MACISZESZ

civilportal

Levél Dr. Sólyom László Úrnak

Dr. Sólyom László Úrnak a Magyar Köztársaság Elnökének Tisztelt Elnök Úr!   Mindenek előtt szeretném kifejezni köszönetünket, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy 2007. november 30-án, az Ön által indítványozott Támogatáspolitika, civil kezdeményezések, befektetés: a felzárkózás esélyei a határon túl című konferencia alkalmából a támogatáspolitikával kapcsolatos megjegyzéseinket, elképzeléseinket, javaslatainkat Ön elé terjeszthetjük és megbeszélhetjük. Ezt az
Bővebben

Bodó Barna: Támogatáspolitika

Javaslat Az alábbiakban vázlatosan elemzem a romániai magyar támogatáspolitika helyzetét és megfogalmazok néhány javaslatot a szükséges reformot illetően. A támogatáspolitika helyzete: Általános válság Magánalapítványok közalapítványi feladatokat kapnak, ugyanakkor nincs közbeszámolói kötelezettségük, nincs olyan kisebbségi köztestület, amely ellenőrizné a tevékenységüket (az eddigiek – Communitas Alapítvány, Iskola Alapítvány, Progress Alapítvány – mellé újabbak jöttek létre – Janovics
Bővebben

Ki volt a partner?

Támogatás-politikáról Az erdélyi civil szervezetek érdekvédelmére alakult MCSZESZ egy ideje úgy érzi magát, mint a mesében. Először is, mert a gyakorlat harmadszorra sikerült. Másodszor azért, mert a szép történet: mese. Valóra válására számítani nem lehet. A történet egyszerű: a magyar kormány rendteremtő igyekezete elérte a határon túli magyarság számára alkotmányos felelősség jegyében biztosított támogatások kérdését,
Bővebben

Állásfoglalás

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) jogi személyiséggel rendelkező legitim képviseleti testület, melynek küldetése és vállalt felelőssége az erdélyi magyar civil szervezetek érdekvédelme és érdekképviselete. Ebből eredően feladatának tekinti az erdélyi magyar civil szervezetek önállósodásának és megerősödésének elősegítését. A romániai magyar civil szféra támogatására a legjelentősebb forrást hosszú évek óta a magyarországi közpénzek jelentették,
Bővebben

Levél

Dr. Szili Katalin Asszonynak a Magyar Országgyűlés Elnökének Tisztelt Elnök Asszony!   Mindenek előtt szeretném kifejezni köszönetünket, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy 2006. július 18-án a támogatáspolitikával kapcsolatos megjegyzéseinket, elképzeléseinket, javaslatainkat Ön elé terjeszthetjük és megbeszélhetjük. Az alábbiakban röviden összefoglalom, milyen fontosabb témakörökre szeretnénk kitérni a találkozó során. Bár az első levélben is szerepelt, szükségesnek
Bővebben

Az erdélyi magyar támogatáspolitika színtere

  A civil szféra tartalmi összetevői Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) mintegy 100 civil szervezet szövetsége, hivatalosan a kolozsvári bíróságon bejegyzett jogi személy. A tagszervezetek érdekeinek képviseletén túl az össz-civiltársadalmi érdekképviseletet is feladatának tekint, amennyiben nem sért semmilyen civilszervezeti érdeket. A Szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, tevékenységük hatékonyságának és eredményességének
Bővebben

A magyarországi támogatáspolitika Erdélyből

A demokratikus társadalom tevékeny és felelős állampolgárok létét, többpártrendszert, működő piacgazdaságot és erős civil társadalmat feltételez. Az erdélyi magyar társadalomban a politikum és a civil szféra közötti választóvonal alig létezik, mely elsősorban annak köszönhető, hogy a rendszerváltást követően teljesen összefonódott a két társadalmi szegmens. A civil társadalom megléte mindenekelőtt demokratikus államberendezkedést feltételez, melynek elsődleges szerepe
Bővebben

Levél magyarországi közméltóságoknak

Sólyom László Úrnak, a Magyar Köztársaság Elnökének Szili Katalin Asszonynak, a Magyar Országgyűlés Elnökének Gyurcsány Ferenc Úrnak, a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének Hiller István Úrnak, a Magyar Szocialista Párt Elnökének Orbán Viktor Úrnak, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Elnökének Kuncze Gábor Úrnak, a Szabad Demokraták Szövetsége Elnökének Dávid Ibolya Asszonynak, a Magyar Demokrata Fórum Elnökének Semjén Zsolt Úrnak,
Bővebben

Nyilatkozat

       A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) jogi személyiséggel rendelkező legitim képviseleti testület, melynek küldetése és vállalt felelőssége az erdélyi magyar civil szervezetek érdekvédelme és érdekképviselete. Ebből eredően feladatának tekinti az erdélyi magyar civil szervezetek önállósodásának és megerősödésének elősegítését. A romániai magyar civil szféra támogatására szánt pénzalapok jelenlegi elosztási rendszere elfogadhatatlan, politikai kliens-rendszerre emlékeztető.
Bővebben

Állásfoglalás

A romániai magyar civil összefogás eredményeként létrejött Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) közgyűlése alkalmával, a kérdéskör fontosságára való tekintettel, külön foglalkozott a magyar-magyar viszony alakulásával, s e kapcsolatokat illetően az alábbiakat tartja szükségesnek nyilvánosságra hozni: Figyelembe véve Magyarország geostratégiai fekvését és regionális információit felerősítő uniós tagságát; Tekintettel arra, hogy a Magyarország határain kívül élő
Bővebben