MACSZESZ

Kihirdette Klaus Johannis államelnök azt a tanügyi törvényt módosító tervezetet, miszerint a 2020-2021-es tanévtől a heti óraszám az elemi osztályokban átlagosan 20 (napi 4 óra), gimnáziumban 25 (napi 5 óra), középiskolában pedig 30 órára (napi 6 óra) csökken.

A parlament másodjára szavazott a tervezetről – azzal a módosítással, hogy az óraszámok csökkentése csak a 2020-2021-es tanévtől lépjen érvénybe –, ugyanis a tanügyi törvényt módosító tervezet óraszámcsökkentésre vonatkozó cikkelyét Klaus Johannis ez év elején visszaküldte újboli megfontolásra. Az elnöki álláspont szerint a módosítást nem előzte meg hatástanulmány, és negatív következménye lehet az oktatásban részt vevők közösségére nézve. A szenátus október 22-én döntő házként szavazott az ügyben, az államelnök ezúttal köteles volt kihirdetni a módosító javaslatot. A következő tanévtől tehát elemi osztályokban (0–4. osztályok) átlagosan 20 órára, gimnáziumban (5–8. osztályok) 25 órára, középiskolában (9–12. osztályok) pedig 30 órára csökken a heti óraszám. Ez átlagban napi négy, öt, valamint hat órát jelent. Ebbe egyébként beletartozik az új tananyag megtanítására, a kiértékelésre és a közös, tanári felügyelet alatt zajló tanulásra szánt idő is, a kisebbségi oktatásban részt vevő diákok esetében pedig ehhez még hozzájön az anyanyelvi vagy – más megközelítés szerint – a román nyelv és irodalom órák. Azt még nem tudni, hogy az új intézkedést hogyan fogják gyakorlatba ültetni. Monica Anisie tanügyminiszter egy múlt heti nyilatkozata szerint új kerettanterv kidolgozásában és tantárgyak megszüntetésében látná a megoldást, ám egy napra rá már pontosított, és úgy fogalmazott: nem biztos, hogy tantárgyakat kell megszüntetni, inkább az oktatás és tanulás módját kellene átgondolni. A Maszol korábbi érdeklődésére a kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet az intézkedés fokozatos bevezetését javasolta, a portálunk általunk megkeresett szakpolitikusok pedig a tananyagcsökkentés fontosságára hívták fel a figyelmet az új törvény kapcsán. A témában írt cikkeinket itt tudja visszaolvasni.  A kihirdetett törvény más cikkelyeket is tartalmaz: tiltja az oktatási intézményekben a pszichológiai erőszakot és agressziót, a tanárképzési programokat kiegészíti az agresszióval kapcsolatos tanfolyamokkal, valamint előírja azt is, hogy az állami felsőoktatási intézményeknek legkevesebb 10 tandíjmentes helyet kell biztosítaniuk a szociális védelmi rendszerből érkezők számára. – a Maszol.ro portálról