Napok, fesztiválok, sokadalmak

Novemberre már jórészt elcsitultak a különböző témájú, magyar vonatkozású erdélyi fesztiválok, a város- és falunapok hullámai, de ha visszatekintünk egész évre, akkor roppant érdekes számokkal találkozunk. Ki gondolta volna, hogy szűkebb pátriánkban egyetlen esztendő alatt több mint kettőszáz városnap és háromszáz falunap kinálta a szórakozást, sőt mi több, ezeket a rendezvényeket bizonyos kritériumok szerint, bizonyos rendező elvek alapján, tudományos szempontokból lehet vizsgálni és belőlük tanulságos következtetéseket levonni. Már pedig a közel háromszázötven oldalnyi terjedelmű, nagyformátumú, nemrég megjelent Erdélyi Magyar Civil Évkönyv úttörő módon éppen ezt teszi. A könyv szerkesztőjének, Bodó Barnának, a kolozsvári Sapientia Egyetem oktatójának bevezető tanulmánya, különböző forrásmunkák alapján, úgy határozza meg a kulturális fesztivált, mint rendszeres, nyilvános ünnepet, amit a közösség tagjai szerveznek és világos, egyértelmű közösségi támogatást is élvez. A szerkesztő rámutat, hogy noha bizonyos kultikus jellegű ünnepek végigkisérik az emberiség egész történetét, maguk a kulturális fesztiválok a tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején jelentek meg és ezek tekinthetők a mai fesztivál mozgalom gyökereinek. Ide sorolhatók az 1876-os keltezésű, Bayreuthi Wagner-napok, az 1895-ös velencei biennále, de akár az 1930-ban induló Szegedi Szabadtéri Játékok is. Sokáig –hangsúlyozza a szerző – csak a jelentős, nemzetközi léptékű rendezvényeket tekintették fesztiváloknak, de a turizmus igényei és az emberek egyre szabadabb és globális mozgása alakítottak ezen a szemléleten, sőt mi több, a helyi értékek mentén létrejövő rendezvénysorozatok széles skálája egészítette ki a képet. Bodó Barna és szerkesztőtársai, Szabó Lilla és Szémán Emese Rózsa, a kolozsvári  Erdélyi Múzeum Egyesület által kiadott és az egyik jónevű nagyváradi nyomdában napvilágot látott erdélyi magyar fesztiválkönyvet három részre tagolták: az elsőben a sepsiszentgyörgyi Szent György napoktól kezdve mondjuk a szilágysomlyói Báthory Napokon át egészen a nagyváradi Szent László Napokig mintegy húsz tanulmányszerző foglalkozik általában a jelenséggel és térségenként, városonként a helyi jellegzetességekkel, a másodikban a különböző napok, fesztiválok, sokadalmak sajtóvisszhangjait gyűjtötték össze, míg a harmadikban egy nagyon érdekes statisztika tartalmazza külön a városnapok és külön a falunapok jegyzékét, méghozzá könnyen kereshetően, megyénként csoportosítva és mindenhol feltüntetve a rendezvény pontos nevét ugyanúgy, mint az indulás esztendejét, illetve a fő szervező nevét. Ebből aztán kiderül, hogy miközben fél tucatnyi fesztivál eredete Erdélyben mintegy harminc-negyven évre tekinthet vissza, addig a nagy rajzás ideje különösképpen kettőezer, vagyis az ezredforduló után következett be egyrészt a vallási ünnepek, másrészt a különböző történelmi és más jellegű helyi hagyományok újra felfedezésével. Bodó Barna úgy vélekedik, hogy ezeken a sokadalmakon a közösségi élmény és az önépítő jelleg, a helyi közösség életképességének és erejének a felmutatása a meghatározó, szórványban pedig igen nagy és jelképes szerepe van a közterek újboli visszafoglalásának, a birtokbavétel lépcsőfokainak. Egyszóval, roppant érdekes a könyv és mielőtt nekilátunk a jövő évi fesztiválok tervezésének, érdemes belelapozni a legfrissebb Erdélyi Magyar Civil Évkönyvbe, mert sok-sok hasznos tapasztalattal és ötletforrással találkozunk.

Bővebben:

Napok, fesztiválok, sokadalmak


MCSZESZ Projektek: 2005-2016

Projektek

 

Megalakulása óta a MCSZESZ az alábbi fontosabb projekteket valósította meg:

2005

 Összefogás és érdekérvényesítés? / Împreună pentru dezvoltarea societăţii civile. – Támogató: Fornetti

2006

Kommunikációval és közösségfejlesztéssel a hatékony civil összefogásért – Támogató: Communitas

2007

Civil portál létrehozása – Támogató: Szülőföld Alap

2008

Partnerség és forrásteremtés az Európai Unióban – Támogató: Communitas

2009-10

A Kárpát-medencében működő civil szervezetek első integrációs projektje, a Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum, záró nyilatkozatát, a Kolozsvári Civil Nyilatkozatot 250 szervezet támogatta aláírásával. Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

2010

A Civil Fórum konferenciák főszervezője a kezdetektől az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány volt, ezek szervezésében a MCSZESZ a megalakulása óta szerepet vállal, és amikor a korábbi főszervező, az ERMACISZA már nem vállalta a Fórum szervezését, 2010-ben átvállaltuk, és megszerveztük Marosvásárhelyen. Partnerszervezet: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Marosvásárhely. Támogatók: Szülőföld Alap, MOL, Maros Megye Tanácsa, Marosvásárhely Városi Tanácsa, Richter Gedeon.

2011

Civil Fórum konferencia Marosvásárhelyen. Partnerszervezet: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Marosvásárhely. Támogatók: Szülőföld Alap, Eurotrans, Maros Megye Tanácsa, MOL, Marosvásárhely Városi Tanácsa, Böszörményi Zoltán.

2012

Civil Akadémia. Támogató: Bethlen Gábor Alap

Helyi szerepvállalás és civil integráció. Támogató: Bethlen Gábor Alap

2012-13

Civil karaván. Partnerszervezet: Nők a Magyar Nemzetért, Budapest. Támogató: NEA Budapest

Civil Akadémia. Folytatódik a program. Társszervező: Százak Tanácsa Budapest. Támogató: Százak Tanácsa Budapest

2014

Erdélyi magyar civil stratégia – Az erdélyi magyar civil szervezetek számára még nem sikerült kidolgozni és elfogadtatni egy közös civil stratégiát. Erre különösen nagy szükség van a mai helyzetben, amikor igen sok civil szervezet vezetői érzik azt, hogy magukra maradtak, nincs olyan civil hálózat, amelyre tudnának támaszkodni. Erdélyben a működő civil szervezetek száma ma a 8 évvel korábbinál jóval kevesebb, nem éri el az 1500 szervezetet. Ez igen alacsony civil szervezeti sűrűséget jelent, amin változtatni kell. A projekt tervezete nem kapott támogatást.

2015

Civil Információs Centrum (CIC) beindítása Kolozsvárt. Cél a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése. Partnerintézmény: Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Budapest. Támogató: Századvég Alapítvány révén az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest

Civil Együttműködési Tanács – kolozsvári iroda beindítása. Támogató: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

2016

Civil Információs Centrum (CIC) – a 2015-ben beindult tevékenység folytatódik.

Civil Együttműködési Tanács – kolozsvári iroda. Partner: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Támogató: Rákóczi Szövetség.


Civil Akadémia – Szakmai Beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) támogatást kapott 2013 augusztus illetve november hónapokban – 625000+625000 összesen 1250000 forintot -, amelyet a nemzeti építkezés jegyében civilhálózatok erősítésére illetve a nemzet létét illetően fontos témákban előadások, rendezvények szervezésére fordíthatott.
Jelen beszámolónk a 2013 szeptember-december hónapokban folytatott tevékenységre terjed ki. Erdélyben két központ kialakítására kaptunk lehetőséget, az egyik Kolozsvárott, a másik Nagyszebenben jött létre. Kolozsvárott a MCSZESZ székházában találkozókra, fiatalokkal műhelyvitákra került sor. Előadásokat itt nem tarthatunk, a terem erre nem megfelelő – erre a célra a kolozsvári Bocskai Ház Ováry termét használtuk. Nagyszebenben a Magyar Kulturális Központ irodával és külön előadóteremmel is rendelkezik – itt tartják programjaikat.
Az erdélyi programok általános címéül az Erdélyi Civil Akadémia c. választottuk, és külön plakátot is nyomtattunk, amelyre felkerültek a legfontosabb általános információk (lásd alább)
Plakát – általános
Az alábbiakban a tevékenységeket vesszük sorra, időrendben. Minden programhoz mellékelünk bizonyító dokumentumokat. Összesen 11 programra került sor, ebből 10-et valósított meg a kolozsvári központ, egyet a nagyszebeni. Ennek értelmében – a program koordinátorával történt egyeztetés után – a szebeni központ a támogatás második feléből nem részesült.
Tevékenységek:
2
1. megbeszélés a kolozsvári politológia szakos hallgatókkal Torockón, tábor keretében, 2013. szeptember 21. Téma: a diákok szerepvállalása a civil világ tájékoztatásában, illetve a civilekről szóló hírek összegyűjtésében, munkacsoport kialakítása. Részt vett: Sógor Csaba EP-képviselő.
Melléklet: fotó
2. előadások Aradon, 2013.szept.23, Csiky Gergely Főgimnázium előadóterem. Előadók: dr. Bodó Barna politológus (Kolozsvár/Temesvár): A székely önkormányzatiság, Miklósik Ilona muzeológus (Temesvár): Ormós Zsigmond és munkássága
Melléklet:
– újságcikk: Heti Új Szó, 2013.szept.27. és Nyugati Jelen http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_erdelyi_civil_akademia_eloadasai.php
– fotók:
3
3. előadások Marosvásárhely, Bernády Ház előadóterme, 2013.okt.2. Előadók: Néda Zoltán fizikus, akadémikus (Kolozsvár): Erdély régióiról fizikusként, dr. Bodó Barna (politológus): A székely önkormányzatiság.
Melléklet:
– újságcikk:
– fotók
4
4. előadások Bécs, Magyar Otthon, 2013.okt.16. Előadók: Izsák Balázs (Székely Nemzeti Tanács, Marosvásárhely): Székelyek az autonómiáért, dr. Bodó Barna (politológus, Kolozsvár): A székely önkormányzatiság
Mellékletek:
– meghívó
5
– fotók
Megnyitó: dr. Deák Ernő, háttérben Bodó Barna
Alább: a bécsi előadás közönsége
AUSZTRIAI MAGYAR EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE
ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE
MEGHÍVÓ
SZÉKELY ÖNKORMÁNYZATISÁG
Előadóink:
DR. BODÓ Barna egyet. docens, Sapientia Egyetem (Kolozsvár)
IZSÁK Balázs, a Székely Nemzeti Tanács Elnöke (Marosvásárhely)
Hely: “Bécsi Magyar Otthon” (Bécs I., Schwedenplatz 2 – Laurenzerberg 5/I/9, előadóterem)
Idő: 2013. október 16., szerda, 18.30 órai pontos kezdéssel
Érdeklődés az 532 60 48-as vagy a 0664 464 9505-ös, ill. 0676 536 9735-ös hívószámon
6
Az előadás végén: kérdések, hozzászólások.
5. előadás Temesvár, Kós Károly Központ, 2013.okt.29. dr. Bodó Barna: Erdélyi magyar civil tudomány
Melléklet:
Program
7
– fotók
A MTESZ Békés Megyei Egyesület
a TECHNÉ Egyesület és
a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
meghívja Önt a Temesvárott megrendezésre kerülő
Civil Szakmai Nap
című konferenciájára.
Rendezvény időpontja és helyszíne: 2013. október 28-30. Kós Károly Közösségi Központ, Temesvár, Putna u.7.
1. nap – hétfő, október 28.
12.00 Érkezés, szállás elfoglalása, ebéd
15.00 Előadás: a temesvári civil szervezetek és tevékenységük
17.00 Tanácskozás a civil együttműködés lehetőségeiről, szabadprogram
19.00 Vacsora
2. nap – kedd, október 29.
09.30 Megnyitó
Gólya Pál igazgató, MTESZ Békés Megyei Egyesület
09.45 Köszöntő
Dr. ing. Ianosi Endre elnök, TECHNÉ Egyesület
10.00 Egészséges táplálkozás, kistermelők segítése, hazai termékek vásárlása
Temesvári gazdaszervezet (szervezés alatt)
10.20 Pályázati tapasztalatok, eredmények és nehézségek
Rausz Károly János tag, MTESZ Békés Megyei Egyesület
10.40 Dr. Bodó Barna docens (MCSZESZ): Tudomány és kisebbség
12.30 Ebéd
14.30 Kerekasztal megbeszélés
16.00 Konzultáció
17.00 Szabadprogram
20.00 Vacsora
8
6. előadások rendezvény (Ars Hungarica Nagyszeben) keretében, Kulturális Központ Díszterem, 2013. nov. 16. Köszöntő dr. Bodó Barna (MCSZESZ elnök, Kolozsvár), dr. Guttman Szabolcs (műépítész, Kolozsvár): Közterek rehabilitálása – közösségek fenntarthatósága, Pozsony Ferenc (néprajzos, akadémikus, Kolozsvár): A népi kultúra elemei lokális ünnepek és fesztiválok szerkezetében.
Mellékletek:
Honlap: http://www.szeben.ro/ars-hungarica/ars-hungarica-2013/civil-akademia
Fotók: Serfőző Levente: megnyitó
Pozsony Ferenc előadása:
Pozsony Ferenc előadása
9
7. vitaest diákokkal: Kolozsvár, Sapientia épület, 2013.dec.13: Európai identitás – van-e, s ha igen, miért nincs? Vitaindító: dr. Bodó Barna politológus, docens, résztvevők: a Sapientia – EMTE európai tanulmányok szakos hallgatói
melléklet: Meghívó (szövege)
SAPIENTIA-EMTE
Természettudományi és Művészeti Kar Kolozsvár
Európai tanulmányok szak
MEGHÍVÓ
2013. december 3-án, 17 órától vitaestre/workshopra kerül sor a Kar új épületében, az A215-ös teremben, Létezik-e európai identitás címmel.
Vitaindító: dr. Bodó Barna: A lokális kötődéstől a globális énkeresésig.
A workshopon való részvétel beszámít a hallgatók szakmai gyakorlatába.
Részt vehetnek más szakok hallgatói is – elsősorban joghallgatók.
10
Fotó:
8. rendezvény: 100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota emlékünnepély, társzervezők vagyunk, Kultúrpalota, 2013.dec.7. társszervezés, köszöntőt mondott Incze Vanda, MCSZESZ elnökségi tag (Marosvásárhely)
Melléklet: plakát
11
9. előadások Nagyváradon, Partium Keresztény Egyetem, 2013.dec.11-én. Program: dr. Bakk Miklós docens (Babes-Bolyai BTE Kolozsvár): Aszimmetrikus regionalizmus és területi közigazgatás az Európai Unióban és dr. Szilágyi Ferenc adjunktus (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Regionalizmus és önrendelkezés a Partiumban – a történelmi esély.
Bakk Miklós a helyszínről az előadás kezdete előtt visszafordult, ugyanis családja (édesanyja) autóbalesetet szenvedett. Helyette Tolnay István tartott előadást.
Melléklet:
– plakát
– sajtó: http://www.erdon.ro/autonomia-mitoszrombolas-es-ihletforras/2434817
12
10. előadások Szatmárnémetiben, Református Gimnázium tanácsterme, 2013.dec.18. Előadók:
Somai József (RMKT tiszteletbeli elnöke): Brassai Sámuel, a közgazdász, dr. Bodó Barna (politológus): Erdélyi magyar tudomány. Helyi társszervező: posztModern Távlatok Művelődési Műhely, moderál: Kereskényi Sándor.
Mellékletek:
– sajtó: Szatmári Friss Újság: http://www.frissujsag.ro/nemzet-tudomany-kisebbseg/ és http://www.frissujsag.ro/a-szellemi-elolanc-eselye-szatmaron/
– fotók: Bodó Barna tartja előadását, mellette balról jobbra: Somai József, Szilágyi Éva igazgatónő, jobbra Kereskényi Sándor
13
11. előadás Kolozsvárt, Bocskai Ház, Óváry terem, 2013.dec.19. Előadó: dr. Deák Ernő (történész, Bécs): Az osztrák-magyar szomszédság évszázadai
Melléklet:
– plakát
14
– fotók:
Dr. Deák Ernő előad:
15
A hallgatóság:
– honlap: http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/egyetemi-estek-dr-deak-ernovel
A fent felhasznált dokumentumokon túl további sajtóanyag és fotók igazolják a tevékenységet.
A támogatást mint számunkra igen fontosat, köszönjük szervezetünk illetve az erdélyi magyar civil szféra nevében.
Kolozsvár/Temesvár, 2013.dec. 21.
Dr. Bodó Barna
elnök


Civil Karaván – Magyarok határok nélkül projekt

Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége együttműködve valósította meg az alábbi programot.

Alapvető cél:

Az erdélyi magyar civil szféra negatív pályára került, sok szervezet szüntette be, fogta vissza a tevékenységét. Közösségi kötelességünk támogatást nyújtani a civileknek ahhoz, hogy céljaikat vállalva folytatni tudják a tevékenységüket.

Általános cél a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által

Fontos a magyar civil szervezetek határon átnyúló együttműködése a Kárpát-medencében élő és dolgozó civil szervezetekkel, azaz a Történelmi Régió civil szervezeteivel (Kárpát-medencei együttműködés)

Projekt indokoltsága, céljai:

 • a CIVIL KARAVÁN rendezvénysorozaton belül a magyar-magyar párbeszédet, élő kapcsolatot fenntartó és elősegítő határon átnyúló kulturális rendezvények, konferenciák, szakmai fórumok, találkozók, szervezése Budapesten és a határon túl (Kolozsvár, Arad, Marosvásárhely, Szatmár, Sepsiszentgyörgy)
 • Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.
 • A CIVIL KARAVÁN rendezvénysorozaton belül mód van a jó gyakorlat számba vételére, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyi szinten oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni
 • CIVIL KARAVÁN hozzájárul a harmadik szektor működőképességének erősítéséhez, ehhez szükséges, hogy a civilekről kialakuló kép megfeleljen a valóságnak, azaz az önkormányzatok, vállalkozók és minden állampolgár számára közérthetővé váljon, hogy mi a civil szféra, mivel foglalkoznak a civil szervezetek, miben rejlik a szféra ereje is, és mit képesek elérni.
 • A CIVIL KARAVÁN által kijelölt célok kiemelten fontosak a közép-kelet-európai országokban, ahol a demokrácia törékeny, illetve maga a civil szféra is fiatalnak mondható és működésével kapcsolatosan az utóbbi évtizedben több dilemma fogalmazódott meg.
 • Erdélyben, a magyar civil szféra esetében különösen aktuálissá az teszi a projektet, hogy az utóbbi fél évtized politikai-gazdasági történései, a világválság és az EU-s integrációval együtt járó prioritás-váltások miatt az erdélyi magyar civil szféra negatív pályára került, több tucat civil szervezet szűnt meg, mások pedig felfüggesztették, szüneteltetik tevékenységüket.

A projekt programpontjai:

 

Projekt előkészítés időszaka: 2012. szeptember 1.- 2012. szeptember 30.

 

CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT – magyarországi első állomásának egynapos programja:

 

Budapesti találkozó tervezett időpontja: 2012. október 13. szombati nap

 

Helyszín: Millenáris Fogadó és a park /II. kerületi Önkormányzat kezelésében lévő közterület/ Klebersberg Kulturkúria/Wekerle Sándor Alapkezelő rendezvény termei

A CIVIL KARAVÁN – magyarok határok nélkül- programsorozat magyarországi kulturális, művészeti, szakmai, gasztronómiai programjai: nyílt és zárt téren zajlanak.

Erdélyi Történelmi Régiót bemutató program

Felelőse: Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület

 • Zenei produkció (Erdélyi népzene)
 • Prózai produkció (Erdélyi irodalom)
 • Hagyományőrző program (kézműves bemutató, erdélyi népviselet stb.)
 • Szakmai előadás (CIVIL KARAVÁN projekt kihívásai)
 • Gasztronómiai program (erdélyi specialitások kóstolója)
 • Gyerekprogram (Magyar Műhely Alapítvány iskolásainak előadása)

Program zárása: Színházi előadás (erdélyi író színházi darabjának színpadra állítása)

Az előadás előtt aukció est, a helyi közélet szereplőinek bevonásával, befolyó pénzből a mély szegénységben élő erdélyi árvaházak támogatjuk. Az aukción olyan műalkotások kerülnek árverésre, amiket a magyar közélet neves személyiségei ajánlanak fel!

 

CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT erdélyi állomásai:

 

Programfelelős: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége

 

A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.

KÉPZÉSEK, TALÁLKOZÓK – összesítő

 1. Sepsiszentgyörgy (2012.11.14-15.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Bogáthy Zoltán: Csapatépítés és motiválás
 • Szigeti Enikő (Mvhely): Civil jogérvényesítés
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Kolozsvár (2013.02.6.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Somai József: Szervezetépítés
 • Talpas Botond: Hálózatépítés és ifjúsági szervezetek
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Marosvásárhely (2013.02.13.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és helyi világ
 • Talpas Botond: Hálózatépítés és ifjúsági szervezetek
 • Szigeti Enikő: Civil jogérvényesítés
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Arad (2013.03.06.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Bognár Erzsébet: Alkalmazkodás és integráció
 • Kása Zsolt: Projektek pénzügyi menedzsmentje
 1. Nagyvárad (2013.03.21.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Pethő Annamária: A nők civil társadalmi felelősségvállalása
 • Zakota Zoltán: Profit-orientált és nonprofit: ellentétek és összefonódások
 • Kása Zsolt: Projektek pénzügyi menedzsmentje

Megjegyzés: a nagyváradi programon részt vett a főpályázó, a Nők a Magyar Nemzetért Egyesület erdélyi programjára érkező csoportja. A program keretében előadást tartott Pethő Annamária a nők civiltársadalmi szerepvállalásáról.

Projekt budapesti megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködők:

 

Budapesti rendezvény fő szervezője: a Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület vezetése, tagsága, önkéntesei

Együttműködő partnerek: Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (VNYKOSZ), Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület, Magyar Újjászületés Alapítvány

 

Projekt erdélyi megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködök:

 

Az Erdélyi regionális találkozások fő szervezője: dr. Bodó Barna, politológus, egyetemi docens

Az előadók: a civil szféra ismert és tapasztalt személyiségei (Bereczki Kinga, Somai József, Serfőző Levente, Széman Péter, Dáné Tibor Kálmán, Kolumbán Gábor), illetve a civil kérdéssel foglalkozó egyetemi oktatók (dr. Balogh Márton, dr. Bakk Miklós, dr. Toró Tibor, dr. Erdei Ildikó), továbbá újságírók, helyi civil vezetők.

Együttműködő szervezetek: CIVEK Sepsiszentgyörgy, Civil Elkötelezettség Mozgalom Marosvásárhely, Kölcsey Egyesület Arad, Szórvány Alapítvány Temesvár, Partiumi Magyar Művelődési Céh Nagyvárad.

 

Projekt által elért célcsoport:

 

Budapesten:

 

 • CET-be (Civil Együttműködési Tanácskozás) és a CÖF-be (Civil Összefogás Fórum) tömörülő civil szervezetek képviselete és tagsága
 • 1000 fő spontán/közvetlen résztvevő
 • Erdélyi Történelmi Régió Civil szervezeteinek képviselete és tagjai

Erdélyben:

 

 • Erdélyi Történelmi Régió területén működő civil szervezetek 500-600 szervezet
 • CET-et (Civil Együttműködési Tanácskozást) képviselő delegáció kb. 50 fő
 • közvetlen résztvevő (regionális találkozókon, műhelybeszélhetéseken) 1000 fő

 

Megvalósulás:

A Civil Karaván feladata, a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által. Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.

A Civil Karaván rendezvénysorozaton belül mód van a jó gyakorlat számba vételére, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyben oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni

A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.

 

 1. találkozó, Sepsiszentgyörgy: A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében első alkalommal 2012. november 16-án Sepsiszentgyörgyön került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül az Amőba Oktatási Központ szolgált.

Előadóink plenáris előadásokkal és ezekhez kapcsolódó tematikus tréningekkel várták az érdeklődőket. Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.

Szigeti Enikő (Civil Elkötelezettség Mozgalom, ügyvezető) A civil jogérvényesítés c. előadásában a civilek társadalmi fellépésének környezetéről beszélt. Megtanultuk, hogy a civileknek nem kell átvenniük az önkormányzatok, illetve az állam feladatait, mert ezzel nem oldódik meg a probléma. Ezzel szemben arra kellene koncentrálnunk, hogy létező jogainkat érvényre juttassuk. Ezért hasznos információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell követni az érdekérvényesítés megvalósítása érdekében (jogi háttér ellenőrzése, felelősök megkeresése, nyilvános nyomásgyakorlás, stb). Elméleti ismereteinket gyakorlatba is ültethettük mikor végigjártuk egy civil kezdeményezés (egy adott útszakasz kijavítása) megvalósításának lépéseit.

Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és kontra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.

 

 1. találkozó, Kolozsvár:

A 2012 novemberében elindított projekt keretében a második regionális találkozóra Kolozsvárt került sor, abban a városban, ahol – az erdélyi magyarság körében – a legjelentősebb civil szervezetek működnek. Bár itt több olyan országos szervezet létezik, amelyek ernyőszervezetként nem lehetnek projekt-orientáltak, vagyis a működésük folyamatos kell, hogy legyen, itt is megmutatkoznak az utóbbi évek nehézségei.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében második alkalommal február 6-án Kolozsvár került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül a kolozsvári Bocskai Ház szolgált.

Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.

Dr. Bogáthy Zoltán egyetemi professzor, szociálpszichológus Csapatépítés és motiválás c. előadásában a csapatmunka rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. Némi elméleti információ elsajátítása után megtapasztalhattuk, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, ha különböző szerepeket kell betöltenünk (igazgató, művezető vagy munkás). Megtanultuk, hogy mennyire fontos a stratégia, hogy mindenki tudja mi a dolga, és a hatékony kommunikáció. Alakalmunk volt kilépni a komfort zónánkból és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy „egyedül nem megy”.

Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és contra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.


HELYI SZEREPVÁLLALÁS ÉS CIVIL INTEGRÁCIÓ – Beszámoló

A projektjavaslat megszületése egy létező helyzet kezelésére tett válaszlépés, ugyanis az erdélyi magyar civil szféra pár esztendeje leépülőben van. Az utóbbi években beindult civil leépülésnek két fő oka a támogatáspolitika szempontrendszerének a megváltozása és a nemzetközi pénzügy-gazdasági válság. Léteznek regionális okok is, ilyen például az a generációváltás, amely elindult a civil világban. Ugyanis azok a civil szervezeti vezetők, akik az 1990-es évek elején-közepén vállalkoztak közösségszolgálatra, ma már a 60-asok korosztályába tartoznak, sok esetben még idősebbek, akik csak elvétve viszik közvetlenül az ügyeket. Ugyanakkor a szervezetek mintegy harmada vagy felfüggesztette vagy beszüntette a tevékenységét. A projekt általános célja az erdélyi magyar civil szféra leépülésének a megállítása, a civil vezetők és a politika intézményei közötti helyi szintű kapcsolatok javítása illetve újjáépítése.

A projekt révén kapott támogatás az igényeltnél jóval kisebb volt, ennek okán az eredeti elképzelést, vagyis azt, hogy 4 helyszínen indítjuk el a közösségépítő, integrációs folyamatokat, felül kellett vizsgálni, és végül két helyszín mellett maradtunk.

Kolozsvár mellett szólt nem csupán az a tény, hogy a Magyar Civil Szervezetek Szövetsége itt működik, hanem az is, hogy 2012 végén Kolozsvár kapta meg a 2015-ös európai ifjúsági főváros titulust, illetve az ezzel járó rendezvénysorozat szervezésének a jogát. Egy ilyen rendkívül fontos rendezvénysorozat keretében közös célunk, hogy a magyar civilek révén a város és a térség magyarsága megfelelő szinten legyen jelen.

Marosvásárhely kiválasztása mellett az szólt, hogy a magyarságot regionális-helyi szinten újabb jelentős veszteség érte azzal, hogy a helyhatósági választások során elveszítette a megyei elnöki tisztséget – a magyar civilek számára egy korábbi biztos támogatási lehetőséget. Ugyanakkor Maros megyében a civil szervezeti sűrűség az erdélyi magyarság körében az egyik legalacsonyabb, olyan szórvány megyék előzik meg ebben a sorban, mint Temes, Beszterce-Naszód. Vagyis Marosvásárhelyen a civil fronton sok a tennivaló.

Mindkét helyszínen több találkozóra került sor. Marosvásárhelyen az első találkozóra 2012 decemberében került sor. A projekt vezetője, dr. Bodó Barna Marosvásárhelyre több alkalommal ellátogatott. Az első alkalommal került sor a fontos civil szervezetek képviselőinek a megkeresésére – helyi kapcsolatokat a Lorántffy Zsuzsa Egyesület részéről Incze Vanda elnökségi tag. Az előkészítő találkozókat egy közös projekt kereteinek a megbeszélése követte. Ennek alapgondolata, hogy egy helyi civil parlamentet kellene létrehozni, amely az önkormányzattal együttműködésre törekszik és részt vállalhat nem csupán a döntés-előkészítésben – ezt a román helyhatósági törvény lehetővé teszi –, hanem érdekképviseleti funkciókat is felvállal, amennyiben a civil szféra számára elkülönített támogatási eszközökre vonatkozó pályázati kiírások tematikájának a kijelölésére javaslatokat fogalmaz meg.

Kolozsvárott az első találkozó – erre 2012 októberében került sor az EMKE székházában, az EMKE társszervezésében – idején még nem volt ismert a döntés, hogy a város lesz 2015-ben Európa ifjúsági fővárosa, ez még általában szólt arról, hogy a civil együttműködés és a helyhatóságokkal kialakult kapcsolatokat milyen strukturális vagy más természetű gondok terhelik. A második találkozó már tematikus volt, és kimondottan az ifjúsági fővárosi szerepek és lehetőségek kérdésével foglalkozott. Itt konkrét vállalások hangzottak el, a részt vevő civil szervezetek külön-külön is, együtt is fontos programokat javasoltak. Kolozsvárt találkozóra is sor került a város alpolgármesterével – Horváth Annával – és ennek következtében a 2015-ös év rendezvényeit előkészítő külön szervezet megalakítását indították el.

Mindkét helyszínen képzésre is sort került 2013 február hónapban, olyan témák szerepeltek, mint civil szerepek és a helyi világ (előadó dr. Bodó Barna), szervezetépítés (előadó Talpas Botond), civil érdekérvényesítés (előadó Szigeti Enikő), konfliktuskezelés (előadó Prázsmáry Júlia), önkéntesség (előadó Vizaknai Erzsébet), pályázat-menedzsment (előadó Somai József).

A marosvásárhelyi képzésen közel 20 személy vett részt, a kolozsvári képzésen pedig 24 fő. Ha figyelembe vesszük, hogy minden szervezetben 5-10 fő dolgozik többnyire önkéntesen, akkor közel 200 személy élt a képzések illetve a pályázati anyagok előkészítése során a közös munka kínálta lehetőségekkel.

A projekt keretében kidolgozott kolozsvári közös térségi pályázat az ifjúsági fővárossal kapcsolatos. Ennek lényege, hogy Kolozsvár magyar értékeit megfelelő módon kell bemutatni az ide látogató, mindenhonnan érkező fiataloknak. Egy magyar és angol nyelvű kiadványt készítenek elő az itteni magyar civil szervezetek, amelynek a szerkezete a következő: 1. Kolozsvárról röviden, 2. Városi kalauz. 3. Információs kislexikon. Az első fejezet meghatározó fontosságú, itt rövid történelmi leírást, műemlékek bemutatását és a fontos intézmények leírását készítik el. Ezzel a kiadvánnyal a BGA erdélyi regionális irodájába pályázatot adott le a MCSZESZ.

A marosvásárhelyi távlati projekt a civil parlament kialakításának javaslata. Ebbe önkéntes alapon lépnének be a civil szervezetek, szakcsoportokat alakítanának ki és az önkormányzat napirendjére kerülő kérdéseket megvitatják, közös álláspontot alakítanának ki erről és utána a helyi tanács (önkormányzat) ülésén ezt képviselik. A helyi tanácsok ülései nyilvánosak, tehát erre lehetőség van. Ezt a témát is pályázatként kidolgoztuk és a bukaresti FDSC (a civil társadalom támogatását szolgáló alapítvány) 2013 tavaszi kiírására benyújtottuk.

A Civil integráció projektről több anyagot küldtünk el civil levelezőlistákon szervezeteknek, az egyik kolozsvári találkozóról riportot közölt az Agnus rádió.

A projekt anyagai felkerülnek a MCSZESZ honlapjára – a honlap frissítését éppen a projekt keretében kezdtük el, a honlap grafikailag már megújult, most van soron a tartalmi frissítés.

A projekt keretében komoly nehézséget okozott, hogy munkatársunk, Vizaknai Erzsébet 2013 január folyamán megbetegedett, s bár februárra az állapota némileg javult, ebben a hónapban csak pár napot tudott dolgozni, majd április hónaptól a betegsége miatt felmondott. Menet közben sok olyan feladatot, amely rá, mint a szervezet irodavezetőjére hárultak volna, át kellett vennie a szövetség elnökének, ami nem sikerült zökkenőmentesen. Ezért kértük a határidő-módosítást és ezért történt meg, hogy az elszámolással is valamennyit csúsztunk.

Ugyanakkor nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy szakmai szempontból sikerült a projektet maradéktalanul megvalósítani.

 

Kolozsvár, 2013.április 10.

 


SEGÍTHETEK? MOL Tehetségtámogató program

2016-ban 11. alkalommal hirdette meg a Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi támogatásával az iskolások tehetségtámogató programját.

Pályázhatnak romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, iskolai egyletek, együttesek, amelyek sport-, illetve művészeti tevékenységüket az országban fejtik ki. Támogatási területek: sport és művészet (valamennyi ágazat).

Egy pályázó legtöbb 10.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet: olyan eszközök beszerzéséhez, amelyek a pályázó sport-, illetve művészeti teljesítménye fokozásához szükségesek; útiköltség-térítéshez annak érdekében, hogy a pályázók országos és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítő táborokba jussanak el.

A program futtatásában 2009-2014 között a Közösségért Alapítvány partnere a MCSZESZ volt.

 


KMEF-Támogatók listája

 

Kolozsvári Civil Nyilatkozat

 

támogató szervezetek összesítő táblázata

 

Sorsz. Szervezet neve Aláíró neve Megye, helység Elérhetőség
  ERDÉLY ROMÁNIA      
1. Magyar Civil Szervezetek erdélyi Szövetsége Bodó Barna Kolozs, Kolozsvár Mcszesz@gmail.com
2. Areopagus Alapítvány Varga Zoltán Kolozs, Kolozsvár Mcszesz@gmail.com
3. Magyar Ifjúsági Tanács Sándor Krisztina Kolozs, Kolozsvár Sandorkrisztina@yahoo.com
4. Országos Dávid Ferenc ifjúsági Egylet Rácz Norbert Kolozs, Kolozsvár odfie@cjedu.ro
5. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete Somai József Kolozs, Kolozsvár 0788-230282
6. Farkas Utcai Harang Fazekas Zsolt Kolozs, Kolozsvár Zsoltfazekas@yahoo.com
7. Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Péntek János Kolozs, Kolozsvár 0264-531153
8. Erdélyi Magyar Tudományos Társaság Köllő Gábor Kolozs, Kolozsvár 0742-050365
9. Bolyai Társaság Veres Károly Kolozs, Kolozsvár  
10. Pro Iuventute Szociális-Kulturális Egyesület Molnos Lajos Kolozs, Kolozsvár 0722-641671
11. Horváth István Alapítvány Horváth Áron Kolozs, Kolozsvár 0264-598146
12. Dorcas Daray Attila Kolozs, Kolozsvár 0264-417096
13. Csemete Alapítvány Lévai Lehel Kolozs, Kolozsvár Csemete1@yahoo.com
14. Brassai Véndiák Szabó Zsolt Kolozs, Kolozsvár Zsolt@muvelodes.ro
15. Kolozsvári Művelődési Egyesület Szabó Zsolt Kolozs, Kolozsvár Zsolt@muvelodes.ro
16. Szentirmei Alapítvány Szabó Zsolt Kolozs, Kolozsvár zsolt@muvelodes.ro
17. Erdélyi IKE Bozsó Imre Lehel Kolozs, Kolozsvár ike@ike.ro
18. Entz Géza Alapítvány Kovács András Kolozs, Kolozsvár akovacs@hiphi.ubbcluj.ro
19. Diakónia Keresztyén Alapítvány Sárosi Arthur Kolozs, Kolozsvár Diakonia2005@yahoo.com
20. Napsugár Alapítvány Zsigmond Emese Kolozs, Kolozsvár Naps.sziv@napsugar.ro
21. Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ciotlaus pál Kolozs, Kolozsvár office@rmkt.ro
22. BFS Alapítvány Coltea Tibor Kolozs, Kolozsvár office@rmkt.ro
23. Heltai Gáspár Könyvtár Alapítvány Pillich Katalin Kolozs, Kolozsvár Heltai_gaspar@yahoo.com
24. Erdélyi Múzeum Egyesület Sipos Gábor Kolozs, Kolozsvár titkarsag@eme.ro
25. Életfa Családsegítő Egyesület Adorjáni Júlia Katalin Kolozs, Kolozsvár ajkati@yahoo.com
26. Kolozsvár Belvárosi Református Egyházközség Fazekas Zsolt Kolozs, Kolozsvár 0264-551270
27. Kolozsvári Televízió Bardócz Sándor Kolozs, Kolozsvár sbardocz@yahoo.com
28. Politeia Egyesület Szász A. Zoltán Kolozs, Kolozsvár szaszzo66@yahoo.co.uk
29. Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK Bereczki Kinga

 

Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-351959

civek@civek.ro

30. Amőba Alapítvány Bereczki Barna Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-351959

barna@amoba.ro

31. Sepsireform Egyesület

 

Gazda Zoltán Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-318180,

geze@planet.ro

32. Kálnoky Ludmilla Társaság

 

Zsigmond Sándor Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-373949

zsigmond.sandor@yahoo.com

33. Eventus Plus Egyesület (Sepsiszentgyörgy) Pálfi Szilamér Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0740-776104

pluszportal@gmail.com

34. Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság – sepsiszentgyörgyi fiók Szakács Zoltán Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0733-045970

szakacs_z@yahoo.com

35. Bedő Albert Kulturális és Környezetvédő Egyesület Popescu Róbert Kovászna, Kálnok 0722-743640

drbedo_albert@yahoo.com

36. Rika Egyesület Gödri Miklós Szabolcs Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-374608

godrimsz@yahoo.com

37. Turulmadár Egyesület Furus Levente Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0742-148702

frslevente@yahoo.com

38. Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezete Nemes Előd Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0746-134950

nemeselod@yahoo.de

39. Alpin Sport Egyesület Tulit Zsombor Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0722-702702

zsombor@t3kiado.ro

40. Csiporkázó Játszóház Egyesület Ráduly Ibolya Kovászna, Csernáton 0267-369011

csiporkazo@freemail.hu

41.

 

Lajtha László Alapítvány Deák Gyula, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0744307027

gyuszi@hte.ro

42.

 

KSE Kézdivásárhely Kocsis Zoltán, tag Kovászna, Kézdivásárhely 0730-600286

kocsiszo@yahoo.com

43.

 

Biókultúra Egyesület Bíró Zoltán, elnök Kovászna, Árkos 0267-3783653, birozoltan@freemail.hu 
44.

 

Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány Kocs Irén, alelnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-312442

office.sznm@gmail.com

45.

 

Kelengye Egyesület István Sámuel, elnök Kovászna,  Kézdivásárhely 0745-582023
kelengye@yahoo.com
46.

 

Kormos Egyesület

 

Balázsi Ilona Csilla, elnök Kovászna,  Erődfüle 0267-377134

csill78@freemail.hu

47.

 

Kovács András Fúvosegyesület

 

Kelemen Antal, elnök Kovászna, Réty 0267-373758

antosjanosiskola@freemail.hu

48.

 

Pro Musica Zenei Alapítvány

 

Kelemen Antal, elnök Kovászna, Réty 0267-373758

antosjanosiskola@freemail.hu

49.

 

László Kálmán Gombászegyesület

 

dr. Zsigmond Győző, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-310 871

lksztgy@gmail.com

50.

 

Lármafa Egyesület

 

Csernátoni Loránd, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0727-410710

larmafaegyesulet@gmail.com

51.

 

Pro Schola Kulturális és Nevelési Egyesület

 

László Katalin, elnök Kovászna, Kézdivásárhely 0267-361958

antalkata@yahoo.com

52.

 

Szentkerety Stephanie Egyesület

 

Bálint Olga, elnök Kovászna, Kézdivásárhely 0267-361915

balintolga@yahoo.com

53.

 

Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki Tudományos Alapítvány Kotta László, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-313771

office@puskas.educv.ro

54.

 

Sikló Egyesület

 

Papucs András, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0740-094736

paandris@yahoo.com

55.

 

Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok Egyesülete Dobolyi László, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0722-617626
diabet74@freemail.hu
56.

 

Philadelphia Pro Familia Support Egyesület Lazăr Klaudia Edit, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0367-408273

philadelphiapro@yahoo.com

57. Vox Humana Kulturális Egyesület Ferenc Csaba, alelnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy ferencz@3szek.ro
58.

 

Cabiria Egyesület Melkuhn Andrea Gizella, elnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0267-318155

melkuhn2000@yahoo.com

59.

 

Gáll Lajos Futókör Csutak Tamás Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0746-012526

futotamas@freemail.hu

60. Alpin Sport Egyesület Tulit Zsombor, alelnök Kovászna, Sepsiszentgyörgy 0722-702702

zsombor@t3kiado.ro

61.

 

Szent Sebestyén Kolping Család Szatmárnémeti MerlásTibor Szatmár, Szatmárnémeti 0361/401255
62. Szatmárnémeti Magyar Ifjak Demokrata Szövetsége Ilonczai Annamária Szatmár, Szatmárnémeti  
63. Szent-Györgyi Albert Társaság Csirák Csaba Szatmár, Szatmárnémeti csirak@sm.rdsnet.ro
64. Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjak Szövetsége Gagyi Zoltán Loránd Maros, Dicsőszentmárton gzoltan@clicknet.ro
65. Mezőmadarasi Fejlesztési Egyesület Szabó Izolda Maros, Mezőmadaras mezomadaras@eregio.ro
66. Lorántfy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Náznán Olga Maros, Marosvásárhely +40 743 694811
67. Dr. Szász Pál Egyesület Rácz Levente Fehér, Nagyenyed dr_szasz_pal_egyesulet@rmdsz.ro
68. Aradi Kis- és Középvállalkozás Fejlesztő Központ Túsz Ferenc Arad, Arad cedimmar@gmail.com
69. Aradi Magyar Gazdák Egyesülete Kocsik József Arad, Arad rmge@gmail.com
70. Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet Albert László Arad, Arad amiszoffice@yahoo.com
71. Prokidor Művelődési Egyesület Almási Vince Arad, Kisiratos Almasi.vince@gmail.com
72. IRKATER Andó László Arad, Kisisratos irkater@gmail.com
73. Aradi Kölcsey Egyesület Jankó András Arad, Arad jankoandras@yahoo.com
74. Pro Majláth Egyesület Jankó András Arad, Majláth jankoandras@yahoo.com
75. Kálmány Lajos Közművelődési Egyesület Nagy István Arad, Pécska info@klke.ro
76. Polgári Magyar Művelődési Egyesület Szombatfalvi Török Ferenc Szeben, Nagyszeben szabo_janos1949@yahoo.com
77. Anna Nőszövetség Kelemen Mária Bihar, Nagyvárad kmmmarika@gmail.com
78. Sapientia Varadiensis Alapítvány Fleisz János Bihar, Nagyvárad fle@freemail.hu
79. Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság Dukrét Géza Bihar, Nagyvárad dukretg@yahoo.com
80. Pro Universitas Partium Alapítvány Pintér István Bihar, Nagyvárad agrar@partium.ro
81. Nidus Egyesület Lugosi Teleki Balázs Bihar, Nagyvárad Nidus2009@gmail.com
82. Erdélyi Disputa Egyesület Horváth Gizella Bihar, Nagyvárad gizuska@yahoo.com
83. Pro Sociologia Egyesület Flóra Gábor Bihar, Nagyvárad gavrilflora@yahoo.com
84. Pro Economia Társaság Zakota Zoltán Bihar, Nagyvárad zzakota@yahoo.com
85. Metrion Egyesület Balázs Zoltán Bihar, Nagyvárad Balazszoltan77@gmail.com
86. Sóvidéki Kistérségi Egyesület Moldován László Hargita, Parajd Sovidek.kisregio@gmail.com
87. Erdély Ma Egyesület Kovács Csaba Hargita, Csíkszereda pityoka@erdely.ma
88. Magyarok Székelyföldi Társasága Beder Tibor Hargita, Csíkszereda betiro@topnet.ro
89. Julianus Alapítvány Beder Tibor Hargita, Csíkszereda betiro@topnet.ro
90. Johannita Szervezet Székelyföld Beder Tibor Hargita, Csíkszereda betiro@topnet.ro
91. Református Diákotthon Alapítvány Dobai László Hargita, Székelyudvarhely rda@diakotthon.net
92. Civitas Alapítvány Csáky Rozália Hargita, Székelyudvarhely office.udv@civitas.ro
93. Pro Mocsolya Egyesület Móré-Zsigmond Levente Szilágy, Mocsolya morelevius@yahoo.com
94. Báró Bánffy György Kulturális Egyesület László Zoltán Szilágy, Szilágynagyfalu Lzoli5@yahoo.com
95. Pro Erked Egyesület Balázs Zoltán Szilágy, Szilágyerked erkedbalazs@yahoo.com
96. Báthory István Alapítvány Dr. Széman Péter Szilágy, Szilágysomlyó számandr@simleu.ro
97. Hollosy Simon Művelődési Egylet Zahoránszki István Máramaros, Máramarossziget izahoranszki@yahoo.com
98. Végvárért Alapítvány Kádár Levente Végvár, Temes erinat2003@yahoo.com
99. Pro – Community Egyesület Csáki-Gál Károly Végvár, Temes www.pro-community.vegvar.ro
100. Végvári Református Egyházközség Bódis Ferenc Végvár, Temes www.vegvar.ro
101. Végvári Gazdák Köre Valkai-Német György Végvár, Temes 0727310906
102. Riveto Egyesület Czudar István, elnök Végvár, Temes czudarjulianna@yahoo.com
103. Szórvány Alapítvány Bodó Barna, elnök Temesvár, Temes 0040-356-446516

diasporatm@rdstm.ro

104. TEKMEK Szabó Zoltán, felelős Temesvár, Temes adelpataki@yahoo.com
105. Integratio Alapítvány Erdei Ildikó (kurátor) Temesvár, Temes erdeif70@yahoo.com
106. Temesvári Magyar Nőszövetség Szász Enikő, elnök Temesvár, Temes szaszeniko@yahoo.com

0722696899

107. Bartók Béla Alapítvány Halász Ferenc, elnök Temesvár, Temes 0751171123

halaszfrnc@yahoo.com

108. Kohézió Egyesület Vetési Zoltán, elnök Temesvár, Temes 0726903360

kohezioo@yahoo.com

109. Gorove László Társaskör Nász Julianna Gátalja, Temes  
110. Gyárvárosi Szülők Egyesülete Sípos Ilona, elnök Temesvár, Temes 0724709541

cicusipos@freemail.hu

111. Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZ Ilonczai Zsolt, elnök Temesvár, Temes 0727005656

ziloncza@yahoo.com

112. Bánsági Kárpát Egyesület Illés Mihály, elnök Temesvár, Temes 0356-412206

ekeban@ekeban.ro

113. Révai Miklós Egyesület Velcsov Margit Nagyszentmiklós, Temes 0720691947

bobavel@yahoo.com

114. Cenadum Szülői Egyesület Fodor Ferenc, tag Csanád, Temes Fferi2003@yahoo.com

0751198484

115. Techné Egyesület Jánosi Endre, elnök Temesvár, Temes ianosiendre@yahoo.com

0256-485560

116. Szent Gellért Kolning Család Vajdovici Mihai, elnök Csanád, Temes fferi2003@yahoo.co.uk
117. Arató Andor Egyesület Pozsár József, elnök Lugos, Temes ipozsar@amail.ro

0744549396

118. Igazfalvi Kulturális Egyesület Czapp István, elnök Igazfalva, Temes 0723289474
119. Igazfalvi Teleház Pál Sándor, elnök Igazfalva, Temes 0730001856
120. Temesvári Magyar Diákszövetség Csomor Attila, elnök Temesvár, Temes 0743848563
121. START Tanácsadó és Továbbképző Iroda Szövérdfi Zoltán, alelnök Temesvár, Temes 0721015486
122. Pro Ótelek Egyesület Talpai Gábor, elnök Ótelek, Temes gabi_talpai70@yahoo.com
123. Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság Kovács lehel Brassó, Négyfalu Klehel77@yahoo.com
124. Erdélyi Kárpát Egyesület – Brassó Szász Ágnes Brassó, Négyfalu agitura@yahoo.com
125. Felfalusi Kovács Antal Alapítvány Dobolyi István Brassó, Brassó pistadobolyi@yahoo.com
126. Dominó egyesület Puskás-Bajkó Gábor Brassó, Brassó timega@timega.ro
127. Wildt József Tudományos Társaság Bencze Mihály Brassó, Brassó benczemihaly@gmail.com
         
  FELVIDÉK – SZLOVÁKIA      
         
1. Csemadok Kassai Városi Választmány Kolár Péter elnök Szlovákia kassa@csemadok.sk
2. Hernád Magyar Lap és Könyvkiadó   Szlovákia kassaifigyelo@eccenet.sk
3. Kikelet Kassai Ifjúsági Közösség Mátyás Flórián, elnök Szlovákia matyas.florian@gmail.com
4. Kassai Magyar Iparisták Klubja Budai Ernő, elnök Szlovákia buday.ernest@gmail.com
5. Északi Városrész Klubja Gőz László, elnök Szlovákia goozli@pobox.sk
6. Thália Színházi Társulat Pólos Árpád, elnök Szlovákia thalia@slovanet.sk
7. Csermely Polgári Társulás Mavasi József, elnök Szlovákia havasi@freemail.hu
8. Patria Művészeti Társulás Kováts Marcila, elnök Szlovákia 00421905478173

patria61@gmail.com

9. Kassai Magyarok Baráti Társasága Balassa Zoltán, elnök Szlovákia 00421556224779

bazolt@gmail.com

10. Heuszlmann Imre Történelmi Társaság Halász György, elnök Szlovákia Juraj.halasz@tuke.sk
11. Árvácska Tehetséggondozó Társulás Pribék Emőke, vezető Szlovákia pribeke@freemail.com
12. Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete Halász Péter, elnök Szlovákia halasz@csemadok.sk
13. Kassai Eszter Társaság Győri Márta, elnök Szlovákia marta@ke.telecom.sk
14. Magyar Nők Klubja Faber Timea, elnök Szlovákia tabert@netkosice.sk
15. 23:55 TTiFF Gallery Fecsó Szilárd, elnök Szlovákia fecso.szilard@gmail.com
16. Fénysugár Polgári Társulás Fülöp Éva, elnök Szlovákia fénysugar@fenysugar.sk
17. Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége Kassai Szervezet Kozsár Julia, elnök Szlovákia jkozarova@netkosice.sk
18. Csemadok Nyugdíjas Klub Bércs Viktor, elnök Szlovákia kassa@csemadok.sk
19. Márai Sándor Polgári Társaság Dudás Péter, elnök Szlovákia dudas@letemby.sk
20. Rovas Polgári Társulás Szabó Ottó, elnök Szlovákia art@rovas.sk
21. Keresztény Értelmiségiek Közössége Rozenfeld Gyula, elnök Szlovákia  
22. Kati Polgári Társulás Kristat Mónika, elnök Szlovákia mona@citromail.hu
23. Keresztény Családközösség Basa Antal, elnök Szlovákia  
24. Deportáltak Áldozatai és Leszármazottaik Társulás Krivánszky Miklós Szlovákia avicdd@yahoo.tr
25. Hunfalvy János Polgári Társulás Kis Sebestyén, elnök Szlovákia  
26. Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Tankó Albert, elnök Szlovákia tanko.albert@centrum.sk
27. Talentum Cassoviensis Alapítvány Mede Ferenc, elnök Szlovákia hanesz@gmail.com
         
  VAJDASÁG – SZERBIA      
         
1. Vajdasági Magyar Helytörténészeti Társaság Mojzes Antal, elnök Szerbia, Bajmok 00381/0/24762526
2. Szabadkai Közsség Parasztjainak Egyesülete Kiss Árpád, elnök Szerbia, Bajmok 062/505430
3. Vajdasági Ifjúsági Fórum Jakus Lidia Szerbia, Szabadka 063/8636249
4. Papp Erika Femina Creativa Papp Erika Szerbia, Szabadka 063/8609884
5. „Limbus” Rüll István Szerbia, Szabadka 024/534047
6. Bácsország Szabó Lajos Szerbia, Szabadka 024555032
7. Nyitott Távlatok Kudlik Gábor Szerbia, Szabadka +381642470888
8. Háló Vajdasági Alap Molnár Verona, koordinátor Szerbia, Szabadka +3841642539343
9. Nyitott Ajtó Szabó Lajos, titkár Szerbia, Szabadka 024/554606
10. Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesület Balanyi Sándor, elnök Szerbia, Vajdaság, Lukácsfalva 023/3885-150

feherto@zrlocal.net

11. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Csányi Erzsébet, elnök Szerbia, Újvidék 021/521-380

erzsebet.csanyi@gmail.com

12. Keresztény Értelmiségi Kör Szabó Károly, elnök Szerbia, Szabadka 024/552-539

kek@tippnet.rs

13. Vajdasági Magyar Folklórközpont Nagy István, elnök Szerbia, Szabadka 024/530866

vmf@vmforg.rs

14. Zenith Műhely Roncsák P. Ceilo, elnök Szabadka, Szerbia rpe@tippnet.rs
15. Módszertani Központ Soós Mihály, elnök Szabadka, szerbia 554-184 iroda@vmk.rs
16. Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete De Negri Ibolya, elnök Szabadka, Szerbia 024/557-596

empe@tippnet.rs

17. Rozetta Kézműves Társaság Nagy Abonyi Ágnes Szerbia, Zenta 064/2073354

agnes@tlkk.org

18. Szirmai Károly Művelődési Egyesület Hajik Árpád Szerbia, Verbász 021/701-210

kudsirmaikarolj@sbb.rs

19. Aracs Társadalmi Szervezet Gubás Ágota, alelnök Szerbia, Szabadka 38124542-069

aracs_ujsag@tippnet.rs

20. Cinema Filmműhely Iván Attila, elnök Magyarkanizsa, Szerbia +381637776102

film@ennet.rs

21. „Training & Help” Központ Döme Ibolya, elnök Szerbia, Zenta +381621290435

dibolya@sksyu.net

22. Regionális Tudományi Társaság Ricz András, elnök Szerbia, Szabadka +38124670850, info@rtt.org.rs
23. Ostorka Regionális Fejlesztési Központ Ricz András, elnök Szerbia, Palics +38124670850

info@ostorka.org.rs

24. Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége Krizsán V. Vilmos, elnök Szerbia, Ada +38124852350

vancsesz@catv.adanet.rs

25. Hagyományápoló Kör Fülöp Cecília, elnök Szerbia, Felsőhegy +38124843022

fulop47@sksyu.net

26. Vajdasági Magyar Civil Szövetség Miskolczi József, elnök Szerbia, Szabadka +38124544200

cisz@tippnet.rs

27. Poverello Alapítvány Harmath Károly, elnök Szerbia, Szabadka +38163523634

harmath@eunet.org

28. Szabadkai Egyházmegyei Caritas Dobai István,

alelnök

Szerbia, Szabadka +38124559139
  „Pannon Phoenix” Polgárok Egyesülete Baráti Róbert, elnök Szerbis, Tornyos +38163280355

robertbarati@baulink.net

29. Kali Jakh Kolompár György, elnök Szerbia, Zenta +381642526411

hargi@nadlanu.com

30. „Halász József” Lovas Klub Hanák László, elnök Szerbia, Ada +38163566539

Illesferenc1@gmail.com

31. Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége Ricz András, igazgató bizottság elnöke Szerbia, Szabadka +38124556891

savezsd@tippnet.rs

32. Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete Kerepes Árpád, elnök Szerbia, Kishegyes +38124731219

kincshegyes@gmail.com

33. Sportklub „Sportiskola” Pozsár Csaba, elnök Szerbia, Szabadka +381641815385

skolasportova@gmail.com

34. Községi Fogyasztóvédelmi Központ Király István, elnök Szerbia, Zenta +381649657339

centarzazastitu@sabotronic.co.rs

35. Kanizsai Kör Művészeti Műhely Bálint Zoltán, elnökségi tag Szerbia, Magyarkanizsa +38124874025

omladinska@sks.co.rs

36. Kráter Műhely Egyesület Turcsány Péter, elnök Magyarország, Pomáz +3626325321

titkar@krater.hu

37. Identitás Kisebbség-kutató Műhely Zsoldos Brigitta, alelnök Szerbia, Zenta +38124811383

gitta27@citromail.hu

38. „Etno” Hagyományápoló Kézművesek Köre Szuhankó Rozsena, elnök Szerbia, Bajsa +38124721183

etnobajsa@hotmail.com

39. Societas Pro Familia Dr. Ricz György, elnök Szerbia, Péterréve +38121803776

gercent@neobee.net

40. Eko – Liba Dr. Ricz György, elnök Szerbia, Péterréve +38121803776

gercent@neobee.net

41. Magyar Állatorvosok Világszervezete – regionális szervezet Dr. Szecsődi Ferenc, szerbiai régióelnök Szerbia, Becse +381216914479

secedif@stcable.net

42. Aracs Hagyományápoló Társaság Vajda János, elnök Szerbia, Torda +38123831063
43. Jugoszlávia Magyar Mérnökök és Építészek Egyesülete Mr. Veréb László, elnök Szerbia, Szabadka +38163/8569341

savezsd@tippnet.rs

44. ME „Petőfi Sándor” Kotormán István, elnök Szerbia, Ürményháza +381637444311

istvanorion@madnet.rs

45. Kertváros Helyi Közösség Sveller Árpád, közgyűlés elnöke Szerbia, Szabadka +38124546484

kertvaros@panonnet.net

47. „Petőfi Sándor” ME Satrinca Margit Birinyi,

elnök

Szerbia, Satrinca +38122467604

margitbirinyi@gmail.com

48. Orpheus-Theater Amatőr Színjátszó Társaság Szabó László,

elnök

Szerbia, Csóka +38123071867

slaci@nadlanu.com

49. „CI – FI” Civil Központ Zsoldos Ferenc, elnök Szerbia, Zenta +38124811383

iroda@civilportal.net

50. Népkör Magyar Művelődési Központ Valka Károly, alelnök Szerbia, Kúla +38125722613

kontakt@nepkorkula.org

51. „Szőke Tisza” Művelődési Egyesület Elek Sándor, elnök Szerbia, Adorján +38124884117
+38124884006
52. MME Petőfi Sándor Udvarszállás Virág Gizella, elnök Szerbia, Udvarszállás +38113847066
53. Európai Uniós Pályázati Szakértők Vajdasági Egyesületek Kajári Ferenc, elnök Szerbia, Zenta +38124821602

ferka@nadlanu.com

54. Magyarságkutató Tudományos Társaság Gábrity Molnár Irén, elnök Szerbia, Szabadka +38124546211

irengm@tippnet.rs

55. Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Ujvári Lajos, elnök Szerbia, Kátya 0216213191
56. EU – Vajdaság Felnőttképzési Központ Farkas Ildikó,

elnök

Szerbia, Zenta +38162235716

arclub@sabotronic.com

         
  KÁRPÁTALJA – UKRAJNA      
         
1. Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Dupka György, elnök Ukrajna, Ungvár +380-312-64-37-37

titkarsag@mekk.uz.ua

2. Micz-Bán Hagyományőrző Társaság Szabó Tibor, elnök Ukrajna, Eszeny +380-96-212-72-66

szabotibor40@freemail.com

3. Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Központ Fuchs Andrea, igazgató Ukrajna, Ungvár +380-67-476-38-96

andika@list.ru

4. Ukrán-Magyar Jogi Konzultációs Központ Lazur Jaroszláv, elnök Ukrajna, Ungvár +380-50-67-83-007

lazur_s@list.ru

5. Tiszahát Kultúrájáért Alapítvány Páva István, elnök Ukrajna, Tiszabökény +380-97-90-73-793

Istvan.pava@gmail.com

6. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület Dr. Minya József, elnök Ukrajna, Péterfalva +380-67-42-71-340
7. Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet Zubánics László, elnök Ukrajna, Beregszász +380-50-77-68-728

lac6@rambler.ru

8. Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány Kékesi Sándor, program-menedzser Ukrajna, Beregszász +380-50-180-63-53
9. Bereg Alkotóegyesület Prófusz Mariann, elnök Ukrajna, Beregszász +380-96-27-26-026
10. Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági Szervezete Dupka Nándor, elnök Ukrajna, Ungvár +380-312-64-46-61

dupkanandor@gmail.com

11. Gálocsi Földtulajdonosok és Földbérlők Szövetsége Kenyherc Éva, elnök Ukrajna, Palló +380-93-411-42-18
12. Szolyvai Magyar Kulturális Szövetség Vass István, elnök Ukrajna, Szolyva +380-31-33-739-83
13. Szolyvai Emlékparkbizottság Tóth Mihály, elnök Ukrajna, Ungvár +380-50-66-52-506
14. Felső-Tiszavidéki Vállalkozók Klubja Száva József, elnök Ukrajna, Técső +380-67-75-95-404

fvk@tyachiv.com

15. Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Szövetsége (KMEDSZ) Dr. Ljah Erzsébet, alelnök Ukrajna, Ungvár +380-50-610-1952
16. Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) Dupka György, felelős titkár Ukrajna, Ungvár +380-67-717-63-08

dupkagyorgy@gmail.com

17. Viski Zöld Falusi Turizmus Szövetség Ötvös Ida, elnök Ukrajna, Visk +380-67-270-31-04

otvos.ida@gmail.com

18. Intermix Kiadó Barzsó Tibor, felelős szerkesztő Ukrajna, Ungvár +380-3122-224-84
19. „Dél-Ugocsai Falusi Zöldturizmus és Agroturizmus” járási egyesület Jáger Katalin, elnök Ukrajna, Újakli +380-50-914-31-44,+380-97-270-5150 ugocska.jager@citromail.hu
20. Kárpátaljai Magyar Zsidók Egyesülete Huber Béla, elnök Ukrajna, Ungvár +380-3122-319-03
21. Ungvári Duhnovics Társaság Fülöp Lajos, elnök Ukrajna, Ungvár +380-95-139-1222
22. Credo Alapítvány Ivaskovics József, elnök Ukrajna, Ungvár +380-50-514-1816

ivaskovics@hotmail.com

23. II. Rákóczi Ferenc Művelődési Kör Kótun Jolán, elnök Ukrajna, Munkács +380-96-21-27-287
24. Pro Patria Magyarságért Civil Szervezet Bodnár József, elnök Ukrajna, Tiszabökény +380-97-97-60-953

bodnar.dina@gmail.com

25. Magyarok Kijevi Egyesülete Vass Tibor, elnök Ukrajna, Kijev +380-50-46-93-832

umdsz@i.ua

26. Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja (MIKICS) Vári Fábián László, elnök Ukrajna, Mezővári +380-95-640-94-19

varifabian@freemail.hu

27. Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági Szervezet Rezes József, elnök Ukrajna, Ungvár +380-99-029-1000

rezesjoe@freemail.hu

28. Kalhan-A Civil Egyesület Bartosh József, elnök Ukrajna, Beregszentmiklós +380-50-175-1779

kalhan-a@meta.ua

29. Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ) Pirigyi Béla, elnök Ukrajna. Beregszász +380-66-30-70-843

pirigyi@malta.uz.ua

30. Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesület Imre Margit, elnök Ukrajna, Beregszász 00380-3141-236-76
31. Kárpátaljai Magyar Iskolaigazgatók Fóruma (KMIF) Árpa Péter, elnök Ukrajna, Ungvár +380312-61-71-01

dayka@email.uz.ua

32. Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülői és Pedagógusok Tanácsa Kovács Péter, elnök Ukrajna, Ungvár +380-312-61-23-93
33. Tiszapéterfalvai Képtár Borbély Ida, igazgató Ukrajna, Tiszapéterfalva +380-98-64-63-888
34. Tiszaháti Tájmúzeum Borbély Ida, igazgató Ukrajna, Tiszapéterfalva +380-98-64-63-888
35. Lembergi Magyarok Kulturális Szövetsége Szarvas Gábor, elnök Ukrajna, Lemberg +380-50-43-00-386

gaborszarvas@yahoo.com

36. Krími Magyarok Szövetsége Gladkih Nagyezsda, elnök Ukrajna, Krím, Szimferopol +380-50-87-98-499, +380-67-652-32-67
         
         
  HORVÁTORSZÁG      
1. Horvátországi Magyarok Szövetsége Csörgits József elnök Horvátország, Vörösmart gizella.cergic@gmail.com
         
         
  SZLOVÉNIA      
1. Szlovéniai Magyar Írócsoport Bence Lajos elnök Szlovénia, Lendva nepujsag@siol.net
2. Muravidéki Magyar Tudományos Társaság Zagorec-Csuka Judit Szlovénia, Lendva judit.zagorec@siol.net
         
  AUSZTRIA      
1. Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége Wurst Erzsébet Ausztria, Bécs gschwent1@chello.at
2. Magyar Média és Információs Központ Kelemen László Ausztria, Alsóőr office@umiz.at
         

 


Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) – Tájékoztatás

Az alábbi szöveg egyfelől egy kooperációs feladat értelmezése és tájékoztatás arról, ahogyan kárpát-medencei magyar civil szervezetek térségi együttműködésüket elindították

 

Készítette: dr. Bodó Barna

 

 

 1. Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum

 

Indoklás: regionális egyeztető fórum szükségessége – nemzetközi példák (civil integráció a szakmaiság, hiteles és hatékony képviselet jegyében – lásd az EU mellett létrejövő struktúrákat), valamint a Kárpát-medence politikai folyamataira való utalással (sajátosságok és hasonlóságok a térségi magyar kisebbségi közösségek civil mozgalmaiban, a civil kontroll gyengesége, ugyanakkor általánosnak nevezhető civil feladatok léte: kultúra a végeken, oktatástámogatás, közösségépítés). Szakmai szempontból a határon átnyúló civil együttműködés előnyös, hiszen így több lehetőség nyílik a különböző anyaországi és határon túli civil szervezetek tapasztalatának kiaknázásra, összehangolására, szakmai segítségnyújtásra, kihasználhatók a hálózati kapcsolatok előnyei, nagyobb a nemzetközi fellépés jelentősége, erősebb tematizáció, stb. Összefoglalva: a nemzetrészek közötti civil együttműködés kialakítása szükséges és hasznos, az együtt-gondolkodás és az együttműködés irányába mutatnak a megnyíló EU-s pályázati lehetőségek is.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) által koordinált (2009-2010-es) projekt keretében (partnerek voltak: Magyarország: „Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért” Közhasznú Egyesület, Budapest, Szlovákia: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok), Szerbia: Nyílt Távlatok Egyesület, Szabadka, Kárpátalja: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár) a létrehozás feltételeit kidolgoztuk.

 

Cél: a szakmai és tartalmi szempontból előkészített Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) megszervezése és működtetése. Ezáltal növelhetjük a Kárpát-medencében működő magyar civil szervezetek közötti együttműködés hatékonyságát, közép- és hosszú távon pedig az egyes nemzetrészekben önállóan is tevékenykedni képes civil szervezetek, szövetségek eredményességét és forrásszerző képességét.

 

 

 

 1. A KMEF szükségessége: a tevékenységét meghatározó szempontok

 

A MCSZESZ által javasolt és a partnerek által elfogadott szempontok és tényezők az együttműködés kialakítását illetően:

 

 1. A regionális egyeztetés szükségességét és hasznosságát alaptételnek tekintjük
  1. A demokráciákra jellemző civil kontroll feltételezi az együttműködést határon innen és túl.
  2. A tapasztalatok cseréje – az egyes térségek eltérő társadalmi fejlődése és az állami intézmények működésének különbözősége hasznos információk forrása lehet.
  3. A kapcsolatok léte és milyensége segítséget jelent(het) a közéleti szerepvállalás és szerepmegosztás során olykor bekövetkező megtorpanások esetében. Forrásszegény idők esetén ez különösen fontossá válik.
 2. A közös fellépés kérdése
  1. Vannak közös céljaink és érdekeink: a térség demokratizálása; a civil szféra helyének és szerepének pontosítása és erősítése; a politika és a civilek közötti viszony újrafogalmazása.
  2. Kisebbségi társadalmak esetében a civilek pótlólagos szerephez jutnak, hiszen kisebbségi léthelyzetben egy sor kulturális feladatot állami intézmények helyett civilek vállalnak fel – ez újabb ok és indok az együttműködésre.
  3. Támogatáspolitikai szempontok: a magyar állam alkotmányos felelőssége alapján támogatást nyújt a határon túli magyar közösségeknek. Ennek a támogatáspolitikának a megalapozása és szakintézmények általi megvalósítása olyan kérdések, amelyek a kisebbségi civil szférára is tartoznak és ebben a kérdésben a közös fellépés előnyös és szükséges is egyszerre.
 3. Az együttműködés módozatai
  1. Az együttműködés a Kárpát-medence magyar civil szervezetei között többszintű: léteznek határon átnyúló, kisszámú szervezetre kiterjedő – esetinek mondható – együttműködések.
  2. Léteznek ágazati együttműködések – pl. ifjúsági, környezetvédelmi, oktatási területen – amikor a kérdés fontossága okán egyeztetésre, olykor közös fellépésre kerül sor.
  3. Léteznek területi együttműködések, amikor egy térség civil szervezetei alakítanak ki közös cselekvési keretet – pl. a DKMT eurorégió ifjúsági szervezetei.
  4. Ami még nincs: általános együttműködést lehetővé tevő fórum, amely legitim módon nyilvánulhatna meg fontos kérdésekben. (A politika területén létrejött a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma – tehát létezik egy előkép.) Célunk tehát egy civil együttműködési fórum létrehozása.

 

 

 1. A KMEF mint struktúra

 

 1. A KMEF keretét, szervezeti formáját a küldetését kell alapul venni.

 

 1. Fórum-jelleg. Nem ülésező és nem döntéshozó, hanem tapasztalatokat átadó, a közös kérdésekben közös fellépést előkészítő intézményre gondolunk.
 2. Az együttműködés alapját egy közös – a tagszervezetek által elfogadott – nyilatkozat (Kolozsvári Civil Nyilatkozat) képezi. A tagság a nyilatkozat elfogadásával nemcsak az alapelvek vállalásáról és az egyeztetés szükségességéről nyilatkozik, hanem kifejezi a Fórumba való belépési hajlandóságát. Tagjává válhat minden olyan szervezet, amely valamilyen szinten integrál: tevékenységi terület szerint (pl. országos pedagógus szervezet), földrajzi térség szerint (egy megye civil szövetsége), illetve az olyan szervezetek, amelyek belső hálózattal rendelkeznek (pl. gazdaszövetségek).
 3. Vezető szerve: a KMEF tanácsa – ez koordinációs és képviseleti szerv. A Kárpát-medence országainak magyar civil szervezetei jelölik ki az országukat képviselő szervezetet. A KMEF Tanácsának tagja kellene hogy legyen a magyarországi kisebbségpolitikával foglalkozó kormányhivatal vezetője és a Nemzeti Civil Alapprogram képviselője. Az operatív vezetés az évente megválasztandó soros elnökre hárul.

 

 1. A KMEF jogi személyiségének kérdése

 

A KMEF bejegyzését nem látjuk szükségesnek. A KMEF jelentősége – a léte maga, ezt nem a jogalanyiság biztosítja.

 

 1. A KMEF tevékenysége

 

 1. Közös konferenciák, szakmai programok – a civil szféra szereplőinek a felkészítése –, tapasztalatcserék, képzések szervezése
 2. Szakanyagok kidolgozása – pl. támogatáspolitikai kérdésekről, kormányprogramról, törvénytervezetről
 3. Stratégiák, civil koncepció kialakítása – partnerségről, regionális ügyekről
 4. Kapcsolatok építése – regionálisan, pályázatok, programok érdekében. Lobbi.
 5. Nyilatkozatok – szükség esetén (pl. szlovák nyelvtörvény, temerini szoborrongálás)

 

Kolozsvár, 2010. július 1.


A Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF)

 1. Átmenet és civil szféra

 

 1. A közép-kelet-európai diktatúrák megdöntését követő két évtized alatt hatalmas változásokra került sor a térségben, s ezek természetesen meghatározzák a térség országaiban kialakult-visszaalakult civil szféra folyamatait is. A civil szférával kapcsolatos változások irányát kijelölik a közszektorban elindult folyamatok, és a szükségesnek tartott paradigmaváltás, amelynek lényege:
 1. A közszolgáltató rendszerek és szervezetek alapvető átalakítása, a hatékonyság, az eredményesség, az alkalmazkodóképesség és az innovációs kapacitások jelentős megnövelése.
 2. A közszolgáltató szervezetek átalakítása: a hierarchikus függőség oldása, az „alsó” szintek önállóságának növelése; a szervezeti irányítás egyszerűsítése a szervezet „ellaposításával”.
 3. Változások a közigazgatás, a magán- és a harmadik (nonprofit) szektor viszonyában (a határok elmosódnak, a vegyes működtetésű közszolgáltató hálózatok elterjednek, a verseny növekvő szerepe), elkezdődik a lakosság, a civil szféra bevonása a szolgáltatások nyújtásába.
 1. A fentiek értelmében a civil szféra, miközben a társadalom lelkiismerete kíván maradni, kilép az ellenzéki szerepkörből, szerepet kér és vállal a közpolitikai döntések előkészítésében és megvalósításában, ugyanis a döntések sikere jelentős mértékben függ a társadalmi tőke – szociális bizalom, értékek és normák – meglétével vagy hiányával.
 2. A civil szféra jelen kíván lenni az átalakulási folyamatokban: szolgáltatóként, lobbi erőként és a közösségi szolidaritás egyik letéteményeseként. Ennek megfelelően a viszony a politikai-hatalmi intézmények és a civilek között partneri kell, hogy legyen – miként ez a magyarországi nonprofit szféra esetében elfogadott és megvalósulóban van.

 

 1. A kisebbségi civil szféra

 

 1. A kisebbségi civil szféra helyzete és szerepe a jelzettnél komplexebb. A kisebbségi non-profit szervezeteknek nem csupán az átmenet struktúrákat érintő és paradigmaváltásával kapcsolatos kihívásoknak kell megfelelnie, hanem a kisebbségi közszolgálati szerepkör kialakulásának és letisztulásának a nehézségeivel is.
 2. Kisebbségi sorban – függetlenül attól, hogy tömb-, front- avagy szórványhelyzetről legyen szó – a civilek vállalnak át olyan közösségi szerepeket és feladatokat, amelyekre az állami intézményrendszer nem nyújt megoldást. Ezek a feladatkörök az etnikai identitás szempontjából meghatározó kulturális és oktatási-nevelési intézmények nem megfelelő volta illetve nemléte miatt válnak kiemelten fontossá. Kisebbségi léthelyzetben az illető közösség történetének, értékeinek, hagyományainak a kutatása szinte teljes egészében civil feladatként fogalmazódik meg.
 3. Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a kisebbségek léte, jövője szempontjából meghatározó fontosságúak és kiemelt figyelmet követelnek meg a következő kérdések:
  1. Az anyanyelvi oktatás helyzetének méltányos kezelése minden nemzetrész esetében;
  2. Az önálló magyar felsőoktatás kereteinek megerősítése, illetve esetenként kialakítása, különös tekintettel a fiatalok szülőföldjükön való maradására;
  3. Kiemelten fontos a fiatalok értékteremtő munkájának a támogatása;
  4. Közösségeink megmaradása, az asszimilációs folyamatokkal szembeni védelem záloga az autonómia különböző formáinak a megteremtése – ez mindannyiunk alapérdeke;
  5. Szorgalmazzuk a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok szélesítését az anyaország és a szomszédos országokban élő nemzetrészek között;
  6. Feladatunknak tekintjük a környezet- és természetvédelmet, kulturális örökségünk védelmét és ápolását;
  7. Tartós, partneri kapcsolatok kialakítása a helyi önkormányzatok, a települések intézményei és a civil szervezetek között.
 4. Térségünkben nemzetközileg is elfogadott az anyanemzet határon túli nemzettársai iránti felelősségvállalása, ezért elvárható, hogy a felelősségvállalással együtt járó döntéseket és folyamatokat illetően a kisebbségi civilek az anyaországi civil szférára érvényesnek tartott és vállalt elvek szerinti bánásmódban részesüljenek, a társadalmi feladatvállalást illető, ezt előkészítő és lehetővé tévő politika kialakításában és érvényre juttatásában partneri szerepet kapjanak.

 

 • A kisebbségi civilek együttműködése

 

 1. Közép- és Közép-Kelet-Európa országaiban élő magyar őshonos nemzetrészek civil szervezetei között az alapcélokat és értékeket illetően nincs különbség, vannak közös céljaink és érdekeink: a térség demokratizálása; a civil szféra helyének és szerepének pontosítása és erősítése; a politika és a civilek közötti viszony partneri szellemben történő újrafogalmazása.
 2. A demokráciákra jellemző civil kontroll általában is feltételezi az együttműködést hasonló szerepet vállaló civil szervezetek között: ennek jegyében alakultak ki az elmúlt években kárpát-medencei civil együttműködési formák több területen (pl. kultúra, oktatáspolitika, ifjúsági kérdések, családpolitika, terület- és vidékfejlesztési politika). Ezek fenntartása és erősítése célunk a továbbiakban is.
 3. Szükség van a civil tapasztalatok cseréjére, illetve az együttműködésre civilek között határokon átnyúló, a közös európai alapokra támaszkodó projektek és programok előkészítése és megvalósítása érdekében is. A kapcsolatok léte és milyensége segítséget jelent(het) a közéleti szerepvállalás és szerepmegosztás során olykor bekövetkező megtorpanások esetében. Forrásszegény idők esetén ez különösen fontossá válik.

 

 1. A kisebbségi civilek és támogatáspolitika

 

 1. A térség országaiban a civilek társadalmi szerepét és lehetőségeit meghatározó jogi keret nem egységes, esetenként jelentős különbség tapasztalható. Ezért minden országban a civilek érdeke olyan jellegű belső törvénykezés elősegítése, amely lehetővé teszi a teljes értékű civil szerepvállalást. Bár országainkban sajátos cél- és feladatrendszer fogalmazható meg, vannak általános értékek és elvek: kölcsönösen törekedni kell egymástól a pozitív példák és gyakorlat átvételére.
 2. Létezik egy külön a határon túli kisebbségeket érintő támogatáspolitika. A magyar állam alkotmányos felelőssége alapján támogatást nyújt a határon túli magyar közösségeknek. Ennek a támogatáspolitikának a megalapozása és szakintézmények általi megvalósítása olyan kérdések, amelyek a kisebbségi civil szférára is tartoznak és ezekben a kérdésekben a közös fellépés előnyös és szükséges is egyszerre. Erre a célra külön kárpát-medencei civil együttműködési rendszer kialakítása stratégiai cél.

 

JAVASLATOK – a megfogalmazott szempontok és célok értelmében szükségesnek ítéljük:

 

 1. Egy kárpát-medencei, fórum jellegű civil együttműködési hálózat kialakítását, amely a tapasztalatok átadását és a közös fellépést szolgálja – azokon a területeken, ahol a civilek szerepet és felelősséget vállalnak.
 2. Szükségesnek tartjuk és kezdeményezzük a kisebbségi magyar szervezeteket illető támogatáspolitika újragondolását és reformját, s ebben várjuk és elvárjuk, hogy a civil képviselet partneri szerepet kapjon.
 • A civil szféra kisebbségi léthelyzetben szükséges közpolitikai szerepvállalása érdekében meg kell vizsgálni a korábbi időszak gyakorlatát – célok és eszközök, hatékonyság –, meghatározni a fontossági sorrendet, meg kell vizsgálni és értékelni a korábbi időszak gyakorlatát, milyen feladatok, területek és intézmények esetében van szükség normatív támogatásra.
 1. A kultúra és a tudomány vonatkozásában a megfelelő határon túli civil szervezetek és anyaországi intézmények között tartós stratégiai kapcsolat kialakítására kell törekedni.
 2. A helyi közösségek számára létfontosságúak határokon átnyúló, testvér-települési kapcsolatok. Ezek kisebbségi szempontból kiüresednek ott, ahol a kisebbségi magyarság önkormányzati jelenléte nem számottevő. Mivel éppen ilyen körülmények között értékelődik fel a testvér-települési együttműködés, támogatáspolitikai feladat ezek részére olyan források biztosítása, amelyek révén a látszat helyett valóságos tartalommal töltődnek fel a kapcsolatok.

 

Az együttműködő szervezetek a Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) megszer-vezését és megalakítását az NCA–NK-09–C-0586 pályázati projekt keretében valósították meg. A jelen Közlemény ennek a munkának a közösen kialakított Záródokumentuma.

 

Kolozsvár-Tordaszentlászló, 2010. május 8.

 

 

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (Kolozsvár)

Társaság a Kárpát-medencei Magyarságért (Budapest)

CSEMADOK (Kassa)

Nyitott Távlatok Egyesület (Szabadka)

Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (Ungvár)


Erdélyi Magyar Konvent – 2008

Civil javaslat a romániai magyarság összefogására

 

A Magyar Civilszervezetek Szövetsége, tekintettel arra, hogy jelenleg az időközben megszaporodott politikai szerveződések közötti tartós és biztonságos egyetértés, mely képes lenne a teljes magyar összefogás megvalósítására, nem belátható, alább egy új felelősségvállaló vezetési-struktúrára tesz javaslatot.

Tovább