Unió és regionális politika – szerkesztő, szerző, 2008, Scientia Kiadó Kolozsvár, 560 old. [EU_regionalis_politika_pdf]
 • Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008 – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008, 888 old. [pdf, 12349.8k]
 • Bugarski, Stevan: Lyceum Temesvariense Román-magyar-német-szerb nyelvű monográfia az első temesvári felsőoktatási intézményről. Szerkesztő. Szórvány Alapítvány – Tempus Kiadó, Temesvár, 2008. 467.old.
 • Cronologia oraşelor bănăţene / Bánsági városok kronológiája 2 – szerkesztő, társszerző, 2009, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár. 204 old.
 • Helytörténeti kronológia – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2009, 210 old.
 • Nations and National Minorities in he European Union / Nemzetek és nemzeti kisebbségek az Európai Unióban – szerkesztő, társszerkesztő Tonk Márton, 2009, Scientia, Kolozsvár, 262 old.
 • Bánsági Magyar Panteon 1 – Panteon Maghiar Bănăţean 1 – Hungarian Pantheon from Banat 1 – szerkesztő, szerző, Marineasa Kiadó Temesvár. 2009. 210 old.
 • Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010 – szerkesztő, társszerző, Szórvány Alapítvány-Sapientia-EMTE, Gordian Kiadó, Temesvár, 2011, 730 old. [pdf, 21448.4k]
 • Kamocsa Béla: Temesvári blues – önéletrajz. Fordította Szekernyés Irén. Szerkesztő, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 2011.
 • Bánsági Magyar Panteon II – Panteon Maghiar Bănăţean II – Hungarian Pantheon from Banat II – szerkesztő, szerző, Gordian Kiadó Temesvár. 2011, 210 old.
 • Székely László: Érdekes tájak. A Bánságban és környékén. – szerkesztő, Szórvány Alapítvány – Gordian Kiadó, 2012. 112 old.
 • Bánsági magyar óvodák – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvány Temesvár, 2013, 70.old.
 • Civil etikai kódex – társszerkesztő (Papp M.-Bencze I.-Bodó B.-Fricz T), Budapest: Méry Ratio Kiadó, 2013, 120 old.
 • Miklósik Ilona – Kakucs Lajos: Ormós Zsigmond a múzeumalapító – szerkesztő, Szórvány Alapítvány Temesvár, 2013, 248 old.
 • Stela Simon: Családi album, fordította Szekernyés Irén, szerkesztő, Marineas Kiadó Temesvár, 2013, 120 old.
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2013 – szerkesztő, szerző, MCSZESZ – Gordian Kiadó Temesvár, 2014. 268 old.
 • Bánsági Magyar Panteon III – Panteon Maghiar Bănăţean III – Hungarian Pantheon from Banat III – szerkesztő, szerző, Szórvány Alapítvűny – Gordian Kiadó, Temesvár. 2014, 210 old.
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2014 – szerkesztő (társszerk. Székely Tünde), szerző, MCSZESZ, Gordian Kiadó Temesvár, 2015, 224 old. [pdf.evkonyv2014]
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015 – szerkesztő (társszerk. Szabó Lilla, Széman Emese Rózsa), szerző, MCSZESZ, Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadója Kolozsvár, 2016, 324 old.
 • Mi, a ’66-osok. Emlékeznek a Székely Mikó Kollégium 1966-ban végzett tanulói (szerk. Bodó Barna, társszerkesztők Bende József, Kölcze Gáspár, Asztalon (Petri) Márta, Simon (Szabó) Éva, Székely Gyöngyvér, Sepsiszentgyörgy, 2016. Nyomda: Gordian Temesvár, 216 o.
 • Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében / Határhelyzetek IX. – szerkesztő, társszerkesztő Szoták Szilvia) Kiadó: Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest, 2016. 574 o.
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-17 – szerkesztő, társszerző, Kiadó Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, 2017, 372 old. [pdf.civil_evkonyv_2016-17]
 • Civil jóság – civil hatékonyság. Somai József 85 éves – szerkesztő, társszerkesztők Bakk Miklós, Csatlós Pál, Szenkovics Dezső, szerző, Kiadó MCSZESZ, Nyomda Europrint Nagyvárad, 2016. 234 o.
 • Határhelyzetek IX. Fiatal tudomány – tudományunk fiataljai a Kárpát-medencében – szerkesztő, társszerk. Szoták Szilvia), Budapest, Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2017.524 old.
 • Balázs Sándor: Emlékeim személyekről – újraközlésekkel – szerkesztő. Kiadó MCSZESZ, Nyomda Europrint Nagyvárad, 2018. 232 o.
 • Határhelyzetek X. Ifjúság, tudománypolitika, jövőkép: kilátások és kihívások a Kárpát-medencében – szerkesztő, társszerk. Szoták Szilvia. Külgazdasági és Külügyminisztérium, Budapest, 2018. 480.o.
 • Határhelyzetek XI. Diszciplínák találkozása – Nyelvek és kultúrák érintkezése. – szerkesztő, társszerkesztő Szoták Szilvia. Budapest: Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2018. 572 old.
 • Somai József: A rendszerváltás reményei és anakronizmusa – szerkesztő. MCSZESZ – Gordian Temesvár, 2018. 140 old.
 • Szekernyés János: Ferenczy József – szerkesztő. Szórvány Alapítvány Temesvár, 2018 (Megjelent 2019). 160 old.
 • Ha elapad a szó, megszólal a zene. Vesmás Tamással beszélget Vasila Bogdan. Fordította Szekernyés Irén. – szerkesztő. Szórvány Alapítvány Temesvár, 2019. 312 old.
 • Tanár Úr! Itt a helyed! Albert Ferenc 90. születésnapjára. – szerkesztő, szerző. Szórvány Alapítvány Temesvár, 2019. 270 o.
 • Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-19 – szerkesztő, társszerző. Kiadó Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Gordian Kiadó Temesvár, 2020. 500 old.

Tanulmányok, dolgozatok kötetekben:

 

 • Egy társadalmi sodrás iránya és hozadéka In: Egyed Péter (szerk.) Változó valóság, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1984, pp. 202-224.
 • A megismerő az ismeretlen határán, In Bodó Barna (szerk.), Ember is világ, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1986, pp. 65-91.
 • Kétsebességű Európa, In: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében, Kaposvár 1991;
 • Die Chancen der Demokratie in Rumanien (A demokrácia esélyei Romániában), In: Wege in die Freiheit, Zürich 1992;
 • Ki a nyertes?, In: A Fonyódi Helikon 10, Fonyód, 1993.
 • Demokrácia és jogállamiság, In: Keresztyén politika III, Kolozsvár, 1995.
 • Kisebbségek és Kelet-Európa, In: Keresztyén politika IV. Kolozsvár, 1996.
 • Félúton, önmagunk felé, In: Dávid Gyula – Veress Zoltán (szerk.): Egy kisebbség kisebbségei, Stockholm 1997; pp.169-197. [html]
 • Közigazgatás és nyelvpolitika, In: Nádor Orsolya – Komlós Attila (szerk.) Kiút a csapdából? Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest 1998; pp 148-153 old.
 • Distanţe sociale şi identitate locală în Banatul istoric/Társadalmi távolságok és helyi identitás a történelmi Bánságban, In: N. Bocsan-S. Mitu-T. Nicoara (szerk.): Identitate şi alteritate / Identitás és különbözőség, Presa Universitara Clujeana Kiadó, Kolozsvár 1998;
 • Factors and Mechanisms of the Regionalization in Central-Eastern Europe / A regionalizáció tényezői és mechanizmusai Közép-Kelet-Európában (társszerzők Albert Ferenc, Bakk Miklós) In. Bodó Barna (szerk.), Local Identity and Regionalism, Helicon Kiadó, Temesvár, 1998, pp. 91-107.
 • From Geographical/Historical Regions to the Euro-regions / A földrajzi-történelmi régióktól az eurorégiókig, In: Minorities Research, Budapest 1999;
 • Képviselet és demokrácia, In: Bakk Miklós-Székely István-Toró T. Tibor (szerk.), Útközben, Pro-Print, Csíkszereda, 1999, pp. 117-124.
 • Kultúra, identitásnarratívák, politika, In: Bodó Barna (szerk.) Multikulturalizmus és ökuménia, Temesvár, 1999;
 • Regionalizmus és/vagy regionalizáció, In: Bodó Barna (szerk.), Régió és civil szféra, Mirton Temesvár,1999, pp. 26-47.  [html]
 • Régiók mozgásban, In: Régiók határok nélkül, forradalmak befejezetlenül, Tokaji Írótábor, Miskolc, 1999; [html]
 • A táji-történeti régióktól az eurorégiókig, In: Somai József (szerk.) Gazdaság, eurorégiók, RMKT, Kolozsvár, 1999; pp 40-57. [html]
 • Románia 2000, In: Romániai Magyar Évkönyv 2000, Szórvány Alapítvány – Polis Könyvkiadó, Temesvár-Kolozsvár, 2000; [pdf, 3846.8k]
 • Schengen, a kihívás In: Schengen, a magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer árnyékában, Lucidus, Budapest, 2000;
 • Despre toleranţă / A toleranciáról, In: Vasile Docea (ed.) Colocvii politice, Presa Universitară Română Timişoara, 2001;
 • Az önkormányzatok és a civil szféra In: A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben, Kolozsvár, 2001;
 • A táji-történeti régióktól az eurorégiókig, In: Kárpát-medencei önismeret, Lucidus, Budapest, 2001;
 • Szegénység és etnikum, In: Bodó Barna (szerk.)Romániai Magyar Évkönyv 2001. Szórvány Alapítvány – Polis, Temesvár-Kolozsvár, 2001;
 • A státustörvény, mint erőpróba In: Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2001. Szórvány Alapítvány – Polis, Temesvár-Kolozsvár, 2001; [pdf, 8764.4k]
 • Státustól státusig, In: Krónika Évkönyv 2000-2001, Kolozsvár, 2001;
 • Szórvány, iskola – ingázás, In: Bodó Barna (szerk.) Szórvány és iskola, Iskola Alapítvány, Kolozsvár, 2001; pp 43-52. old.
 • Modernitás, identitás, asszimiláció, In: Ando Gy.-Eperjessy E.-Grin I.-Krupa A. (szerk.): A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón, MTA-Magyar Néprajzi Társaság, Békéscsaba-Budapest, 2001, 277-283.
 • Cultură şi civilizaţie tradiţională / Hagyományos kultúra és civilizáció, In: Corina Răceanu (szerk.), Strategia culturală a judeţului Timiş / Temes megye kulturális stratégiája, Institutul Intercultural/Interkulturális Intézet – Brumar Kiadó, Temesvár, 2002;
 • Nemzetépítés a XXI. században, In: ’56 és Délvidék, Szabadka, 2002;
 • Önmagunk felfedezése, In: Hagyományőrzés Temes megyében kötetben, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 2002.
 • Minorităţi, elite, relaţii interetnice / Kisebbségek, elitek, etnikumközi kapcsolatok, In: Bodó Barna (szerk.), Tradiţie şi interculturalitate / Hagyomány és interkulturalitás, Marineasa Kiadó, Temesvár, 2002.
 • Tudás és demokrácia, In: Somai József (szerk.) A tudás mint társadalmi erőforrás, EMCSZA, Kolozsvár, 2002.
 • A hiányzó státusdiskurzus, In: Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2002, Szórvány Temesvár, Polis Kolozsvár, 2002. [pdf, 8362.8k]
 • Státustól státusig, In: Kántor Zoltán (szerk.): A státustörvény – dokumentumok, tanulmányok, publicisztika, Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. p. 496-500.
 • Az erdélyi magyar politikatudomány – társszerző, In: Tánczos V.- Tőkés Gy. (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatás 1990-2001 közötti eredményeiről. Scientia Kiadó Kolozsvár, 2002. [pdf, 304.3k]
 • Banat şi interculturalitate / A Bánság és az interkulturalitás, In: R. Poledna – F. Ruegg – C. Rus (coord.): Interculturalitate, Cercetări şi perspective româneşti, Presa Universitară Cluj, 2002.
 • Originalitate şi/sau democraţie / Eredetiség és/vagy demokrácia, In: Vasile Docea (ed.): Instituţii (nu doar) politice, Ed. Mica Valahia, Bucureşti, 2003.
 • A támogatási rendszerek és az iskolahálózat, In: Somai József (szerk.): A romániai magyar oktatási hálózat jövőképe, Iskola Alapítvány, Kolozsvár, 2003. (társzerző)
 • Kistérségek – a hiányzó szereplők, In: Romániai Magyar Évkönyv 2003, Diaspora-Marineasa, Temesvár. [pdf, 8258.8k]
 • Intézmény és önépítkezés, In: Somai József (szerk.): A civil társadalom és az önépítkező intézményfejlesztés, ERMACISZA, Kolozsvár, 2004. p. 89-93.
 • Fordulóponton a felsőoktatás, In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 20042005, Szórvány – Marineasa, 2005, Temesvár, 344-358. [pdf, 8955.1k]
 • Szórványnarratívák, In: Ilyés Z.-Papp R. (szerk.): Tanulmányok a szórványról, Gondolat-MTAKI Budapest, 2005, p. 43-51.
 • Der Dialog und der diskursiver Raum der post-kommunistische Übergangsperiode, In: Mut zur Ethik, Feldkirch (Austria), 2005.
 • Értékek, nyelvhasználat – szórvány, In: Bakó Boglárka, Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-Medencéban, Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2005. pp. 20-45.
 • Szórványnarratívák, In: Ilyés Z. – Papp R. (szerk.): Tanulmányok a szórványról, Gondolat-MTAKI, Budapest, 2005, pp.43-51.
 • Regionalizmus és közigazgatás Romániában, In: Rácz Szilárd (szerk.): Regionális átalakulás a Kárpát-medencében, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Pécs, 2006. pp. 276-289. 
 • Politikai pártok, civil közösségek (Bakk Miklóssal), In: Horváth Gyula (szerk.): Északnyugat-Erdély Régió, MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006, pp 514-540.
 • Limbile locale şi comunicarea / Helyi nyelvek és kommunikáció, In: Bodó Barna (szerk.), Imaginea celuilalt şi comunicare / A másik képe és kommunikáció Interferenciae Banaticae sorozat, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2006, pp. 13-38.
 • Elita locală, imaginea celuilalt şi relaţiile interetnice / Helyi elit, a másik képe és az etnikumközi kapcsolatok (társszzerző Schwarz Katalin) In: Bodó Barna (szerk.) Imaginea celuilalt şi comunicare / A másik képe és kommunikáció, Interferenciae Banaticae sorozat, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2006, p. 54-98.
 • Kistérségek, civilek, szerkezetek, In: Neményi Á.- Bodó B.- Ilyés Z. – Szász A.Z. – Veress E.: Társadalom és politika, Risoprint Kiadó, Kolozsvár, 2006. pp.231-273.
 • A BKB-folyamat, In: Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2006, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó Temesvár, 2007, pp. 205-215.
 • A regionalizmus diszkurzív megjelenítése (társszerző: Bakk Miklós), In: Bodó Barna (szerk.), Romániai Magyar Évkönyv 2006, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó Temesvár, 2007, pp. 144-153. [pdf, 12349.8k] 
 • Regionalitás, közösségépítés, szórványgondozás, In: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zoltán (szerk.) Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás), Lucidus Könyvkiadó Budapest, 2007. 270-279. old. [regionalis_identitas_pdf]
 • Diaspora, Strategy – Nation / Szórvány, stratégia – nemzet, In: Balogh B., Ilyés Z. (szerk..): Perspectives of Diaspora Existence, Akadémiai K, Budapest, 2007, pp. 79-95.
 • Limbile locale şi comunicarea, coabitarea unor comunităţi etnice locale / Helyi nyelvek és kommunikáció, helyi közösségek együttélése In: Brassai László – Victor Sibianu (szerk.): Valorile multiculturalităţii / A multikulturalizmus értékei, Status Kiadó, Csíkszereda, 2007. pp.181-202.
 • A szórványtól a nemzetig – és vissza, In: Bodó Barna (szerk.), Nyelvi jogok, Interferenciae Banaticae sorozat – 3, Szórvány Alapítvány – Marineasa Kiadó, Temesvár, 2007, 157-171 old.
 • Kulturális elit szórványban, In: T. Kiss Tamás (szerk.) Kultúra, művészet, társadalom, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2007 (megjelent 2008), pp. 299-309. old.
 • Identitás, régió, kultúra In: Bodó Barna (szerk.): Régióba zártan, Diaszpóra Könyvek sorozat – 3, Szórvány Alapítvány- Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008, pp 9-23.
 • Régió és politika In: Bodó Barna (szerk.): Régióba zártan, Diaszpóra Könyvek sorozat – 3, Szórvány Alapítvány- Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008, pp 23-31.
 • Sajtó és regionalizmus, In: Bodó Barna (szerk.): Régióba zártan, Diaszpóra Könyvek sorozat – 3, Szórvány Alapítvány- Marineasa Kiadó, Temesvár, 2008, pp. 155-176.
 • Egyetemépítés és multikulturalitás, In: Bodó Barna (szerk.) Kisebbségben, közösségben, 2008, Tempus Könyvkiadó Temesvár, 201-229 pp.
 • Regionalizmus és közigazgatás Romániában, In: Bodó Barna (szerk.): Európai Unió és regionális politika (szerk.), 2008, Scientia Kiadó Kolozsvár, 109-124 old. [EU_regionalis_politika_pdf]
 • A romániai regionális politika, In: Bodó Barna (szerk.): Európai Unió és regionális politika (szerk.), 2008, Scientia Kiadó Kolozsvár, 395-410 pp. [EU_regionalis_politika_pdf]
 • Egyetemépítés és multikulturalitás In: Bodó Barna (szerk.) Kisebbségben, közösségben, Tempus Kiadó, Temesvár, 2008. pp 201-231.
 • Határtérség és együttműködés, In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008, 2008, Szórvány Alapítvány -Marineasa, Temesvár, pp 85-98. [pdf, 12349.8k]
 • A romániai kárpótlási folyamat és hatásai (társszerzők: Márton János, Orbán Balázs) In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008, 2008, Szórvány Alapítvány – Marineasa, Temesvár, pp 247-364. [pdf, 12349.8k]
 • Egyetemépítés és multikulturalitás, In: Somai József: Fehér könyv az erdélyi magyar felsőoktatás kálváriájáról, BEBE Kolozsvár, 2009, pp 165-194.
 • Szórvány – asszimiláció – szórványosodás. In: Szirmai Éva–Újvári Edit (szerk.) Nemzetiségi–nemzeti–európai identitás. Szeged, 2009. pp 182–207.
 • Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai. Önkormányzatok és civil szervezetek. In: Horváth Gyula (szerk.): Dél-Erdély és Bánság, MTA RKK, Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009. pp 531-540.
 • Útban hazafelé. In: Cseke Péter (szerk.): Kistérségek – nagy remények? Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2009. pp 11-19.
 • Falugondnoki szolgálat Erdélyben. In: Cseke Péter (szerk.): Kistérségek – nagy remények?, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2009. pp 77-91. [utban_hazafele_pdf]
 • Kistérségek a politika és a közigazgatás szorításában. In: Cseke Péter (szerk.): Kistérségek – nagy remények?, Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2009. pp 293-314.
 • The Bolyai University as a Political Project / A Bolyai Egyetem mint politikai projekt. In: Bodó Barna – Tonk Márton (szerk.) Nations and National Minorities in the European Union, 2009, Scientia, Cluj, pp 179-207.
 • Elit és szerep szórványban, In: Garaczi I.- Szilágyi I. (szerk.): A kultúra, a tudomány és a nemzet helye a Kárpát-medencében, Pannon Egyetem, Veszprém, 2010. pp.101-117.
 • Efectele aderării la Uniunea Europeană asupra relaţiilor transfrontaliere din agricultură şi comerţ / Az EU-s csatlakozás hatása a határmenti kapcsolatok alakulására a mezőgazdaságban és a kereskedelemben – társszerző, Kutatási jelentés, Innoratio Műhely, Szeged, 2010, pp 137.
 • Határtérség és együttműködés, In: Soós E.- Fejes Zs. (szerk.): Régió a hármashatár mentén, Szegedi Tudományegyetem, 2010, pp. 94-103.
 • Nyelvőrzés szórványban, In: Serfőző Simon (szerk.): Élő nyelv, élő irodalom – hagyomány és kihívás, Tokaj: Bíbor Kiadó, 2010. pp.195-211.
 • Téveszmék a politikában, In: Cseke Péter (szerk.) A tudomány határai, Kolozsvár: Komp-Press, 2011, pp.163-175. 
 • Anyanyelv és szórvány, In: Serfőző Simon (szerk.): A magyar irodalom égtájai – sokágú síp Tokajban, Tokaj: Bíbor Kiadó, 2011.
 • Deconstructing a Region: the Banat/Bánság régió (társzerző Szász A.Z.) in Horváth István – Tonk Márton (eds.) Minority Politics within the Europe of Regions, Scientia, 2011, pp. 329-351.
 • A dekonstruált régió (társszerző Szász A. Zoltán), In Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010, megjelent 2011, pp. 93-110, ISBN 978-606-8259-37-6. [pdf, 21448.4k]
 • Az EU-csatlakozás hatása a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra (társszerző Toró Tibor), In Bodó Barna (szerk.) Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010, megjelent 2011, pp. 123-147. [pdf, 21448.4k]
 • Anyanyelv – szórvány – identitás, in Garaczi Imre (szerk.): Érték és sors. Nemzetpolitika – kulturális örökség – identitás. Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány 2012 (Magyarságtudományi kutatások 2). pp. 11-29.
 • Az asszimiláció jelenségvilága, in Balog I. e.a. (szerk.) A szociológia szemüvegén keresztül, Belvedere Meridionale Kiadó Szeged, 2012. pp. 40-58.
 • Civilek kisebbségben, In Civil etikai kódex, Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2013, pp.71-89.
 • Tehetségek a régióban, In Régi(j)óvilág Évkönyv 2012, Gordian, Temesvár, pp. 7-16.
 • Tehetségeink térképezése, In Régi(j)óvilág Évkönyv 2012, Gordian, Temesvár, pp. 42-44.
 • Kisebbségi magyar fiatalok identitásváltozatai, In Szabó A.-Bauer B.-Pillók P. Mozaik 2011 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében, Belvedere Meridionale, Szeged-Budapest, 2013, pp.199-246.
 • Az identitás tükörcserepei, In: Bodó Barna (szerk.) Bánsági magyar óvodák, Szórvány Alapítvány Temesvár, 2013. pp. 36-64.
 • Terek és szimbólumok Kolozsvár belvárosában, In: Pieldner Judit – Pap Levente – Tapodi Zsuzsa – Forisek Péter – Papp Klára (szerk.) Kulturális identitás és alteritás az időben, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen, 2013, pp.109-125.
 • Ki mondja meg? In: Civilnek maradni, Kiadó Fókusz Egyesület, Budapest, 2014, pp.31-48.
 • Who tell what? In Staying Civil Kiadó Fókusz Egyesület, Budapest, 2014.
 • Kisebbségi civil kódex, In Bodó Barna (szerk.) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2013, Gordian Kiadó Temesvár, 2014. pp. 156-176.
 • Tehetségek a régióban, In Arad és a Kölcsey Egyesület – a Bánság és a Partium határán, Arad, EDy Optic LTT, 2014. pp. 153-173.
 • Te mit választanál? Az eseménynaptár mint kulturális eszköz. In. Bodó Barna (szerk. társszerk. Székely Tünde) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2014, Gordian Kiadó Temesvár, 2014, pp.153-171. [pdf.evkonyv2014]
 • Téveszmék a politikában. (Sofisme in politica) In: A. Gergely András: Sorsfordulók – Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára. Budapest: MTATKPTI, 2014. pp. 103-115. [teveszmek_politikaban_pdf]
 • Szórványkollégiumok és társadalmi környezet. In: Szórványkollégiumok a Kárpát-medencében, Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet. 2014. pp. 123-133.
 • Heim Péter, Hofmann Károly, Kerpely Kálmán, Kabos Ármin, Glattfelder Gyula, Fasching Antal, Schütz Antal, Uhlyárik Béla, Páll György, Balogh Edgár, Boros Béla, Pállfy György, Salló Ervin, Toró Tibor, Tácsi László portréi In Bodó Barna (szerk.) Bánsági Magyar Panteon III. Gordian Kiadó, Temesvár, 2014.
 • A történelmi Székelyföld rendtartása, In: Berecz Gábor – Fekete Károly (szerk.): Az aradi Kölcsey Egyesület Évkönyve 2013-2014. Gutemberg Nyomda, Arad, 2014. pp. 50-75. [tortenelmi_szekelyfold_rendtartasa_pdf]
 • Kisebbségi civil társadalom In Fábián Gyula – Jakab A. Zsolt (szerk.): Bíró Gáspár emlékkönyv, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet-MTA TK Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2015. pp.47-59.
 • Híres kolozsvári személyiségek (Personalități clujene de renume), In Bodo Barna (szerk.) Kolozsvárról fiataloknak – Cluj-Napoca for Youth. MCSZESZ, Gordian Kiadó Temesvár, 2015, pp. 31-40.
 • Helyünk a magyar világban In Németh Miklós Attila (szerk.) Merre tovább, polgári Magyarország? Méry Ratio Kiadó, Budapest, 2015. pp.79-95.
 • A sepsiszentgyörgyi Honvéd emlékmű (társszerző Imre Erika) In Papp Richárd – A. Gergely András (szerk.) A nemzettudat tárgyiasulásai, Antroport Könyvek 6, MAKAT, Budapest 2015 (megjelent 2019), pp.30-42.
 • Monuments of Public Art and the Intercultural Dialogue: The Case of the Austrian Military Monument in Timişoara, In: Vasile Docea (ed.) Paths to Belonging. Constructing Local Identity in Banat by Means of Cultural Heritage and Historiography, Baden-Baden: Nomos Verlag, pp. 29-49. ISBN 978-3-8487-3096-4
 • A birtokbavétel lépcsőfokai, In Bodó Barna (szerk. társszerk. Szabó Lilla, Széman Emese Rózsa) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015, MCSZESZ – Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadója Kolozsvár, 2016, 7-30 pp.
 • Szórványról – másként In Cseke Péter (szerk.) Szigetek – szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában, Korunk – Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2016. pp.37-57.
 • Kisebbségi hídszerep – többségi nacionalizmus. In: Duray Miklós, Garaczi Imre, Péti Márton, Szalóky-Hoffmann Csilla, Szász Jenő (szerk.): Együttgondolkodás nemzetstratégiáról és nemzetpolitikáról. Kiadó Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2016, pp. 115-121.
 • Honismeret – szórvány – stratégia, In: Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna (szerk.) A Csongrád megyei Honismereti Egyesület Évkönyve 2013-2015, Kiadó az Egyesület, Szeged, 2015, pp. 100-108.
  • Civil szerepek és a kisebbségi lét. In Fricz Tamás et.al. (szerk.): Civilitika, Méry Ratio Kiadó Budapest, 2016. pp.159-186.
  • Az RMDSZ ex lex állapota, In Bodó Barna (szerk. társszerk. Bakk Miklós, Csatlós Pál, Szenkovics Dezső) Civil jóság – civil hatékonyság – Somai József 85 éves, Kiadja a MCSZESZ), Nyomda Europrint Nagyvárad, 2016. pp. 35-61.
  • A mi fiataljaink, In Bodó Barna (szerk.) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-2017, Kiadja a MCSZESZ, Kolozsvár 2017, pp.7-8. [pdf.civil_evkonyv_2016-17]
  • Ifjúsági civil szervezeti adattár Társszerzők: Brinzan-Antal Krisztina, Simon Eszter, Varga Szilvia, In Bodó Barna (szerk.) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-2017, Kiadó MCSZESZ, Kolozsvár 2017, pp.345-369. [pdf.civil_evkonyv_2016-17]
  • A birtokbavétel lépcsőfokai In Bodó Barna ( társszerk. Szabó Lilla, Széman Rózsa), Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2015 – A fesztiváljelenség, Kiadó Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016. pp.7-30.
  • Borbély Imre, In Szakács Árpád (szerk.) „Őr és Úr” – Borbély Imrétől búcsúznak barátai és harcostársai, Kárpátia Kiadó, 2018, pp 143-145.
  • Szórvány és helytörténet/Örökbefogadás, In Károlyi Attila (szerk.) Személyiség és személyesség a velünk élő történelemben és a tájban, Csongrád Megyei Honismereti Egyesület, Szeged, 2018. pp. 13-17.
  • Patarét – from Waste Management to Risk Policy/Patarét – hulladék menedzsment és rizikópolitika (társszerző Lakatos Ibolya), In Mihály Fónai, Ferenc Pénzes, János Kristóf Murádin (szerk.) Local Environmental Problems and Answers in Hungary and Romania, 2018, Scientia Kolozsvár, pp 141-162.
  • Sírok, sírfeliratok – olvasatok. In Tódor Erika Mária, Tankó Enikő, Dégi Zsuzsanna (szerk.) Nyelvi tájkép, nyelvi sokszínűség köt. Scientia Kiadó Kolozsvár, 2018. pp.149-176.

Tanulmányok, recenziók periodikákban (1990 után)

 •  Korszerű korszerűtlenség, In: Hitel 1991/14, pp. 22-27.
 • Iskolaválasztás, anyanyelv, nemzetiség (társszerzők: Bodó Barna, Albert Ferenc) A Hét 1993/14,15,16,17.
 • Kisebbségek és Kelet-Európa. A Hét, 1994, 2;3 sz.
 • Kisebbségek és Kelet-Európa, In: Magyarság és Európa, 1994/1, pp.32-39.
 • Bánság és az etnikai diskurzus, In: Korunk 1994/2, pp.112-118.
 • Sikeres kísérlet, In: Korunk, 1994/3. pp. 28-30.
 • Ismétlődő történelem?, In: A Hét, 1995/3.
 • Otthontól a hazáig, In: Korunk, 1995/12, pp.28-35.
 • Alapszerződés és kisebbségi jogok. A Hét, 1995, 27 sz. 9. old
 • Alapszerződés és kisebbségi jogok, In: Hitel, 1995/8. pp.49-54.
 • Közszolgálati média és kisebbségi helyzet, In: Erdélyi Napló, 1996/1-2.
 • Kisebbség, modernizáció, túlélés I-II. In: Délmagyarország (Szeged), 1996. júl. 26, júl. 27.
 • Nacionalizmus és identitás, In: A Hét, 1997/5.
 • Képviselet és demokrácia, In: A Hét, 1997/29.
 • Lokalitás és érdektagolódás. A Hét, 1997, 35 sz.
 • Lokalitás és érdektagolódás, In: Pro Minoritate, 1997/3-4. pp.116-128.
 • Azonosulás, elitek, peremlét. A Hét, 1997, 43; 44; 45 sz.
 • Azonosulás, elitek, peremlét, In Kisebbségkutatás, 1997/4, pp.418-444.
 • Azonosulás, elitek, peremlét, In: Kapu, 1998/június, 23-34 o.
 • Valami mást. In: Szabadság, 1997. júl. 28.
 • Szereppróba. Feljegyzések a kisebbségi alagútból. A Hét, 1998, 17;18 sz.”
 • Szereppróba, In: Valóság, 1998/7. pp.68-80. [html]
 • Helyi elit és anyanyelvi oktatás. A Hét, 1998, 26 sz. 3-4. old
 • Helyi elit és anyanyelvi oktatás, In: Nyelvünk és Kultúránk, 1998/102. pp.111-118.
 • Belépés és szocializáció a bánsági székelyeknél. A Hét, 1998, 11 sz. 
 • Oktatási reálpolitika, In: Magyar Kisebbség, 1998/2. pp.15-23. [html]
 • A táji-történeti régióktól az eurorégiókig, avagy a multikulturális regionalizmus üveggömbje. A Hét, 1998, 48; 49 sz.
 • A táji-történeti régióktól az eurorégiókig. In: Kisebbségkutatás, 1998/4. pp. 419-429.
 • Civil tudomány, In: A Hét, 1999/7.
 • Együtt, de külön. Bánsági etnikai diskurzusok. A Hét, 1999, 41 sz.
 • Schengen, a kihívás, In: A Hét, 1999/14.
 • Elitek, modellek, szerepek I. In: Korunk, 1999/4, pp. 65-73. (Társszerző Bakk Miklós)
 • Elitek, modellek, szerepek II. In: Korunk, 1999/5. pp. 89-101. (Társszerző Bakk Miklós)
 • Régió, identitás, elit, In: Új Dunatáj, 1999/2, pp. 62-74. [html]
 • A DKMT eurorégió és a helyi politikai elit, In: Hitel, 1999/11, pp. 64-77. (Társszerzők: M. Cernicova-Bucă és Somogyi Attila)
 • Sajtó és regionalizmus, In: Magyar Kisebbség, 1999/4, pp. 271-289. [html]
 • Schengen a kihívás, In: Kisebbségkutatás, 2000/1, pp. 51-58.
 • Belépés és szocializáció a bánsági székelyeknél, In: Somogy (Kaposvár), 2000/2, pp. 168-172. [html]
 • Együtt, de külön. In: Új Dunatáj (Szekszárd), 2000/3, pp. 19-30. [html]
 • Románia és az európai integráció. In: Korunk, 2000/11, pp.32-35. [külső hivatkozás]
 • Jövőtervezés és bűnbánat. In: Magyar Kisebbség, 2000/3, pp.16-22. [html]
 • Szórványok kutatása, In: Erdélyi Múzeum, 2000/3-4, p.312-316.
 • Választás és váltás, In: Magyar Kisebbség, 2000/4. (Internetes változat) [html]
 • Honnan merre? In: Kisebbségkutatás (Budapest), 2001/1, pp.8 -15.
 • Tolerancia, szabadság, modernitás, In: Hitel (Budapest), 2001/10, pp.79-90.
 • Románia Nyugat fejlesztési régiója, In: Közgazdász Fórum, 2001/4, pp. 4 -10. (Társszerző: Bognár Zoltán)
 • Térségi együttműködés és közvélemény, In: Debreceni Szemle, 2002/1, pp. 37-73, (Társszerzők: Albert Ferenc és Feleky Gábor)
 • Eseménytörténet és szellemrajz, In: Magyar Kisebbség, 2002/1. [html]
 • Civil önépítkezés, In: Magyar Kisebbség, 2002/3. [html]
 • Régió és politika, In: Magyar Kisebbség, 2003/1. [html]
 • Tolerancia, szabadság, modernitás, In: Távlatok (Szabadka), 2003/1. [html]
 • Identitás és szórványdiskurzus, In: Kisebbségkutatás (Budapest), 2003/2.
 • Felelősség és törvény, In: Erdélyi Múzeum, 2003/1-2.
 • Identitás és szórványdiskurzus, In: Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), 2003/3. pp 16-28.
 • Humán erőforrás-menedzsment és demokrácia, In: Közgazdász Fórum, 2003/8 (nov.)
 • Proiectul Cartei Europene a autonomiei regionale / Az Európai Regionális Charta tervezete, In: Infociv, 2003.
 • Identitás, lokalitás, hálózatok, In: Magyar Kisebbség, 2003/2-3. [pdf, 69.8k]
 • Az identitás léte és mibenléte, In: Távlatok (Szabadka), 2003/2.
 • Dimensiunea culturală a cooperării în Euroregiunea “DKMT” / A kulturális együttműködés a DKMT Eurorégióban, In: Geographica Timisiensis, XII, Nr. 1/2002 (megjelent 2004).
 • Protecţia minorităţilor prin legi speciale / Kisebbségvédelem külön törvényekkel, In: Convieţuirea (Szeged), 2002/3-4,2003/1-2 (megjelenés 2004).
 • Én, identitás, társadalom, In: Studia Univ. Babes-Bolyai – Philosophia, 2003/1-2, pp. 89-99. (megjelent 2004)
 • Identity and Diaspora Discourse, In: Minority Research, 2004/6.
 • Autonómia-paradoxonok, In: Magyar Kisebbség, 2004/1-2. pp.67-73. [pdf, 43.8k]
 • Kistérségek, civilek, szerkezetek, In: Tér és Társadalom, 2005/1, pp. 115-140.
 • Pályázási menedzsment, In: Korunk, 2005/11. pp. 5-11.
 • Dialogul şi spaţiul discursiv al tranziţiei postcomuniste, In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Politica, L/l, pp 81-87.
 • Limbile locale şi comunicarea, coabitarea unor comunităţi etnice locale, In: Convieţuirea, (Szeged) Nr. 1-4. 2005. pp. 3-20.
 • A szórvány és a Makkai-dilemma, In: Kellék 2005/26 pp. 91-103.
 • Brassai a közgazdász. Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életművében (Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2006.) c. könyvéről, In Közgazdász Fórum, 2006/10 sz.
 • Történelmi törmelékek. Dupka György ’56 és Kárpátalja (Intermix kiadó Ungvár, Budapest, 2006) c. könyvéről. In Régi(j)óvilág, 2006/1 sz.
 • Tudás és tanulás, In: Szín – Közösségi Művelődés (Budapest), 2007/1, pp. 77-79.
 • Szórvány, identitás, civil társadalom, In: Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), 2007/1, pp. 7-16.
 • Az egyetem-kérdés olvasatai, In: Magyar Kisebbség, 2007/1-2, pp. 45-54.
 • A szórványtól a nemzetig – és vissza, In: Pro Minoritate, 2007/1 (Tavasz), pp. 63-73.
 • Civil – érdek – védelem, In: Civil Fórum, 2007/4. pp. 3-6.
 • Útban hazafelé, In: Korunk, 2008/6, pp.5-9.
 • A Bolyai egyetem, mint politikai projekt, In: Mester és Tanítvány, 2008. augusztus, pp.10-32. (a Pázmány P. Katolikus Egyetem lapja)
 • Civil önmagunk, In: Civil Fórum, 2008/3, pp. 4-7.
 • Romániai magyar sajtó, 2009, In DOK, 2008/3. pp.77-88.
 • Politikai kommunikáció – média – médiapolitika, In DOK, 2008/4. pp. 5-12.
 • Civil szféra a végeken, In: Civil Fórum, 2009/1, pp.3-4.
 • A kisebbségkutatás helyzetéről, In: REGIO, 2009/3, pp. 18-22.
 • Internal Diaspora – Assimilation – Formation of the Internal Diaspora, In: European and Regional Studies – Acta Universitatis Sapientia, nr. 1/2010, pp. 59-83.
 • Szórványkérdés – szórványhelyzet – szórványügy, In: Civil Fórum, 2010/1-2, pp. 21-23.
 • Téveszmék a politikában In: Korunk 2010/8 pp.49-60.
 • Történelmünk összefüggései. Vincze Gábor: Gúzsba kötött kisebbség, Partium Kiadó, 2009, Nagyvárad. Vincze Gábor: Historical Cronology of the Hungarian Minority in Romania, Partium Kiadó, 2009, Nagyvárad c. köteteiről. In Régi(j)óvilág június.
 • A régió, mint politikai lakmusz In: Kisebbségkutatás 2011/4
 • Regionalism as political litmus In Minorities Research 14, 2012, pp.127-143.
 • Helyhatósági választások Romániában, In Bécsi Napló 2012/4 sz.(július-augusztus)
 • Magyar iskolaválasztás Erdélyben (társszerző: Márton János) in Kisebbségkutatás 2012/3 sz. pp. 418-473. [magyar_iskolavalasztas_erdelyben_pdf]
 • Kié a győzelem? Parlamenti választások Romániában, 2012 In Bécsi Napló 2013/1 sz. (január-február)
 • A temesvári osztrák katonai emlékmű, In: Heti Új Szó, 2013. 31 sz.(aug.2), 32 sz. (aug.9.), 34 sz.(aug.23), 36 sz. (szept.6.)
 • Mikor, meddig, miért magyar?, In: Korunk, 2013/9, 78-80 old.
 • Erdélyi magyar civil tudomány, In: Civil Fórum, 2013/1. http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Magyar fiatalok többségi iskolaválasztása Aradon, In Kisebbségkutatás 2013/4 sz. pp. 31-49.
 • Civil szervezetek és a menedzsment, In: Civil Fórum, 2013/2. http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Civilek a sajtó tükrében, In: Civil Fórum lap, 2013/3. http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Szórványdiskurzus és közpolitika, In: E-nyelv Magazin, Budapest, 2014.III.7. http://e-nyelvmagazin.hu/2014/03/07/szorvanydiskurzus-es-kozpolitika/
 • Szórványról – másként, In: Korunk, 2014/6. pp. 6-23. [szorvanyrol_maskent_pdf]
 • Erdélyi magyar civil tudomány, In: Civil Szemle, 2014/3. pp.7-26. [erdelyi_magyar_civil_tudomany_pdf]
 • Válaszra várva. Gazda József: Vezényelt történelem Sorsregény, Hét Krajcár Kiadó, Budapest. 2014. c. kötetéről. In Heti Új Szó,szept.3.
 • A románság csángói, In Korunk, 2014/12. pp. 35-47. [romansag_csangoi_pdf]
 • A demokrácia kapujában In Aracs, 2015/3, pp 111-116.
 • Szórvány és közpolitika, In: Kisebbségkutatás, 2015/3. pp.102-129. [szorvany_kozpolitika_pdf]
 • A székelyföldi autonómia mozgásterei, In: Kisebbségkutatás, 2016/3. pp.7-41. [szekelyfoldi_autonomia_mozdasterei_pdf]
 • Name Geography beyond Borders. (Book review) In: European and Regional Studies, 2016/9. pp. 225-229. ISSN 2066-639X (De Gruyter)
 • A mi fiataljaink, In Bodó Barna (szerk.) Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-2017, Kiadó MCSZESZ, Kolozsvár 2017, pp.7-8. [pdf.civil_evkonyv_2016-17]
 • Sikert sikerre. Parlamenti választások Romániában 2016. In: Kisebbségkutatás 2017/1. pp.58-81. [siker_sikerre_pdf]
 • Az erdélyi német kérdés és Jakabffy, In Kisebbségi Szemle 2017/2, pp 109-142. [Jakabffy_nemetek_pdf]
 • A futball és a minden. Borsi-Kálmán Béla: Pszeudo-fociesszék. Széljegyzetek a futball, a politika és az irodalom határvidékéről. L’Harmattan, Budapest, 2018.c. könyvéről. In Heti Új Szó, 2018.aug.3.
 • Önként vállalt sors? Szórványok a Bánságban. In: Korunk 2018/4. pp 34-41.
 • Demokrácia és civil társadalom – kisebbségi léthelyzetben, Korunk 2018/10. 8-22. [demokracia_civil_tarsadalom_pdf]
 • Jövőkép, autonómia – székely közigazgatás, Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2018/1, különszám. pp 6-43. [jovokep_autonomia_pdf]
 • Policy-Making Civilians. A Review of the Volume: Attila Antal (ed.): A civilek hatalma − a politikai tér visszafoglalása [The Power of Civilians: Recapturing the Political Space] Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, Vol. 15 (2019) pp.107−111.
 • Egyszer s mindenkorra. Csorba Béla: Kérdések és látleletek, Újvidék: Fórum Kiadó, 2017.c. könyvéről, In: Krónika,
 • Magyarként otthon. Deák Ernő: Útkeresés a jövőbe. Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések. Mosonvármegye Kiadó, Feketeerdő, 2019. c. könyvéről. In: Szövétnek, Arad, 2020/2
  •  

Publicisztikák, előszavak, cikkek – 2000 után

 • Gomadingen és Félix-fürdő, In. Közgazdász Fórum, 2000/3.
 • Ki van velünk?, In: Kút, 2000. december
 • A tűzhely köré, előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2000 – Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár. [pdf, 3846.8k]
 • A felelősségtől az autonómiáig, In: Provincia, 2001/6. (június)
 • Státustól státusig, In: Krónika, jún.16.
 • Kezdet és folytatás, előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2001 – Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár. [pdf, 8764.4k]
 • Civil társadalom és önépítkezés, In: Civil Fórum, 2002/1 (jan.-febr.)
 • Időben élni (În bătaia timpului), In: Korunk, 2002/2, p. 65-67.
 • Ki kit szeret?, In: Nyugati Jelen, 2002. ápr.13-14.
 • Az eszményi civiltől a civil eszményig (Etosul civic şi societatea civilă), In: Krónika, 2002. júl. 13-14.
 • Köszöntő, Hagyomány és interkulturalitás (szerk. Bodó Barna), román-magyar-angol nyelvű kötet előszava, Temesvár, 2002.
 • Az intézményesülés útján, előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2002 – Szórvány Alapítvány Temesvár – Polis Kolozsvár. [pdf, 8362.8k]
 • „Jurist şi inventator” (Jogász és feltaláló), In: Colocviile Traian Vuia, Ed. Vest, Timişoara, 2002;
 • Önmagunk felfedezése, In: Hagyományőrző együttesek Temes megyében, Szórvány Alapítvány, Temesvár, 2002.
 • Civil és civil (Civil si civil), In: Heti Új Szó, 2003/27 (júl.4)
 • Tovább, tovább… Előszó Romániai Magyar Évkönyv 2003 – Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó Temesvár. [pdf, 8258.8k]
 • Mindennapi kalendáriumunk, In: Heti új Szó, 2004/1.
 • Noi şi trasparenţa, In: Jurnalul Bănăţean, 16.01.2004.
 • Előválasztottunk, In: Heti Új Szó, 2004. febr. 13.(7)
 • Minorităţile şi democraţia pluralistă, In: Jurnalul bănăţean, 2004. febr. 17.
 • Interesul privind sărbătoarea celuilalt, In: Jurnalul bănăţean, mart. 20.
 • Civil hidak, In: Civil fórum ISSN 15822-4004, 2004/1.
 • Képviselet, In: Heti Új Szó, 2004/46 (nov.12.).
 • Premiaţii Uniunii Scriitorilor despre ei înşişi, In: Orizont 1/2005. p. 8.
 • A kultúra csatlósai és csapdái, In: Irodalmi Jelen, 2005/3 (41. sz.)
 • Milyen autonómiát? In: Szabadság, 2005. márc. 25.
 • A politikai és civil szféra kapcsolata, In: Somai József (szerk.): Civil Fórum, Kolozsvár, 2005.
 • A kisebbségi törvénytervezetről, In: Krónika, június 10-12. 16. old.
 • Stratégiai támogatások – támogatási stratégiák, In: Krónika, 2005. július 8-10. 15. old.
 • Szekernyés János, az intézményember, In: Heti Új Szó, 2006/1.10. old.
 • Somai József: Gazdaság és gazdaságtudományok Brassai Sámuel életében, In: Közgazdász Fórum, 2006/10, 62-63 old.
 • Támogatáson innen és túl, In: Civil fórum 2006/3, ISSN 15822-4004, 33. old.
 • Régió – régi jó, In: Régi(j)óvilág, 2006/1, 2 old.
 • Történelmi törmelékek, In: Régi(j)óvilág, 2006/1, 46. old. ISSN 1842-595X
 • Jönnek a fiatalok, Előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2004-2005 (szerkesztő), Szórvány Alapítvány-Marineasa Kiadó Temesvár. [pdf, 8955.1k]
 • Egyetemünkért: a Bolyaiért, In: Kút, 2006/dec.4-5 old.
 • Nyitás előtt, Előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2006 (szerkesztő) – Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó Temesvár. [pdf, 16307.1k]
 • Bűn és bűnrészesség, In: Krónika, 2007. III. 9-11. 15 old.
 • Szükség és esély, In: Krónika, 2007. III. 23-25. 17 old.
 • Klapka, In: Régi(j)óvilág 2007/1, 3 old.
 • Ki volt a partner? In: Krónika, 2007. VI. 1-13. 15. old.
 • Ó, kommunikáció, In: Krónika, 2007. VII. 6-8, 15. old.
 • Nyelvi jogok, nyelvpolitika, Nyelvi jogok, nyelvpolitika, az Interferenciae Banaticae sorozat 3. kötete előszava. Szórvány Alapítvány, Temesvár 2007.
 • Támogatáspolitika és RMDSZ, In: Krónika, 2007. VIII. 31.-IX. 2, 15 old.
 • Vaspálya, In: Régi(j)óvilág 2007/2, 3 old. ISSN 1842-595X
 • Tíz év, In: Közgazdász Fórum, 2007/12.
 • Építő büszkeség, In: Régi(j)óvilág 2007/3, 3. old. ISSN 1842-595X
 • Szeged és Temesvár, In: Régi(j)óvilág 2007/4, 2. old.
 • Mátyás királyunk, In: Régi(j)óvilág 2008/1, ISSN 1842-595X
 • Kultúrára várva, In: Civil fórum, 2008/2, 3. old. ISSN 15822-4004
 • Lectori salutem, In: St. Bugarski (red.): Lyceum Temesvariense, 2008. pp. 10-15. Editura Tempus – Fundatia Diaspora Timisoara. ISBN 978-973-1958-01-9
 • Az évkönyv sorsa, Előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2007-2008 (szerk.), 2008, Szórvány-Marineasa Kiadó, Temesvár. [pdf, 12349.8k]
 • Civil alap, In: Civil fórum, 2009/2, p. 39. ISSN 15822-4004
 • A mi Temesvárunk, In: Régi(j)óvilág, 2009/2, p. 3. ISSN 1842-595X
 • Bánsági Magyar Panteon, In: Bánsági Magyar Panteon – Panteon Maghiar Bănăţean – Hungarian Pantheon from Banat (szerk. Bodó Barna), 2009, Marineasa Kiadó, Temesvár
 • Bánsági Magyar Panteon, In: Régi(j)óvilág, 2009/3-4, p. 96-97. ISSN 1842-595X
 • Civilek fóruma, In: Civil Fórum, 2010/1-2, p.30. ISSN 15822-4004
 • Székelyföld, mint régió, In: Székelyföldi Régió, 2010. augusztus, pp.24-25. ISSN 1844-8216
 • Brüsszel Kolozsvárról, In: Krónika, 2010. július
 • Vincze Gábor recenzió, In: Régi(j)óvilág, 2010/1-2
 • Bevégeztetett. In memoriam Toró Tibor, In: Heti Új Szó, 2010. okt.28.
 • Trianon – még mindig…, In: Régi(j)óvilág, 2010/3, p. 3. ISSN 1842-595X
 • Arad marad, In: Régi(j)óvilág, 2010/4, p. 3. ISSN 1842-595X
 • Civil kurázsink, In: Civil Fórum, 2011/1.
 • Ormós Zsigmond, In Régi(j)óvilág, Temesvár, 2011 május
 • A tizedik után, előszó, Romániai Magyar Évkönyv 2009-2010 (szerk.), 2011, Szórvány Alapítvány – Sapientia-EMTE, Gordian Kiadó, Temesvár. [pdf, 21448.4k]
 • Bővülő Panteon, In: Bánsági Magyar Panteon – Panteon Maghiar Bănăţean – Hungarian Pantheon from Banat (szerk. Bodó Barna), 2011, Marineasa Kiadó, Temesvár
 • Oktatás, tudomány és anyanyelv, In: Civil Együttműködési Tanácskozás, Széphalom, Budapest, 2012. 42.old.
 • Választási győzelem (?) In Krónikajún. 15.
 • Rumunii/vlahii din Valea Timocului In Agenda CJT, 2012 nr. 9-10. ISSN 1842-323X
 • Gazdag szegények, előszó T. Székely László: Érdekes tájak kötetéhez, Gordian Kiadó Temesvár, 2012.
 • Elődökről és kortársakról, In Régi(j)óvilág Évkönyv 2012, Gordian, Temesvár, p. 45.
 • Szekernyés János – a hely tudósa, Heti Új Szó, 2013.04.19. 11.old.
 • Régi-új lapunk, In: Civil Fórum, 2013/1. http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Civil szerepek – tanult szerepek, In: Civil Fórum 2013/2, http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Alvó szervezetek, In: Civil Fórum, 2013/3, http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Évkönyv civileknek, civilekről, előszó, Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2013, szerk. Bodó Barna, MCSZESZ, Kolozsvár, Gordian Temesvár
 • Határon túli, avagy személyes?, Bécsi Napló, 2014. jan-febr., 4. old.
 • Tehetség és felelősség, In: Civil Fórum, 2014/1 http://civilforum.ro/t/?p=1042
 • Szórványgondnoki szolgálat, In: Korunk, 2014/6.sz. pp.109-111, ISSN 1222-8338
 • Panteon harmadszor, In: Bánsági Magyar Panteon – Panteon Maghiar Bănăţean – Hungarian Pantheon from Banat (szerk. Bodó Barna), 2014, Marineasa Kiadó, Temesvár
 • Civil dolgaink, előszó, Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2014, szerk. Bodó Barna, MCSZESZ, Kolozsvár, Gordian Temesvár. [pdf.evkonyv2014]
 • Albert Ferenc, a közéleti ember, Heti Új Szó, 2014.nov.6.
 • Civil jövőnk, In Civil Fórum 2015/1.
 • Antal Miklósnak, In Háromszék, 2015. június 9.
 • Bennünk élő Csávossy György, In: Heti Új Szó, 2015.dec.11.
 • Mandics György, Régi(j)óvilág 2015/2 (valóban 2016)
 • Levélféle túlra, Sylvester Lajosnak, In: Háromszék, 2016. május 10.
 • Fiatalok és a kutatás (társszerző Tonk Márton), Határhelyzetek előszó, Budapest 2016.
 • A mi fiataljaink. Előszó. Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2016-17 (szerk., társszerk. Székely Tünde), MCSZESZ, Kolozsvár, Gordian Temesvár. [pdf.civil_evkonyv_2016-17]
 • Borbély Imre In: Heti Új Szó, febr. 5.
 • Tartozni valahová, a Szórvány – az immanens konfliktus habilitációs dolgozat előszava, 2017.
 • Féltve őrzött jövő ((társszerző Tonk Márton), Határhelyzetek előszó, Budapest 2017.
 • Tudomány, tudás és a fiatalok. (Társszerző Tonk Márton) előszó. Határhelyzetek a Balassi Intézet Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program évkönyve, Budapest, 2018. szerk. Bodó Barna és Szoták Szilvia
 • A futball és a minden, Heti Új Szó, 2018.aug.3.
 • Ferenczy József és utóélete, előszó, In Szekernyés János: Ferenczy József, Szórvány Al. Temesvár, 2018. 7-9.
 • A Kövesi-dilemma, Bécsi Napló, 2019/2. 7.
 • Románia alulnézetben, Bécsi Napló, 2019/3.
 • Somai József Korunk 2019/10. 75-77.
 • Báb és hatalom, Bécsi Napló, 2019/5.7.
 • Fehér bot, Szövétnek, Arad, 2019/3.34.
 • Kereszt eladó, Szövétnek, Arad, 2019/4.5.
 • Te mit választanál? Szövétnek. Arad, 2019/5. 38
 • Papírforma-győzelem, Bécsi Napló, 2019/6.7.
 • Migráns álom – őshonos dilemma Szövétnek, Arad, 2019/6.7.
 • Játék Béccsel, Heti Új Szó, 2020/1
 • Zene és művészet, Nyugati Jelen, 2020. jan. 9.
 • Prinz Eugen desszert, Heti Új Szó, 2020.jan.31.
 • Csernobil, Heti Új Szó, febr.20.
 • Pápalátogatás, Bécsi Napló, 2020/1.
 • Nyelvlecke, kezdőknek, Szövétnek. Arad, 2020/1
 • Zsűri és tehetség, Szövétnek, Arad, 2020/2.
 • Adni tudni. Albert Ferenc köszöntése, In: Tanár Úr! Itt a helyed! kötetben, szerk. Bodó Barna, 2019.
 • Somai József és az önmagát erősítő közösség, In: Korunk, 2019/10.
 • Jövőbe emelő hagyományok. Előszó. Erdélyi magyar Civil Évkönyv, MCSZESZ Kolozsvár, Gordian, Temesvár, 2020.
 • Játék Béccsel, Heti Új Szó, Temesvár, 2020/1.