Hagyományőrzés, hagyományápolás

Erdélyi Magyar Civil Évkönyv 2018-

-JEGYZŐKÖNYV-

Helyszín: A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének székhelye, Kolozsvár, Mátyás Király u. 4. szám

Időpont: 2018.06.25

Jelen voltak: Bodó Barna, a MCSZESZ elnöke, Széman Emese Rózsa az EMKE munkatársa, Nagy Ákos a Kriza János Néprajzi Társaság munkatársa, Gaal György a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaságelnöke.

Napirendi pontok:

 • A 2018-as Erdélyi Magyar Civil Évkönyv előkészítése
 • A tematikus és területi tömbökben levő anyag leosztása, civil évkönyv szerkezetének megállapítása
 • Személyi javaslatok az egyes szövegek elkészítését illetően.
 • Határidők, gyakorlati kérdések.

Bodó Barna bemutatja 2018-as (Hagyományőrzés, hagyományápolás témájú) Évkönyv kötetre vonatkozó általa készített javaslatot, ebben külön tematikus majd területi osztásban foglalkoznának az egyes témákkal.

A megbeszélés során felmerült, hogy szükséges-e előbb tematikus, majd területi bontásban foglalkozni az egyes tematikákkal. Illetve kérdésként merült fel, hogy mennyire tudományosak legyenek az egyes szövegek.

Hosszabb vitasorán arra a következtetésre jutottak a jelenlévők, hogy jobb a két tömb különválasztása, mivel a tematikai szakmailag, tudományosan közelít az egyes kérdésekhez, miközben a területi megközelítés azt vizsgálja, hogy milyen szervezeti és emberi erők szolgálják az egyes területek ügyét (mozgalmi háttér, leíró).

Ezt a közelítést 2 kutatás egészíti ki: az első a megyei kulturális központok szerepét vizsgálja ebben a folyamatban, a második a civil szervezetekét. A kötetet a hagyományőrzés kérdésével (is) foglalkozó civil szervezeti adatbázis egészíti ki.

A jelenlevők elfogadták az eredeti javaslatot, hogy a szakmai és a mozgalmi aspektust érdemes elkülöníteni.Az évkönyv szerkezetének elfogadását követően a jelenlevők a tematikai és területi tömbökanyagainak megírásához szakembereket javasoltak. Az alábbiakban az Évkönyv tervezett struktúrájába az egyes témákhoz beírtuk a javasolt szakemberek nevét. A lista nem teljes, további javaslatokra van szükség.

1.Tematikus tömb

 • A viselet- Gazda Klárát érdemes megkeresni.
 • A tánc tematikában Könczey Csongort kell megkeresni
 • ének/zene: Pávai István
 • kézművesség: Téka Alapítvány, Kinda István
 • helyi szokások: Pozsony Ferenc
 • helytörténet: ne legyen átfogó kép, hanem egyes központokat kellene bemutatni: Kolozsvár és környéke – Gaal György, Mvhely – Spielman Mihály, keresni kell székelyföldi szerzőt, Partium – Dukrét Géza.
 • gasztronómia: Kenyér-gyümölcs – Pozsony Ferenc
 • egyház – keresni kell, várjuk a javaslatot
 • baranta – Erdei Lajos (Bánság), de kell Székelyföld, Kolozsvár
 • tájházak, gyűjtemények: Kinda István Sepsiszentgyörgy, Vajda András Vásárhely. Széman Emese Rózsa javaslata: Fontos lenne a nem regisztrált tájházak feltérképezése.

 

 1. Területi tömb
  • tömb/front/szórványhelyzet külön bemutatást igényel, kistérségeket kellene bemutatni – itt sokat kell dolgozni, nincs megfelelően lebontva, meg kell találni a megfelelő személyeket. Ha lehet, újságírókat kellene megszólítani.
  • Székelyföld kiemelt szerepe
  • Kistérségek (Gyergyó: Szőcs Levente, Csíkszereda: Gyarmati Zsolt, Udvarhely, Kászonok, Orbai, Felsőháromszék, Sepsiszentgyörgy: Deák Gyula, Sepsiszentgyörgy/Brassó: Szente László, Erdővidék, Marosvásárhely kronológiája: Nyárád mente: Nagy Ákos
  • Belső Erdély (front)
   • Kalotaszeg: Szabó Zsolt, Mezőség, Enyed és környéke: Kovács K., Szilágyság: Széman család (Tövishát, Kraszna-vidék, Berettyó-mente),
  • Partium
   • Nagykároly, Szatmár: Muhi Sándor
   • Nagyszalonta, Nagyvárad: a helyi újságtól
  • Szórvány – megyék szerint kellene
   • Máramaros: Dávid Lajos
   • Arad és környéke, Temes: Ujj László
   • Zsíl-völgye – Gáspár Barra Réka
   • Déva és környéke – Gáspár Barra Réka
   • Brassó és környéke, Barcaság: Szente László, Kovács Lehel
   • Medgyes és környéke – Szeben: Serfőző Levente
 1. Civilek szerepe – körkérdés, felmérés – felelős: Bodó Barna
 • kezdetek
 • eredmények
 • gondok, dilemmák
 • szakmaiság biztosítása
 • anyagi helyzet, támogatás
 • jövő
 1. Megyei kulturális központok szerepe – körkérdés, felmérés – felelős Széman Emese

Adatbázis – hagyományőrző civil szervezetek: Kárpát-medence – felelős Brinzan-Antal Krisztina

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:

Brînzan Antal Krisztina, MCSZESZ irodavezető

Kelt: 2018.07.09

Jegyzőkönyv – 2012. december 8

Jelenlevő szervezetek és képviselőik:

Integráció Alapítvány – Makkai Zoltán

Temesvári Magyar Nőszövetség – Makkai Zoltán

Református Diákotthon Alapítvány – Dobai László

Híd-Szebeni Magyarok Egyesülete – Serfőző Levente

Báthory István Alapítvány – dr. Széman Péter

Barabás Miklós Céh – Németh Júlia

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Dialógus Egyesület – Szalma György

Sapientia Hallgatói Önkormányzat – Végh Gergely

Irgalmasság Háza Egyesület

Romániai Magyar Közgazdász Társaság – Ciotlaus Pál

Szórvány Alapítvány – dr. Bodó Barna

Pro-Ki-Dor Kulturális Egyesület

Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület

Lórántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület

Tálentum Alapítvány

Civilek Háromszekért Egyesület – Serfőző Levente

Amőba Alapítvány – Széman Péter

Gaudeamus Alapítvány – Bodó Barna

Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Székely Tünde

 

Felvétetett Kolozsváron, 2012. dec. 8-án, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének 2012 évi közgyűlésén.

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlésére Kolozsváron kerül sor 2012.dec.8-án. A közgyűlésre megjelent tagszervezetek képviselőit dr. Bodó Barna elnök köszönti és bejelenti, a közgyűlés nem határozatképes. Az Alapszabály értelmében 11,30 órára újra összehívja a Közgyűlést, amikor a jelenlét-korlát a határozathozatalban nem érvényesül. A másodszorra összehívott közgyűlésen 21 szervezet képviselői vesznek részt. A jelenlévők megszavazzák a napirendet

 

Napirend:

 1. Tagfelvétel
 2. Tevékenységi beszámoló (Bodó Barna)
 3. Pénzügyi beszámoló (Vizaknai Erzsébet)
 4. Alapszabály módosítás
 5. Civil helyzet Erdélyben – érdekérvényesítés napjainkban
 6. Tisztújítás
 7. Egyebek

 

 1. Tagfelvétel: A közgyűlés elsőként az új tagok felvételét tárgyalja. Bodó Barna két szervezetet ajánl felvételre. A Dialógus egyesületet alapítója, Szalma György mutatja be. A Sapientia Hallgatói Önkormányzatát Végh Gergely elnök mutatja be. Bodó Barna és Székely Tünde támogatja mindkét szervezet felvételét. A közgyűlés megszavazza a két szervezet tagságát.
 2. Tevékenységi beszámoló: Az elnöki beszámolót csatoljuk a dokumentumhoz. Mivel bemutatta a szöveget, az élőszóban tett kiegészítésekről számolunk be.

Az igazgatótanács döntése értelmében, mivel anyagilag nagyon megterhelő volt és a résztvevők száma drasztikusan lecsökkent, 2012-ben nem került megrendezésre a Civil Fórum konferencia. Esetleges újraindításáról az IgTan fog dönteni.

A Civil Díj idén nem került kiosztásra mivel a tavalyi tapasztalatok szerint a civilek nem tartották elég rangos díjnak.

A Civil Fórum lap főszerkesztője, Csáki Rozália, lemondott tisztségéről és a feladatot átadta a MCSZESZ-nek. Pályáztunk lapkiadásra, sajnos a támogatás hiánya miatt a kiadvány nem jelent meg.

A MCSZESZ által kezdeményezett Kárpát-medencei Civil Fórum indította el azt a folyamatot, amelynek tovább fejlődéséből kialakult a Civil Egyeztető Fórum (CET). A CET alakulásakor 400 szervezet jelezte a csatlakozási szándékát. Sajnos túl nagy megvalósításról ezen a téren sem tudunk beszámolni.

A Segíthetek? MOL Tehetségtámogató Programot 3 éve a MCSZESZ bonyolítja. Ez biztosítja a munkatárs fizetését.

2012-es pályázatok. Több pályázatunk sajnos nem nyert. Ugyanakkor három nyertes pályázatról számolhatunk be: A Bethlen Gábor Alap támogatta a Civil Akadémia pályázatunkat (egy vándorrendezvény, amit évente szeretnénk megismételni). A Helyi szerepvállalás és civil integráció projektünket, melynek célja a civilek közötti bizalom erősítése., szinten a BGA támogatta. A program keretében helyi műhelybeszélgetések során beszéljük meg, hogy milyen közös cél érdekében tudunk együtt dolgozni. Azt akarjuk elérni, hogy a programjaink bekerüljenek a Kolozsvári Ifjúsági Főváros programjába. Továbbá a Nők a Magyar Nemzetért egyesülettel közösen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ahol Civil Karaván projektünk szintén támogatásban részesül.

Érdekvédelem illetve más tevékenységek: érdekvédelmet nagyon nehéz biztosítani mivel kevés a forrás, sok az elköteleződés. Az igazgató tanács több alkalommal fellépet, pl. mikor a BGA kolozsvári regionális pályázatokat kezelő zsűri tagjainak kinevezéséhez nem kértek civil konzultációt. Részleges sikerről számolhatunk be, elértük, hogy egy civil bekerült az elbírálók közé, de a zsűritag személyét illető javaslatunkat nem vették figyelembe.

Bodó Barna elmondta, hogy nagy feladat előtt állunk, mivel a működő civil szervezetek száma csökken, forrásközponttá kellene alakulnunk.

 1. Pénzügyi beszámoló: A MCSZESZ az év során, pályázati pénzekből, biztosítani tudta a működéshez szükséges anyagiakat és programok hatékony átszervezése révén csökkenteni tudtuk a rendezvényekkel kapcsolatos költségeket. A szervezetnek iroda bérleti díj tartozása van.

A két beszámolóhoz hozzászólás nem volt, kérdést nem tettek fel. A beszámolókat egyszerre fogadta el a közgyűlés.

 1. Alapszabály módosítás három pontban:
 2. Tagdíjak kérdése: az Alapszabály értelmében a tagszervezeteknek be kell fizetni a megszabott összeget, de az nincs meghatározva, hogy mi történik azokkal, akik nem fizetnek. Két javaslat született: töröljük el a tagdíjat, vagy a tagdíj befizetésétől függően legyenek aktív és passzív tagok. Vita alakult ki, amelynek során egy új javaslat született, amit a közgyűlés elfogadott. Ennek értelmében 2013. január 1-től a felfüggesztjük a tagdíjak befizetését. A következő közgyűlés a kérdést újra elemzi.
 3. Szervezeti struktúra: felméréseink szerint 72 aktív tagszervezet van, kettő jelezte, hogy kilép a MCSZESZ-ből. A szervezetek hatékonyabb bevonása érdekében a tevékenységünkbe, regionális felelősöket kellene választani. Vita alakult ki a térségek kijelölésével és a felelősök számával kapcsolatban. Több javaslat született, végül a következőt szavazta meg a közgyűlés: négy régióval fogunk dolgozni (Székelyföld, Dél-Erdély, Közép-Erdély, Határmenti térség), 3 regionális felelős lesz, egy elnök és egy állandóan Kolozsváron tartózkodó alelnök, illetve a Közép-Erdély régiót az alelnök fogja képviselni.
 4. Képviseleti jogok átruházása: a közgyűlés megszavazta, hogy bekerüljön az Alapszabály szövegébe az a pontosítás miszerint a képviseleti jogot írásban át lehet ruházni egy tagszervezetnek vagy természetes személynek.
 5. Civil helyzet Erdélyben – érdekérvényesítés napjainkban

Megállapítást nyert, hogy a civilek túlságosan ki vannak szolgáltatva a politikának és a forrásoknak. Mi több, az erdélyi magyar civil szervezetek esetében hármas kiszolgáltatottságról beszélhetünk, éspedig a romániai politikával, a Magyarországgal, illetve az erdélyi magyar politikával szemben. Egyre szigorúbbak a támogatási feltételek, civil összefogásra van szükség. Javaslat született, hogy találjunk olyan szervezeteket, akik politikamentesen tudják finanszírozni a tevékenységeiket, mutassuk be a sikertörténeteiket, hogy mások is tanulhassanak belőle. Fel kell ismernünk a lehetőségeinket és ki kell használni a helyi önkormányzatok nyújtotta lehetőségeket, meg kell erősítenünk magunkat. Ciotlăuş Pál ajánlotta, hogy alakítsunk ki egy egységes nézőpontot az egészséges kapcsolat meghatározására a civilek és a politikum között.

Egy másik égető probléma a költségek elszámolása pályázati pénzekből. Vannak olyan természetes költségek, amelyeket nem lehet elszámolni, így minden pályázót nehéz helyzetbe hoznak. Javaslat született, hogy indítsunk közvitát a közpénzek elszámolásáról, amibe vonjuk be a román szervezeteket is.

Illetve felmerült a pályázati lehetőségek nyilvánosságának kérdése is.

 1. Tisztújítás: a 2010-ben megválasztott elnökség leköszön. A gyűlés vezetésére Ciotlăuş Pált kérik fel. Jelölések:

elnök: Bodó Barna

alelnök: Székely Tünde

regionális felelős Székelyföld: Incze Vanda

regionális felelős Dél-Erdély: Serfőző Levente

regionális felelős Partium (határmenti térség): Széman Péter

Az öt igazgató tanácsi tag helyre éppen öt jelölt lévén, Ciotlăuş Pál kikéri a közgyűlés véleményét a szavazás módjáról. A közgyűlés egyszerre szavazza meg az igazgató tanácsot. Érvényes szavazatok száma 21, mellette: 19, ellene: 0, tartózkodás 2

 

           

Készítette Vizaknai Erzsébet

 

Ellenjegyzi: Bodó Barna

 

 

 

Jegyzőkönyv – 2010.október 15-én

Felvétetett Marosvásárhelyen, 2010. okt. 15-én, a MCSZESZ 2010. évi közgyűlésén.

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlésére Marosvásárhelyen kerül sor 2010.okt.15-én. A közgyűlésre megjelent tagszervezetek képviselőit dr. Bodó Barna elnök köszönti és bejelenti, a közgyűlés nem határozatképes. Az Alapszabály értelmében 18,00 órára újra összehívja a Közgyűlést, amikor a jelenlét-korlát a határozathozatalban nem érvényesül. A másodszorra összehívott közgyűlésen 34 szervezet képviselői vesznek részt.

A jelenlévők megszavazzák a napirendet.

 

Napirend:
1. Tevékenységi beszámoló (Bodó Barna)
2. Pénzügyi beszámoló (Varga Zoltán)
3. Tagfelvétel
4. Vezetőség választás
5. Különfélék.
A gyűlés vezetését a közgyűlés szavazással az elnökre és az alelnökökre bízza.

 1. Tevékenységi beszámoló. A MCSZESZ tevékenysége 2008-2010 között valamelyest javult, de az elnök szerint korábbi fontos problémákat nem sikerült feloldani. A javulás fontos elemei az iroda beindítása, egy jelentős projekt futtatása lehetővé tette az állandó irodavezető felvételét. Javult a kommunikáció, megújult a holnap, hírlevelet adott ki az ügyvezetés. Területi találkozók sorát tartották meg (Kolozsvár, Sepsiszentgyörgy, Temesvár). A MCSZESZ átvette az ERMACISZÁ-tól a Civil Fórumok szervezését – ez komoly lépés, minden szempontból kiemelkedő jelentőségű. A MCSZESZ elnökségének 3 tagja részt vállal a Civil Fórum c. lap szerkesztésében. Ugyanakkor nem sikerült a tagszervezeteket megfelelő módon bevonni a tevékenységbe, a szervezetek jelentős hányada – több mint a fele – nem fizet tagdíjat. Felmerül a kizárásuk kérdése. A MCSZESZ kezdeményezésére született meg a Kolozsvári Civil Nyilatkozat, amely a támogatáspolitika reformját javasolja, elveket fogalmaz meg a politikai intézmények és a civilek közötti kapcsolatot illetően.
 2. Pénzügyi beszámoló. A MCSZESZ az év során biztosítani tudta a működéshez szükséges anyagiakat, nincs tartozása, illetve a vezetőség tagjai több alkalommal nem kértek útiköltség-térítést, ugyanakkor átmeneti pénzzavar esetén kölcsönt adott a szervezetnek. Ez az összeg 1500 lejre tehető. Szűkség volna olyan jövedelemforrásra, amelyből az iroda-fenntartás költségeit állni lehetne.

A két beszámolót egyszerre vitatták meg. Többen javasolták a tagdíjat nem fizető szervezetek kizárását, illetve a tagdíj összegének újragondolását annak érdekében, hogy a tagdíjak fedezzék az iroda működési költségeit. A vita során mind a kizárás, mind a tagdíj-emelés kérdését a jelenlévők többsége elvetette. A tevékenység javuló tendenciát mutat, de szűkség volna hálózatépítésre, olyan projektekre, amelyekbe bekapcsolódhatnának helyi szervezetek is. A jelenlévők mindkét beszámolót egyhangúan elfogadták. A támogatáspolitika kérdését illetően Toró Tibor javasolja, hogy a MCSZESZ folytassa a konzultációt más civil szervezetekkel, hogy konkrét eredményt érhessen el. A kommunikáció ügyét többek szerint a honlap nem vitte nagyobb mértékben előre, (inter)aktívabbá kellene tenni a honlapot.

 1. Tagfelvétel. Három szervezet felvételére került sor:
 • HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete, képviseli Serfőző Levente elnök
 • Integratio Alapítvány Temesvár – képviseli Toró Tibor elnökségi tag
 • RODOSZ – képviseli Székely Tünde elnök

Mindhárom szervezet felvételét megszavazza a közgyűlés.

 1. Tisztújítás. A 2008-ban megválasztott elnökség leköszön. A gyűlés vezetésére a korelnök Somai Józsefet kérik fel.

Jelölések: elnöki tisztségre egyedül Bodó Barna jelölteti magát.

Ig-Tan tagok: jelölést kapnak dr. Széman Péter, Serfőző Levente, Incze Vanda, Varga Zoltán, Somai József, Furus Levente, Dobai László, Bereczki Kinga. Varga Zoltán és Somai József nem vállalják a jelölést. A hat igazgató tanácsi tag helyre éppen hat jelölt lévén, Somai József kikéri a közgyűlés véleményét a szavazás módjáról. A közgyűlés egyszerre szavazza meg az igazgató tanácsot.

Megválasztásuk után az Ig-Tan tagok külön döntenek a szerepek leosztásáról. Ennek értelmében a két alelnök: dr. Széman Péter és Furus Levente.

 1. Különfélék. Stratégiai partnerségre kellene törekedni más régiók civil ernyőszervezeteivel, hogy közösen keressük a támogatáspolitika megújításának a lehetőségét. Javaslat született, hogy az új Ig-Tan tegyen konkrét javaslatokat a különböző támogatáspolitikai rendszerek kialakítását illetően.

 

Készítette Kristály Bíborka. Ellenjegyezte Varga Zoltán.

 

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége Közgyűlése Kolozsvár, 2008. december 6.

A Közgyűlésen jelen van 27 szervezet, így a közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal fogadta el az elnök által előterjesztett napirend-tervezetet.

Napirend:

 • Tagfelvétel
 • Tevékenységi beszámoló
 • Pénzügyi beszámoló
 • Szervezési kérdések
 • Különfélék

 

1) Két új tagszervezet kéri felvételét a Szövetségbe:

 1. A Civilek Háromszékért (CIVEK) szervezetet az alapszabályzat értelmében Bodó Barna és Somai József ajánlják.
 2. Az Életfa Egyesületet az alapszabályzat értelmében Szenkovics Dezső és Varga Zoltán ajánlják.

A Szövetség Közgyűlése miután meghallgatta a két szervezet rövid bemutatkozását, egyhangúan döntött akt szervezet felvételéről a Szövetségbe.

 

2) Beszámolót tartottak: Bodó Barna elnök – általános tevékenység és Varga Zoltán alelnök – pénzügyi. A Közgyűlés elfogadta látható többséggel elfogadta az elnökség beszámolóját, melynek keretében az elnök kitért a mandátum kezdetén felvállalt célok és az elmúlt egy év alatt történt megvalósítások ismertetésére. Bodó Barna, a Szövetség elnöke a következőkről számolt be:

– A Civil stratégia ügyében az elmúlt évben Bereczki Kingasegítségével elkészült egy alapdokumentum, amelly azonban nem került egyeztetésre a területo szervezetekkel. Ezen még tovább kell dolgozni az elkövetkező periódusban is.

– A Civil Alap ügyében jelentős előrelépés tulajdonképpen nem történt. Elkészült egy munkaanyag, amely az Elnökség körében megvitatásra került, de még lényeges finomításokat igényel. Ugyanakkor az üzleti szféra egyes képviselőivel folyatott egyeztetések arra engednek következtetni, hogy az üzleti szféra részéről is jelentkezik egy hasonló elképzelés. Az eljövendő időszakban ezeket az elképzeléseket kell közelíteni és meg kell nyerni az üzleti szférát az ügynek. Az Elnökség tovább dolgozik a cél megvalósításán.

– Az Elnökség által felvállalt harmadik célkitűzés a Civil Díj megalapítása volt, melynek célja, hogy minden évben egy semleges zsűri egy arra érdemes civil szervezetet kiválasszon és munkája elismeréseként ezen díj részese lehessen. Az Civil Díj az idén került először kiosztásra. Az idei civil zsűriben olyan neves személyiségek vállaltak szerepet, mint Smaranda Enache, Kató Béla, Somai József, Potozky László és Sebestyén István.

– Elkészült a civil portál is, lassan elkezdődött a tartalommal való feltöltése is. Ez azonban nehézségekbe ütközik, ugyanis a Szövetsg mai napig nem rendelkezik egy állandó alkalmazottal, a szükséges anyagok begyűjtése és feltöltése nehézkesen és lassan megy. Ezen a helyzeten a lehető leghamarabb változtatni kell, de a Szövetség jelenlegi pénzügyi helyzete mindezt nem teszi lehetővé.

 

3) Varga Zoltán bemutatta a Szövetség pénzügyi helyzetét, melyet a Közgyűlés megvitatott. Bereczki Kinga felvetette a tagsági díjak kérdését, hisz értelmezésében ez egy olyan biztos bevételi forrás lehet, amely akár biztosíthatja egy állandó alkalmazott bérezésének nagy részét. Hosszas vita után a Közgyűlés két ellenszavazattal a differenciált tagsági díj bevezetése mellett döntött, melynek bevezetésére vonatkozó kritériumrendszer kidolgozásával az Elnökséget bízta meg.

A Közgyűlés mindkét beszámolót szavazattöbbséggel elfogadta.

 

4) A szervezési kérdések kapcsán Bodó Barna elmondta, hogy a Szövetség elnöksége hét tagú. A tavalyi Közgyűlésen megválasztott hét tag közül Sándor Krisztina felfüggesztette elnökségi tagságát, Nagy Pál pedig lemondott elnökségi tagságáról. Bodó Barna kérte a Közgyűlést, hogy szavazzon a Nagy Pál lemondását illetően.

A Közgyűlés látható többséggel elfogadta Nagy Pál lemondását az elnökségi tagságról. A tavalyi Közgyűlés döntése értelmében, amennyiben az Elnökség valamely tagja lemond vagy elveszíti ezen minőségét, a választások alkalmával az első helyen kiesett jelölt tölti be a szabadon maradt helyet. Ebben az esetben a Nagy Pál helyére Somai József jogosult, aki jelen volt a Közgyűlésen és elfogadta az elnökségi tagságot.

 

5) A Közgyűlés 2 ellenszavazattal az éves differenciált tagdíj alsó határát 50 RON-ban, a felső határát meg 200 RON-ban állapította meg.

A Közgyűlés egyhangúan döntött arról, hogy a tagsági díj be nem fizetése esetén a tagszervezet nem ki záródik a Szövetségből, hanem szövetségi tagsága a tartozás ideje alatt felfüggesztődik, nem rendelkezik a Közgyűlés alkalmával szavazati joggal.

 

Lejegyezte: Kristály Bíborka

 

Hitelesítette: dr. Bodó Barna

Jegyzőkönyv a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2007. december 8-án tartott közgyűléséről

Jelen van: 31 tagszervezet képviselete.

 

Megnyitó:

Bodó Barna elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy 31 szervezet képviselteti magát a közgyűlésen. Az alapszabály 20. pontjára hivatkozva Csíkszeredában, a Civil Fórumon az elnökségi tagok döntést hoztak (méltányossági döntés) a közgyűlés elnapolásáról, mert akkor nem teljesült a méltányossági küszöb (nem volt jelen a tagszerv. min. 25 %-a).

A jelenlévők utólagos egyetértésüket adják az igazgatótanács döntéséhez. Bodó Barna javasolja, hogy legközelebb be kell venni az alapszabályzatba a méltányossági küszöböt (I. meghirdetéskor 50%-os jelenlét, II. összehíváskor 25%-os jelenlét szükséges).

 

Napirend: 1. Tevékenységi beszámoló – Bodó Barna

 1. Pénzügyi beszámoló – Egri István
 2. Javaslat: Erdélyi Civil Alap – Bodó Barna és Varga Zoltán
 3. Civil stratégia-tervezet
 4. Alapszabály kiegészítése (1. melléklet; 2. melléklet)
 5. Az elnökség leköszönése, új vezetőség megválasztása (Egri István vezeti a tisztújítás folyamatát).

A közgyűlés beleegyezésével az elnök javaslatára a tagfelvételi kérelmek elbírálását napirend előtt tárgyaljuk.

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a napirendet. A közgyűlést vezetik: Bodó Barna elnök, Sándor Krisztina és Szász Zoltán alelnökök.

 

 1. Két belépési nyilatkozat

A kérést benyújtó szervezetek bemutatkoznak:

 • Agnus Média Alapítvány: Szenkovics Dezső bemutatásával: 2001-ben hozták létre, az Agnus Rádió támogatása az alapítvány célja, képzéseket szerveztek. Az Agnus Média Alapítványt egyhangú szavazással a MCSZESZ tagjainak sorába választja a közgyűlés.
 • Romániai Magyar Hungarológiai Társaság: Zsigmond Győző bemutatásával: a bukaresti Hungarológia Tanszék háttérintézménye, tudományos műhelyként működik, konferenciákat szervez, évkönyvet ad ki. A Romániai Magyar Hungarológiai Társaság egyhangú szavazással a MCSZESZ tagjainak sorába választja a közgyűlés.

 

 1. Tevékenységi beszámoló:

 

Bodó Barna: Minden szervezet életében egyik legfontosabb rész az ügyintézés, a MCSZESZ 3 lépést tett az ügyintézés megoldására, a harmadik irodavezető Sükösd Izabella volt. Máig nincs ügyvezetőnk, tovább keresünk. Most van egy olyan személy, akivel hosszabb távú lehet az együttműködés.

A második nagy kérdés a székház dolga. Az Aviator Badescu (Balassa) utcában az ERMACISZA-val közösen bérelünk egy alagsort. A legjobb lehetőségeket biztosítja, a Főtértől 8 percnyire van, autóval megközelíthető, közel 80 m2. A folyamatos működéshez pénz kell, amit csak pályázatokból lehet biztosítani. A legutóbbi irodavezetőnk által 2 pályázatot nyertünk, az elsőt a COMMUNITAS-tól képzésekre (minőségbiztosítási képzés), a másodikat pedig a Szülőföld Alaptól egy CIVIL PORTÁL létrehozására, félmillió forint értékben. A kapott pénzt decemberig kell elkölteni, de a civil portált csak jövő évben tudjuk megvalósítani. Javaslatokat, ötleteket várunk ez utóbbival kapcsolatban. A munkabizottságok korábban megalakultak, de ügyvezetés híján nem működtek. Kérdés, hogy van-e még szükség ezekre?

A civil stratégia kérdését külön napirendi pontként tárgyaljuk.

Hogyan dolgozott a 7 tagú Igazgatótanács? Évente legkevesebb kétszer kellene találkozni, ez 2006-ban sikerült, de nem volt mindenki jelen, s ennek anyagi okai voltak.

Az érdekképviseletről – a civil szféra társadalmi helyzetét tekintve: mi a normális társadalom és ott hol lesz a civil szféra szerepe, helye; partnernek kellene tekintsenek, hiszen a mi tevékenységünk szolgáltatás; a közösségért dolgozunk; a tudásunkkal és a szabadidőnkkel dolgozunk, a társadalomnak nem érdeke, hogy olyan munkát végezzünk, amihez nem értünk.

A Szülőföld Alapot létrehozó törvény a Parlament elé került, melynek kapcsán levelet írtunk a magyar politikai vezetőkhöz, melyben találkozási alkalmat kértünk. Magyarországon kötelező a civileket megkérdezni egy ilyen törvény megalkotása előtt. Az államfő hivatalából érkezett visszajelzés, hogy foglalkoznak az üggyel. Szili Katalin fogadta a MCSZESZ küldöttségét, – reménykeltő volt a találkozás, de az ígéretek nem valósultak meg.

2006 őszén az RMDSZ kongresszusának előkészítése során hangoztatták, hogy a belső reform ki kell terjedjen a struktúrára is. A kulturális tevékenységet külön intézményi keretbe akarták helyezni. Itt kellett volna hogy helyet kapjon a civil szféra.

Utolsó fellépésünk november 28-án történt, Sólyom László támogatáspolitikai konferenciát hívott össze. Öten (Székely István – RMDSZ, Hegedűs Csilla – Transilvania Trust, Kató Béla – Sapientia EMTE, Gergely István – Katolikus Érsekség, Salat Levente, Bodó Barna) – átadtunk egy memorandumot az államfőnek:

A memorandum alapelvei a következők voltak:

 • civil függőség (háromszoros)
 • a partnerség újragondolása
 • Somai József számítása: mennyi jár/jut az erdélyi magyar civileknek?
 • hogyan lehet megreformálni a támogatási rendszert

A válasz az volt, hogy jövőben is lesz egy újabb tanácskozás. Az érdekvédelem terán sokat kezdeményeztünk, de nem sok eredménnyel.

 

 1. Pénzügyi beszámoló

 

Egri István felvezetésében:

lásd a csatolt táblázatban;

– 1641 lejnyi összeget kell az iroda működtetésére kifizetni, de még nincs előkészítve (számlák átnézése stb.);

 

Bodó Barna: a két beszámoló vitáját elkezdhetjük.

Csomós Attila: másabb formába kellene a vezetést, vagy legalábbis a tagokkal való kapcsolattartást intézni. Van meghallgatás, vannak fülek. Nincs mindenkinek lehetősége a drótpostához. Ez egy szakadást idézett elő a Szövetség munkájában. Sokkal több közvetlen kapcsolat kell, csak így lehet elérni, hogy érdekvédelmet lásson el a szervezet.

Ha mi Romániában élünk, miért nem a román kormányhoz intézzük a kéréseinket? Hiszen mi itt fizetünk adót. Az új vezetőség azzal kellene foglalkozzon, hogy megismerje és megismertesse a szervezeteket, azok problémáit, azt, hogy hol kell segíteni. Az első időben más forrásokat is kell találjunk, nemcsak a pályázatokat. Szolgáltatások biztosítására is gondolhatunk, ebből is létrejöhetne egy alap.

 

Bodó Barna: A román civil szférával több kapcsolatfelvétel volt. Jó hangulatú beszélgetések voltak. A FNTC egy bukaresti alapítvány, amikor kell, megtaláljuk őket. A kormány felé nem tettünk lépéseket. A kormány az egyeztető tanácsba nem hívta be a civileket, hanem a prefektúrákra bízta. Az RMDSZ nem akart észrevenni. A több ernyőszervezetből egy sem vehetett részt az Országos Gazdasági Egyeztető Tanácsban. Ameddig az ERMACISZA létezik, nincs szükség szolgáltatásra, mert dupláznánk. A munkacsoportok áthidalhatták volna a hiányokat. A kapcsolattartás a jövő fontos feladata lesz.

 

Egri István: Az ERMACISZA próbál szolgáltató szerepet betölteni, de vannak lefedetlen területek, hisz a humán erőforrások végesek. Együttműködünk, és ehhez folyamatosan egyeztetni kell. Most két lehetőség előtt állunk: képzést kell szervezni és a civil portált létrehozni. Új emberek, új szervezetek kellenek. Az emberek fejében nagy a zavar a két szervezetet illetően, és ez káros.

Szekeres E.: Meg lehetne valósítani azt, hogy az év végén mindenki egyoldalas eseménynaptárt adjon be, ami segítség lehetne legalább a kistérségekben más szervezetnek is.

 

Bodó Barna: Köszönjük a javaslatot. Amikor a civil portált megtervezzük, szükség lesz egy olyan gombra, ahol ezek lesznek nyilvántartva. Minden tagszervezet majd saját maga tudja feltenni az anyagokat.

Varga J.: Megalakultak és működnek a munkacsoportok?

 

Bodó Barna: A munkacsoportok működtetését különböző személyek vállalták, de nem valósult meg.

 

Szabó Izolda: Jó lenne, ha megalakulnának a munkacsoportok. Lenne egy felelős, aki nézné a pályázati kiírásokat. Közösen lehetne pályázni az Európai Unióhoz – a MCSZESZ vállalna önkéntest, aki segítene a helyi szervezeteknek lefordítani a szöveget. Rá kell állítani új embereket, hogy pályázatokat írjanak. A kicsi szervezet nem tud megbirkózni a nagy pályázatokkal, de ha összefognak, sikerrel járhatnak.

 

Bodó Barna: Ez a téma elvi kérdéshez vezet. Ne rivalizáljunk a civil világban egymással! Ma már a hálózatoké a jövő. Szabó Izolda hozzászólása egy hálózatra vonatkozott, és ez akár a munkacsoportok felől is indulhat. Egy korábban végzett felmérés jelzi, hogy mennyire szűk azon civil szervezetek köre, akik az Európai Unióhoz pályáznak, mert szegény a civil világ.

 

Egri István: Egy civil szervezet nem attól nagyszerű, ha minél több pénzt forgat meg. A civil kurázsi nem erről szól, és a MCSZESZ feladata az, hogy ezt előhozza az emberekből, felismerni időben a problémát, lehetőségeket, s ehhez kommunikálni kell.

 

Bereczki Kinga megmutatja a CIVEK katalógust. Ha hasonló létezne máshol is, akkor máris meglenne az erdélyi civil szerveztek katalógusa. A CIVEK közelebb hozza a felsőbb döntéseket, de gyűjti is az igényeket. Bereczki Kinga a hálózatépítést látja követendőnek, a kapcsolatépítést, és hogy beinduljon egy kommunikációs rendszer.

 

Bodó Barna: Ezt megvalósíthatjuk, nagyon fontosnak látom.

 

Zsigmond Győző: Az érdekképviselet nagyon fontos: nincs elegendő szavunk, beleszólásunk bizonyos ügyekben. A gombászegyesület javasolt egy törvényt, ami már ki volt próbálva, és mégis, ami végül megszületik, az kész csőd. Bennünk is van hiba, mert a saját felelősségünket többre kell tartanunk. Több alapítvány is megszűnt, – erre oda kell figyelni.

 

Bodó Barna: A törvény-kezdeményezésekre kell kitalálni az eljárást, hogy ráerősíthessünk a tagszervezetre, ha szükség van.

 

Zsigmond Győző: Hiába javasol egy civil szervezet valamit, abból még nem lesz törvény, csak ha egy párt is melléje áll.

 

Bodó Barna: Ez érdekképviselet, oda kell állni.

 

Báthori Ilona: Fel kell lépni annak érdekében, hogy igényeljék a diplomás gombaszakértőket. 2001-ben volt 12 önkéntesük, idén egy sem.

A politikum és a MCSZESZ közti kapcsolatról: a politikum maga alá gyűrte a civil társadalmat, tudatosítani kellene bennük, hogy mi válasszuk őket, és így mi kell nyomást gyakoroljunk rájuk. A pénzt ne ők osszák!

A következő elnökség feladatairól: szükség volna térségei elnökökre, amelyek az illető sajátos térséget fognák össze. Az elnökség dolgozzon ki egy stratégiát. A Szövetségnek nem dolgoznia kell, hanem képviselnie.

Bodó Barna: A regionális elnökség megalakításáról a következő elnökségnek kellene döntenie.

 

Sándor Krisztina: Úgy válasszuk meg az Igazgatótanácsot, hogy más-más régióból legyenek, így nem lenne szükség külön elnökségi tagokra. Az új igazgatótanács készítsen kétéves stratégiát, mert szükség van rá. Az elmúlt időszakban nem voltunk valódi operatív testület. A MCSZESZ szinte mindenkinek egy másodlagos téma, a lelkesedés időközben pedig elveszett. Véleménye az, hogy vagy jobban odaáll mindenki, vagy írjuk át az egész szerkezetet. Ha 3 év alatt nem sikerült saját ügyvezetést kialakítani, nem vállalja át ezt az ERMACISZA ezt a munkát, egyfajta szolgáltatásként?

 

Bodó Barna szavazást kér arra, hogy elfogadja-e a közgyűlés a két jelentést?

 

A közgyűlés 5 tartózkodással elfogadta a jelentéseket.

 

 1. 4. Erdélyi Civil Alap:

 

Az ötletet Varga Zoltán vetette fel, bár már korábban itt-ott elhangzott egy-egy halvány gondolat ennek létrehozásáról.

 

Varga Zoltán javasolja, hogy az új vezetőség segítségével egy munkacsoport alakuljon, amely ezt létrehozná.

Az Erdélyi Civil Alap fontosabb jellemzői:

– olyan pillér lehetne, mely független a politikától, a civil szféra rendelkezik vele;

– egy alap, amely folyamatosan bővülne, és ennek a kamatát használnánk fel, vagy Egri István javaslata alapján hiteleket is adhatnánk;

– ennek a gazdája a MCSZESZ lehetne;

Varga Zoltán javasolja, hogy beszéljünk tovább erről a témáról.

 

Bodó Barna: Most arról kell döntést hozni, hogy a MCSZESZ vállal-e ebben szerepet, és ha igen, milyet? Kit céloz meg? Fejlesztési alap (pályázatok önrészéhez) vagy közösségi alap (a kis civil szervezetek működéséhez) legyen?

Alapelv, hogy csak a kamatokat (legalább 100.000 euró kellene) használhatjuk fel, az alaphoz nem nyúlhatunk. Egy védnöki testületet kellene létrehozni (erre a két magyar leköszönt államfőt kérhetnénk meg). Ez adná meg az induló alap legitimitását.

Ki legyen az alapító? Ha a MCSZESZ, akkor nem adhat saját magának pénzt. Az egyházak is lehetnének közalapítványi struktúrában. Megbízzon-e a MCSZESZ ezzel a tervvel egy kezdeményező csoportot?

 

Nagy Pál: Fontosabb, hogy arról beszéljünk, hogy a szervezettel hogyan tovább? Van két jó elképzelés, melyről a leendő elnökség majd döntést hoz, és intézi tovább. A kérdőív alapján a szervezetről beszéljünk.

 

Bodó Barna javasolja, hogy ne a civil alap részleteibe menjünk bele. Kell vagy nem kell?

 

Csomós Attila: Jónak jó, de sok minden tisztázatlan. Ha csak arról szól, hogy mások által adott pénzt szétosztunk, arra jó az alapítvány. Ha hitelt is akarunk adni, oda már legalább hitelszövetkezet kellene. Ezeket a gondolatokat tovább kell vinni. A MCSZESZ fogadhat adományokat, és azt továbbadhatja bármelyik szervezetének.

 

Bodó Barna: Arról döntsünk, hogy foglalkozzunk-e ezzel vagy sem?

 

Szenkovics Dezső: Nem lehet a jövőbeli elnökség nyakába varrni ezt a témát. Több vetülete van (jogi, pénzügyi szakmai stb.) ennek a kérdéskörnek. Speciálisan erre a célra összeverbuvált emberek kellenek.

 

Bodó Barna: Varga Zoltán és Bodó Barna foglalkozik ezzel a kérdéssel a tovább. Egyetért-e ezzel a közgyűlés?

A javaslat elfogadva.

 

 1. Civil stratégia-tervezet:

 

Bodó Barna: Önmagunk szerepét, helyét fogalmazzuk meg. Ezt mennyi időre tegyük meg? A tagszervezetek szükségesnek tartják-e a stratégia kidolgozását? Ha igen, ezt mekkora időhorizontra?

 

Fleisz János: Az Erdélyi Civil Alap hasznos dolog, de vannak más kezdeményezések is (pl. az EMKE esetében), de ezeknek nincs visszhangjuk. A stratégiával kapcsolatban: létezik-e egy erdélyi magyar civil út?

Mi eddig eseménykövető hozzáállással dolgoztunk, de a stratégiánk helyzetteremtő és befolyásoló, markáns kell legyen. Az alapokból kiindulva lehet rövidtávú stratégiát alkotni, de a hosszútávúra is szükség van.

 

Bereczki Kinga: A stratégiára nagyon-nagy szükség van. Ez az első, és ez határozza meg az utat. Kérdés, hogy ezt ki dolgozza ki?

 

Bodó Barna: Az igazgatótanács által felkért szakemberek kell kidolgozzák. Ez módszertanilag is egy kihívást jelent. Az igazgatótanács megkapja a feladatát, és keresse meg ennek a módját. Ki tartja szükségesnek, hogy legyen civil stratégia?

 

A közgyűlés egy tartózkodással elfogadta, hogy alkossunk civil stratégiát.

 

Bodó Barna: A stratégiával kapcsolatban legyen egy rövid (az elnökség mandátuma idejére) és egy hosszabb távú stratégia.

A javaslat egyhangúan elfogadva.

 

 1. Alapszabály-kiegészítés:

 

Az I.5 fejezet 20 pontjánál: a másodszori összehíváskor is szükség van egy minimális 25%-os méltányossági küszöbre.

 

A kiegészítés egyhangúan elfogadva.

 

Ki tagja a szervezetnek?

Ha nem fizeti a tagsági díjat, sok a három éves tagság fenntartása. Ezt a pontosítást elég csak a működési szabályzatba betenni.

 

A szervezet közgyűlésén indokoltan hiányzó szervezet átadhatja szavazatát egy másik szervezetnek. Maximálisan 2 szervezet képviseletét lehessen átvenni (1 ember maximálisan 3 szervezet nevében szavazhat).

 

A javaslat egy tartózkodással elfogadva.

 

 1. Tisztújítás:

 

Egri István levezeti a tisztújítást. Szavazatszámláló bizottságra javaslatok:

 1. Kristály Bíborka
 2. Szentgyörgyi Zoltán

 

Javaslatok elfogadva.

 

Javaslat az igazgató tanács tagjaira:

Elnök: Bodó Barna

Jelölések az Igazgatótanács tagjaira:

 1. Nagy Pál
 2. Bereczki Kinga
 3. Sándor Krisztina
 4. Szenkovics Dezső
 5. Varga Zoltán
 6. Somogyi Attila
 7. Szabó Izolda
 8. Somai József

 

A szavazás eredménye:

 

Bodó Barna                            30

Sándor Krisztina                    33

Nagy Pál                                28

Bereczki Kinga                      29

Szenkovics Dezső                  22

Somogyi Attila                       15

Szabó Izolda                          22

Varga Zoltán                          28

Somai József                          18

 

Elnök: Bodó Barna 30.

Az Igazgatótanács tagjai:       Sándor Krisztina 33

Bereczki Kinga 29

Nagy Pál 28

Varga Zoltán 28

Szenkovics Dezső 22

Szabó Izolda 22

Alelnökök:

Bereczki Kinga – általános alelnök

Varga Zoltán – ügyvezető alelnök

 

 1. Különfélék

 

Nagy Pál javaslatára a közgyűlés elfogadja, hogy amennyiben az Igazgatótanács tagjai közül valaki lemond, eltávozik stb., akkor a jelen szavazás során kialakult rangsor szerint a következő személy foglalja el a helyét.

A civil alapok leosztása az önkormányzatok részéről a szervezeteknek – megyénként más-más a helyzet, nyomásgyakorlásra van szükség.

Bodó Barna kérdezi, hogy ki szeretne beszállni a civil alap további kidolgozásába? Bereczki Kinga ha tud, besegít, még jelentkeznek mások is.

 

Lejegyezte: Kristály Bíborka Réka (Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet)

 

Hitelesítette: dr. Bodó Barna

Bemutató és küldetés

Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége –

MCSZESZ

Székhely: Kolozsvár, Mátyás király u. 4.

Honlap: www.civilportal.ro Villámposta: civilkv@gmail.com

Telefon: 0040 771 644 902

 

Alapelvek:

A civil társadalom feladata – és egyben lényege –, hogy a köz érdekében kifejtett érdekérvényesítő tevékenységét a szabadságra és az értékekre alapozza. Az önszerveződő civil szféra az erdélyi magyar társadalom független intézményrendszerének megvalósítója, és a rendszerváltás óta e tekintetben jelentős eredményeket tudhat magáénak. A sikerek mellett a hiányosságokat is látni kell, a folyamatos fejlődés csak így valósítható meg. Küldetésének betöltése érdekében a civil szférának tovább kell erősödnie az érdek- és értékérvényesítő képességében, ehhez pedig elsősorban a bizalomra és a szolidaritásra alapozó együttműködés adhat lehetőséget. A fentiekben megfogalmazott elvekre hivatkozva hoztuk létre a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét (MCSZESZ) létrehozását kezdeményezi, amely a társuló szervezetek egyeztető, érdekképviseleti és érdekérvényesítési feladatát látja majd el.

 

A Szövetség:

– teljes belső működési szabadságot és függetlenséget biztosít a társuló szervezeteknek;

– érvényesíti az önkéntesség, az egymás iránti felelősség, a kölcsönös segítségnyújtás, a függetlenség-szabadság-egyenlőség polgári erkölcsi elveket;

– lehetőséget teremt a civil szféra érdekeinek strukturált megfogalmazására és hiteles megjelenítésére;

– intézményes háttérként szolgál a civil társadalmi kontroll szerepkör betöltésére;

– ellátja a szakmai képzés megszervezésével járó feladatokat, hogy az információhoz való hozzáférés egyenlő esélyével civil szervezetek megfelelhessenek a tudásközpontú társadalom támasztotta feltételeknek;

– képviseli az illetékes hatalmi intézmények felé a romániai magyar civil szféra érdekeit.

 

Cél és küldetés:

Az Alapszabályzat szerint, a Szövetség célja a romániai magyar civil szféra szervezeteinek felkarolása, tevékenységük hatékonyságának és eredményességének növelése, az alábbi feladatok felvállalásával:

 1. esélyegyenlőség megteremtése az információhoz való hozzájutásban, információ-áramoltatás, információs iroda működtetése;
 2. közvetítés a tagszervezetek és más jogi és természetes személyek számára;
 3. hálózatépítés a partnerség elve alapján;
 4. belső forrásközpontként való működés, szakmai tudásátadás biztosítása, tréningek, képzések szervezése a nonprofit szféra menedzsmentje, pénzügyvitele, adományszervezés, pályázatírás témakörökben, kiadványok megjelentetése, konferenciák szervezése, valamint szakmai könyvtár létesítése;
 5. a civil szféra kapcsolatrendszerének kialakítása, bővítése és ápolása a hazai román és a külföldi civil szférával;
 6. a tagok és a civil szféra érdekképviselete és érdekvédelme a közéletben;
 7. partnerségen alapuló együttműködés az egyházakkal, a gazdasági és politikai szférával;
 8. civil kontroll érvényesítése minden esetben, amikor közösségi érdekek sérülni látszanak;
 9. civil kontroll érvényesítése a támogatási rendszerek működése felett;
 10. a civil szférát érintő jogi szabályozások monitorozása, törvénytervezetek és módosító javaslatok kidolgozása és érvényre juttatása.

 

A MCSZESZ rendszeresen civil konferenciát és képzéseket szervez, honlapot működtet, hírlevelet szerkeszt, kiadja a Civil Fórum c. lapot, megjelenteti az Erdélyi Magyar Civil Évkönyvet., szervez.

Jegyzőkönyv a MCSZESZ 2015. október 24. napján tartott közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV

a MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK ERDÉLYI SZÖVETSÉGE

2015. OKTÓBER 24. NAPJÁN TARTOTT

 

KÖZGYŰLÉSÉRŐL

 

 

Helye: Marosvásárhely, Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai-terme. Jókai (Eminescu) utca 28. szám

Ideje: 2015. október. 24., szombat, 12:20 perc

 

Jelen vannak:

Erdel Edit (Rádió Marosvásárhely, Kossuth Rádió; Incze Vanda (Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület); Carmen Costantin (Fondul Cultural Naţional/Nemzeti Kulturális Alap); Tibád Zoltán (BGA Pro Transilvania); Székely Lajos (Bandi Dezső Kulturális Egyesület); Gergely Orsolya (Hanitoscoop Alapítvány), Márton Z. Attila Csaba (AS HIFA – Románia); Márton Z. Annamária (AS HIFA – Románia); Simon Judit (AS HIFA – Románia; Tóth Ildikó (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Tóth Tivadar (St. Saudiowan Kulturális Alapítvány); Brînzan-Antal Cristina (Heltai Könyvtári Alapítvány); Veres Karola (Sapientia HÖK Kolozsvár); Széman Emese Rózsa (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége); Lokodi Katalin (Kolozsvári Magyar Diákszövetség); Szász Alpár Zoltán (Politeia – Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület); Telegdi Sándor, Csomós Attila (Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros); Timár Tímea (RMGE Maros); Szőke János (RMGE Fehéregyháza); Bereczki Kinga (Civilek Háromszékért); Bereczki Barna (Amőba Központ Sepsiszentgyörgy); Bodó Barna (Szórvány Alapítvány Temesvár); Zólyomi Erika (Romániai Magyar Közgazdász Társaság).

 

Napirendi pontok (a meghívóban foglaltak szerint):

 1. Elnöki beszámoló a 2015-ös évről
 2. Pénzügyi jelentés a 2015-ös évről
 3. A MCSZESZ elnökének és alelnökeinek megválasztása (tisztújítás)
 4. Új programok megbeszélés
 5. Különfélék

 

Bodó Barna elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, a közgyűlés határozatképes.

 

A jelenlévők elfogadják a MCSZESZ közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait, új napirendi pont felvételét nem kérik. Bodó Barna elnök javasolja új napirendi pont felvételét a második napirendi pont után, melyben a szükséges alapszabály- és Szervezési és Működési Szabályzat-módosítás kérdését tárgyalnák meg. A közgyűlés a kiegészített napirendet egyhangúlag elfogadja.

 

A levezető elnökül megválasztják Bodó Barna elnököt.

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére felkérik Brînzan-Antal Cristinát, míg a jegyzőkönyv hitelesítésére Széman Emese Rózsát és Zólyomi Erikát. A közgyűlés szavazata alapján szavazatszámláló biztosok Timár Tímea valamint Veres Karola.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök a szervezet éves beszámolója első pontjaként felkéri Széman E. Rózsa irodavezetőt, hogy ismertesse a tagszervezetek újra regisztrációval kapcsolatos eredményeket (1. sz. mell.). Ezután felidézi, hogy az SzMSz értelmében minden szervezet még két másikat képviselhet önmagán kívül, így összesen 27 szervezet van jelen; majd beszámol a MCSZESZ az elmúlt évekbeli tevékenységéről (2. sz. mell.)

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök ismerteti a Szövetség gazdasági beszámolóját (3. sz. mell.).

 

Ezeket követően a levezető elnök a beszámolókat szavazásra bocsájtja.

 

Határozat száma: 1/2015. 10. 24-i Határozat

A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna elnök felveti, hogy jó volna bevezetni az aktív és passzív tagságot az újraregisztrált és még újra nem regisztrált szervezetek megkülönböztetésére, viszont ezt a fogalmat a román jogrend nem ismeri. Ezért azt javasolja, hogy a Szervezési és Működési Szabályzatba vegyék fel ezeket a kategóriákat, valamint azok definícióit. Tóth Tivadar kérdésére, miszerint van-e szavazati joga a passzív tagoknak, azt feleli, hogy nincs, ehhez tagságukat aktiválniuk kell. A javaslatot a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.

 

Határozat száma: 2/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

 

Ez után az elnök elmondja, hogy a szervezet Alapszabályzatának módosítására is szükség van. Elsőként megemlíti, hogy mivel a szervezetnek már van saját irodája, meg kell változtatni az Alapszabályzatban szereplő székhely címét.

Bodó Barna felveti, hogy, az operativitás érdekében, és a nagy távolságok miatt jobb volna, ha 5 helyett csak 3 vezetőségi tag lenne. A kérdést vitára bocsájtja. Incze Vanda Székelyföldi régióképviselő azt javasolja, hogy a tagok továbbra se csupán kolozsváriak legyenek. Bodó Barna egyet ért ezzel, valamint kiemeli, hogy ezt a jelölések döntik majd el. Bereczki Kinga szerint jobb lenne, ha megmaradna az 5 tagú vezetőség. Az elnök a kérdést nyílt szavazásra bocsájtja, a közgyűlés a következő határozatot hozza:

 

Határozat száma: 3/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

 

Ezt követően az elnök és a korábbi alelnök, illetve elnökségi tagok lemondanak tisztségükről.

 

Határozat száma: 4/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna felkéri Szász Alpár Zoltánt mint korelnököt a tisztújítás levezetésére. Szász Alpár Zoltán elfogadja a felkérést. Bodó Barna javaslatát a közgyűlés egyhangúlag támogatja.

Szász Alpár Zoltán ismerteti a meghívóban foglaltakat, miszerint lehetséges a jelölés, vagy az önjelölés, és jelölhet minden érvényes, aktív tagsággal rendelkező személy. Incze Vanda, Veres Karola és Brînzan-Antal Cristina elnöknek Bodó Barnát jelöli. Alelnöknek (illetve tagnak) Bodó Barna Szász Alpár Zoltánt, Incze Vanda Bereczki Kingát, a Református Diákalap és Bereczki Kinga Incze Vandát jelöli. Bereczki Kinga személyes okokra hivatkozva nem vállalja. Bodó Barna, Incze Vanda és Szász Alpár Zoltán vállalják a jelöltséget.

 

A közgyűlés titkos szavazáson dönt a fentiekről. A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazatok megszámolás után a következő eredményt hirdetik ki:

 

A 27 jelenlévőtől beérkezett 27 szavazat, mellyel a közgyűlés az 5/2015. 10. 24-i Határozatban

 

Elnöknek:                   Bodó Barnát (27 szavazat)

Alelnöknek/Tagnak:   Incze Vandát (13 szavazat; egy érvénytelen)

Alelnöknek/Tagnak:   Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat; egy érvénytelen)

 

választotta meg titkos szavazással a mai napon.

Mivel a két alelnök/tag jelölt egyenlő szavazatot kapott, Bereczki Kinga felveti, hogy lehetne-e változtatni a megnevezésen, és két alelnököt választani.

 

Határozat száma: 6/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

 

 1. Napirendi pont

 

Bodó Barna a jövőbeli tervekről beszél. Az újra regisztrációval a MCSZESZ egy új korszakához érkezett. „Ha a civil szervezetek nem jönnek el, nekünk kell elmennünk hozzájuk.” Külön kell foglalkozni a vidéki civil szervezetekkel, sokan egyedül maradtak vállalt feladataikkal. Ez helyzetfelmérést és hálózatépítést jelent. A másik kitűzött cél az érdekképviselet. Önkormányzati–civil találkozókat javasol. EU-s pályázatoknál a civilek jelenléte pontot jelent az önkormányzatoknak. Javaslatokat vár. Felkéri Bereczki Kingát, hogy mutassa be a Civilek Háromszékért CIVEK ernyőszervezet működését, eredményeit. Bereczki Kinga beszámol a Kovászna megyei civil ernyőszervezetről.

 

 1. Napirendi pont

 

Több szervezet is jelezte, hogy szeretné felvételét kérni a MCSZESZ-be.

HIFA Egyesület bemutatkozója

 • A fogyatékosokkal élők segítése.
 • Székhelye Marosvásárhely.
 • Cél: Hídépítés a társadalom és a fogyatékossággal élők között.
 • A felvételi kérelmet két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület.

Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke kéri a tagfelvételt:

 • Az elnök bemutatja a szervezetet; elmondja, hogy Bandi Dezső iparművész, művészeti író, népművelő örökségének és szellemiségének az ápolását tűzték ki célul.
 • A felvételnek két szervezet támogatja: Szórvány Alapítvány és a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület.

Bereczki Kinga: kéri a Székelyföldi Tehetségtámogató Tanács felvételét.

 • A három megye tehetséggondozásának kiépítése. 10 alapító taggal indult, ma 32 tagja van.
 • Két támogató szervezet a Szórvány Alapítvány és a Segesvári Gaudeamus Alapítvány.

Széman E. Rózsa: beszámol arról, hogy a kolozsvári Korzo Egyesület kérte felvételét a MCSZESZ-be.

 • Tematikus sétákat tartanak Kolozsváron (A mulató Kolozsvár, Mátyás király álruhái, kolozsvári mozik stb.).
 • Múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek a Szépművészeti Múzeumba.
 • A szervezet kérelmét a Báthory István Alapítvány és a Sapientia HÖK támogatja.

 

Határozat száma: 7/2015. 10. 24-i Határozat

A közgyűlés a három szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

Ezt követően további észrevétel, hozzászólás nem lévén a levezető elnök a közgyűlést 13:35-kor berekesztette.

 

Közgyűlési határozatok

 

1/2015. 10. 24-i Határozat: A szervezet közgyűlése a 2015. évi beszámolókat egyhangúlag elfogadja.

2/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés elfogadja az aktív és passzív tag státus felvételét a Szervezési és Működési Szabályzatba.

3/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés 20 igen és 7 nem szavazattal elfogadja, hogy az elnökség 3 tagú legyen.

4/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a MCSZESZ korábbi tisztségviselőinek lemondását elfogadja.

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés titkos szavazáson, 27 érvényes szavazattal elnöknek választotta meg Bodó Barnát (27 szavazat); 26 érvényes szavazattal alelnöknek, illetve tagnak választotta meg Incze Vandát (13 szavazat) és Szász Alpár Zoltánt (13 szavazat).

6/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a javaslatot a két alelnöki tisztségre.

7/2015. 10. 24-i Határozat: A közgyűlés a négy szervezet felvételét egyhangúan elfogadja.

 

 1. m. f.

 

 

…………………………………….

Bodó Barna

MCSZESZ Elnöke

Levezető Elnök

 …………………………………….

Széman E. Rózsa

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 …………………………………….

Zólyomi Erika

Jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

……………………………….

Brînzan-Antal Cristina

Jegyzőkönyvvezető

2012

Jegyzőkönyv

Jelenlevő szervezetek és képviselőik:

Integráció Alapítvány – Makkai Zoltán, Temesvári Magyar Nőszövetség – Makkai Zoltán, Református Diákotthon Alapítvány – Dobai László Bővebben

2010

Jegyzőkönyv

 

Felvétetett Marosvásárhelyen, 2010. okt. 15-én, a MCSZESZ 2010 évi közgyűlésén. Bővebben

2009

A Magyar Civil Szervezetek Szövetsége (MCSZESZ)

2009. évi tevékenységéről

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségét (a továbbiakban MCSZESZ) 2005-ben 77 civil szervezet hozta létre. Szervezetünknek jelenleg 113 tagja van, ezek között vannak országos, regionális és helyi szervezetek is.

Bővebben