CÖF – CÖKA – CET TALÁLKOZÓ

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2018. május 31-én budapesti civil tanácskozáson vett részt. A CÖF elnöke, Csizmadia László ismertette az elmúlt időszak történéseit, eredményeit és felvázolta az idei terveket, hogy milyen megvalósításokat tűztek ki célul. Az eredmények közé tudható, hogy a civilek.hu portál látogatottsága ugrásszerűen növekedett. A honlap látogatók fele erdélyi és ez különösen fontos, mivel a civil élet iránt az erdélyi civil társadalom érdeklődése folyamatosan növekszik. Sikernek tulajdonítható, hogy a portál folyamatosan frissül, és új tartalmakat jelenít meg, így az olvasó első kézből értesülhet a civil szférát érintő történésekről.

A MCSZESZ-nek lehetősége volt javaslatait előterjeszteni a jövőben megvalósuló magyar civil szervezetek együttműködéséről, amelyeket a jelen lévő civil szervezetek képviselői elfogadtak és további javaslataikkal egészítettek ki. Ennek köszönhetően az anyaországi és a határon túli magyar civil szervezetek között elindult egy olyan együttműködés, amely összenemzeti jellege mellett kiterjed az egész Kárpát-medencére.


HÁNYAS VAGY? 28-AS? 

EMLÉKEIM SZEMÉLYEKRŐL – ÚJRAKÖZLÉSEKKEL
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS A KÓS KÁROLY DÍJ ÁTADÁSA BALÁZS SÁNDORNAK
Helyszín: Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa
Időpont: 2018.05.09, 17 óra

Balázs Sándor kolozsvári filozófus idén 90 éves. Ennek az ünnepére május 9-mutattták be a szerző Emlékeim személyekről – újraközlésekkel című könyvét Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán. A kötet szerkesztője Bodó Barna, a MCSZESZ elnöke. A könyvbemutatót követően átadták Balázs Sándornak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által alapított Kós Károly-díjat. A vendégeket Mile Lajos főkonzul és Bodó Barna köszöntötték. A kötetet dr. Tonk Márton, a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának dékánja mutatta be.
A könyvbemutatón és a díjátadáson közreműködtek: Albert Júlia színművész, dr. Bakk Miklós politológus, Toró T. Tibor, romániai magyar politikus, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke.

Bakk Miklós_Laudáció Balázs Sándor kitüntetése alkalmával

Bodó Barna Köszöntő

Tonk Márton_Balazs Sandor 90 éves – könyvbemutató


Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai nézetei

  1. március 29-én dr. Makkai Béla, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem docense előadást tartott Klebelsberg Kuno nemzetpolitikai nézetei címmel Nagyenyeden, a dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban.

A közönség sorait túlnyomó részt a Bethlen Gábor Kollégium tanárai és diákjai töltötték be, akik az előadást követően részt vettek egy (kissé kötetlenebb) kerekasztal-beszélgetésben. Az előadó az országgyűlési képviselő politikai pályájának fontosabb mozzanatait, illetve politikai döntéseiben megnyilvánuló személyiségjegyeit vázolta. A diákok számára érdekesnek bizonyultak az új információk. Sikerélmény volt számukra felfedezni a különféle emberi tényezőknek a politikai döntésekre gyakorolt hatását.

Köszönjük a lehetőséget, a tartalmas előadást!


Civil szerepek és a kisebbségi lét

Bodó Barna: Civil szerepek és a kisebbségi lét

 

A civil szerveződéseket sokan egyfajta csodaszernek tekintik, ezt a civil szerep- és szemléletér-telmezésre utalva teszik. A civil felelősségvállalás élharcosai szerint sok, túl sok területen azért nem működnek a dolgok, mert az emberek, a vezetők, valakik ott fent vagy lennebb értetlenek. Nem értik meg, nem fogják fel a jobbító civil elképzelések lényegét. A neheztelő hang erejét a civil mivolt jellege adja: hogy a jobbító szándék személyes előnyöktől mentes, nem kényszerből vagy törvényi kötelezettségből fakad, egyedül csak a közösségi elkötelezettség irányítja. Ugyan-akkor tagadhatatlanul van ebben a megnyilatkozásban civil elfogultság.

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AADIw6VA6SlAeaNUifi15PRps5vQI44sCi0

 


A birtokbavétel lépcsőfokai

Bodó Barna: A birtokbavétel lépcsőfokai

Amikor 2015 nyarán egy beszélgetés során felötlött, hogy az Erdélyi Magyar Civil Évkönyv harmadik, 2015-ös kiadását az erdélyi, szépen sokasodó fesztivál típusú magyar napoknak titulált, a helyi közösségek összesereglését célzó és kiváltó rendezvények számbavételének lehetne szentelni, volt bennem némi bizonytalanság. Mekkora a jelenség, mekkora az érdekeltek köre?

A teljes tanulmányt az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

https://www.dropbox.com/l/scl/AABmcZNRo-Nq0Xqdxk73UFXHSt1fUObi3QU

 


CIVIL KÁVÉHÁZ – 2016/2017-es Erdélyi Magyar Civil Évkönyv, A mi fiataljaink könyvbemutató

2018. február 28.-án a kolozsvári Bocskai-házban a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége (MACISZESZ) által kiadott Civil Évkönyv bemutatójára került sor. A bemutatót Murádin János, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem kancellárja tartotta. A Civil Kávéház házigazdája Dr. Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke.
Murádin János a bemutató során kiemelte az évkönyv pozitívumait, és különösen fontosnak tartotta azt, hogy az évkönyv fiatalokról szól, valamint azt, hogy a kötetnek számos fiatal szerzője van, beleértve a Sapientia EMTE hallgatóit is. Megjegyezte azt, hogy ez a világ más, mint az ő fiatalsága, mivel a mai internetes világban mások a szokások, ezért figyelemmel kell kísérni a fiatalokat, azok olvasási szokásait, hogy érdeklődésüket felkeltsék.
Amellett, hogy a kötet szerkezetéről beszélt kiemelt pár cikket a kötetből, amelyet humorosnak, könnyed hangvételűnek, de ugyanakkor tudományos munkának tekintett. Mindemellett fontosnak tartotta a Civil Évkönyvben szereplő ifjúsági szervezeteket tartalmazó adatbázist is.
A kötet bemutatását követően a jelenlevők javaslatokat tehettek a 2018-as Erdélyi Magyar Civil Évkönyv témájával kapcsolatosan. A 2018-as évkönyv témája a hagyományőrzés lesz.

Az évkönyv bemutatása előtt a Kolozsvári Televízió kolozsvári területi stúdiójának magyar adása és a WebSzabadság arra kérte Murádin Jánost, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem kancellárját, mondjon néhány szót a kötetről.
https://www.youtube.com/watch?v=liurZBhjKAI


FEDEZD FEL KOLOZSVÁRT! – DÍJÁTADÓ

Lezárult a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara partnerségében megszervezett “Fedezd Fel Kolozsvárt! – Videópályázat középiskolások számára” című pályázat.
A nyertesek kihirdetésére és az ünnepélyes díjátadóra 2018. február 19-én 17:00 órától került sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karán.
A díjátadó ünnepség moderátora Brînzan- Antal Krisztina, a MCSZESZ irodavezetője.
A versenyzőket dr. Bodó Barna a MCSZESZ elnöke köszöntötte. Ezt követően Gödri Csilla a Sapientia EMTE PR felelőse beszélt a versenyzőkhöz.
A beszédeket követően a részvevők megtekinthették a diákok által készített kisfilmeket.
A Fedezd fel Kolozsvárt! videópályázat célja az volt, hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét Kolozsvár értékeire, látványosságaira, és ösztönözze őket annak feltérképezésére, hogy mit jelent számukra, családjuk és iskolájuk számára a város.
A pályázat első kiadására a kolozsvári Apáczai Csere János és a Báthory István elméleti líceumok IX–XII-es tanulói jelentkeztek. Hosszú távú cél azonban a versenyt megnyitni minden Kolozsváron tanuló magyar középiskolás számára.
A beérkezett pályázatokat elbíráló zsűri tagjai a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán működő Filmművészet, fotóművészet, média szak oktatói, dr. Blos-Jáni Melinda, egyetemi adjunktus és dr. Boné Ferenc tanársegéd, valamint a pályázók számára felkészítőket tartó média szakos hallgatók, Tóth Helga és Lakatos Mihály.
Díjazás:
Az ünnepségen minden versenyző értékes ajándékcsomagban, az első három helyezett pedig pénzjutalomban részesül. Az első három díj összege:
I. díj: 500 lej: Csüdöm Henrietta és Ballai Álmos
II. díj: 300 lej: Szabó Lóránd és Sógor Bence
III. díj: 200 lej: Szabó Márk és Albert Eszter

Az alábbi linken megtekintheti a nyertes csapat kisfilmjét:
https://www.youtube.com/watch?v=XpTK2OfE_FM&t=211s
Az alábbi linken megtekintheti a TVR Cluj beszámolóját:
https://www.youtube.com/watch?v=L16l0xhfp0w


CÖF-CÖKA rendezésében a Szellemi Honvédők és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) ünnepi találkozója

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2018. január 19-én budapesti civil rendezvényen vett részt. A konferenciára a MCSZESZ-nek lehetősége volt meghívni kolozsvári civileket is. Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezték a Kárpát-medence civil szervezeteinek részvételével a szellemi honvédők ünnepi összejövetelét. A rendezvény helyszíne az Uránia Nemzeti Filmszínház volt.
A konferencia részletes programját az alábbiakban olvashatják.
A MCSZESZ szervezésében a négyfős csapat január 19-én délután érkezett meg az Uránia Nemzeti Filmszínházba.

Az est háziasszonya, dr. Bencze Izabella nyitotta meg a rendezvényt közöntő beszédével. Ezt követően Győrffy Gergely hegedűművész előadását hallhattuk.

A bevezetőt követően dr. Rétvári Bence államtitkár köszöntötte a jelenlevőket. Kihangsúlyozta a mai feszültségekkel teli időben a legfontosabb felismerni, hogy mi a magyar érdek, és ennek érvényesítése elengedhetetlen.

Az államtitkár köszöntő beszédét követően dr. Csizmadia László a CÖF-CÖKA-CET elnökének köszöntő beszédét hallhattuk. A beszédben felidézte az elnök a CÖF-CÖKA-CET tavalyi tevékenységének bizonyos sikereit, és felhívta a figyelmet a szellemi honvédők tevékenységének fontosságára.

A következő köszöntő beszédet Skuczi Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke mondta, emellett átadta dr. Csizamdia Lászlónak a Nógrád megyéért díjat. Ezt követte Joanna Urbanska, a Budapesti Lengyel Intézet igazgatójának köszöntője.

A Szellemi Honvédői díjak átadása előtt dr. Fricz Tamás politológus, a CÖKA kuratóriumi tagjának beszédét hallhattuk. Előadásában az európai és globális értékválságról beszélt, feszültségekről, amelyekre meg kell találni a helyes választ.

Az előadásokat és a köszöntő beszédeket követően díjátadásra került sor. A díjátadást levezette dr. ifj. Lomnici Zoltán, a CÖKA szóvivője. A díjazottak: dr. Barsi Balázs atya, OFM ferences szerzetes, teológiai tanár, dr. Lengyel Attila, a CÖF Klub Miskolc vezetője, és a lengyelországi Gazeta Polska Klubok, a díjat átvette Ryszard Kapuscinski elnök.

A művészeti program további részeit Takács Bence előadóművész szavalata, Győrffy Gergely hegedűművész előadása, valamint Lovász Irén népdalénekes, előadóművész nyújtották.

A díjátadást követően Bayer Zsolt publicista küldött videóüzenetet a résztvevőknek, ezt követte Bencsik András, a Demokrata című hetilap főszerkesztőjének beszéde, Stefka István, a Pesti Srácok lapigazgatójának beszéde.

A rendezvény után fogadásra került sor, a résztvevők pezsgővel koccintottak eddigi elért eredményeikre. A helyszínre érkezők a regisztrációt követően ünnepi ajándékként a Civilitika – a népfelség tudománya című, a CÖF-CÖKA által kiadott könyvet kapták.


LÉP A NÉP EUCET KONFERENCIA – OTT VOLTUNK!

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017. november 15 és 17 között nemzetközi civil konferencián vett részt melynek címe Európai Uniós Civil Együttműködési Tanácskozás. A konferenciára a szervezetnek lehetősége volt meghívni kolozsvári civileket is.
A konferencia részletes programját az alábbiakban olvashatják:
A MACSZESZ szervezésében a nyolc fős csapat november 15-én délután érkezett meg az EUCET egyik helyszíére, a Beczzúr Hotelbe. A nap további része az előadókkal való ismerkedéssel a terep felmérésével telt el. A kövekező napon 2017 november 16-án az EUCET előadói és résztvevői az Uránia Filmszínházba érkeztek, ahol Dr. Bezcze Izabella a CÖF alapítója, a CÖF-CÖKA kurátora nyitotta meg a konferenciát. A nap folyamán különböző előadásokat hallahattunk a németországi Thomas Habermann a bajor CSU müncheni parlamenti képviselőjétől, Gilbert Fayl Global Round Table elnökétől, Dr. Wolf Brzoska az Ehingen-i könyvtár vezetőjétől, Ulric Fayl von Hentaller a Global Round Table igazgatójától, Pawel Piekarcyk lengyelországi Gazeta Polska szerkesztőjétől, Dr. Dr. Franz Szabad bajori szellemi honvédőtől. A színes előadások témája változatos volt. Előadásokat hallhattunk az emberi közösség jó működésének alapjairól, az Európai Unió jövőjéről, a konzervatív európai Civil Mozgalmak Európai Föderációjáról, valamint a civil társadalom alapjairól.
A következő napon, 2017 november 17-én, a kerekasztal beszélgetés keretében tartották meg a külhoni magyar civil szervezti képviselők előadásukat. Előadást hallhattunk Milin Miograd román történésztől, Dr. Zsoldos Ferenctől a Vajdasági Civil Szövetség elnökétől, Makláry Ákos Keresztény Értelmiségek Szövetségének elnökétől. A kerekasztal beszélgetés keretében 17-én adott elő Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek elnöke. Előadásában az európai kisebbségi lét fontosságáról az európai egység és értékmegőrzés fenntartásáról beszélt. Emellett fontosnak tartja a lokális értékek megőrzését, valamint Európa értékeinek megőrzését. A MCSZESZ elnökének előadásában Bodó Barna a következő kérdésköröket fejti ki: Ki a civil? Mi a klasszikus civil szerep? Miért vagyunk mi civilek itt?
A kétnapos, CÖF-CÖKA-CET által rendezett, ,,Civilek a nemzetállamokért” című szimpóziumon a számos országból résztvevő, Európából érkezett szellemi honvédők megvitatták a ,,civilitika” – a népfelség tudománya diszciplína alapgondolatait.
A szimpózium végén egyhangúan nyilatkozatot fogadtak el.


NÉGY-ÖT CIVIL ÖSSZEHAJOL-KOLOZSVÁRI CIVIL KÁVÉHÁZ

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége 2017. október 18-án szervezte meg az első kolozsvári civil kávéházat. A Kávéház megnevezés beszélgetés sorozatot jelent. A civil szervezetek képviselőit hívta beszélgetésre Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke és csapata. A rendezvényen részt vettek: Vincze László az EMKE képviselője, Somai József a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület volt ügyvezetője, az RMKT tiszteletbeli elnöke, Rácz Éva a MURE elnöke, Géczi Renáta a Mathias Corvinus Collegium képviselője, Benő Attila a BBTE Általános Nyelvészeti Tanszék vezetője, a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet vezetője, Csatlós Pál az RMKT elnöke, Szász Alpár Zoltán a POLITEIA volt elnöke, a MCSZESZ alelnöke. Első körben a beszélgetésen a résztvevő civil szervezetek képviselőinek bemutatkozására került sor, ezt követően a jelenlévők együtt döntötték el azt, hogy melyek azok a témák, amelyekről beszélgetni kívánnak.

A kiválasztott témakör a civil szervezetek és az önkormányzatok szervezeti és partnerségi működésének kérdése és elősegítése. Sok vonatkozás került szóba: milyen akadályba ütközik egy civil szervezet működése, a helyi közösség szolgálatában az önkormányzatok és a civilek mennyire partnerek, a civileknek nyújtott pénzügyi támogatások körül milyen procedurális kérdések merülnek fel, stb. Egyesek úgy vélik, hogy két különálló, külön színtéren működő intézményről beszélhetünk, amelyek között ritka a szoros együttműködés.

Más vélemény szerint igenis fontos a civil-önkormányzati kapcsolat a pályázatok és rendezvényszervezés terén. A jelenlévők a civil önkormányzati kapcsolat nehézségei kapcsán azt a következtetést vonták le, hogy bizonyos együttműködés a kommunikáció hiánya miatt ütközik akadályba, és ezt a kommunikációhiányt kellene kezelni valahogyan.

 A civil szervezeti és önkormányzati kapcsolatok kérdéskörén túl a résztvevők a civil szervezetek közötti együttműködésről beszélgettek. Első sorban a magyar civilszervezetek közti kapcsolatokat vizsgálták, majd a román és magyar civil szervezeti együttműködés hiányát taglalták.

A jó hangulatú beszélgetés végén fogalmazódott meg a kérdés, hogy támogatni kellene azokat a civil szerveződéseket, amelyek tevékenységük elején állnak és támogatá

st még senkitől nem kaptak. Kialakulni látszik egy pályázati felhívás (Az első lépés), amelyet a MCSZESZ olyan szervezetek számára fog kiírni, amelyek még nem nyertek támogatást. A több órás beszélgetés, kávézás, koccintás végén elhangzott az a javaslat is, hogy a következő alkalomra mindenki elhozza egy barátját, kollégáját.