MACISZESZ

Elelmzések

Kuti Éva: Civil Európa – Civil Magyarország

Egy közös magyar-osztrák-román civil program végtermékét, három kötetet tart kezében a Kedves Olvasó. Az EUCivis: Civil Európa – Civil Magyarország – Civil Ausztria – Civil Románia projektben részt vevô szervezetek ugyanis arra vállalkoztak, hogy ismertessék országuk civil társadalmának helyzetét oly módon, hogy egyben kísérletet tegyenek a szektor elôtt álló kihívások számbavételére, az elôrelépés, a lehetséges válaszok
Bővebben

A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2012-ben

Méret és szerkezetA nonprofit szektor méretének, gazdasági és társadalmi súlyának változását három fontos mutatóval lehet érzékeltetni, a szervezetek és a foglalkoztatottak számával, valamint a bevételek reálértékével. A rendszeres statisztikai megfigyelés kezdete – 1993 – óta ezek értékei ugyan eltérő ütemben és egy-egy év kivételével, folyamatosan növekedtek. 2008 óta ez a tendencia a foglalkoztatottság kivételével igen
Bővebben

Macher Judit: A magyarországi nonprofit szektor, különös tekintettel az ezredfordulóra – a kutatások tükrében

1. A nonprofit szektorról általábanA modern gazdaság három szektorra tagolható: az állami, a piaci, és a nonprofit szektorra. A korábban létező közgazdasági elméletek még csak két szektorról –a piaci és a kormányzati szektorról – tesznek említést, a valóságban azonban egyre világosabbá válik, hogy a két hagyományos szektor nem képes minden emberi szükséglet kielégítésére. Burton A.
Bővebben

Jaya Deva: A civil társadalom megvalósulásának akadályai Magyarországon – Hankiss Elemér, szociológus elmélete alapján

Az 1989-90-es rendszerváltozást követően, ugyan történt elitcsere, mégis, a magyar társadalom különböző rétegeit átfogóbban nem érintette. Mondhatni, a régebbi elit átruházta a hatalmat az új elitre, de mindez a hétköznapi emberek feje fölött történt. Ma Magyarországon nem tudunk élni a modern demokrácia, ill. az Európai Unió nyújtotta lehetőségekkel, mivel az önszerveződést igényelne, melyben saját sorsunkat a
Bővebben

Breiner Ildikó: A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

1. A civil szféra szerepe1.1 A civil szféra fogalma és jellemzői1.1.1 Civil szervezetek1.1.1.1 Civil szervezet mint gyűjtőfogalom1.1.1.2 Civil szervezetek jellemzői és meghatározásuk1.1.1.3 A civil szervezet kifejezés szinonimái1.1.2 Civil szektor és civil társadalom1.1.2.1 A civil szektor és a civil társadalom fogalma1.1.2.2 A civil szektor társadalmi szerepe1.1.3 Kérdések, feladatok1.2 A civil szervezetek formái, típusai és tevékenységei1.2.1 Civil
Bővebben