KONFERENCIA ÉS TILTAKOZÁS

A Széchenyi Társaság által szervezett Nemzettudat és nemzeti identitás című konferenciát Sopronban, szeptember 29 és 30-án tartották meg a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban.
Dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára valódi érzéseket közvetítve mondta el, hogy ennek a konferenciának a megrendezése egy álomból született, és valósággá vált. Kiemelte, hogy a nemzeti identitás kérdésköre talán még sosem volt ilyen aktuális, mint most. Aktualitását pedig az ukrán iskolatörvény még inkább hangsúlyozza: „Ezért azoknak a civilszervezeteknek képviselői, akik az elmúlt évtizedek munkáját arra tették fel, hogy őrködjenek a magyar nyelven és a magyarság identitás megőrzésén nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből és Csehországból egy kiáltványt fogalmaztak meg, amelyben a tiltakozásukat fejezik ki az új ukrán oktatási törvények ellen”
Szíjjártó Péter, Külgazdasági és Külügyminiszter Úr részére!


A Széchenyi Társaság Elnöksége, a soproni civilszervezetek képviselői, a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Mura-vidék képviselői, számos önkormányzat polgármestere és iskola igazgatója, a Szövetség a Közös Célokért szlovákiai társulás elnöksége, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöksége ‒ mindazok, akik az elmúlt években kulturális vagy oktatási területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ‒ a 2017. szeptember 29. és 2017. október 1. között Sopronban megrendezett Nemzettudat és Nemzeti Identitás konferencia résztvevői tiltakozásunkat fejezzük ki az új ukrán oktatási törvény ellen!
A 2018. szeptember 1-től életbe lépő törvények oktatás nyelvéről szóló 7. cikke az ukrán nyelvet, mint az oktatásban használatos államnyelvet rögzíti. A jövőben a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása ‒ az ukrán mellett ‒ csak az első négy osztályban lesz engedélyezett. Az elfogadott törvény értelmében az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban, így az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével minden tantárgyat ukránul kell oktatni! Ez a rendelkezés sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit és súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyar anyanyelven beszélő honfitársak alapvető emberi jogának ‒ az anyanyelven történő tanulás és érvényesülés jogának ‒ gyakorlását!
Felkérjük Tisztelt Miniszter Urat, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy a széles körű nemzetközi tiltakozást kiváltó rendelkezést mielőbb kényszerüljön visszavonni az ukrán törvényhozás!
A kiáltványt a MCSZESZ nevében dr. Bodó Barna elnök írta alá, aki a konferencián Szórvány és nemzet címmel tartott előadást.


CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ AUTONÓMIA

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) Nagyváradon, szeptember 22-
én és 23-án nyilvános autonómiakonferenciát szervezett Hogyan lesz autonómia? Hol az
ördöglakat kulcsa? Címmel, melynek helyszíne a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme
volt.
A konferencia Oktatás és autonómia, szórvány és autonómia c. paneljének előadója
volt dr. Bodó Barna, a MCSZESZ elnöke, a Sapientia professzora. Megbeszélt kérdések:
Lehet-e önigazgatásos magyar oktatás, mielőtt beteljesülne az autonómia? Mit lehet és
mit kell cselekedni az átmeneti (jelen) helyzetben? Van-e az autonómiának kritikus tömege?
Mi a civil szervezetek szerepe az autonómiaküzdelemben? A szórványban élőkön segít-e
bármilyen autonómia?
Előadásában Bodó Barna Bibó Istvánnal szólva kifejtette, hogy „a szabadság kis
köreit kell előbb megteremtenünk, azaz helyi szinteken kell berendezkednünk, mozgástereket
kialakítanunk”, különben a nagy egész sem működhet. Ebben meghatározó szerepet kell
vállalniuk a civil szervezetek, és szerepük szórványhelyzetben kiemelten fontos.


Angol Falu – Summer Camp 2016

Az Angol Falu idén is szervez angol nyári tábort!

Táborainkat Magyarországon, Baranya megyében (Pécs környékén) szervezzük. Célunk egy olyan nemzetközi tábor létrehozása, ahol a világ több pontjából érkező fiatalok a világ fejleszthetik angol nyelvi készségeiket játékos hangulatban. Magyar és angolszász országok gyerekei mellet a környező országokból (Szerbia, Horvátország, Románia, Szlovákia) is toborzunk fiatalokat, hogy osztozhassanak ebben a multikulturális nyári élményben.

Tovább


5270d4920c554_eea-norway-grants-reguli-comunicare

Lansarea granturilor SEE & norvegiene in Romania

Conferinta de lansare a granturilor SEE & norvegiene in Romania a avut loc, marti, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Norvegiei in Romania, Tove Bruvik Westberg, si de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. La conferinta au participat invitati din Romania si statele donatoare, reprezentanti ai companiilor publice si private, institutiilor publice centrale si locale, organizatiilor neguvernamentale si partenerilor de dialog social.

Tovább