A 2018-ban indított közösségépítésról készített hírek

Értékekről tanulva

Értékekről tanulva

2018 őszén a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége fotópályázatot hirdetett meg a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 14–18 éves diákjai számára Értékekről tanulva címmel.
A pályázók feladata az volt, hogy készítsenek minimum öt fotót Fehér megye valamely településének értékeiről, örökítsék meg a felvételek által azt, amit másoknak is szívesen megmutatnának az adott település világából. Három településről készültek felvételek: Torockó, Torockószentgyörgy és Magyarbece.
Két diáklány nyújtott be pályamunkát: Szabó Kriszta Katalin Torockóról és Torockószentgyörgyről készült fotósorozattal pályázott, Tamás Kinga Krisztina a magyarbecei tájba engedett betekintést nyerni a beküldött munkák által. Mindketten pénzjutalomban részesültek, amely átadására 2018. december 18-án került sor, a kollégium V-VIII. osztályosai számára megrendezett karácsonyi műsor keretében.

Élettörténet pályázat

Élettörténet pályázat

A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE 

ÉLETEK, TÖRTÉNETEKC. ÉLETTÖRTÉNETPÁLYÁZATOT HIRDET

FEHÉR MEGYE KIVÁLASZTOTT TELEPÜLÉSEIBEN

 

Az időseket minden kultúrában külön tisztelet övezi. Azt mondjuk magyarul, hogy „Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája.” A román mondásban mély bölcsesség lakozik: „Cinenuarebătrânisă-şicumpere“. (Aki nem rendelkezik idős emberrel, vásároljon magának.) A költő így szól az idősekről: „Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad…”(Weöres Sándor: Tíz lépcső)

Minden közösségben megtalálhatók azok a tiszteletreméltó idősek, akik a közösség számára mindig megszívlelendő és tanulsággal szolgáló történetek ismerői és potenciális átadói.

Rohanó korunkban meg az internet igézetében sokan gondolják azt, ezek az üzenetek ma nem annyira fontosak. Mi állítjuk: igenis nagyon fontosak. Ezekből él a helyi közösség.

Ezért a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot ír ki Fehér megye kiválasztott településeiben idős emberek élettörténeteinek a lejegyzésére. Ma már egy telefon segítségével is lejegyezhetjük szeretett időseink mondandóját, történeteit: különösen a faluval, a helyi közösséggel kapcsolatos történetek érdekelnek. Miként élt a falu korábban, hogyan élt meg örömet és veszedelmet, miként emlékszik a történelem viharos napjaira, mit jelentettek a kommunizmus hatalmi praktikái, a szűkebb és tágabb család miként vészelte át a nehéz éveket, ha voltak, milyenek voltak a jó évek.

FELADAT: Jegyezze le egyedül vagy társsal/társakkal közössége tiszteletre méltó idősemberének élettörténetét. A feltételt küldje el az alább megadott címre írott vagy hanganyag formájában. Jelenítsük meg azokat a tiszteletre méltó időseket, akiket még nem kérdezett meg senki.

Interjús történetet a következő településeken lehet készíteni: Alsókarácsonyfalva, Bethlenszentmiklós, Boldogfalva, Búzásbocsárd, Csombord, Enyedszentkirály, Felsőmarosújvár, Felvinc, Küküllővár, Lőrincréve, Magyarbagó, Magyarbece, Magyarcsesztve, Magyarlapád, Magyarpéterfalva, Magyarsülye, Marosdécse, Marosgombás, Maroskoppánd, Marosnagylak, Marosújvár, Nagymedvés, Székelykocsárd, Torockó, Torockószentgyörgy, Tűr, Vajasd, Verespatak. aktualizálni

Az elkészített interjúkat küldje el nekünk, a MCSZESZ-nekszöveges vagy hanganyag formátumban.Az anyagot küldje ela civilkv@gmail.com e-mailcímre. (Bodó Barna vagy Brînzan-Antal Krisztina)

A kísérő levélben írjale: kivel készült és mikor a beszélgetés, kik voltak az elkészítői.

A digitális kultúra terjedésével ma már bárki készíthet fotót szinte bármivel, a fényképezőgéptől kezdve a mobiltelefonig. Nem a technika a legfontosabb! Sokkal fontosabb a bemutatás.

Beérkezési határidő: 2018. november 17. péntek.

A pályázat díjai: egy I. díj – 500 lej értékben. Minden megkérdezett idős ember pénzajándékot kap. Minden történet lejegyző személy vagy csoport könyvcsomagot kap. A történetekből kötetet állítunk össze és ezt megjelentetjük. Ez az anyaga szerzők nevével együtt felkerül a MCSZESZwww.civilportal.roc. honlapjára.

A pályázat beküldője a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója az alkotó nevének közlésével a szövegeket közölheti.

 

A pályázat és a projekt támogatója a Bethlen Gábor Alap.

Élettörténet pályázat

További felvilágosításért keresse a MCSZESZ képviselőjét (Brînzan-Antal Krisztina) a 0751382307-es telefonszámon, illetve a civilkv@gmail.comelektronikus postacímen. A pályázati felhívás és a plakát a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének a Facebook oldalán is megtalálható.

Fénykép: Ifj. Ladányi Sándor- scan: Tánc az ’50-es években

 

 

Fotópályázat

Fotópályázat

FOTÓPÁLYÁZAT

A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE 

ÉRTÉKEKRŐL TANULVA! C. FOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET

FEHÉR MEGYE KIVÁLASZTOTT TELEPÜLÉSEIRŐL

 

Készíts képet Fehér megye kiválasztott településeinek értékeiről, mutasd be mit és miértszeretsz benne. Fényképezd le, amit másoknak is szívesen megmutatnál. A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége fotópályázatot ír ki 14–18 éves fiatalok számára.

A digitális kultúra terjedésével ma már bárki készíthet fotót szinte bármilyen eszközzel: a fényképezőgéptől kezdve a mobiltelefonig. Nem az általatok használt munkaeszköz a legfontosabb! Sokkal fontosabb a bemutatás.

FELADAT: Készíts egy minimum öt képet tartalmazó fényképalbumot Fehér megye kiválasztott településeinekértékeiről, nem muszáj, hogy az általad kiszemelt település a lakóhelyed legyen! A fotó bármit megörökíthet, amit valóban értéknek tartasz. Ötletek, hogy miről készíthetsz képet: templomok, kastélyok, idős házak, háztartások, régi fényképek-fényképalbumok, szőttesek, népviselet, régi tárgyak, régi családi papírok. Az albumban aktuális portrékat nem fogadunk el.

Mutasd meg úgy, ahogy nem mutatta be még senki! A kép elkészítését követően minden felvételről készíts egy rövid 3-4 mondatos leírást!

A következő településekenkészíthetsz fényképeket: Alsókarácsonyfalva, Bethlenszentmiklós, Boldogfalva, Búzásbocsárd, Csombord, Enyedszentkirály, Felsőmarosújvár, Felvinc, Küküllővár, Lőrincréve, Magyarbagó, Magyarbece, Magyarcsesztve, Magyarpéterfalva, Magyarsülye, Marosdécse, Marosgombás, Maroskoppánd, Marosnagylak, Marosújvár, Nagymedvés, Székelykocsárd, Torockó, Torockószentgyörgy, Tűr, Vajasd, Miriszló.

Az elkészített képeket küldd el nekünk, a MCSZESZ-nek JPEG formátumban! Majd külön készíteni kell egy Word dokumentumot, ide beilleszti a képeket és a hozzájuk tartozó leírást, történetet. Ide be kell írni a település nevét is!Adokumentumot és a fénykép-sorozatot a civilkv@gmail.com e-mailcímre várjuk.

A kísérő levélben írd meg nevedet, életkorodat, iskolád nevét és (ha van) a felkészítőd nevét.

Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet.

 

Beérkezési határidő: 2018. november 30.

A pályázat díjai: egy I. díj (pénzjutalom), két II és három III. díj (pénzjutalom). Az alkotások a szerzők nevével együtt felkerülnek a MCSZESZwww.civilportal.roc. honlapjára.

A pályázat beküldője a pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója az alkotó nevének közlésével felteheti a fényképeket különbözőkommunikációs eszközökre, illetve közzéteheti a képeket az interneten.

 

A pályázat és a tábor támogatója a Bethlen Gábor Alap.

További felvilágosításért keresse a MCSZESZ képviselőjét (Brînzan-Antal Krisztina) a 0751382307-es telefonszámon, illetve a civilkv@gmail.comelektronikus postacímen. A pályázati felhívás és a plakát a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének a Facebook oldalán is megtalálható.

 

Fotópályázat

Fotó: MCSZESZ, Magyarlapád, református parókia, 2018. október

Civil klubot indítottunk nagyenyeden

Civil klubot indítottunk nagyenyeden

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) egy magyarországi, közéleti tevékenységet folytató civil szervezet, melynek partnereként 2018.11.13-án tartottuk az első megbeszélést.
Bodó Barna a MCSZESZ elnöke elmondta: a CÖF-fel való együttműködés értemében a magyarországi szervezet fog előadókat küldeni Nagyenyedre is, első alkalommal Gaudi Nagy Tamás, jogász tart előadás az Európai Unió jövőjéről.
Az első klubtalálkozón Bodó Barna, Brinzan-Antal Cristina, a MCSZESZ munkatársa, Kovács Kinga, a klub vezetője, Basa Emese, nagyenyedi tanár, Kónya Tibor lelkész, valamint Szabó Csilla, miriszlói ovónő a MCSZESZ által végzett, teljes Fehér megyét lefedő Közösségépítés – értékmentéssel nevű projektet értékelték ki.

-Sarány Orsolya