Bemutató és küldetés

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége –

MCSZESZ

Székhely: Kolozsvár, Mátyás király u. 4.

Honlap: www.civilportal.ro Villámposta: civilkv@gmail.com

Telefon: 0040 771 644 902

 

Alapelvek:

A civil társadalom feladata – és egyben lényege –, hogy a köz érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenységét a szabadságra és az értékekre alapozza. Az önszerveződő civil szféra az erdélyi magyar társadalom független intézményrendszerének megvalósítója, és a rendszerváltás óta e tekintetben jelentős eredményeket tudhat magáénak. A sikerek mellett a hiányosságokat is látni kell, a folyamatos fejlődés csak így valósítható meg. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat lehetőséget. A fentiekben megfogalmazott elvekre hivatkozva hoztuk létre a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét (MCSZESZ) létrehozását kezdeményezi, amely a társuló szervezetek egyeztető, érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatát látja majd el.

 

A Szövetség:

– teljes belső működési szabadságot és függetlenséget biztosít a társuló szervezeteknek;

– érvényesíti az önkéntesség, az egymás iránti felelősség, a kölcsönös segítségnyújtás, a függetlenség-szabadság-egyenlőség polgári erkölcsi elveket;

– lehetőséget teremt a civil szféra érdekeinek strukturált megfogalmazására és hiteles megjelenítésére;

– intézményes háttérként szolgál a civil társadalmi kontroll szerepkör betöltésére;

– ellátja a szakmai képzés megszervezésével járó feladatokat, hogy az információhoz való hozzáférés egyenlő esélyével civil szervezetek megfelelhessenek a tudásközpontú társadalom támasztotta feltételeknek;

– képviseli az illetékes hatalmi intézmények felé a romániai magyar civil szféra érdekeit.

 

Cél és küldetés:

Az Alapszabályzat szerint, a Szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, tevékenységük hatékonyságának és eredményességének növelése, az alábbi feladatok felvállalásával:

  1. esélyegyenlőség megteremtése az információhoz való hozzájutásban, információ-áramoltatás, információs iroda működtetése;
  2. közvetítés a tagszervezetek és más jogi és természetes személyek számára;
  3. hálózatépítés a partnerség elve alapján;
  4. belső forrásközpontként való működés, szakmai tudásátadás biztosítása, tréningek, képzések szervezése a nonprofit szféra menedzsmentje, pénzügyvitele, adományszervezés, pályázatírás témakörökben, kiadványok megjelentetése, konferenciák szervezése, valamint szakmai könyvtár létesítése;
  5. a civil szféra kapcsolatrendszerének kialakítása, bővítése és ápolása a hazai román és a külföldi civil szférával;
  6. a tagok és a civil szféra érdekképviselete és érdekvédelme a közéletben;
  7. partnerségen alapuló együttműködés az egyházakkal, a gazdasági és politikai szférával;
  8. civil kontroll érvényesítése minden esetben, amikor közösségi érdekek sérülni látszanak;
  9. civil kontroll érvényesítése a támogatási rendszerek működése felett;
  10. a civil szférát érintő jogi szabályozások monitorozása, törvénytervezetek és módosító javaslatok kidolgozása és érvényre juttatása.

 

A MCSZESZ rendszeresen civil konferenciát és képzéseket szervez, honlapot működtet, hírlevelet szerkeszt, kiadja a Civil Fórum c. lapot, megjelenteti az Erdélyi Magyar Civil Évkönyvet., szervez.