Adománygyűjtés – képzés

kepzes_plakat

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017 első felében tervezett programjaiból:

 1. Civil Évkönyv 2016 – könyvbemutató

Időpont: március 9

Helyszín: Csíkszereda

 1. Civil Évkönyv 2016 – könyvbemutató

Időpont: március 10

Helyszín: Székelyudvarhely

 1. dr.Bárdi Lajos: Érveléstechnika- és beszédtechnika képzés

Időpont: Május közepe

Helyszín: Kolozsvár

 1. Az egyetemisták szociális kérdései – Konferencia

Időpont: Május második fele

Helyszín: Marosvásárhely

 1. Civil Önkormányzati Együttműködés

Időpont: egyeztetés alatt

Helyszín: Szatmárnémeti

 

*A programtervezet módosulhat.

Részletekkel hamarosan jelentkezünk.

További információk:

www.civilportal.ro

civilkv@gmail.com

Napok, fesztiválok, sokadalmak

Novemberre már jórészt elcsitultak a különböző témájú, magyar vonatkozású erdélyi fesztiválok, a város- és falunapok hullámai, de ha visszatekintünk egész évre, akkor roppant érdekes számokkal találkozunk. Ki gondolta volna, hogy szűkebb pátriánkban egyetlen esztendő alatt több mint kettőszáz városnap és háromszáz falunap kinálta a szórakozást, sőt mi több, ezeket a rendezvényeket bizonyos kritériumok szerint, bizonyos rendező elvek alapján, tudományos szempontokból lehet vizsgálni és belőlük tanulságos következtetéseket levonni. Már pedig a közel háromszázötven oldalnyi terjedelmű, nagyformátumú, nemrég megjelent Erdélyi Magyar Civil Évkönyv úttörő módon éppen ezt teszi. A könyv szerkesztőjének, Bodó Barnának, a kolozsvári Sapientia Egyetem oktatójának bevezető tanulmánya, különböző forrásmunkák alapján, úgy határozza meg a kulturális fesztivált, mint rendszeres, nyilvános ünnepet, amit a közösség tagjai szerveznek és világos, egyértelmű közösségi támogatást is élvez. A szerkesztő rámutat, hogy noha bizonyos kultikus jellegű ünnepek végigkisérik az emberiség egész történetét, maguk a kulturális fesztiválok a tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején jelentek meg és ezek tekinthetők a mai fesztivál mozgalom gyökereinek. Ide sorolhatók az 1876-os keltezésű, Bayreuthi Wagner-napok, az 1895-ös velencei biennále, de akár az 1930-ban induló Szegedi Szabadtéri Játékok is. Sokáig –hangsúlyozza a szerző – csak a jelentős, nemzetközi léptékű rendezvényeket tekintették fesztiváloknak, de a turizmus igényei és az emberek egyre szabadabb és globális mozgása alakítottak ezen a szemléleten, sőt mi több, a helyi értékek mentén létrejövő rendezvénysorozatok széles skálája egészítette ki a képet. Bodó Barna és szerkesztőtársai, Szabó Lilla és Szémán Emese Rózsa, a kolozsvári  Erdélyi Múzeum Egyesület által kiadott és az egyik jónevű nagyváradi nyomdában napvilágot látott erdélyi magyar fesztiválkönyvet három részre tagolták: az elsőben a sepsiszentgyörgyi Szent György napoktól kezdve mondjuk a szilágysomlyói Báthory Napokon át egészen a nagyváradi Szent László Napokig mintegy húsz tanulmányszerző foglalkozik általában a jelenséggel és térségenként, városonként a helyi jellegzetességekkel, a másodikban a különböző napok, fesztiválok, sokadalmak sajtóvisszhangjait gyűjtötték össze, míg a harmadikban egy nagyon érdekes statisztika tartalmazza külön a városnapok és külön a falunapok jegyzékét, méghozzá könnyen kereshetően, megyénként csoportosítva és mindenhol feltüntetve a rendezvény pontos nevét ugyanúgy, mint az indulás esztendejét, illetve a fő szervező nevét. Ebből aztán kiderül, hogy miközben fél tucatnyi fesztivál eredete Erdélyben mintegy harminc-negyven évre tekinthet vissza, addig a nagy rajzás ideje különösképpen kettőezer, vagyis az ezredforduló után következett be egyrészt a vallási ünnepek, másrészt a különböző történelmi és más jellegű helyi hagyományok újra felfedezésével. Bodó Barna úgy vélekedik, hogy ezeken a sokadalmakon a közösségi élmény és az önépítő jelleg, a helyi közösség életképességének és erejének a felmutatása a meghatározó, szórványban pedig igen nagy és jelképes szerepe van a közterek újboli visszafoglalásának, a birtokbavétel lépcsőfokainak. Egyszóval, roppant érdekes a könyv és mielőtt nekilátunk a jövő évi fesztiválok tervezésének, érdemes belelapozni a legfrissebb Erdélyi Magyar Civil Évkönyvbe, mert sok-sok hasznos tapasztalattal és ötletforrással találkozunk.

Bővebben:
http://www.bukarestiradio.ro/2016/11/18/napok-fesztivalok-sokadalmak/

MCSZESZ Projektek: 2005-2016

Projektek

 

Megalakulása óta a MCSZESZ az alábbi fontosabb projekteket valósította meg:

2005

 Összefogás és érdekérvényesítés? / Împreună pentru dezvoltarea societăţii civile. – Támogató: Fornetti

2006

Kommunikációval és közösségfejlesztéssel a hatékony civil összefogásért – Támogató: Communitas

2007

Civil portál létrehozása – Támogató: Szülőföld Alap

2008

Partnerség és forrásteremtés az Európai Unióban – Támogató: Communitas

2009-10

A Kárpát-medencében működő civil szervezetek első integrációs projektje, a Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum, záró nyilatkozatát, a Kolozsvári Civil Nyilatkozatot 250 szervezet támogatta aláírásával. Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram

2010

A Civil Fórum konferenciák főszervezője a kezdetektől az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány volt, ezek szervezésében a MCSZESZ a megalakulása óta szerepet vállal, és amikor a korábbi főszervező, az ERMACISZA már nem vállalta a Fórum szervezését, 2010-ben átvállaltuk, és megszerveztük Marosvásárhelyen. Partnerszervezet: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Marosvásárhely. Támogatók: Szülőföld Alap, MOL, Maros Megye Tanácsa, Marosvásárhely Városi Tanácsa, Richter Gedeon.

2011

Civil Fórum konferencia Marosvásárhelyen. Partnerszervezet: Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület Marosvásárhely. Támogatók: Szülőföld Alap, Eurotrans, Maros Megye Tanácsa, MOL, Marosvásárhely Városi Tanácsa, Böszörményi Zoltán.

2012

Civil Akadémia. Támogató: Bethlen Gábor Alap

Helyi szerepvállalás és civil integráció. Támogató: Bethlen Gábor Alap

2012-13

Civil karaván. Partnerszervezet: Nők a Magyar Nemzetért, Budapest. Támogató: NEA Budapest

Civil Akadémia. Folytatódik a program. Társszervező: Százak Tanácsa Budapest. Támogató: Százak Tanácsa Budapest

2014

Erdélyi magyar civil stratégia – Az erdélyi magyar civil szervezetek számára még nem sikerült kidolgozni és elfogadtatni egy közös civil stratégiát. Erre különösen nagy szükség van a mai helyzetben, amikor igen sok civil szervezet vezetői érzik azt, hogy magukra maradtak, nincs olyan civil hálózat, amelyre tudnának támaszkodni. Erdélyben a működő civil szervezetek száma ma a 8 évvel korábbinál jóval kevesebb, nem éri el az 1500 szervezetet. Ez igen alacsony civil szervezeti sűrűséget jelent, amin változtatni kell. A projekt tervezete nem kapott támogatást.

2015

Civil Információs Centrum (CIC) beindítása Kolozsvárt. Cél a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése. Partnerintézmény: Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Budapest. Támogató: Századvég Alapítvány révén az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest

Civil Együttműködési Tanács – kolozsvári iroda beindítása. Támogató: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány

2016

Civil Információs Centrum (CIC) – a 2015-ben beindult tevékenység folytatódik.

Civil Együttműködési Tanács – kolozsvári iroda. Partner: Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Támogató: Rákóczi Szövetség.

Civil Akadémia – Szakmai Beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) támogatást kapott 2013 augusztus illetve november hónapokban – 625000+625000 összesen 1250000 forintot -, amelyet a nemzeti építkezés jegyében civilhálózatok erősítésére illetve a nemzet létét illetően fontos témákban előadások, rendezvények szervezésére fordíthatott.
Jelen beszámolónk a 2013 szeptember-december hónapokban folytatott tevékenységre terjed ki. Erdélyben két központ kialakítására kaptunk lehetőséget, az egyik Kolozsvárott, a másik Nagyszebenben jött létre. Kolozsvárott a MCSZESZ székházában találkozókra, fiatalokkal műhelyvitákra került sor. Előadásokat itt nem tarthatunk, a terem erre nem megfelelő – erre a célra a kolozsvári Bocskai Ház Ováry termét használtuk. Nagyszebenben a Magyar Kulturális Központ irodával és külön előadóteremmel is rendelkezik – itt tartják programjaikat.
Az erdélyi programok általános címéül az Erdélyi Civil Akadémia c. választottuk, és külön plakátot is nyomtattunk, amelyre felkerültek a legfontosabb általános információk (lásd alább)
Plakát – általános
Az alábbiakban a tevékenységeket vesszük sorra, időrendben. Minden programhoz mellékelünk bizonyító dokumentumokat. Összesen 11 programra került sor, ebből 10-et valósított meg a kolozsvári központ, egyet a nagyszebeni. Ennek értelmében – a program koordinátorával történt egyeztetés után – a szebeni központ a támogatás második feléből nem részesült.
Tevékenységek:
2
1. megbeszélés a kolozsvári politológia szakos hallgatókkal Torockón, tábor keretében, 2013. szeptember 21. Téma: a diákok szerepvállalása a civil világ tájékoztatásában, illetve a civilekről szóló hírek összegyűjtésében, munkacsoport kialakítása. Részt vett: Sógor Csaba EP-képviselő.
Melléklet: fotó
2. előadások Aradon, 2013.szept.23, Csiky Gergely Főgimnázium előadóterem. Előadók: dr. Bodó Barna politológus (Kolozsvár/Temesvár): A székely önkormányzatiság, Miklósik Ilona muzeológus (Temesvár): Ormós Zsigmond és munkássága
Melléklet:
– újságcikk: Heti Új Szó, 2013.szept.27. és Nyugati Jelen http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_erdelyi_civil_akademia_eloadasai.php
– fotók:
3
3. előadások Marosvásárhely, Bernády Ház előadóterme, 2013.okt.2. Előadók: Néda Zoltán fizikus, akadémikus (Kolozsvár): Erdély régióiról fizikusként, dr. Bodó Barna (politológus): A székely önkormányzatiság.
Melléklet:
– újságcikk:
– fotók
4
4. előadások Bécs, Magyar Otthon, 2013.okt.16. Előadók: Izsák Balázs (Székely Nemzeti Tanács, Marosvásárhely): Székelyek az autonómiáért, dr. Bodó Barna (politológus, Kolozsvár): A székely önkormányzatiság
Mellékletek:
– meghívó
5
– fotók
Megnyitó: dr. Deák Ernő, háttérben Bodó Barna
Alább: a bécsi előadás közönsége
AUSZTRIAI MAGYAR EGYESÜLETEK ÉS SZERVEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE
ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE
MEGHÍVÓ
SZÉKELY ÖNKORMÁNYZATISÁG
Előadóink:
DR. BODÓ Barna egyet. docens, Sapientia Egyetem (Kolozsvár)
IZSÁK Balázs, a Székely Nemzeti Tanács Elnöke (Marosvásárhely)
Hely: “Bécsi Magyar Otthon” (Bécs I., Schwedenplatz 2 – Laurenzerberg 5/I/9, előadóterem)
Idő: 2013. október 16., szerda, 18.30 órai pontos kezdéssel
Érdeklődés az 532 60 48-as vagy a 0664 464 9505-ös, ill. 0676 536 9735-ös hívószámon
6
Az előadás végén: kérdések, hozzászólások.
5. előadás Temesvár, Kós Károly Központ, 2013.okt.29. dr. Bodó Barna: Erdélyi magyar civil tudomány
Melléklet:
Program
7
– fotók
A MTESZ Békés Megyei Egyesület
a TECHNÉ Egyesület és
a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége
meghívja Önt a Temesvárott megrendezésre kerülő
Civil Szakmai Nap
című konferenciájára.
Rendezvény időpontja és helyszíne: 2013. október 28-30. Kós Károly Közösségi Központ, Temesvár, Putna u.7.
1. nap – hétfő, október 28.
12.00 Érkezés, szállás elfoglalása, ebéd
15.00 Előadás: a temesvári civil szervezetek és tevékenységük
17.00 Tanácskozás a civil együttműködés lehetőségeiről, szabadprogram
19.00 Vacsora
2. nap – kedd, október 29.
09.30 Megnyitó
Gólya Pál igazgató, MTESZ Békés Megyei Egyesület
09.45 Köszöntő
Dr. ing. Ianosi Endre elnök, TECHNÉ Egyesület
10.00 Egészséges táplálkozás, kistermelők segítése, hazai termékek vásárlása
Temesvári gazdaszervezet (szervezés alatt)
10.20 Pályázati tapasztalatok, eredmények és nehézségek
Rausz Károly János tag, MTESZ Békés Megyei Egyesület
10.40 Dr. Bodó Barna docens (MCSZESZ): Tudomány és kisebbség
12.30 Ebéd
14.30 Kerekasztal megbeszélés
16.00 Konzultáció
17.00 Szabadprogram
20.00 Vacsora
8
6. előadások rendezvény (Ars Hungarica Nagyszeben) keretében, Kulturális Központ Díszterem, 2013. nov. 16. Köszöntő dr. Bodó Barna (MCSZESZ elnök, Kolozsvár), dr. Guttman Szabolcs (műépítész, Kolozsvár): Közterek rehabilitálása – közösségek fenntarthatósága, Pozsony Ferenc (néprajzos, akadémikus, Kolozsvár): A népi kultúra elemei lokális ünnepek és fesztiválok szerkezetében.
Mellékletek:
Honlap: http://www.szeben.ro/ars-hungarica/ars-hungarica-2013/civil-akademia
Fotók: Serfőző Levente: megnyitó
Pozsony Ferenc előadása:
Pozsony Ferenc előadása
9
7. vitaest diákokkal: Kolozsvár, Sapientia épület, 2013.dec.13: Európai identitás – van-e, s ha igen, miért nincs? Vitaindító: dr. Bodó Barna politológus, docens, résztvevők: a Sapientia – EMTE európai tanulmányok szakos hallgatói
melléklet: Meghívó (szövege)
SAPIENTIA-EMTE
Természettudományi és Művészeti Kar Kolozsvár
Európai tanulmányok szak
MEGHÍVÓ
2013. december 3-án, 17 órától vitaestre/workshopra kerül sor a Kar új épületében, az A215-ös teremben, Létezik-e európai identitás címmel.
Vitaindító: dr. Bodó Barna: A lokális kötődéstől a globális énkeresésig.
A workshopon való részvétel beszámít a hallgatók szakmai gyakorlatába.
Részt vehetnek más szakok hallgatói is – elsősorban joghallgatók.
10
Fotó:
8. rendezvény: 100 éves a marosvásárhelyi Kultúrpalota emlékünnepély, társzervezők vagyunk, Kultúrpalota, 2013.dec.7. társszervezés, köszöntőt mondott Incze Vanda, MCSZESZ elnökségi tag (Marosvásárhely)
Melléklet: plakát
11
9. előadások Nagyváradon, Partium Keresztény Egyetem, 2013.dec.11-én. Program: dr. Bakk Miklós docens (Babes-Bolyai BTE Kolozsvár): Aszimmetrikus regionalizmus és területi közigazgatás az Európai Unióban és dr. Szilágyi Ferenc adjunktus (Partium Keresztény Egyetem, Nagyvárad): Regionalizmus és önrendelkezés a Partiumban – a történelmi esély.
Bakk Miklós a helyszínről az előadás kezdete előtt visszafordult, ugyanis családja (édesanyja) autóbalesetet szenvedett. Helyette Tolnay István tartott előadást.
Melléklet:
– plakát
– sajtó: http://www.erdon.ro/autonomia-mitoszrombolas-es-ihletforras/2434817
12
10. előadások Szatmárnémetiben, Református Gimnázium tanácsterme, 2013.dec.18. Előadók:
Somai József (RMKT tiszteletbeli elnöke): Brassai Sámuel, a közgazdász, dr. Bodó Barna (politológus): Erdélyi magyar tudomány. Helyi társszervező: posztModern Távlatok Művelődési Műhely, moderál: Kereskényi Sándor.
Mellékletek:
– sajtó: Szatmári Friss Újság: http://www.frissujsag.ro/nemzet-tudomany-kisebbseg/ és http://www.frissujsag.ro/a-szellemi-elolanc-eselye-szatmaron/
– fotók: Bodó Barna tartja előadását, mellette balról jobbra: Somai József, Szilágyi Éva igazgatónő, jobbra Kereskényi Sándor
13
11. előadás Kolozsvárt, Bocskai Ház, Óváry terem, 2013.dec.19. Előadó: dr. Deák Ernő (történész, Bécs): Az osztrák-magyar szomszédság évszázadai
Melléklet:
– plakát
14
– fotók:
Dr. Deák Ernő előad:
15
A hallgatóság:
– honlap: http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/egyetemi-estek-dr-deak-ernovel
A fent felhasznált dokumentumokon túl további sajtóanyag és fotók igazolják a tevékenységet.
A támogatást mint számunkra igen fontosat, köszönjük szervezetünk illetve az erdélyi magyar civil szféra nevében.
Kolozsvár/Temesvár, 2013.dec. 21.
Dr. Bodó Barna
elnök

Civil Karaván – Magyarok határok nélkül projekt

Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége együttműködve valósította meg az alábbi programot.

Alapvető cél:

Az erdélyi magyar civil szféra negatív pályára került, sok szervezet szüntette be, fogta vissza a tevékenységét. Közösségi kötelességünk támogatást nyújtani a civileknek ahhoz, hogy céljaikat vállalva folytatni tudják a tevékenységüket.

Általános cél a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által

Fontos a magyar civil szervezetek határon átnyúló együttműködése a Kárpát-medencében élő és dolgozó civil szervezetekkel, azaz a Történelmi Régió civil szervezeteivel (Kárpát-medencei együttműködés)

Projekt indokoltsága, céljai:

 • a CIVIL KARAVÁN rendezvénysorozaton belül a magyar-magyar párbeszédet, élő kapcsolatot fenntartó és elősegítő határon átnyúló kulturális rendezvények, konferenciák, szakmai fórumok, találkozók, szervezése Budapesten és a határon túl (Kolozsvár, Arad, Marosvásárhely, Szatmár, Sepsiszentgyörgy)
 • Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.
 • A CIVIL KARAVÁN rendezvénysorozaton belül mód van a jó gyakorlat számba vételére, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyi szinten oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni
 • CIVIL KARAVÁN hozzájárul a harmadik szektor működőképességének erősítéséhez, ehhez szükséges, hogy a civilekről kialakuló kép megfeleljen a valóságnak, azaz az önkormányzatok, vállalkozók és minden állampolgár számára közérthetővé váljon, hogy mi a civil szféra, mivel foglalkoznak a civil szervezetek, miben rejlik a szféra ereje is, és mit képesek elérni.
 • A CIVIL KARAVÁN által kijelölt célok kiemelten fontosak a közép-kelet-európai országokban, ahol a demokrácia törékeny, illetve maga a civil szféra is fiatalnak mondható és működésével kapcsolatosan az utóbbi évtizedben több dilemma fogalmazódott meg.
 • Erdélyben, a magyar civil szféra esetében különösen aktuálissá az teszi a projektet, hogy az utóbbi fél évtized politikai-gazdasági történései, a világválság és az EU-s integrációval együtt járó prioritás-váltások miatt az erdélyi magyar civil szféra negatív pályára került, több tucat civil szervezet szűnt meg, mások pedig felfüggesztették, szüneteltetik tevékenységüket.

A projekt programpontjai:

 

Projekt előkészítés időszaka: 2012. szeptember 1.- 2012. szeptember 30.

 

CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT – magyarországi első állomásának egynapos programja:

 

Budapesti találkozó tervezett időpontja: 2012. október 13. szombati nap

 

Helyszín: Millenáris Fogadó és a park /II. kerületi Önkormányzat kezelésében lévő közterület/ Klebersberg Kulturkúria/Wekerle Sándor Alapkezelő rendezvény termei

A CIVIL KARAVÁN – magyarok határok nélkül- programsorozat magyarországi kulturális, művészeti, szakmai, gasztronómiai programjai: nyílt és zárt téren zajlanak.

Erdélyi Történelmi Régiót bemutató program

Felelőse: Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület

 • Zenei produkció (Erdélyi népzene)
 • Prózai produkció (Erdélyi irodalom)
 • Hagyományőrző program (kézműves bemutató, erdélyi népviselet stb.)
 • Szakmai előadás (CIVIL KARAVÁN projekt kihívásai)
 • Gasztronómiai program (erdélyi specialitások kóstolója)
 • Gyerekprogram (Magyar Műhely Alapítvány iskolásainak előadása)

Program zárása: Színházi előadás (erdélyi író színházi darabjának színpadra állítása)

Az előadás előtt aukció est, a helyi közélet szereplőinek bevonásával, befolyó pénzből a mély szegénységben élő erdélyi árvaházak támogatjuk. Az aukción olyan műalkotások kerülnek árverésre, amiket a magyar közélet neves személyiségei ajánlanak fel!

 

CIVIL KARAVÁN- MAGYAROK HATÁROK NÉLKÜL POJEKT erdélyi állomásai:

 

Programfelelős: Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége

 

A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.

KÉPZÉSEK, TALÁLKOZÓK – összesítő

 1. Sepsiszentgyörgy (2012.11.14-15.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Bogáthy Zoltán: Csapatépítés és motiválás
 • Szigeti Enikő (Mvhely): Civil jogérvényesítés
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Kolozsvár (2013.02.6.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Somai József: Szervezetépítés
 • Talpas Botond: Hálózatépítés és ifjúsági szervezetek
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Marosvásárhely (2013.02.13.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és helyi világ
 • Talpas Botond: Hálózatépítés és ifjúsági szervezetek
 • Szigeti Enikő: Civil jogérvényesítés
 • Vizaknai Erzsébet: Felelősségtudat és önkéntesség
 1. Arad (2013.03.06.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Bognár Erzsébet: Alkalmazkodás és integráció
 • Kása Zsolt: Projektek pénzügyi menedzsmentje
 1. Nagyvárad (2013.03.21.)
 • Bodó Barna: Civil szerepek és a helyi világ
 • Pethő Annamária: A nők civil társadalmi felelősségvállalása
 • Zakota Zoltán: Profit-orientált és nonprofit: ellentétek és összefonódások
 • Kása Zsolt: Projektek pénzügyi menedzsmentje

Megjegyzés: a nagyváradi programon részt vett a főpályázó, a Nők a Magyar Nemzetért Egyesület erdélyi programjára érkező csoportja. A program keretében előadást tartott Pethő Annamária a nők civiltársadalmi szerepvállalásáról.

Projekt budapesti megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködők:

 

Budapesti rendezvény fő szervezője: a Nők a Magyar Nemzetért Közhasznú Egyesület vezetése, tagsága, önkéntesei

Együttműködő partnerek: Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (VNYKOSZ), Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület, Magyar Újjászületés Alapítvány

 

Projekt erdélyi megvalósításában résztvevők, önkéntesek, együttműködök:

 

Az Erdélyi regionális találkozások fő szervezője: dr. Bodó Barna, politológus, egyetemi docens

Az előadók: a civil szféra ismert és tapasztalt személyiségei (Bereczki Kinga, Somai József, Serfőző Levente, Széman Péter, Dáné Tibor Kálmán, Kolumbán Gábor), illetve a civil kérdéssel foglalkozó egyetemi oktatók (dr. Balogh Márton, dr. Bakk Miklós, dr. Toró Tibor, dr. Erdei Ildikó), továbbá újságírók, helyi civil vezetők.

Együttműködő szervezetek: CIVEK Sepsiszentgyörgy, Civil Elkötelezettség Mozgalom Marosvásárhely, Kölcsey Egyesület Arad, Szórvány Alapítvány Temesvár, Partiumi Magyar Művelődési Céh Nagyvárad.

 

Projekt által elért célcsoport:

 

Budapesten:

 

 • CET-be (Civil Együttműködési Tanácskozás) és a CÖF-be (Civil Összefogás Fórum) tömörülő civil szervezetek képviselete és tagsága
 • 1000 fő spontán/közvetlen résztvevő
 • Erdélyi Történelmi Régió Civil szervezeteinek képviselete és tagjai

Erdélyben:

 

 • Erdélyi Történelmi Régió területén működő civil szervezetek 500-600 szervezet
 • CET-et (Civil Együttműködési Tanácskozást) képviselő delegáció kb. 50 fő
 • közvetlen résztvevő (regionális találkozókon, műhelybeszélhetéseken) 1000 fő

 

Megvalósulás:

A Civil Karaván feladata, a határon túli magyar identitású közösségek összetartása, megerősítése az anyaországi és határon túli magyar identitású civil szervezetek együttműködése által. Erdélyi helyszíneken a rendezvényekkel a cél eredményes civil szervezetek bemutatása, munkájuk szélesebb körű megismertetése, a civil szervezetek jelentőségének kihangsúlyozása a helyi közszolgáltatásoktól a művelődésig, a demokrácia kereteinek a biztosításától és működtetésétől egészen a területfejlesztésig.

A Civil Karaván rendezvénysorozaton belül mód van a jó gyakorlat számba vételére, bemutatkozhatnak olyan helyi szereplők, akik figyelnek embertársaikra, akik életcéljuknak tekintik, hogy a közösségükben helyben oldódjanak meg a problémák, továbbá sokat tesznek azért, hogy fennmaradjanak a hagyományok, könnyítsenek a rászorulók sorsán, a közösségi életnek méltó helyszínt adjanak és a megélhetésért hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni

A regionális találkozók programja előadásokból és műhelyfoglalkozásból áll. Olyan komplex foglalkozást tervezünk, amelyben vegyesen alkalmazunk csoportos és egyéni módszereket, és a tanulást nem „laboratóriumi helyzetekre”, hanem valós élményekre alapozzuk. A módszerek megválasztásában arra törekszünk, hogy a résztvevők saját szervezeti kérdéseikkel, dilemmáikkal, problémáikkal foglalkozhassanak. A csoportos alkalmakon megjelennek továbbá az adott téma szakértői akár nonprofit, akár a gazdaság világából is, ilyen módon más szektorból átvett minták, jó gyakorlatok is helyet kapnak a programban.

 

 1. találkozó, Sepsiszentgyörgy: A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében első alkalommal 2012. november 16-án Sepsiszentgyörgyön került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül az Amőba Oktatási Központ szolgált.

Előadóink plenáris előadásokkal és ezekhez kapcsolódó tematikus tréningekkel várták az érdeklődőket. Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.

Szigeti Enikő (Civil Elkötelezettség Mozgalom, ügyvezető) A civil jogérvényesítés c. előadásában a civilek társadalmi fellépésének környezetéről beszélt. Megtanultuk, hogy a civileknek nem kell átvenniük az önkormányzatok, illetve az állam feladatait, mert ezzel nem oldódik meg a probléma. Ezzel szemben arra kellene koncentrálnunk, hogy létező jogainkat érvényre juttassuk. Ezért hasznos információkat kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket kell követni az érdekérvényesítés megvalósítása érdekében (jogi háttér ellenőrzése, felelősök megkeresése, nyilvános nyomásgyakorlás, stb). Elméleti ismereteinket gyakorlatba is ültethettük mikor végigjártuk egy civil kezdeményezés (egy adott útszakasz kijavítása) megvalósításának lépéseit.

Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és kontra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.

 

 1. találkozó, Kolozsvár:

A 2012 novemberében elindított projekt keretében a második regionális találkozóra Kolozsvárt került sor, abban a városban, ahol – az erdélyi magyarság körében – a legjelentősebb civil szervezetek működnek. Bár itt több olyan országos szervezet létezik, amelyek ernyőszervezetként nem lehetnek projekt-orientáltak, vagyis a működésük folyamatos kell, hogy legyen, itt is megmutatkoznak az utóbbi évek nehézségei.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének (MCSZESZ) szervezésében második alkalommal február 6-án Kolozsvár került megrendezésre a Civil Karaván regionális találkozója. A találkozó helyszínéül a kolozsvári Bocskai Ház szolgált.

Dr. Bodó Barna egyetemi docens, politológus a civil szervezetek és a társadalom kapcsolatáról tartott előadást, Civil szerepek és a helyi világ címmel. Az előadó azt mutatta be, miként kell értelmezni a civil szerepet, illetve megtudtuk, hogyan lehetünk aktív részei a társadalomnak, hogy magunkénak érezzük a környezetünk problémáit és mennyire fontos, hogy aktívan részt vegyünk azok megoldásában.

Dr. Bogáthy Zoltán egyetemi professzor, szociálpszichológus Csapatépítés és motiválás c. előadásában a csapatmunka rejtelmeibe avatta be a jelenlévőket. Némi elméleti információ elsajátítása után megtapasztalhattuk, hogy mennyire tudunk hatékonyan dolgozni, ha különböző szerepeket kell betöltenünk (igazgató, művezető vagy munkás). Megtanultuk, hogy mennyire fontos a stratégia, hogy mindenki tudja mi a dolga, és a hatékony kommunikáció. Alakalmunk volt kilépni a komfort zónánkból és a saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy „egyedül nem megy”.

Vizaknai Erzsébet, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének munkatársa, Felelősségtudat és önkéntesség címmel, egy szituációs játék keretében ismertette meg a résztvevőkkel az önkéntesség lényegét és jelentőségét. A tevékenység keretében minden résztvevő aktív szerepet játszott a „perben”, amelynek fő vádlottja az önkéntesség volt. A pro és contra érvek bemutatása után az esküdtek döntést hoztak, ami után örömmel jelenthetjük, hogy az önkéntesség minden szervezet és egyén számára fontos tevékenység, a fejlődés nélkülözhetetlen eleme.

HELYI SZEREPVÁLLALÁS ÉS CIVIL INTEGRÁCIÓ – Beszámoló

A projektjavaslat megszületése egy létező helyzet kezelésére tett válaszlépés, ugyanis az erdélyi magyar civil szféra pár esztendeje leépülőben van. Az utóbbi években beindult civil leépülésnek két fő oka a támogatáspolitika szempontrendszerének a megváltozása és a nemzetközi pénzügy-gazdasági válság. Léteznek regionális okok is, ilyen például az a generációváltás, amely elindult a civil világban. Ugyanis azok a civil szervezeti vezetők, akik az 1990-es évek elején-közepén vállalkoztak közösségszolgálatra, ma már a 60-asok korosztályába tartoznak, sok esetben még idősebbek, akik csak elvétve viszik közvetlenül az ügyeket. Ugyanakkor a szervezetek mintegy harmada vagy felfüggesztette vagy beszüntette a tevékenységét. A projekt általános célja az erdélyi magyar civil szféra leépülésének a megállítása, a civil vezetők és a politika intézményei közötti helyi szintű kapcsolatok javítása illetve újjáépítése.

A projekt révén kapott támogatás az igényeltnél jóval kisebb volt, ennek okán az eredeti elképzelést, vagyis azt, hogy 4 helyszínen indítjuk el a közösségépítő, integrációs folyamatokat, felül kellett vizsgálni, és végül két helyszín mellett maradtunk.

Kolozsvár mellett szólt nem csupán az a tény, hogy a Magyar Civil Szervezetek Szövetsége itt működik, hanem az is, hogy 2012 végén Kolozsvár kapta meg a 2015-ös európai ifjúsági főváros titulust, illetve az ezzel járó rendezvénysorozat szervezésének a jogát. Egy ilyen rendkívül fontos rendezvénysorozat keretében közös célunk, hogy a magyar civilek révén a város és a térség magyarsága megfelelő szinten legyen jelen.

Marosvásárhely kiválasztása mellett az szólt, hogy a magyarságot regionális-helyi szinten újabb jelentős veszteség érte azzal, hogy a helyhatósági választások során elveszítette a megyei elnöki tisztséget – a magyar civilek számára egy korábbi biztos támogatási lehetőséget. Ugyanakkor Maros megyében a civil szervezeti sűrűség az erdélyi magyarság körében az egyik legalacsonyabb, olyan szórvány megyék előzik meg ebben a sorban, mint Temes, Beszterce-Naszód. Vagyis Marosvásárhelyen a civil fronton sok a tennivaló.

Mindkét helyszínen több találkozóra került sor. Marosvásárhelyen az első találkozóra 2012 decemberében került sor. A projekt vezetője, dr. Bodó Barna Marosvásárhelyre több alkalommal ellátogatott. Az első alkalommal került sor a fontos civil szervezetek képviselőinek a megkeresésére – helyi kapcsolatokat a Lorántffy Zsuzsa Egyesület részéről Incze Vanda elnökségi tag. Az előkészítő találkozókat egy közös projekt kereteinek a megbeszélése követte. Ennek alapgondolata, hogy egy helyi civil parlamentet kellene létrehozni, amely az önkormányzattal együttműködésre törekszik és részt vállalhat nem csupán a döntés-előkészítésben – ezt a román helyhatósági törvény lehetővé teszi –, hanem érdekképviseleti funkciókat is felvállal, amennyiben a civil szféra számára elkülönített támogatási eszközökre vonatkozó pályázati kiírások tematikájának a kijelölésére javaslatokat fogalmaz meg.

Kolozsvárott az első találkozó – erre 2012 októberében került sor az EMKE székházában, az EMKE társszervezésében – idején még nem volt ismert a döntés, hogy a város lesz 2015-ben Európa ifjúsági fővárosa, ez még általában szólt arról, hogy a civil együttműködés és a helyhatóságokkal kialakult kapcsolatokat milyen strukturális vagy más természetű gondok terhelik. A második találkozó már tematikus volt, és kimondottan az ifjúsági fővárosi szerepek és lehetőségek kérdésével foglalkozott. Itt konkrét vállalások hangzottak el, a részt vevő civil szervezetek külön-külön is, együtt is fontos programokat javasoltak. Kolozsvárt találkozóra is sor került a város alpolgármesterével – Horváth Annával – és ennek következtében a 2015-ös év rendezvényeit előkészítő külön szervezet megalakítását indították el.

Mindkét helyszínen képzésre is sort került 2013 február hónapban, olyan témák szerepeltek, mint civil szerepek és a helyi világ (előadó dr. Bodó Barna), szervezetépítés (előadó Talpas Botond), civil érdekérvényesítés (előadó Szigeti Enikő), konfliktuskezelés (előadó Prázsmáry Júlia), önkéntesség (előadó Vizaknai Erzsébet), pályázat-menedzsment (előadó Somai József).

A marosvásárhelyi képzésen közel 20 személy vett részt, a kolozsvári képzésen pedig 24 fő. Ha figyelembe vesszük, hogy minden szervezetben 5-10 fő dolgozik többnyire önkéntesen, akkor közel 200 személy élt a képzések illetve a pályázati anyagok előkészítése során a közös munka kínálta lehetőségekkel.

A projekt keretében kidolgozott kolozsvári közös térségi pályázat az ifjúsági fővárossal kapcsolatos. Ennek lényege, hogy Kolozsvár magyar értékeit megfelelő módon kell bemutatni az ide látogató, mindenhonnan érkező fiataloknak. Egy magyar és angol nyelvű kiadványt készítenek elő az itteni magyar civil szervezetek, amelynek a szerkezete a következő: 1. Kolozsvárról röviden, 2. Városi kalauz. 3. Információs kislexikon. Az első fejezet meghatározó fontosságú, itt rövid történelmi leírást, műemlékek bemutatását és a fontos intézmények leírását készítik el. Ezzel a kiadvánnyal a BGA erdélyi regionális irodájába pályázatot adott le a MCSZESZ.

A marosvásárhelyi távlati projekt a civil parlament kialakításának javaslata. Ebbe önkéntes alapon lépnének be a civil szervezetek, szakcsoportokat alakítanának ki és az önkormányzat napirendjére kerülő kérdéseket megvitatják, közös álláspontot alakítanának ki erről és utána a helyi tanács (önkormányzat) ülésén ezt képviselik. A helyi tanácsok ülései nyilvánosak, tehát erre lehetőség van. Ezt a témát is pályázatként kidolgoztuk és a bukaresti FDSC (a civil társadalom támogatását szolgáló alapítvány) 2013 tavaszi kiírására benyújtottuk.

A Civil integráció projektről több anyagot küldtünk el civil levelezőlistákon szervezeteknek, az egyik kolozsvári találkozóról riportot közölt az Agnus rádió.

A projekt anyagai felkerülnek a MCSZESZ honlapjára – a honlap frissítését éppen a projekt keretében kezdtük el, a honlap grafikailag már megújult, most van soron a tartalmi frissítés.

A projekt keretében komoly nehézséget okozott, hogy munkatársunk, Vizaknai Erzsébet 2013 január folyamán megbetegedett, s bár februárra az állapota némileg javult, ebben a hónapban csak pár napot tudott dolgozni, majd április hónaptól a betegsége miatt felmondott. Menet közben sok olyan feladatot, amely rá, mint a szervezet irodavezetőjére hárultak volna, át kellett vennie a szövetség elnökének, ami nem sikerült zökkenőmentesen. Ezért kértük a határidő-módosítást és ezért történt meg, hogy az elszámolással is valamennyit csúsztunk.

Ugyanakkor nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy szakmai szempontból sikerült a projektet maradéktalanul megvalósítani.

 

Kolozsvár, 2013.április 10.

 

SEGÍTHETEK? MOL Tehetségtámogató program

2016-ban 11. alkalommal hirdette meg a Közösségért Alapítvány a MOL Románia anyagi támogatásával az iskolások tehetségtámogató programját.

Pályázhatnak romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, iskolai egyletek, együttesek, amelyek sport-, illetve művészeti tevékenységüket az országban fejtik ki. Támogatási területek: sport és művészet (valamennyi ágazat).

Egy pályázó legtöbb 10.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet: olyan eszközök beszerzéséhez, amelyek a pályázó sport-, illetve művészeti teljesítménye fokozásához szükségesek; útiköltség-térítéshez annak érdekében, hogy a pályázók országos és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítő táborokba jussanak el.

A program futtatásában 2009-2014 között a Közösségért Alapítvány partnere a MCSZESZ volt.

 

KMEF-Támogatók listája

 

Kolozsvári Civil Nyilatkozat

 

támogató szervezetek összesítő táblázata

 

Sorsz.Szervezet neveAláíró neveMegye, helységElérhetőség
 ERDÉLY ROMÁNIA   
1.Magyar Civil Szervezetek erdélyi SzövetségeBodó BarnaKolozs, KolozsvárMcszesz@gmail.com
2.Areopagus AlapítványVarga ZoltánKolozs, KolozsvárMcszesz@gmail.com
3.Magyar Ifjúsági TanácsSándor KrisztinaKolozs, KolozsvárSandorkrisztina@yahoo.com
4.Országos Dávid Ferenc ifjúsági EgyletRácz NorbertKolozs, Kolozsvárodfie@cjedu.ro
5.Bolyai Egyetem Barátainak EgyesületeSomai JózsefKolozs, Kolozsvár0788-230282
6.Farkas Utcai HarangFazekas ZsoltKolozs, KolozsvárZsoltfazekas@yahoo.com
7.Nyilas Misi Tehetségtámogató EgyesületPéntek JánosKolozs, Kolozsvár0264-531153
8.Erdélyi Magyar Tudományos TársaságKöllő GáborKolozs, Kolozsvár0742-050365
9.Bolyai TársaságVeres KárolyKolozs, Kolozsvár 
10.Pro Iuventute Szociális-Kulturális EgyesületMolnos LajosKolozs, Kolozsvár0722-641671
11.Horváth István AlapítványHorváth ÁronKolozs, Kolozsvár0264-598146
12.DorcasDaray AttilaKolozs, Kolozsvár0264-417096
13.Csemete AlapítványLévai LehelKolozs, KolozsvárCsemete1@yahoo.com
14.Brassai VéndiákSzabó ZsoltKolozs, KolozsvárZsolt@muvelodes.ro
15.Kolozsvári Művelődési EgyesületSzabó ZsoltKolozs, KolozsvárZsolt@muvelodes.ro
16.Szentirmei AlapítványSzabó ZsoltKolozs, Kolozsvárzsolt@muvelodes.ro
17.Erdélyi IKEBozsó Imre LehelKolozs, Kolozsvárike@ike.ro
18.Entz Géza AlapítványKovács AndrásKolozs, Kolozsvárakovacs@hiphi.ubbcluj.ro
19.Diakónia Keresztyén AlapítványSárosi ArthurKolozs, KolozsvárDiakonia2005@yahoo.com
20.Napsugár AlapítványZsigmond EmeseKolozs, KolozsvárNaps.sziv@napsugar.ro
21.Romániai Magyar Közgazdász TársaságCiotlaus pálKolozs, Kolozsvároffice@rmkt.ro
22.BFS AlapítványColtea TiborKolozs, Kolozsvároffice@rmkt.ro
23.Heltai Gáspár Könyvtár AlapítványPillich KatalinKolozs, KolozsvárHeltai_gaspar@yahoo.com
24.Erdélyi Múzeum EgyesületSipos GáborKolozs, Kolozsvártitkarsag@eme.ro
25.Életfa Családsegítő EgyesületAdorjáni Júlia KatalinKolozs, Kolozsvárajkati@yahoo.com
26.Kolozsvár Belvárosi Református EgyházközségFazekas ZsoltKolozs, Kolozsvár0264-551270
27.Kolozsvári TelevízióBardócz SándorKolozs, Kolozsvársbardocz@yahoo.com
28.Politeia EgyesületSzász A. ZoltánKolozs, Kolozsvárszaszzo66@yahoo.co.uk
29.Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEKBereczki Kinga

 

Kovászna, Sepsiszentgyörgy0267-351959

civek@civek.ro

30.Amőba AlapítványBereczki BarnaKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-351959

barna@amoba.ro

31.Sepsireform Egyesület

 

Gazda ZoltánKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-318180,

geze@planet.ro

32.Kálnoky Ludmilla Társaság

 

Zsigmond SándorKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-373949

zsigmond.sandor@yahoo.com

33.Eventus Plus Egyesület (Sepsiszentgyörgy)Pálfi SzilamérKovászna, Sepsiszentgyörgy0740-776104

pluszportal@gmail.com

34.Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság – sepsiszentgyörgyi fiókSzakács ZoltánKovászna, Sepsiszentgyörgy0733-045970

szakacs_z@yahoo.com

35.Bedő Albert Kulturális és Környezetvédő EgyesületPopescu RóbertKovászna, Kálnok0722-743640

drbedo_albert@yahoo.com

36.Rika EgyesületGödri Miklós SzabolcsKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-374608

godrimsz@yahoo.com

37.Turulmadár EgyesületFurus LeventeKovászna, Sepsiszentgyörgy0742-148702

frslevente@yahoo.com

38.Erdélyi Magyar Ifjak háromszéki szervezeteNemes ElődKovászna, Sepsiszentgyörgy0746-134950

nemeselod@yahoo.de

39.Alpin Sport EgyesületTulit ZsomborKovászna, Sepsiszentgyörgy0722-702702

zsombor@t3kiado.ro

40.Csiporkázó Játszóház EgyesületRáduly IbolyaKovászna, Csernáton0267-369011

csiporkazo@freemail.hu

41.

 

Lajtha László AlapítványDeák Gyula, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0744307027

gyuszi@hte.ro

42.

 

KSE KézdivásárhelyKocsis Zoltán, tagKovászna, Kézdivásárhely0730-600286

kocsiszo@yahoo.com

43.

 

Biókultúra EgyesületBíró Zoltán, elnökKovászna, Árkos0267-3783653, birozoltan@freemail.hu 
44.

 

Székely Nemzeti Múzeum AlapítványKocs Irén, alelnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-312442

office.sznm@gmail.com

45.

 

Kelengye EgyesületIstván Sámuel, elnökKovászna,  Kézdivásárhely0745-582023
kelengye@yahoo.com
46.

 

Kormos Egyesület

 

Balázsi Ilona Csilla, elnökKovászna,  Erődfüle0267-377134

csill78@freemail.hu

47.

 

Kovács András Fúvosegyesület

 

Kelemen Antal, elnökKovászna, Réty0267-373758

antosjanosiskola@freemail.hu

48.

 

Pro Musica Zenei Alapítvány

 

Kelemen Antal, elnökKovászna, Réty0267-373758

antosjanosiskola@freemail.hu

49.

 

László Kálmán Gombászegyesület

 

dr. Zsigmond Győző, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-310 871

lksztgy@gmail.com

50.

 

Lármafa Egyesület

 

Csernátoni Loránd, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0727-410710

larmafaegyesulet@gmail.com

51.

 

Pro Schola Kulturális és Nevelési Egyesület

 

László Katalin, elnökKovászna, Kézdivásárhely0267-361958

antalkata@yahoo.com

52.

 

Szentkerety Stephanie Egyesület

 

Bálint Olga, elnökKovászna, Kézdivásárhely0267-361915

balintolga@yahoo.com

53.

 

Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki Tudományos AlapítványKotta László, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-313771

office@puskas.educv.ro

54.

 

Sikló Egyesület

 

Papucs András, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0740-094736

paandris@yahoo.com

55.

 

Kovászna Megyei Cukorbeteg Gyermekek és Fiatalok EgyesületeDobolyi László, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0722-617626
diabet74@freemail.hu
56.

 

Philadelphia Pro Familia Support EgyesületLazăr Klaudia Edit, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0367-408273

philadelphiapro@yahoo.com

57.Vox Humana Kulturális EgyesületFerenc Csaba, alelnökKovászna, Sepsiszentgyörgyferencz@3szek.ro
58.

 

Cabiria EgyesületMelkuhn Andrea Gizella, elnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0267-318155

melkuhn2000@yahoo.com

59.

 

Gáll Lajos FutókörCsutak TamásKovászna, Sepsiszentgyörgy0746-012526

futotamas@freemail.hu

60.Alpin Sport EgyesületTulit Zsombor, alelnökKovászna, Sepsiszentgyörgy0722-702702

zsombor@t3kiado.ro

61.

 

Szent Sebestyén Kolping Család SzatmárnémetiMerlásTiborSzatmár, Szatmárnémeti0361/401255
62.Szatmárnémeti Magyar Ifjak Demokrata SzövetségeIlonczai AnnamáriaSzatmár, Szatmárnémeti 
63.Szent-Györgyi Albert TársaságCsirák CsabaSzatmár, Szatmárnémeticsirak@sm.rdsnet.ro
64.Alsó Kis-Küküllőmenti Magyar Ifjak SzövetségeGagyi Zoltán LorándMaros, Dicsőszentmártongzoltan@clicknet.ro
65.Mezőmadarasi Fejlesztési EgyesületSzabó IzoldaMaros, Mezőmadarasmezomadaras@eregio.ro
66.Lorántfy Zsuzsanna Kulturális EgyesületNáznán OlgaMaros, Marosvásárhely+40 743 694811
67.Dr. Szász Pál EgyesületRácz LeventeFehér, Nagyenyeddr_szasz_pal_egyesulet@rmdsz.ro
68.Aradi Kis- és Középvállalkozás Fejlesztő KözpontTúsz FerencArad, Aradcedimmar@gmail.com
69.Aradi Magyar Gazdák EgyesületeKocsik JózsefArad, Aradrmge@gmail.com
70.Aradi Magyar Ifjúsági SzervezetAlbert LászlóArad, Aradamiszoffice@yahoo.com
71.Prokidor Művelődési EgyesületAlmási VinceArad, KisiratosAlmasi.vince@gmail.com
72.IRKATERAndó LászlóArad, Kisisratosirkater@gmail.com
73.Aradi Kölcsey EgyesületJankó AndrásArad, Aradjankoandras@yahoo.com
74.Pro Majláth EgyesületJankó AndrásArad, Majláthjankoandras@yahoo.com
75.Kálmány Lajos Közművelődési EgyesületNagy IstvánArad, Pécskainfo@klke.ro
76.Polgári Magyar Művelődési EgyesületSzombatfalvi Török FerencSzeben, Nagyszebenszabo_janos1949@yahoo.com
77.Anna NőszövetségKelemen MáriaBihar, Nagyváradkmmmarika@gmail.com
78.Sapientia Varadiensis AlapítványFleisz JánosBihar, Nagyváradfle@freemail.hu
79.Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely TársaságDukrét GézaBihar, Nagyváraddukretg@yahoo.com
80.Pro Universitas Partium AlapítványPintér IstvánBihar, Nagyváradagrar@partium.ro
81.Nidus EgyesületLugosi Teleki BalázsBihar, NagyváradNidus2009@gmail.com
82.Erdélyi Disputa EgyesületHorváth GizellaBihar, Nagyváradgizuska@yahoo.com
83.Pro Sociologia EgyesületFlóra GáborBihar, Nagyváradgavrilflora@yahoo.com
84.Pro Economia TársaságZakota ZoltánBihar, Nagyváradzzakota@yahoo.com
85.Metrion EgyesületBalázs ZoltánBihar, NagyváradBalazszoltan77@gmail.com
86.Sóvidéki Kistérségi EgyesületMoldován LászlóHargita, ParajdSovidek.kisregio@gmail.com
87.Erdély Ma EgyesületKovács CsabaHargita, Csíkszeredapityoka@erdely.ma
88.Magyarok Székelyföldi TársaságaBeder TiborHargita, Csíkszeredabetiro@topnet.ro
89.Julianus AlapítványBeder TiborHargita, Csíkszeredabetiro@topnet.ro
90.Johannita Szervezet SzékelyföldBeder TiborHargita, Csíkszeredabetiro@topnet.ro
91.Református Diákotthon AlapítványDobai LászlóHargita, Székelyudvarhelyrda@diakotthon.net
92.Civitas AlapítványCsáky RozáliaHargita, Székelyudvarhelyoffice.udv@civitas.ro
93.Pro Mocsolya EgyesületMóré-Zsigmond LeventeSzilágy, Mocsolyamorelevius@yahoo.com
94.Báró Bánffy György Kulturális EgyesületLászló ZoltánSzilágy, SzilágynagyfaluLzoli5@yahoo.com
95.Pro Erked EgyesületBalázs ZoltánSzilágy, Szilágyerkederkedbalazs@yahoo.com
96.Báthory István AlapítványDr. Széman PéterSzilágy, Szilágysomlyószámandr@simleu.ro
97.Hollosy Simon Művelődési EgyletZahoránszki IstvánMáramaros, Máramarosszigetizahoranszki@yahoo.com
98.Végvárért AlapítványKádár LeventeVégvár, Temeserinat2003@yahoo.com
99.Pro – Community EgyesületCsáki-Gál KárolyVégvár, Temeswww.pro-community.vegvar.ro
100.Végvári Református EgyházközségBódis FerencVégvár, Temeswww.vegvar.ro
101.Végvári Gazdák KöreValkai-Német GyörgyVégvár, Temes0727310906
102.Riveto EgyesületCzudar István, elnökVégvár, Temesczudarjulianna@yahoo.com
103.Szórvány AlapítványBodó Barna, elnökTemesvár, Temes0040-356-446516

diasporatm@rdstm.ro

104.TEKMEKSzabó Zoltán, felelősTemesvár, Temesadelpataki@yahoo.com
105.Integratio AlapítványErdei Ildikó (kurátor)Temesvár, Temeserdeif70@yahoo.com
106.Temesvári Magyar NőszövetségSzász Enikő, elnökTemesvár, Temesszaszeniko@yahoo.com

0722696899

107.Bartók Béla AlapítványHalász Ferenc, elnökTemesvár, Temes0751171123

halaszfrnc@yahoo.com

108.Kohézió EgyesületVetési Zoltán, elnökTemesvár, Temes0726903360

kohezioo@yahoo.com

109.Gorove László TársaskörNász JuliannaGátalja, Temes 
110.Gyárvárosi Szülők EgyesületeSípos Ilona, elnökTemesvár, Temes0724709541

cicusipos@freemail.hu

111.Temesvári Magyar Ifjúsági Szervezet – TEMISZIlonczai Zsolt, elnökTemesvár, Temes0727005656

ziloncza@yahoo.com

112.Bánsági Kárpát EgyesületIllés Mihály, elnökTemesvár, Temes0356-412206

ekeban@ekeban.ro

113.Révai Miklós EgyesületVelcsov MargitNagyszentmiklós, Temes0720691947

bobavel@yahoo.com

114.Cenadum Szülői EgyesületFodor Ferenc, tagCsanád, TemesFferi2003@yahoo.com

0751198484

115.Techné EgyesületJánosi Endre, elnökTemesvár, Temesianosiendre@yahoo.com

0256-485560

116.Szent Gellért Kolning CsaládVajdovici Mihai, elnökCsanád, Temesfferi2003@yahoo.co.uk
117.Arató Andor EgyesületPozsár József, elnökLugos, Temesipozsar@amail.ro

0744549396

118.Igazfalvi Kulturális EgyesületCzapp István, elnökIgazfalva, Temes0723289474
119.Igazfalvi TeleházPál Sándor, elnökIgazfalva, Temes0730001856
120.Temesvári Magyar DiákszövetségCsomor Attila, elnökTemesvár, Temes0743848563
121.START Tanácsadó és Továbbképző IrodaSzövérdfi Zoltán, alelnökTemesvár, Temes0721015486
122.Pro Ótelek EgyesületTalpai Gábor, elnökÓtelek, Temesgabi_talpai70@yahoo.com
123.Hétfalusi Magyar Művelődési TársaságKovács lehelBrassó, NégyfaluKlehel77@yahoo.com
124.Erdélyi Kárpát Egyesület – BrassóSzász ÁgnesBrassó, Négyfaluagitura@yahoo.com
125.Felfalusi Kovács Antal AlapítványDobolyi IstvánBrassó, Brassópistadobolyi@yahoo.com
126.Dominó egyesületPuskás-Bajkó GáborBrassó, Brassótimega@timega.ro
127.Wildt József Tudományos TársaságBencze MihályBrassó, Brassóbenczemihaly@gmail.com
     
 FELVIDÉK – SZLOVÁKIA   
     
1.Csemadok Kassai Városi VálasztmányKolár Péter elnökSzlovákiakassa@csemadok.sk
2.Hernád Magyar Lap és Könyvkiadó Szlovákiakassaifigyelo@eccenet.sk
3.Kikelet Kassai Ifjúsági KözösségMátyás Flórián, elnökSzlovákiamatyas.florian@gmail.com
4.Kassai Magyar Iparisták KlubjaBudai Ernő, elnökSzlovákiabuday.ernest@gmail.com
5.Északi Városrész KlubjaGőz László, elnökSzlovákiagoozli@pobox.sk
6.Thália Színházi TársulatPólos Árpád, elnökSzlovákiathalia@slovanet.sk
7.Csermely Polgári TársulásMavasi József, elnökSzlovákiahavasi@freemail.hu
8.Patria Művészeti TársulásKováts Marcila, elnökSzlovákia00421905478173

patria61@gmail.com

9.Kassai Magyarok Baráti TársaságaBalassa Zoltán, elnökSzlovákia00421556224779

bazolt@gmail.com

10.Heuszlmann Imre Történelmi TársaságHalász György, elnökSzlovákiaJuraj.halasz@tuke.sk
11.Árvácska Tehetséggondozó TársulásPribék Emőke, vezetőSzlovákiapribeke@freemail.com
12.Szlovákiai Magyar Könyvtárosok EgyesületeHalász Péter, elnökSzlovákiahalasz@csemadok.sk
13.Kassai Eszter TársaságGyőri Márta, elnökSzlovákiamarta@ke.telecom.sk
14.Magyar Nők KlubjaFaber Timea, elnökSzlovákiatabert@netkosice.sk
15.23:55 TTiFF GalleryFecsó Szilárd, elnökSzlovákiafecso.szilard@gmail.com
16.Fénysugár Polgári TársulásFülöp Éva, elnökSzlovákiafénysugar@fenysugar.sk
17.Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetsége Kassai SzervezetKozsár Julia, elnökSzlovákiajkozarova@netkosice.sk
18.Csemadok Nyugdíjas KlubBércs Viktor, elnökSzlovákiakassa@csemadok.sk
19.Márai Sándor Polgári TársaságDudás Péter, elnökSzlovákiadudas@letemby.sk
20.Rovas Polgári TársulásSzabó Ottó, elnökSzlovákiaart@rovas.sk
21.Keresztény Értelmiségiek KözösségeRozenfeld Gyula, elnökSzlovákia 
22.Kati Polgári TársulásKristat Mónika, elnökSzlovákiamona@citromail.hu
23.Keresztény CsaládközösségBasa Antal, elnökSzlovákia 
24.Deportáltak Áldozatai és Leszármazottaik TársulásKrivánszky MiklósSzlovákiaavicdd@yahoo.tr
25.Hunfalvy János Polgári TársulásKis Sebestyén, elnökSzlovákia 
26.Szlovákiai Magyar Szülők SzövetségeTankó Albert, elnökSzlovákiatanko.albert@centrum.sk
27.Talentum Cassoviensis AlapítványMede Ferenc, elnökSzlovákiahanesz@gmail.com
     
 VAJDASÁG – SZERBIA   
     
1.Vajdasági Magyar Helytörténészeti TársaságMojzes Antal, elnökSzerbia, Bajmok00381/0/24762526
2.Szabadkai Közsség Parasztjainak EgyesületeKiss Árpád, elnökSzerbia, Bajmok062/505430
3.Vajdasági Ifjúsági FórumJakus LidiaSzerbia, Szabadka063/8636249
4.Papp Erika Femina CreativaPapp ErikaSzerbia, Szabadka063/8609884
5.„Limbus”Rüll IstvánSzerbia, Szabadka024/534047
6.BácsországSzabó LajosSzerbia, Szabadka024555032
7.Nyitott TávlatokKudlik GáborSzerbia, Szabadka+381642470888
8.Háló Vajdasági AlapMolnár Verona, koordinátorSzerbia, Szabadka+3841642539343
9.Nyitott AjtóSzabó Lajos, titkárSzerbia, Szabadka024/554606
10.Fehér tó – Hagyományápoló és környezetvédő egyesületBalanyi Sándor, elnökSzerbia, Vajdaság, Lukácsfalva023/3885-150

feherto@zrlocal.net

11.Vajdasági Magyar Felsőoktatási KollégiumCsányi Erzsébet, elnökSzerbia, Újvidék021/521-380

erzsebet.csanyi@gmail.com

12.Keresztény Értelmiségi KörSzabó Károly, elnökSzerbia, Szabadka024/552-539

kek@tippnet.rs

13.Vajdasági Magyar FolklórközpontNagy István, elnökSzerbia, Szabadka024/530866

vmf@vmforg.rs

14.Zenith MűhelyRoncsák P. Ceilo, elnökSzabadka, Szerbiarpe@tippnet.rs
15.Módszertani KözpontSoós Mihály, elnökSzabadka, szerbia554-184 iroda@vmk.rs
16.Északbácskai Magyar Pedagógusok EgyesületeDe Negri Ibolya, elnökSzabadka, Szerbia024/557-596

empe@tippnet.rs

17.Rozetta Kézműves TársaságNagy Abonyi ÁgnesSzerbia, Zenta064/2073354

agnes@tlkk.org

18.Szirmai Károly Művelődési EgyesületHajik ÁrpádSzerbia, Verbász021/701-210

kudsirmaikarolj@sbb.rs

19.Aracs Társadalmi SzervezetGubás Ágota, alelnökSzerbia, Szabadka38124542-069

aracs_ujsag@tippnet.rs

20.Cinema FilmműhelyIván Attila, elnökMagyarkanizsa, Szerbia+381637776102

film@ennet.rs

21.„Training & Help” KözpontDöme Ibolya, elnökSzerbia, Zenta+381621290435

dibolya@sksyu.net

22.Regionális Tudományi TársaságRicz András, elnökSzerbia, Szabadka+38124670850, info@rtt.org.rs
23.Ostorka Regionális Fejlesztési KözpontRicz András, elnökSzerbia, Palics+38124670850

info@ostorka.org.rs

24.Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek SzövetségeKrizsán V. Vilmos, elnökSzerbia, Ada+38124852350

vancsesz@catv.adanet.rs

25.Hagyományápoló KörFülöp Cecília, elnökSzerbia, Felsőhegy+38124843022

fulop47@sksyu.net

26.Vajdasági Magyar Civil SzövetségMiskolczi József, elnökSzerbia, Szabadka+38124544200

cisz@tippnet.rs

27.Poverello AlapítványHarmath Károly, elnökSzerbia, Szabadka+38163523634

harmath@eunet.org

28.Szabadkai Egyházmegyei CaritasDobai István,

alelnök

Szerbia, Szabadka+38124559139
 „Pannon Phoenix” Polgárok EgyesületeBaráti Róbert, elnökSzerbis, Tornyos+38163280355

robertbarati@baulink.net

29.Kali JakhKolompár György, elnökSzerbia, Zenta+381642526411

hargi@nadlanu.com

30.„Halász József” Lovas KlubHanák László, elnökSzerbia, Ada+38163566539

Illesferenc1@gmail.com

31.Szakegyesületek és Társulatok SzövetségeRicz András, igazgató bizottság elnökeSzerbia, Szabadka+38124556891

savezsd@tippnet.rs

32.Kishegyesi Nagycsaládosok EgyesületeKerepes Árpád, elnökSzerbia, Kishegyes+38124731219

kincshegyes@gmail.com

33.Sportklub „Sportiskola”Pozsár Csaba, elnökSzerbia, Szabadka+381641815385

skolasportova@gmail.com

34.Községi Fogyasztóvédelmi KözpontKirály István, elnökSzerbia, Zenta+381649657339

centarzazastitu@sabotronic.co.rs

35.Kanizsai Kör Művészeti MűhelyBálint Zoltán, elnökségi tagSzerbia, Magyarkanizsa+38124874025

omladinska@sks.co.rs

36.Kráter Műhely EgyesületTurcsány Péter, elnökMagyarország, Pomáz+3626325321

titkar@krater.hu

37.Identitás Kisebbség-kutató MűhelyZsoldos Brigitta, alelnökSzerbia, Zenta+38124811383

gitta27@citromail.hu

38.„Etno” Hagyományápoló Kézművesek KöreSzuhankó Rozsena, elnökSzerbia, Bajsa+38124721183

etnobajsa@hotmail.com

39.Societas Pro FamiliaDr. Ricz György, elnökSzerbia, Péterréve+38121803776

gercent@neobee.net

40.Eko – LibaDr. Ricz György, elnökSzerbia, Péterréve+38121803776

gercent@neobee.net

41.Magyar Állatorvosok Világszervezete – regionális szervezetDr. Szecsődi Ferenc, szerbiai régióelnökSzerbia, Becse+381216914479

secedif@stcable.net

42.Aracs Hagyományápoló TársaságVajda János, elnökSzerbia, Torda+38123831063
43.Jugoszlávia Magyar Mérnökök és Építészek EgyesületeMr. Veréb László, elnökSzerbia, Szabadka+38163/8569341

savezsd@tippnet.rs

44.ME „Petőfi Sándor”Kotormán István, elnökSzerbia, Ürményháza+381637444311

istvanorion@madnet.rs

45.Kertváros Helyi KözösségSveller Árpád, közgyűlés elnökeSzerbia, Szabadka+38124546484

kertvaros@panonnet.net

47.„Petőfi Sándor” ME SatrincaMargit Birinyi,

elnök

Szerbia, Satrinca+38122467604

margitbirinyi@gmail.com

48.Orpheus-Theater Amatőr Színjátszó TársaságSzabó László,

elnök

Szerbia, Csóka+38123071867

slaci@nadlanu.com

49.„CI – FI” Civil KözpontZsoldos Ferenc, elnökSzerbia, Zenta+38124811383

iroda@civilportal.net

50.Népkör Magyar Művelődési KözpontValka Károly, alelnökSzerbia, Kúla+38125722613

kontakt@nepkorkula.org

51.„Szőke Tisza” Művelődési EgyesületElek Sándor, elnökSzerbia, Adorján+38124884117
+38124884006
52.MME Petőfi Sándor UdvarszállásVirág Gizella, elnökSzerbia, Udvarszállás+38113847066
53.Európai Uniós Pályázati Szakértők Vajdasági EgyesületekKajári Ferenc, elnökSzerbia, Zenta+38124821602

ferka@nadlanu.com

54.Magyarságkutató Tudományos TársaságGábrity Molnár Irén, elnökSzerbia, Szabadka+38124546211

irengm@tippnet.rs

55.Petőfi Sándor Művelődési EgyesületUjvári Lajos, elnökSzerbia, Kátya0216213191
56.EU – Vajdaság Felnőttképzési KözpontFarkas Ildikó,

elnök

Szerbia, Zenta+38162235716

arclub@sabotronic.com

     
 KÁRPÁTALJA – UKRAJNA   
     
1.Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai KözösségeDupka György, elnökUkrajna, Ungvár+380-312-64-37-37

titkarsag@mekk.uz.ua

2.Micz-Bán Hagyományőrző TársaságSzabó Tibor, elnökUkrajna, Eszeny+380-96-212-72-66

szabotibor40@freemail.com

3.Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési KözpontFuchs Andrea, igazgatóUkrajna, Ungvár+380-67-476-38-96

andika@list.ru

4.Ukrán-Magyar Jogi Konzultációs KözpontLazur Jaroszláv, elnökUkrajna, Ungvár+380-50-67-83-007

lazur_s@list.ru

5.Tiszahát Kultúrájáért AlapítványPáva István, elnökUkrajna, Tiszabökény+380-97-90-73-793

Istvan.pava@gmail.com

6.Móricz Zsigmond Kulturális EgyesületDr. Minya József, elnökUkrajna, Péterfalva+380-67-42-71-340
7.Kárpátaljai Magyar Művelődési IntézetZubánics László, elnökUkrajna, Beregszász+380-50-77-68-728

lac6@rambler.ru

8.Kárpátaljai Magyar Oktatásért AlapítványKékesi Sándor, program-menedzserUkrajna, Beregszász+380-50-180-63-53
9.Bereg AlkotóegyesületPrófusz Mariann, elnökUkrajna, Beregszász+380-96-27-26-026
10.Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági SzervezeteDupka Nándor, elnökUkrajna, Ungvár+380-312-64-46-61

dupkanandor@gmail.com

11.Gálocsi Földtulajdonosok és Földbérlők SzövetségeKenyherc Éva, elnökUkrajna, Palló+380-93-411-42-18
12.Szolyvai Magyar Kulturális SzövetségVass István, elnökUkrajna, Szolyva+380-31-33-739-83
13.Szolyvai EmlékparkbizottságTóth Mihály, elnökUkrajna, Ungvár+380-50-66-52-506
14.Felső-Tiszavidéki Vállalkozók KlubjaSzáva József, elnökUkrajna, Técső+380-67-75-95-404

fvk@tyachiv.com

15.Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Szövetsége (KMEDSZ)Dr. Ljah Erzsébet, alelnökUkrajna, Ungvár+380-50-610-1952
16.Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT)Dupka György, felelős titkárUkrajna, Ungvár+380-67-717-63-08

dupkagyorgy@gmail.com

17.Viski Zöld Falusi Turizmus SzövetségÖtvös Ida, elnökUkrajna, Visk+380-67-270-31-04

otvos.ida@gmail.com

18.Intermix KiadóBarzsó Tibor, felelős szerkesztőUkrajna, Ungvár+380-3122-224-84
19.„Dél-Ugocsai Falusi Zöldturizmus és Agroturizmus” járási egyesületJáger Katalin, elnökUkrajna, Újakli+380-50-914-31-44,+380-97-270-5150 ugocska.jager@citromail.hu
20.Kárpátaljai Magyar Zsidók EgyesületeHuber Béla, elnökUkrajna, Ungvár+380-3122-319-03
21.Ungvári Duhnovics TársaságFülöp Lajos, elnökUkrajna, Ungvár+380-95-139-1222
22.Credo AlapítványIvaskovics József, elnökUkrajna, Ungvár+380-50-514-1816

ivaskovics@hotmail.com

23.II. Rákóczi Ferenc Művelődési KörKótun Jolán, elnökUkrajna, Munkács+380-96-21-27-287
24.Pro Patria Magyarságért Civil SzervezetBodnár József, elnökUkrajna, Tiszabökény+380-97-97-60-953

bodnar.dina@gmail.com

25.Magyarok Kijevi EgyesületeVass Tibor, elnökUkrajna, Kijev+380-50-46-93-832

umdsz@i.ua

26.Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja (MIKICS)Vári Fábián László, elnökUkrajna, Mezővári+380-95-640-94-19

varifabian@freemail.hu

27.Kárpátaljai Magyar Ifjúságért Jótékonysági SzervezetRezes József, elnökUkrajna, Ungvár+380-99-029-1000

rezesjoe@freemail.hu

28.Kalhan-A Civil EgyesületBartosh József, elnökUkrajna, Beregszentmiklós+380-50-175-1779

kalhan-a@meta.ua

29.Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ)Pirigyi Béla, elnökUkrajna. Beregszász+380-66-30-70-843

pirigyi@malta.uz.ua

30.Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor EgyesületImre Margit, elnökUkrajna, Beregszász00380-3141-236-76
31.Kárpátaljai Magyar Iskolaigazgatók Fóruma (KMIF)Árpa Péter, elnökUkrajna, Ungvár+380312-61-71-01

dayka@email.uz.ua

32.Kárpátaljai Magyar Oktatásért Szülői és Pedagógusok TanácsaKovács Péter, elnökUkrajna, Ungvár+380-312-61-23-93
33.Tiszapéterfalvai KéptárBorbély Ida, igazgatóUkrajna, Tiszapéterfalva+380-98-64-63-888
34.Tiszaháti TájmúzeumBorbély Ida, igazgatóUkrajna, Tiszapéterfalva+380-98-64-63-888
35.Lembergi Magyarok Kulturális SzövetségeSzarvas Gábor, elnökUkrajna, Lemberg+380-50-43-00-386

gaborszarvas@yahoo.com

36.Krími Magyarok SzövetségeGladkih Nagyezsda, elnökUkrajna, Krím, Szimferopol+380-50-87-98-499, +380-67-652-32-67
     
     
 HORVÁTORSZÁG   
1.Horvátországi Magyarok SzövetségeCsörgits József elnökHorvátország, Vörösmartgizella.cergic@gmail.com
     
     
 SZLOVÉNIA   
1.Szlovéniai Magyar ÍrócsoportBence Lajos elnökSzlovénia, Lendvanepujsag@siol.net
2.Muravidéki Magyar Tudományos TársaságZagorec-Csuka JuditSzlovénia, Lendvajudit.zagorec@siol.net
     
 AUSZTRIA   
1.Ausztriai Magyar Egyesületek Központi SzövetségeWurst ErzsébetAusztria, Bécsgschwent1@chello.at
2.Magyar Média és Információs KözpontKelemen LászlóAusztria, Alsóőroffice@umiz.at
     

 

Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) – Tájékoztatás

Az alábbi szöveg egyfelől egy kooperációs feladat értelmezése és tájékoztatás arról, ahogyan kárpát-medencei magyar civil szervezetek térségi együttműködésüket elindították

 

Készítette: dr. Bodó Barna

 

 

 1. Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum

 

Indoklás: regionális egyeztető fórum szükségessége – nemzetközi példák (civil integráció a szakmaiság, hiteles és hatékony képviselet jegyében – lásd az EU mellett létrejövő struktúrákat), valamint a Kárpát-medence politikai folyamataira való utalással (sajátosságok és hasonlóságok a térségi magyar kisebbségi közösségek civil mozgalmaiban, a civil kontroll gyengesége, ugyanakkor általánosnak nevezhető civil feladatok léte: kultúra a végeken, oktatástámogatás, közösségépítés). Szakmai szempontból a határon átnyúló civil együttműködés előnyös, hiszen így több lehetőség nyílik a különböző anyaországi és határon túli civil szervezetek tapasztalatának kiaknázásra, összehangolására, szakmai segítségnyújtásra, kihasználhatók a hálózati kapcsolatok előnyei, nagyobb a nemzetközi fellépés jelentősége, erősebb tematizáció, stb. Összefoglalva: a nemzetrészek közötti civil együttműködés kialakítása szükséges és hasznos, az együtt-gondolkodás és az együttműködés irányába mutatnak a megnyíló EU-s pályázati lehetőségek is.

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MCSZESZ) által koordinált (2009-2010-es) projekt keretében (partnerek voltak: Magyarország: „Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért” Közhasznú Egyesület, Budapest, Szlovákia: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok), Szerbia: Nyílt Távlatok Egyesület, Szabadka, Kárpátalja: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Ungvár) a létrehozás feltételeit kidolgoztuk.

 

Cél: a szakmai és tartalmi szempontból előkészített Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) megszervezése és működtetése. Ezáltal növelhetjük a Kárpát-medencében működő magyar civil szervezetek közötti együttműködés hatékonyságát, közép- és hosszú távon pedig az egyes nemzetrészekben önállóan is tevékenykedni képes civil szervezetek, szövetségek eredményességét és forrásszerző képességét.

 

 

 

 1. A KMEF szükségessége: a tevékenységét meghatározó szempontok

 

A MCSZESZ által javasolt és a partnerek által elfogadott szempontok és tényezők az együttműködés kialakítását illetően:

 

 1. A regionális egyeztetés szükségességét és hasznosságát alaptételnek tekintjük
  1. A demokráciákra jellemző civil kontroll feltételezi az együttműködést határon innen és túl.
  2. A tapasztalatok cseréje – az egyes térségek eltérő társadalmi fejlődése és az állami intézmények működésének különbözősége hasznos információk forrása lehet.
  3. A kapcsolatok léte és milyensége segítséget jelent(het) a közéleti szerepvállalás és szerepmegosztás során olykor bekövetkező megtorpanások esetében. Forrásszegény idők esetén ez különösen fontossá válik.
 2. A közös fellépés kérdése
  1. Vannak közös céljaink és érdekeink: a térség demokratizálása; a civil szféra helyének és szerepének pontosítása és erősítése; a politika és a civilek közötti viszony újrafogalmazása.
  2. Kisebbségi társadalmak esetében a civilek pótlólagos szerephez jutnak, hiszen kisebbségi léthelyzetben egy sor kulturális feladatot állami intézmények helyett civilek vállalnak fel – ez újabb ok és indok az együttműködésre.
  3. Támogatáspolitikai szempontok: a magyar állam alkotmányos felelőssége alapján támogatást nyújt a határon túli magyar közösségeknek. Ennek a támogatáspolitikának a megalapozása és szakintézmények általi megvalósítása olyan kérdések, amelyek a kisebbségi civil szférára is tartoznak és ebben a kérdésben a közös fellépés előnyös és szükséges is egyszerre.
 3. Az együttműködés módozatai
  1. Az együttműködés a Kárpát-medence magyar civil szervezetei között többszintű: léteznek határon átnyúló, kisszámú szervezetre kiterjedő – esetinek mondható – együttműködések.
  2. Léteznek ágazati együttműködések – pl. ifjúsági, környezetvédelmi, oktatási területen – amikor a kérdés fontossága okán egyeztetésre, olykor közös fellépésre kerül sor.
  3. Léteznek területi együttműködések, amikor egy térség civil szervezetei alakítanak ki közös cselekvési keretet – pl. a DKMT eurorégió ifjúsági szervezetei.
  4. Ami még nincs: általános együttműködést lehetővé tevő fórum, amely legitim módon nyilvánulhatna meg fontos kérdésekben. (A politika területén létrejött a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma – tehát létezik egy előkép.) Célunk tehát egy civil együttműködési fórum létrehozása.

 

 

 1. A KMEF mint struktúra

 

 1. A KMEF keretét, szervezeti formáját a küldetését kell alapul venni.

 

 1. Fórum-jelleg. Nem ülésező és nem döntéshozó, hanem tapasztalatokat átadó, a közös kérdésekben közös fellépést előkészítő intézményre gondolunk.
 2. Az együttműködés alapját egy közös – a tagszervezetek által elfogadott – nyilatkozat (Kolozsvári Civil Nyilatkozat) képezi. A tagság a nyilatkozat elfogadásával nemcsak az alapelvek vállalásáról és az egyeztetés szükségességéről nyilatkozik, hanem kifejezi a Fórumba való belépési hajlandóságát. Tagjává válhat minden olyan szervezet, amely valamilyen szinten integrál: tevékenységi terület szerint (pl. országos pedagógus szervezet), földrajzi térség szerint (egy megye civil szövetsége), illetve az olyan szervezetek, amelyek belső hálózattal rendelkeznek (pl. gazdaszövetségek).
 3. Vezető szerve: a KMEF tanácsa – ez koordinációs és képviseleti szerv. A Kárpát-medence országainak magyar civil szervezetei jelölik ki az országukat képviselő szervezetet. A KMEF Tanácsának tagja kellene hogy legyen a magyarországi kisebbségpolitikával foglalkozó kormányhivatal vezetője és a Nemzeti Civil Alapprogram képviselője. Az operatív vezetés az évente megválasztandó soros elnökre hárul.

 

 1. A KMEF jogi személyiségének kérdése

 

A KMEF bejegyzését nem látjuk szükségesnek. A KMEF jelentősége – a léte maga, ezt nem a jogalanyiság biztosítja.

 

 1. A KMEF tevékenysége

 

 1. Közös konferenciák, szakmai programok – a civil szféra szereplőinek a felkészítése –, tapasztalatcserék, képzések szervezése
 2. Szakanyagok kidolgozása – pl. támogatáspolitikai kérdésekről, kormányprogramról, törvénytervezetről
 3. Stratégiák, civil koncepció kialakítása – partnerségről, regionális ügyekről
 4. Kapcsolatok építése – regionálisan, pályázatok, programok érdekében. Lobbi.
 5. Nyilatkozatok – szükség esetén (pl. szlovák nyelvtörvény, temerini szoborrongálás)

 

Kolozsvár, 2010. július 1.