HU

2008

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ)

2008-as évi tevékenységi beszámolója

 

Az MCSZESZ 113 civil szervezet érdekegyeztető és érdekképviseleti ernyőszervezete, a tagszervezetek tevékenységét igyekszik összehangolni és koordinálni.

Noha az ernyőszervezet programszerű, projektszerű kulturális rendezvényeket közvetett módon, tagszervezetein keresztül valósít meg, célunk, hogy támogassuk a művelődéssel foglalkozó tagszervezeteinket. 2008 során több ilyen kezdeményezést indítottunk be, melyek egy részét 2009 során véglegesítettük:

1. Év Civil Szervezete Díj létrehozása. A díjat annak érdekében alapítottuk, hogy megismertessük az erdélyi magyar közösségünk életében a civil társadalmi jelenlétet és értékeket, növeljük a civil szervezetek iránti érdeklődést és tájékoztassuk a potenciális támogatókat. 2008-tól kezdődően az év legjobb erdélyi magyar civil szervezetét a szervezet tevékenységi jelentése alapján tüntetjük ki. Ezt a MCSZESZ kezdeményezi és az ERMACISZA-val közösen osztja ki. A díjat évente az a szervezet nyerheti el, amely az adott évben kiemelkedő módon járult hozzá a civil társadalom fejlődéséhez. A díjnak az alapítói szándék szerint elsősorban eszmei értéke és társadalmi súlya van. Célunk: elismerést és megbecsülést kifejezni azon civil szervezetek iránt, amelyek példaértékű munkát végeznek. Két egymás utáni évben ugyanaz a szervezet nem kaphatja meg a Díjat. 2008-ban a díjat a kézdivásárhelyi Pro-Schola Kulturális és Nevelési Egyesületet nyerte el.

2. Civil Fórum – a civil társadalom éves nemzetközi konferenciája – 2008. 1999 óta minden év őszén megszervezésre kerül a civil szféra éves konferenciája, a Civil Fórum. A rendezvénynek hagyományosan Kolozsvár ad otthont. 2008-ban a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége társszervezője volt ennek az eseménynek, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal közösen. Ezen a nagy hagyományokkal biró találkozón megközelítőleg 200 civil szervezet, 250 képviselője vett részt. Képviseltették magukat romániai, magyarországi, szlovák és szerb civil szervezetek is.

3Partnerség és forrásteremtés az Európai Unióban. címmel tartott konferenciát és képzést a MCSZESZ, amely a romániai magyar kulturális civil szervezetek közötti együtműködés elősegítését, közös projektek megvalósításának és a finanszírozási kérdéseknek megvitatását, előkészítését célozta meg. Célunk volt, hogy a civil szféra ráébredjen saját értékeire, lehetőséget és megoldást lásson a hálózatokban, így programjai nem csak helyi-, de regionális szinten is jelentősséget kapjanak. A képzés részét képezte még, az Európai Uniós támogatáspolitika megismerése, partnerségek létrehozása, közösen pályázás a nagyobb siker érdekében. A rendezvényre 2008. november 27-28. között került sor Kolozsváron, a Brassai Sámuel Elméleti Gimnáziumban.

 

 

 

Kolozsvár, 2009. szeptember 21.