Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai nézetei

  1. március 29-én dr. Makkai Béla, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem docense előadást tartott Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai nézetei címmel Nagyenyeden, a dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban.

A közönség sorait túlnyomó részt a Bethlen Gábor Kollégium tanárai és diákjai töltötték be, akik az előadást követően részt vettek egy (kissé kötetlenebb) kerekasztal-beszélgetésben. Az előadó az országgyűlési képviselő politikai pályájának fontosabb mozzanatait, illetve politikai döntéseiben megnyilvánuló személyiségjegyeit vázolta. A diákok számára érdekesnek bizonyultak az új információk. Sikerélmény volt számukra felfedezni a különféle emberi tényezőknek a politikai döntésekre gyakorolt hatását.

Köszönjük a lehetőséget, a tartalmas előadást!


Civil szerepek és a kisebbségi lét

Bodó Barna: Civil szerepek és a kisebbségi lét

 

A civil szerveződéseket sokan egyfajta csodaszernek tekintik, ezt a civil szerep- és szemléletér-telmezésre utalva teszik. A civil felelősségvállalás élharcosai szerint sok, túl sok területen azért nem működnek a dolgok, mert az emberek, a vezetők, valakik ott fent vagy lennebb értetlenek. Nem értik meg, nem fogják fel a jobbító civil elképzelések lényegét. A neheztelő hang erejét a civil mivolt jellege adja: hogy a jobbító szándék személyes előnyöktől mentes, nem kényszerből vagy törvényi kötelezettségből fakad, egyedül csak a közösségi elkötelezettség irányítja. Ugyan-akkor tagadhatatlanul van ebben a megnyilatkozásban civil elfogultság.

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AADIw6VA6SlAeaNUifi15PRps5vQI44sCi0

 


A birtokbavétel lépcsőfokai

Bodó Barna: A birtokbavétel lépcsőfokai

Amikor 2015 nyarán egy beszélgetés során felötlött, hogy az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv harmadik, 2015-ös kiadását az erdélyi, szépen sokasodó fesztivál típusú magyar napoknak titulált, a helyi közösségek összesereglését célzó és kiváltó rendezvények számbavételének lehetne szentelni, volt bennem némi bizonytalanság. Mekkora a jelenség, mekkora az érdekeltek köre?

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AABmcZNRo-Nq0Xqdxk73UFXHSt1fUObi3QU

 


CIVIL KÁVÉHÁZ – 2016/2017-es Erdélyi Magyar Civil Évkönyv, A mi fiataljaink könyvbemutató

2018. február 28.-án a kolozsvári Bocskai-házban a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MACISZESZ) által kiadott Civil Évkönyv bemutatójára került sor. A bemutatót Murádin János, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem kancellárja tartotta. A Civil Kávéház házigazdája Dr. Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke.
Murádin János a bemutató során kiemelte az évkönyv pozitívumait, és különösen fontosnak tartotta azt, hogy az évkönyv fiatalokról szól, valamint azt, hogy a kötetnek számos fiatal szerzője van, beleértve a Sapientia EMTE hallgatóit is. Megjegyezte azt, hogy ez a világ más, mint az ő fiatalsága, mivel a mai internetes világban mások a szokások, ezért figyelemmel kell kísérni a fiatalokat, azok olvasási szokásait, hogy érdeklődésüket felkeltsék.
Amellett, hogy a kötet szerkezetéről beszélt kiemelt pár cikket a kötetből, amelyet humorosnak, könnyed hangvételűnek, de ugyanakkor tudományos munkának tekintett. Mindemellett fontosnak tartotta a Civil Évkönyvben szereplő ifjúsági szervezeteket tartalmazó adatbázist is.
A kötet bemutatását követően a jelenlevők javaslatokat tehettek a 2018-as Erdélyi Magyar Civil Évkönyv témájával kapcsolatosan. A 2018-as évkönyv témája a hagyományőrzés lesz.

Az évkönyv bemutatása előtt a Kolozsvári Televízió kolozsvári területi stúdiójának magyar adása és a WebSzabadság arra kérte Murádin Jánost, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem kancellárját, mondjon néhány szót a kötetről.
https://www.youtube.com/watch?v=liurZBhjKAI


FEDEZD FEL KOLOZSVÁRT! – DÍJÁTADÓ

Lezárult a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara partnerségében megszervezett “Fedezd Fel Kolozsvárt! – Videópályázat középiskolások számára” című pályázat.
A nyertesek kihirdetésére és az ünnepélyes díjátadóra 2018. február 19-én 17:00 órától került sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán.
A díjátadó ünnepség moderátora Brînzan- Antal Krisztina, a MCSZESZ irodavezetője.
A versenyzőket dr. Bodó Barna a MCSZESZ elnöke köszöntötte. Ezt követően Gödri Csilla a Sapientia EMTE PR felelőse beszélt a versenyzőkhöz.
A beszédeket követően a részvevők megtekinthették a diákok által készített kisfilmeket.
A Fedezd fel Kolozsvárt! videópályázat célja az volt, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét Kolozsvár értékeire, látványosságaira, és ösztönözze őket annak feltérképezésére, hogy mit jelent számukra, családjuk és iskolájuk számára a város.
A pályázat első kiadására a kolozsvári Apáczai Csere János és a Báthory István elméleti líceumok IX–XII-es tanulói jelentkeztek. Hosszú távú cél azonban a versenyt megnyitni minden Kolozsváron tanuló magyar középiskolás számára.
A beérkezett pályázatokat elbíráló zsűri tagjai a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán működő Filmművészet, fotóművészet, média szak oktatói, dr. Blos-Jáni Melinda, egyetemi adjunktus és dr. Boné Ferenc tanársegéd, valamint a pályázók számára felkészítőket tartó média szakos hallgatók, Tóth Helga és Lakatos Mihály.
Díjazás:
Az ünnepségen minden versenyző értékes ajándékcsomagban, az első három helyezett pedig pénzjutalomban részesül. Az első három díj összege:
I. díj: 500 lej: Csüdöm Henrietta és Ballai Álmos
II. díj: 300 lej: Szabó Lóránd és Sógor Bence
III. díj: 200 lej: Szabó Márk és Albert Eszter

Az alábbi linken megtekintheti a nyertes csapat kisfilmjét:
https://www.youtube.com/watch?v=XpTK2OfE_FM&t=211s
Az alábbi linken megtekintheti a TVR Cluj beszámolóját:
https://www.youtube.com/watch?v=L16l0xhfp0w


CÖF-CÖKA rendezésében a Szellemi Honvédők és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) ünnepi találkozója

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2018. január 19-én budapesti civil rendezvényen vett részt. A konferenciára a MCSZESZ-nek lehetősége volt meghívni kolozsvári civileket is. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezték a Kárpát-medence civil szervezeteinek részvételével a szellemi honvédők ünnepi összejövetelét. A rendezvény helyszíne az Uránia Nemzeti Filmszínház volt.
A konferencia részletes programját az alábbiakban olvashatják.
A MCSZESZ szervezésében a négyfős csapat január 19-én délután érkezett meg az Uránia Nemzeti Filmszínházba.

Az est háziasszonya, dr. Bencze Izabella nyitotta meg a rendezvényt közöntő beszédével. Ezt követően Győrffy Gergely hegedűművész előadását hallhattuk.

A bevezetőt követően dr. Rétvári Bence államtitkár köszöntötte a jelenlevőket. Kihangsúlyozta a mai feszültségekkel teli időben a legfontosabb felismerni, hogy mi a magyar érdek, és ennek érvényesítése elengedhetetlen.

Az államtitkár köszöntő beszédét követően dr. Csizmadia László a CÖF-CÖKA-CET elnökének köszöntő beszédét hallhattuk. A beszédben felidézte az elnök a CÖF-CÖKA-CET tavalyi tevékenységének bizonyos sikereit, és felhívta a figyelmet a szellemi honvédők tevékenységének fontosságára.

A következő köszöntő beszédet Skuczi Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke mondta, emellett átadta dr. Csizamdia Lászlónak a Nógrád megyéért díjat. Ezt követte Joanna Urbanska, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatójának köszöntője.

A Szellemi Honvédői díjak átadása előtt dr. Fricz Tamás politológus, a CÖKA kuratóriumi tagjának beszédét hallhattuk. Előadásában az európai és globális értékválságról beszélt, feszültségekről, amelyekre meg kell találni a helyes választ.

Az előadásokat és a köszöntő beszédeket követően díjátadásra került sor. A díjátadást levezette dr. ifj. Lomnici Zoltán, a CÖKA szóvivője. A díjazottak: dr. Barsi Balázs atya, OFM ferences szerzetes, teológiai tanár, dr. Lengyel Attila, a CÖF Klub Miskolc vezetője, és a lengyelországi Gazeta Polska Klubok, a díjat átvette Ryszard Kapuscinski elnök.

A művészeti program további részeit Takács Bence előadóművész szavalata, Győrffy Gergely hegedűművész előadása, valamint Lovász Irén népdalénekes, előadóművész nyújtották.

A díjátadást követően Bayer Zsolt publicista küldött videóüzenetet a résztvevőknek, ezt követte Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztőjének beszéde, Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatójának beszéde.

A rendezvény után fogadásra került sor, a résztvevők pezsgővel koccintottak eddigi elért eredményeikre. A helyszínre érkezők a regisztrációt követően ünnepi ajándékként a Civilitika – a népfelség tudománya című, a CÖF-CÖKA által kiadott könyvet kapták.


LÉP A NÉP EUCET KONFERENCIA – OTT VOLTUNK!

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017. november 15 és 17 között nemzetközi civil konferencián vett részt melynek címe Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás. A konferenciára a szervezetnek lehetősége volt meghívni kolozsvári civileket is.
A konferencia részletes programját az alábbiakban olvashatják:
A MACSZESZ szervezésében a nyolc fős csapat november 15-én délután érkezett meg az EUCET egyik helyszíére, a Beczzúr Hotelbe. A nap további része az előadókkal való ismerkedéssel a terep felmérésével telt el. A kövekező napon 2017 november 16-án az EUCET előadói és résztvevői az Uránia Filmszínházba érkeztek, ahol Dr. Bezcze Izabella a CÖF alapítója, a CÖF-CÖKA kurátora nyitotta meg a konferenciát. A nap folyamán különböző előadásokat hallahattunk a németországi Thomas Habermann a bajor CSU müncheni parlamenti képviselőjétől, Gilbert Fayl Global Round Table elnökétől, Dr. Wolf Brzoska az Ehingen-i könyvtár vezetőjétől, Ulric Fayl von Hentaller a Global Round Table igazgatójától, Pawel Piekarcyk lengyelországi Gazeta Polska szerkesztőjétől, Dr. Dr. Franz Szabad bajori szellemi honvédőtől. A színes előadások témája változatos volt. Előadásokat hallhattunk az emberi közösség jó működésének alapjairól, az Európai Unió jövőjéről, a konzervatív európai Civil Mozgalmak Európai Föderációjáról, valamint a civil társadalom alapjairól.
A következő napon, 2017 november 17-én, a kerekasztal beszélgetés keretében tartották meg a külhoni magyar civil szervezti képviselők előadásukat. Előadást hallhattunk Milin Miograd román történésztől, Dr. Zsoldos Ferenctől a Vajdasági Civil Szövetség elnökétől, Makláry Ákos Keresztény Értelmiségek Szövetségének elnökétől. A kerekasztal beszélgetés keretében 17-én adott elő Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek elnöke. Előadásában az európai kisebbségi lét fontosságáról az európai egység és értékmegőrzés fenntartásáról beszélt. Emellett fontosnak tartja a lokális értékek megőrzését, valamint Európa értékeinek megőrzését. A MCSZESZ elnökének előadásában Bodó Barna a következő kérdésköröket fejti ki: Ki a civil? Mi a klasszikus civil szerep? Miért vagyunk mi civilek itt?
A kétnapos, CÖF-CÖKA-CET által rendezett, ,,Civilek a nemzetállamokért” című szimpóziumon a számos országból résztvevő, Európából érkezett szellemi honvédők megvitatták a ,,civilitika” – a népfelség tudománya diszciplína alapgondolatait.
A szimpózium végén egyhangúan nyilatkozatot fogadtak el.


NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017. október 18-án szervezte meg az első kolozsvári civil kávéházat. A Kávéház megnevezés beszélgetés sorozatot jelent. A civil szervezetek képviselőit hívta beszélgetésre Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke és csapata. A rendezvényen részt vettek: Vincze László az EMKE képviselője, Somai József a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület volt ügyvezetője, az RMKT tiszteletbeli elnöke, Rácz Éva a MURE elnöke, Géczi Renáta a Mathias Corvinus Collegium képviselője, Benő Attila a BBTE Általános Nyelvészeti Tanszék vezetője, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vezetője, Csatlós Pál az RMKT elnöke, Szász Alpár Zoltán a POLITEIA volt elnöke, a MCSZESZ alelnöke. Első körben a beszélgetésen a résztvevő civil szervezetek képviselőinek bemutatkozására került sor, ezt követően a jelenlévők együtt döntötték el azt, hogy melyek azok a témák, amelyekről beszélgetni kívánnak.

A kiválasztott témakör a civil szervezetek és az önkormányzatok szervezeti és partnerségi működésének kérdése és elősegítése. Sok vonatkozás került szóba: milyen akadályba ütközik egy civil szervezet működése, a helyi közösség szolgálatában az önkormányzatok és a civilek mennyire partnerek, a civileknek nyújtott pénzügyi támogatások körül milyen procedurális kérdések merülnek fel, stb. Egyesek úgy vélik, hogy két különálló, külön színtéren működő intézményről beszélhetünk, amelyek között ritka a szoros együttműködés.

Más vélemény szerint igenis fontos a civil-önkormányzati kapcsolat a pályázatok és rendezvényszervezés terén. A jelenlévők a civil önkormányzati kapcsolat nehézségei kapcsán azt a következtetést vonták le, hogy bizonyos együttműködés a kommunikáció hiánya miatt ütközik akadályba, és ezt a kommunikációhiányt kellene kezelni valahogyan.

 A civil szervezeti és önkormányzati kapcsolatok kérdéskörén túl a résztvevők a civil szervezetek közötti együttműködésről beszélgettek. Első sorban a magyar civilszervezetek közti kapcsolatokat vizsgálták, majd a román és magyar civil szervezeti együttműködés hiányát taglalták.

A jó hangulatú beszélgetés végén fogalmazódott meg a kérdés, hogy támogatni kellene azokat a civil szerveződéseket, amelyek tevékenységük elején állnak és támogatá

st még senkitől nem kaptak. Kialakulni látszik egy pályázati felhívás (Az első lépés), amelyet a MCSZESZ olyan szervezetek számára fog kiírni, amelyek még nem nyertek támogatást. A több órás beszélgetés, kávézás, koccintás végén elhangzott az a javaslat is, hogy a következő alkalomra mindenki elhozza egy barátját, kollégáját.


KONFERENCIA ÉS TILTAKOZÁS

A Széchenyi Társaság által szervezett Nemzettudat és nemzeti identitás című konferenciát Sopronban, szeptember 29 és 30-án tartották meg a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban.
Dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára valódi érzéseket közvetítve mondta el, hogy ennek a konferenciának a megrendezése egy álomból született, és valósággá vált. Kiemelte, hogy a nemzeti identitás kérdésköre talán még sosem volt ilyen aktuális, mint most. Aktualitását pedig az ukrán iskolatörvény még inkább hangsúlyozza: „Ezért azoknak a civilszervezeteknek képviselői, akik az elmúlt évtizedek munkáját arra tették fel, hogy őrködjenek a magyar nyelven és a magyarság identitás megőrzésén nemcsak Magyarországról, hanem az egész Kárpát-medencéből és Csehországból egy kiáltványt fogalmaztak meg, amelyben a tiltakozásukat fejezik ki az új ukrán oktatási törvények ellen”
Szíjjártó Péter, Külgazdasági és Külügyminiszter Úr részére!


A Széchenyi Társaság Elnöksége, a soproni civilszervezetek képviselői, a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Mura-vidék képviselői, számos önkormányzat polgármestere és iskola igazgatója, a Szövetség a Közös Célokért szlovákiai társulás elnöksége, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöksége ‒ mindazok, akik az elmúlt években kulturális vagy oktatási területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ‒ a 2017. szeptember 29. és 2017. október 1. között Sopronban megrendezett Nemzettudat és Nemzeti Identitás konferencia résztvevői tiltakozásunkat fejezzük ki az új ukrán oktatási törvény ellen!
A 2018. szeptember 1-től életbe lépő törvények oktatás nyelvéről szóló 7. cikke az ukrán nyelvet, mint az oktatásban használatos államnyelvet rögzíti. A jövőben a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása ‒ az ukrán mellett ‒ csak az első négy osztályban lesz engedélyezett. Az elfogadott törvény értelmében az önkormányzati fenntartású tanintézetek külön osztályaiban vagy csoportjaiban, így az 5. osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével minden tantárgyat ukránul kell oktatni! Ez a rendelkezés sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit és súlyosan korlátozza a kárpátaljai magyar anyanyelven beszélő honfitársak alapvető emberi jogának ‒ az anyanyelven történő tanulás és érvényesülés jogának ‒ gyakorlását!
Felkérjük Tisztelt Miniszter Urat, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg annak érdekében, hogy a széles körű nemzetközi tiltakozást kiváltó rendelkezést mielőbb kényszerüljön visszavonni az ukrán törvényhozás!
A kiáltványt a MCSZESZ nevében dr. Bodó Barna elnök írta alá, aki a konferencián Szórvány és nemzet címmel tartott előadást.


Fedezd fel Kolozsvárt! Videópályázat középiskolások számára

A Fedezd fel Kolozsvárt! videópályázat célja, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét Kolozsvár értékeire, látványosságaira, és hogy ösztönözze őket annak feltérképezésére, hogy mit jelent számukra városuk, mit jelent családjuknak, iskolájuknak.
A pályázat első kiadására a kolozsvári Apáczai Csere János és a Báthory István elméleti líceumok IX–XII.-es tanulóinak a jelentkezését várjuk. Hosszú távú célunk a versenyt megnyitni minden Kolozsváron tanuló magyar középiskolás számára.
A versenyen a kiválasztott iskolákból maximum 10-10 személy vehet részt. A pályázók egyénileg, illetve maximum kétfős csoportokként vehetnek részt a versenyen. Amennyiben egy iskolából 10 személynél több diák szeretne pályázni, az iskola előválogatást tart, kiválasztja a legjobb jelentkezőket.

A pályázat részletei:
Pályázni, a versenyre jelentkezni kisfilm-témajavaslattal lehet. Minden jelentkezőtől rövid leírást kérünk arról, mit szeretne bemutatni.
A zsűri tagjai: a MCSZESZ képviselői, a Sapientia EMTE, Kolozsvár Média Tanszékének képviselői és a kiválasztott líceumok 1-1 felelős tanára.
Felkészítés:
A versenybe beiratkozott líceumi hallgatók felkészítőn vesznek részt. A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara Filmművészet, fotóművészet, média szak egy-egy hallgatója fogja a két iskola versenyzőit felkészíteni, szakmai tanácsokkal az elkészítési folyamat alatt is a versenyzők rendelkezésére állnak. Az útbaigazítás a filmkészítés technikai ismereteire vonatkozhat, a film témáját, a közvetíteni kívánt üzenetet illetően a versenyzők a projekt futamideje alatt már nem kapnak segítséget az egyetemi hallgatók részéről. Ezeket a kérdéseket a pályamunka-javaslat leírásakor van alkalmuk feltenni.

Lehetséges témák
– Kolozsvár nevezetességei: épületek, szobrok, intézmények története, bemutatásuk
– Kolozsvár egykori jeles személyiségei a kultúra, tudomány, sport területéről
– Kolozsvárhoz kötődő hagyományok bemutatása
– egyéb, szintén a város kulturális értékeihez kötődő javaslatok

Pályamunka
A pályázat során a versenyzők 3–10 perc hosszúságú kisfilmet készítenek el. A kisfilmek kísérő szöveget és aláfestő zenét is tartalmazhatnak. A kisfilm műfaja szabadon választható.
A kisfilm elkészíthető bármilyen képfelvételre alkalmas digitális eszközzel. Ha vágáshoz, zenei aláfestéshez technikai segítségre van szükségük, ezt az egyetemi hallgatók révén megkapják.
Ha a filmben személyeket szólaltatnak meg, szükséges ezek előzetes beleegyezését kérni a filmben való szerepléshez.
A versenyzőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a rövidfilm semmilyen másokat sértő magatartást, szöveget (beszéd vagy felirat) nem tartalmazhat.
Csak saját felvételeket fogadunk el. Amennyiben a versenyző korábban készített a témával kapcsolatos munkát, abból részletek vehetők át.

Díjazás:
Minden résztvevő ajándékcsomagot kap Az első három helyezett pénzjutalomban részesül, és két dicséretet is kiosztunk.
I. díj: 500 lej
II. díj: 300 lej
III. díj: 200 lej

További felvilágosításért keresse a MCSZESZ képviselőjét (Brînzan-Antal Krisztina) a 0751382307-es telefonszámon, illetve a civilkv@gmail.com elektronikus postacímen. A pályázati felhívás plakáttal ellátva a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének a Facebook-oldalán is megtalálható.