HU

download

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlése Kolozsvár, 2008. december 6.

A Közgyűlésen jelen van 27 szervezet, így a közgyűlés határozatképes.

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el az elnök által előterjesztett napirend-tervezetet.

Napirend:

 

1) Két új tagszervezet kéri felvételét a Szövetségbe:

  1. A Civilek Háromszékért (CIVEK) szervezetet az alapszabályzat értelmében Bodó Barna és Somai József ajánlják.
  2. Az Életfa Egyesületet az alapszabályzat értelmében Szenkovics Dezső és Varga Zoltán ajánlják.

A Szövetség Közgyűlése miután meghallgatta a két szervezet rövid bemutatkozását, egyhangúan döntött akt szervezet felvételéről a Szövetségbe.

 

2) Beszámolót tartottak: Bodó Barna elnök – általános tevékenység és Varga Zoltán alelnök – pénzügyi. A Közgyűlés elfogadta látható többséggel elfogadta az elnökség beszámolóját, melynek keretében az elnök kitért a mandátum kezdetén felvállalt célok és az elmúlt egy év alatt történt megvalósítások ismertetésére. Bodó Barna, a Szövetség elnöke a következőkről számolt be:

– A Civil stratégia ügyében az elmúlt évben Bereczki Kingasegítségével elkészült egy alapdokumentum, amelly azonban nem került egyeztetésre a területo szervezetekkel. Ezen még tovább kell dolgozni az elkövetkező periódusban is.

– A Civil Alap ügyében jelentős előrelépés tulajdonképpen nem történt. Elkészült egy munkaanyag, amely az Elnökség körében megvitatásra került, de még lényeges finomításokat igényel. Ugyanakkor az üzleti szféra egyes képviselőivel folyatott egyeztetések arra engednek következtetni, hogy az üzleti szféra részéről is jelentkezik egy hasonló elképzelés. Az eljövendő időszakban ezeket az elképzeléseket kell közelíteni és meg kell nyerni az üzleti szférát az ügynek. Az Elnökség tovább dolgozik a cél megvalósításán.

– Az Elnökség által felvállalt harmadik célkitűzés a Civil Díj megalapítása volt, melynek célja, hogy minden évben egy semleges zsűri egy arra érdemes civil szervezetet kiválasszon és munkája elismeréseként ezen díj részese lehessen. Az Civil Díj az idén került először kiosztásra. Az idei civil zsűriben olyan neves személyiségek vállaltak szerepet, mint Smaranda Enache, Kató Béla, Somai József, Potozky László és Sebestyén István.

– Elkészült a civil portál is, lassan elkezdődött a tartalommal való feltöltése is. Ez azonban nehézségekbe ütközik, ugyanis a Szövetsg mai napig nem rendelkezik egy állandó alkalmazottal, a szükséges anyagok begyűjtése és feltöltése nehézkesen és lassan megy. Ezen a helyzeten a lehető leghamarabb változtatni kell, de a Szövetség jelenlegi pénzügyi helyzete mindezt nem teszi lehetővé.

 

3) Varga Zoltán bemutatta a Szövetség pénzügyi helyzetét, melyet a Közgyűlés megvitatott. Bereczki Kinga felvetette a tagsági díjak kérdését, hisz értelmezésében ez egy olyan biztos bevételi forrás lehet, amely akár biztosíthatja egy állandó alkalmazott bérezésének nagy részét. Hosszas vita után a Közgyűlés két ellenszavazattal a differenciált tagsági díj bevezetése mellett döntött, melynek bevezetésére vonatkozó kritériumrendszer kidolgozásával az Elnökséget bízta meg.

A Közgyűlés mindkét beszámolót szavazattöbbséggel elfogadta.

 

4) A szervezési kérdések kapcsán Bodó Barna elmondta, hogy a Szövetség elnöksége hét tagú. A tavalyi Közgyűlésen megválasztott hét tag közül Sándor Krisztina felfüggesztette elnökségi tagságát, Nagy Pál pedig lemondott elnökségi tagságáról. Bodó Barna kérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a Nagy Pál lemondását illetően.

A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Nagy Pál lemondását az elnökségi tagságról. A tavalyi Közgyűlés döntése értelmében, amennyiben az Elnökség valamely tagja lemond vagy elveszíti ezen minőségét, a választások alkalmával az első helyen kiesett jelölt tölti be a szabadon maradt helyet. Ebben az esetben a Nagy Pál helyére Somai József jogosult, aki jelen volt a Közgyűlésen és elfogadta az elnökségi tagságot.

 

5) A Közgyűlés 2 ellenszavazattal az éves differenciált tagdíj alsó határát 50 RON-ban, a felső határát meg 200 RON-ban állapította meg.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy a tagsági díj be nem fizetése esetén a tagszervezet nem ki záródik a Szövetségből, hanem szövetségi tagsága a tartozás ideje alatt felfüggesztődik, nem rendelkezik a Közgyűlés alkalmával szavazati joggal.

Lejegyezte: Kristály Bíborka

Hitelesítette: dr. Bodó Barna