MACSZESZ

Bodó Barna

Dr. Bodó Barna: Helyünk a magyar világban

Dr. Bodó Barna: Helyünk a magyar világban Ki a magyar? Visszatérő kérdés. Magam is játszom a gondolattal, némi békés éllel: apai ágon székelyként, anyai ágon magyarországi magyarként „vegyes” családból származom. Aki érti, visszakérdez: december 5? Igen: 2004. december 5. Ki volt akkor az áldozat? Lélektanilag a külhoni magyarság, mi, akiknek azt üzenték: a külhoni magyarok
Bővebben

Bodó Barna: Kistérségek, avagy útban hazafelé

Bodó Barna: Kistérségek, avagy útban hazafelé Bevallom: már a címmel gondban vagyok. Mert amikor azt írom, hogy útban hazafelé akkor arra gondolok: a közösségi dolgaink intézésében mindenható állam szintjéről elmozdulóban vannak a dolgok, s egyre inkább közös(ségi) élményünk lesz, hogy alacsonyabb szinten jobban intézhetők a dolgok. Közös gondjainkat hazavisszük, a nagypolitika szintjéről beemeljük az „emberi
Bővebben

Bodó Barna: Civilek – a sajtó tükrében

Bodó Barna: Civilek – a sajtó tükrében   Mi/ki a civil? Valami történik… Tudjuk. És nem tudjuk. Mert sok mindent tudunk, de nem mind ugyanarra gondolunk. Ha azt mondom tisztviselő, a válaszok sokkal inkább összetartanak, bár a köztisztviselő és közalkalmazott közötti különbségtétel elég gyakran okoz gondot. Legáltalánosabban: A civil társadalom egy olyan elméleti színtér, ahol
Bővebben

Bodó Barna: Szempontok helytörténeti stratégia kialakításához

Bodó Barna: Szempontok helytörténeti stratégia kialakításához A stratégia legfontosabb alapelve, hogy a honismeret is és a nevelés is minden egyes embert érint. A honismeret kategóriát még szakmai körökben sem értelmezik egységesen. Egyesek a szűkebb pátria vizsgálatát jelenti, a régiók sajátosságait bemutató helyismereti irodalmat. Mások a honismereten valamilyen komplex szemléletmód érvényesülését értik, és nem csupán történettudományi
Bővebben

Bodó Barna: Civil önépítkézés

Bodó Barna: Civil önépítkézés “Minden embernek tartozom, és minden ember tartozik nekem.” Németh László Önépítkezőromániai magyar civil társadalom Még mielőtt bárki az elméleti rigorozitás okán és természetes igényével a fogalomhasználat pontosságát kérné számon, hadd jelezzem: mivel a romániai magyar társadalom fogalmát is jobbára csak körülhatárolni sikerült, s nem egyértelmûen meghatározni1, a romániai magyar civil társadalom
Bővebben

Bodó Barna: Szórvány tipológia

Bodó Barna: Szórvány tipológia A kárpát-medence regionális magyar közösségei demográfiai szempontból igen eltérő képet mutatnak, három nagy kategória elkülönítése látszik szükségesnek. Tömböt alkotnak azok a magyar közösségek, ahol a térségben, a helyi lakosságban többséget alkotnak, erre példaként a Székelyföldet, Csallóközt, a Beregszászi járást, a történelmi Észak-Bácskát lehet idézni. Fronthelyzetben él a kisebbségi magyarság ott, ahol
Bővebben

Bodó Barna: Önépítkezzünk​

Bodó Barna: Önépítkezzünk​   Tudjuk, és valljuk, nem vagyunk a meghátrálás emberei, civil ügyünkbe ve­tett hitünk egyik bizonysága mostani, közös dolgaink állásáról szóló tanakodá­sunk. Mégis, hányszor ülünk magunkba roskadtan, mintha betegség bénítana, a cselekvésképtelenség foglyaként! Megtorpanásaink, nyomorunk elsődleges oka: társtalanságunk, az, hogy egyedül kell az előttünk tornyosuló feladattal megbir­kóznunk. Várjuk, mennyire várjuk a segítséget, a
Bővebben

Bodó Barna: Tudás és demokrácia​

Bodó Barna: Tudás és demokrácia​ Tisztelt tanácskozás! Szeretnék olyan nyugodtan önök elé állni, ahogyan Kolumbán Gábor, aki elővett egy kötetet, és azt mondta, tessék itt felütni, tessék innen folytatni – minden világos és minden tiszta. Nekem sok a kételyem, sokkal több, mint az talán egy előadótól elfogadható. Eredetileg a gazdasági szekcióban kellett volna előadást tartanom,
Bővebben