MACSZESZ

2020. február 21-én Civil Akadémiát szervezett a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, melyre a máramarosszigeti RMDSZ irodában (str. Libertății nr. 24) került sor. A z előadás résztvevői között a Máramarosszigeti RMDSZ elnök és több civil szervezeti képviselő vett részt. Béres István László köszöntő szavai után dr. Bodó Barna, a MACSZESZ elnöke tartotta meg Politika játszmák és szereplők Romániában című előadását. Bodó Barna nyitott kérdéssel indította előadását, ezáltal rámutatva azokra a tényezőkre, melyek meghatározzák azt, hogy hol jó élni. Kiemelte a politikai rendszer kiszámíthatóságának valamint az emberhez méltó élet megteremtésének fontosságát. Mindez maga után vonja azt, hogy a fiatalok számára esélyt kell teremteni arra, hogy megkapaszkodjanak, munkát vállaljanak. Rávilágított arra is, hogy a megfelelően működő demokráciát nem csupán az intézményi keret adja meg, hanem megkülönböztetünk egy úgynevezett szubsztantív demokráciát is, mely az alapvető emberi értékek tiszteletben tartását feltételezi. Szintén kiemelt kérdését képezte az előadásnak a politikus és a civil közti különbség, melynek kapcsán megtudhattuk, hogy a politikus harcba száll a hatalomért, míg a civil nem tör hatalomra, és saját lelkiismerete szerint cselekszik.

Az előadás az interaktivitás, az együttgondolkodás jegyében zajlott. Az lelkes és érdeklődő közönség számos kérdést és véleményt fogalmazott meg az aktuális politikai és gazdasági rendszer előnyeivel és hátrányaival, a magyarságot és a szórványt érintő problémákkal kapcsolatban. A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége előadásaival évente visszatér Máramarosszigetre.

                                                                                                                                                                                                                  Bálint Emőke