MACSZESZ

Szórványvidékek civil szervezeteinek feltérképezése, integrációja és támogatása

Fehér, Hunyad és Máramaros megyét kutatja a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló, 2019. július 15. – 2020. március 31. között zajló projekt egyik legutolsó „terepszemléjére” szerdán, március 11-én került sor Nagyenyeden, a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban. Bodó Barna, a Sapientia Egyetem oktatójának irányításával, a Fehér megyében működő magyar egyesületek adatait rögzítették, egészítették ki a meglévő adatbázist.

„A MCSZESZ arra készül, hogy az erdélyi  magyar civil szférát teljességében felmérje. A legutolsó ilyen jellegű kutatás 2009-ben valósult meg Kiss Dénes vezetésével. Akkor az általuk ismert 1350 civil szervezetből 850-et sikerült megkérdezni. Azóta háromezerre nőtt ez a szám, de ez sem végleges, mert minden egyes terepút alkalmával találunk újakat, ma is felfedeztünk egyet Enyeden”- mondta Bodó Barna.

Az erdélyi magyar civil társadalom pontos feltérképezése és megsegítése kiemelt jelentőségű a szórványban, hiszen kisebbségi léthelyzetben más a szerepe. Szórványhelyzetben lélekszámukból fakadóan a helyi önkormányzati kulturális intézményi hálózat a többség igényeit elégíti ki, olykor még iskola vagy templom sincs helyben. Ilyen esetekben a magyar kulturális igényeket egyedül civil szervezetek szolgálják.

A 2011-es romániai népszámlálás megmutatta, hogy a magyarok lélekszáma apad Erdélyben, a szórványban pedig a fogyás mértéke jóval meghaladja az erdélyi magyar átlagot, van, ahol annak kétszerese. A 2000-es évek elején külön programokat indítottak arra, hogy olyan kis településeken, ahol párszáz fős magyarság él, de nincsenek iskolái, s papok pedig többnyire beszolgálnak, alakuljanak civil szervezetek. De ezek az elmúlt szinte két évtized alatt többnyire alvó szervezetekké váltak. Léteznek, de semmilyen programot nem futtatnak. Ennek legfőbb oka a vezetők kiöregedése illetve olykor az illető településről való eltávozásuk.

A projekt keretében a Fehér, Hunyad és Máramaros civil szervezeteinek nyújtott támogatás három feladatra bontható le. Az első a konkrét helyzet feltérképezése. A megjelölt megyékben hol vannak alvó szervezetek és ezek miért függesztették fel a tevékenységüket, továbbá hol nincsenek szervezetek, de nagy szükség volna a tevékenységükre és végül a revitalizáció, a tevékenység el- illetve újraindítása. A helyzetfelmérés terepmunkát jelent, hiszen a helyszínen kell az okokat és a személyi lehetőségeket megismerni. Ezt kérdőíves felméréssel és mélyinterjúkkal végzi a MCSZESZ.

Második lépésben a szervezet hálózatokat kíván kialakítani, hogy a civilek támaszkodhassanak egymásra, megfogalmazhassák közös céljaikat  és kommunikációs kapcsolatokat alakítsanak ki. Egy előző projekt keretében a szervezet már megvalósított olyan találkozókat, ahol a helyi egyesületek és alapítványok hálózatépítési lehetőségeit mérték fel és megállapították, hogy ez Fehér megyében működik a legjobban, Máramaros megyében pedig Nagybányán létezik egy olyan erős gócpont, amely a jövőben maga köré tömöríthetné a környék magyar civilszervezeteit.

Egy másik projekt keretében, a MCSZESZ  tervez egy közös, csapatépítő civil tábort is Magyarországon, ehhez van partneri ígérete. Végül pedig a civilek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatot kívánja megalapozni a projekt, hiszen a helyi román elit megértésére, olykor támogatására is szükség van.

A MCSZESZ nem csupán kutatja, hanem anyagilag is támogatja is a szórványt. Ez év elején hirdette meg és bírálta el az Első lépés pályázatot, amelynek célja az újonnan alapított magyar civil szervezetek támogatása, az erdélyi magyar civil szférában a fiatalodás, a generációváltás elősegítése volt. A pályázat keretében irodai eszközök beszerzésére, közösségi programok (közösségépítés, csoportos foglalkozások, képzések) megvalósítására illetve önrész biztosítására kérhettek támogatást a frissen bejegyzett egyesületek.

Basa Emese

Forrás: www.szabadsag.ro 2020.03.16